ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

เพชรบูรณ์
Phetchabun


คำขวัญ เพชรบูรณ์ : เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง
ภาคกลาง
พื้นที่12668.416 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 358762 ครัวเรือน
ประชากรชาย 490810
ประชากรหญิง 501641
ประชากรรวม 490810
Phetchabun จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ปากแม่น้ำท่าจีน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ กล่าวไว้ว่า
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชุมชนขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไทย ซึ่งมีชาวจีนนำเรือสำเภาเข้ามา จอดเทียบท่าค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจึงเรียกว่า "บ้านท่าจีน" ในสมัย แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. 2099) ได้โปรดให้ยกฐานะ "บ้านท่าจีน" ขึ้นเป็น "เมืองสาครบุรี"เพื่อเป็นหัวเมืองสำหรับเรียกระดมพลเวลาเกิด สงคราม และเป็นเมืองด่านหน้าป้องกันข้าศึกศัตรูที่จะเข้ามารุกรานทางทะเล

ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดให้เปลี่ยนชื่อ "เมืองสาครบุรี" เป็น "เมืองสมุทรสาคร" ซึ่งมีความหมายว่า "เมืองแห่งทะเลและแม่น้ำ" ต่อมาในปีพ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าให้ทางราชการ เปลี่ยนคำว่า "เมือง"เป็น "จังหวัด" ทั่วทุกแห่งในพระราชอาณาจักร "เมืองสมุทรสาคร" จึงได้เปลี่ยน เป็น "จังหวัดสมุทรสาคร"ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ส่วนคำว่า "มหาชัย" ที่คนทั่วไปชอบเรียกกันนั้น เป็นชื่อคลองที่สมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 แห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดให้ขุดคลองลัดจากเมืองธนบุรี เป็นแนวตรงไปออกปากน้ำเมืองสาครบุรี แทนคลองโคกขามที่คดเคี้ยว แต่ขุดคลองยังไม่ทันแล้วเสร็จก็ทรงสวรรคตเสียก่อน จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญที่ 9(ขุนหลวงท้ายสระ) โปรดให้ขุดคลองต่อจนแล้วเสร็จ และได้พระราชทานนามว่าคลองมหาชัย ซึ่งต่อมา บริเวณฝั่งซ้ายปากคลองได้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นชื่อว่า "มหาชัย" จึงเป็นที่นิยมเรียกขานแต่นั้นเป็นต้นม

อนึ่ง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการปกครองมีการจัดระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นมณฑลเทศาภิบาล และได้ทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างสรรค์ ความเจริญให้แก่ท้องถิ่น โดยใช้การปกครองรูปแบบสุขาภิบาลได้มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ"ตำบลท่าฉลอม" เป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2448 จึงถือได้ว่าสุขาภิบาลท่าฉลอม เป็นสุขาภิบาลที่ตั้งขึ้นในหัวเมืองเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขต/อำเภอวิเชียรบุรี 
 • อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ (เขาค้อ) เขต/อำเภอเขาค้อ 
 • อนุสาวรีย์จีนฮ่อ เขต/อำเภอเขาค้อ 
 • ถ้ำฤาษีสมบัติ เขต/อำเภอหล่มสัก 
 • อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เขต/อำเภอศรีเทพ 
 • อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เขต/อำเภอน้ำหนาว 
 • อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดง เขต/อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
 • เขาค้อ เขต/อำเภอเขาค้อ 
 • เนินมหัศจรรย์ เขต/อำเภอเขาค้อ 
 • ไร่ บี เอ็น เขต/อำเภอเขาค้อ 
 • แก่งบางระจัน เขต/อำเภอเขาค้อ 
 • พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เขต/อำเภอเขาค้อ 
 • เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ เขต/อำเภอเขาค้อ 
 • เขาค้อทะเลภู เขต/อำเภอเขาค้อ 
 • สถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ เขต/อำเภอเขาค้อ 
 • สวนรุกขชาติหนองนารี เขต/อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
 • อ่างเก็บน้ำห้วยเฉลียงลับ เขต/อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
 • อุทยานแห่งชาติตาดหมอก เขต/อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
 • หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ เขต/อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
 • เขารัง เขต/อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

 • หลักเมืองหล่มเก่า วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ หล่มสัก 
 • น้ำผุด อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หล่มสัก 
 • น้ำตกทรายทอง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หล่มสัก 
 • น้ำตกเหวทราย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หล่มสัก 
 • น้ำตกซำผักคาว อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หล่มสัก 
 • สะพานแขวน มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ หล่มสัก 
 • ธารพายุ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หล่มสัก 
 • น้ำตกร่มเกล้า-น้ำตกภราดร อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หล่มสัก 
 • วังน้ำริน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หล่มสัก 
 • น้ำตกธารทิพย์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หล่มสัก 
 • แก่งผาเอียง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หล่มสัก 
 • ตาดชมพู่ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หล่มสัก 
 • แก่งมะเดื่อ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หล่มสัก 
 • แก่งน้ำวิ่ง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หล่มสัก 
 • น้ำตกตาดฟ้า อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หล่มสัก 
 • ทุ่งโนนสน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หล่มสัก 
 • หมู่บ้านมวลชน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ หล่มสัก 
 • ที่หลบภัยทางอากาศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ หล่มสัก 
 • ทุ่งแสลงหลวง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หล่มสัก 
 • อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หนองแม่นา) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หล่มสัก 
 • อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หล่มสัก 
 • อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง* วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ หล่มสัก 
 • สวนรุกขชาติเมืองราด อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หล่มสัก 
 • ศาลหลักเมืองหล่มสัก วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ หล่มสัก 
 • ศาลพ่อปู่คันโท วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ หล่มสัก 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3  4  5 
  วัดในจังหวัด
 • วัดป่าคาสามัคคี เขต/ตำบล แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 
 • วัดราชพฤกษ์ เขต/ตำบล หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์ 
 • วัดวิชมัยปุญญาราม เขต/ตำบล เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 
 • วัดเขาค้อพัฒนาราม เขต/ตำบล เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 
 • วัดห้วยไผ่ เขต/ตำบล แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 
 • วัดทุ่งสมอ เขต/ตำบล ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 
 • วัดป่าไชยชุมพล เขต/ตำบล สะเดาะพง เขาค้อ เพชรบูรณ์ 
 • วัดบ้านนายาว เขต/ตำบล ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 
 • วัดแคมป์สน เขต/ตำบล แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 
 • วัดใหม่วังตะเคียน เขต/ตำบล วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ 
 • วัดเนินคายสามัคคี เขต/ตำบล วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 
 • วัดสันติวรญาณ เขต/ตำบล วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 
 • วัดโคกหนองแสง เขต/ตำบล วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 
 • วัดผดุงราษฎร์ เขต/ตำบล ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 
 • วัดป่าไพศาล เขต/ตำบล วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 
 • วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม) เขต/ตำบล ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ 
 • วัดคลองน้ำคัน (คลองน้ำคันสามัคคี) เขต/ตำบล ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ 
 • วัดภูเขาทอง เขต/ตำบล วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 
 • วัดใหม่สามัคคีธรรม เขต/ตำบล วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 
 • วัดเกตุสามัคคีธรรม เขต/ตำบล วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 
 • วัดราษฎร์ศรัทธาราม เขต/ตำบล วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ 
 • วัดปัญจขันธ์ เขต/ตำบล วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 
 • วัดกุดเป้า เขต/ตำบล ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 
 • วัดวารีวราราม เขต/ตำบล ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 
 • วัดราษฏร์ศรัทธาราม เขต/ตำบล ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 
 • วัดยางงาม เขต/ตำบล วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ 
 • วัดศรีเจริญ เขต/ตำบล ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 
 • วัดไร่ฝายน้อย เขต/ตำบล วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 
 • วัดทรายทองวนาราม เขต/ตำบล วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ 
 • วัดไทรงามสามัคคี เขต/ตำบล วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ เพชรบูรณ์

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
 • รพ.เพชรบูรณ์
 • สอ.เฉลิมพระเกียรติ 2530 น้ำลัด ตำบลพุทธบาท จ.เพชรบูรณ์
 • สสอ.เมืองเพชรบูรณ์
 • สสจ.เพชรบูรณ์
 • รพร.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
 • รพ.เขาค้อ
 • รพ.วังโป่ง
 • รพ.น้ำหนาว
 • รพ.บึงสามพัน
 • รพ.หนองไผ่
 • รพ.ศรีเทพ
 • รพ.วิเชียรบุรี
 • รพ.หล่มสัก
 • รพ.ชนแดน
 • รพ. ค่ายพ่อขุนผาเมือง

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนศรีไพรวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 
 • โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 
 • โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 
 • โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 
 • โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านป่าแดง (เขาค้อ) 
 • โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา) 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 
 • โรงเรียนบ้านนายาว 
 • โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 
 • โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 
 • โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 
 • โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 
 • โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 
 • โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 
 • โรงเรียนบ้านกกกะบก 
 • โรงเรียนบ้านโคกมน 
 • โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 
 • โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 
 • โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
 • โรงเรียนบ้านหลักด่าน 
 • โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 
 • โรงเรียนบ้านฟองใต้ 
 • โรงเรียนบ้านวังกวาง 
 • โรงเรียนบ้านดงคล้อ 
 • โรงเรียนบ้านซำม่วง 
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านอมชี 
 • โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 
 • โรงเรียนบ้านดง 
 • โรงเรียนบ้านวังซอง 
 • โรงเรียนบ้านท่าพล 
 • โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 
 • โรงเรียนบ้านป่าม่วง 
 • โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 
 • โรงเรียนบ้านอมกง 
 • โรงเรียนบ้านเชิงชาย 
 • โรงเรียนบ้านซับเปิบ 
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน 
 • โรงเรียนบ้านวังไทรทอง 
 • โรงเรียนวังโป่งศึกษา 
 • โรงเรียนบ้านวังหินซอง 
 • โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 
 • โรงเรียนบ้านวังพลับ 
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 
 • โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านด่านช้าง 
 • โรงเรียนบ้านดงหลง 
 • โรงเรียนบ้านวังชะนาง 
 • โรงเรียนบ้านวังขอน 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 
 • โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน 
 • โรงเรียนบ้านวังหิน 
 • โรงเรียนบ้านดงลึก 
 • โรงเรียนบ้านวังศาล 
 • โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 
 • โรงเรียนบ้านทางข้าม 
 • โรงเรียนบ้านโนนตูม 
 • โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 
 • โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 
 • โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 
 • โรงเรียนบ้านห้วยทราย 
 • โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 
 • โรงเรียนบ้านหนองไทร 
 • โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 
 • โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 
 • โรงเรียนบ้านปู่จ้าว 
 • โรงเรียนศรีปัญญา 
 • โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 
 • โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 
 • โรงเรียนบ้านวังเหว 
 • โรงเรียนบ้านปากตก 
 • โรงเรียนบ้านด่านบุญธรรม 
 • โรงเรียนบ้าน กม.30 
 • โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 
 • โรงเรียนบ้านคลองกรวด 
 • โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 
 • โรงเรียนบ้านหัวโตก 
 • โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง 
 • โรงเรียนบ้านหัวนา 
 • โรงเรียนบ้านขมวด 
 • โรงเรียนบ้านนายม 
 • โรงเรียนบ้านหลุง 
 • โรงเรียนบ้านซับข่อย 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • ร้านมะขามทอง เขต/อำเภอเขาค้อ 
 • ไร่กำนันจุล เขต/อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
 • ไร่บุญคง เขต/อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
 • ไร่ชนิกา เขต/อำเภอบึงสามพัน 
 • ไร่ บี. เอ็น. เขต/อำเภอเขาค้อ 
 • ร้านค้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขาค้อ (เขาค้อกาเเฟสด) เขต/อำเภอเขาค้อ 
 • กลุ่มอาชีพสตรีบ้านน้ำอ้อม เขต/อำเภอหล่มสัก 
 • กลุ่มสตรีสหกรณ์เมืองเพชรบูรณ์ เขต/อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
 • กลุ่มแปรรูปน้ำผลไม้บ้านปานสุขุม เขต/อำเภอเขาค้อ 
 • กลุ่มอาชีพสานสุ่มไก่และไช เขต/อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรหนองรีร่วมใจ เขต/อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
 • กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์ตำบลสะเดียง เขต/อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอหนองไผ่ เขต/อำเภอหนองไผ่ 
 • กลุ่มเกษตรกรทำนา ทำไร่ บ้านเนินตาแสง เขต/อำเภอชนแดน 
 • กลุ่มทอผ้าบ้านหัวโตก เขต/อำเภอหนองไผ่ 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังรี เขต/อำเภอหนองไผ่ 
 • กลุ่มน้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม เขต/อำเภอศรีเทพ 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังกำแพง เขต/อำเภอศรีเทพ 
 • มะขามหวาน เขต/อำเภอวิเชียรบุรี 
 • สวนมะขามหวาน เขต/อำเภอหนองไผ่ 
 • กลุ่มแม่บ้านออมทรัพย์เพื่อผลิต เขต/อำเภอหล่มเก่า 
 • โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขามหวานสารัช เขต/อำเภอหล่มเก่า 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเงินค้ำ ทองคูณ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีอาร์เอ็น หนองไผ่ คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส.วี.เอ็ม.18 วิศวกรรม
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดมาวงศ์ กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดมุ่งเจริญการเกษตร
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชนแดน 2014
 • บริษัท ศรีภิรมย์ คอนส์ตรัคชั่นแอนด์ซัพพลาย จำกัด
 • บริษัท เฮงชวัลตระกูล จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสำนักงานกฏหมายศักดิ์ชาย ใจชื่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแทมมารินด์ เพลส
 • บริษัท พงษ์เจริญเครนโลหะกิจ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกฤษณ์ติพร กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดซับบอนการโยธา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญรุ่งพืชผล
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจธนาวัฒน์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรรุ่งเรืองกาญจนา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแจ่มไธสง คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ่อขุนทศ การช่าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดอกไธสง ก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนาตยา คอนสตรัคชั่น 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองเปรม การช่าง 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสวัสดิ์ศรี การช่าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีภา การช่าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพละหงษ์ คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.วาย.บี. คอนสตรัคชั่น 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสันกลาง การก่อสร้าง 98
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดป.ปิยณัฐ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดณัฐกันต์ 57
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค.ธาตุจันทร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดซี.ที.เอ็ม
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ.พี.57
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.ศรีเวียง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส.เจ 57
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสำราญ เสาวดี
 • บริษัท บุญคุณพืชผล จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธาตุจันทร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.บ่อทอง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอ.ศุภสาร
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.ศุภสาร
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนพรัตน์ 57

 • More..
  เพชรบูรณ์


  ไปหน้าที่ | 1