ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดบินดาวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์ ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอัล-อัคซอ อินเตอร์กรุ๊ป ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุ.โชคชัยพัฒนา ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท วิช แอนด์ เอเบิล อินเตอร์เทรด จำกัด จำหน่ายสินค้า เช่น แป้งสาลี อาหาร วัตถุดิบในการผลิตอาหาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรทวีทรัพย์ ก่อสร้าง ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรสมบูรณ์คอมพิวเตอร์ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดดีทีเอ็ม จามาแกะ คอนสตรัคชั่น ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมศิลป์แก๊ส ประกอบกิจการโรงงานบรรจุก๊าซและบรรจุก๊าซแทนผู้ค้าน้ำมัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไร่แอลอง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค.บี.เซอร์วิส กรุ๊ป กิจการโทรคมนาคม
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปาดีมัส นำเข้าและส่งออกพืชผลทางการเกษตร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดภัคพงศา รับจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า
บริษัท เอ็ม บี เรสเตอรองท์ จำกัด ประกอบธุรกิจทางด้านอาหารและเครื่องดื่มแฟรนไชน์ทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ
บริษัท ชลลดา โซลูชั่น จำกัด จำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิด
บริษัท อ. เทคนิควิศวกรรม จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ และงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด
บริษัท เอ็ม เอ เอส เจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้คำปรึกษา ออกแบบงานก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธาและไฟฟ้า งานระบบต่าง ๆ ในอาคาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดมุรซี อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง ประกอบกิจการรับเดินสายไฟฟ้า
บริษัท อดัมลีเวิลด์กรุ๊ป จำกัด นำเข้า-สงออก สินค้าสัตว์น้ำ พืชผักการเกษตร และเนื้อสัตว์ต่างๆ
บริษัท เอ.พี.ตะกาฟุล จำกัด ค้าผัก ผลไม้
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพบูลย์ทรัพย์ (2014) จำหน่ายเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด168 พันธ์ศักดิ์ กรุ๊ป แปรรูปไม้ยางพารา
ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลาอสังหา57 ประกอบกิจการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย
บริษัท โซคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเล้ง เจริญการก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลาก่อสร้าง ประกอบกิจการงานก่อสร้างอาคารทั่วไป
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบราเธอร์ เทรดดิ้ง ผลิต จำหน่าย นำเข้าส่งออก สินค้าอุปโภคบริโภค
ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุสกีร์ การโยธา รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดยูเล็ก 57 จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ห้างหุ้นส่วนจำกัดประมงนำโชคลาภ ประกอบกิจการอาหารแปรรูป
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิรวัฒน์ พัทลุง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน
บริษัท สุทินพัฒนา จำกัด จำหน่ายยางรถยนต์-รถบรรทุก
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดชดี ทรานสปอร์ต ประกอบกิจการขนส่งถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดวีพีเอส.การโยธา ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน
บริษัท เพชรรุ่งเรือง กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายถ่านหินในการใช้เป็นเชื้อเพลิงในการอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่นทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจรรย์อมล กรุ๊ป ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอินสว่างซัพพลาย (ไทยแลนด์) ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกอวรรณออยล์ ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัท ท.ศศิมณฑล จำกัด ประกอบกิจการบริการห้องพัก ที่พัก รีสอร์ท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุหมุยการค้า ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
บริษัท เจพี คอนเนค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการให้บริการจัดทำพาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าว
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาญจนาธุรกิจ2014 ประกอบกิจการ รับจำนอง และจำนำ โฉนดที่ดิน และเล่มทะเบียนรถทุกชนิด
บริษัท ทิพย์ไทร์ รับเบอร์ จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายยางรถทุกชนิด
บริษัท บุญลือการก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัและงานก่อสร้าง
บริษัท ตรังรวมช่าง จำกัด ประกอบกิจการรับจ้าง รับเหมา ออกแบบ วางแผน ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับงานก่อสร้างทุกชนิด
บริษัท เคอีดับเบิ้ลยู ไวร์เลส จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือพร้อมอุปกรณ์
บริษัท พีวี ลอว์แอนด์ลิสซิ่ง จำกัด ประกอบกิจการเร่งรัดหนี้สิน บริหารหนี้สิน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีเจ อิเล็คตริค แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนากรการโยธา กรุ๊ป ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท เค.เอส.ลีฟวิ่ง โฮม จำกัด ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์โดยซื้อขายที่ดิน จัดสรรที่ดินแบ่งขาย สร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ฯ เพื่อขาย
บริษัท อ่าวทอง กรุ๊ป (1991) จำกัด ประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดท่าทรายฤทธิรัตน์ ประกอบกิจการท่าทราย จำหน่ายทรายทุกประเภท
บริษัท โชคชัยธานี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประกอบกิจการค้าที่ดิน การจัดหาที่ดิน จัดสรรบ้านและที่ดิน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดมาร์เนีย คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ลัลลดา จำกัด ประกอบธุรกิจนำเข้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกาย รวมถึงเครื่องประดับกายอื่นๆ ทุกชนิด
บริษัท นกไทย ทราเวล จำกัด ประกอบกิการตัวแทนธุรกิจการเดินทาง ธุรกิจจัดนำเที่ยวและบริการส่งของและกิจกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี แมรี่ พอร์ต นำเข้าและส่งออกเสื้อผ้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอีซี่เรดิโอ แอนด์ มีเดีย กิจการกระจายเสียง
บริษัท พาราสัมพันธ์ จำกัด ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งไม่ประจำทาง
บริษัท ชลกรรีสอร์ท จำกัด ประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
ห้างหุ้นส่วนจำกัดทไวไลท์ วิคตอรี่ ทรานสปอร์ต จำหน่ายแบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์
บริษัท แฟบูลัส เฟส แลบอราทอรี จำกัด ผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิว
บริษัท ไอที วัน เซอร์วิส จำกัด ให้บริการวางระบบจัดทำบัญชี
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจือ เซอร์เวย์อิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ประกอบกิจการสำรวจพื้นที่ สำรวจโครงสร้างอาคาร การปรับปรุงพื้นที่ ปรับปรุงอาคารเพื่อการก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์ธนพร ทรานส์ แอนด์ เซอร์วิส ขนส่งและขนถ่ายสินค้า
บริษัท ภูสลองกรุ๊ป จำกัด ค้าบุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม สุรา เบียร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรเจริญ นำโชค จำหน่ายเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชิงแส รถยก บริการรถยก
ห้างหุ้นส่วนจำกัดซาฮาบัต กรุ๊ป นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจรุ่งเรือง รัตภูมิ รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดหาดใหญ่ เมคาทรอนิกส์ จำหน่ายเครื่องสร้างชิ้นงาน เครื่องจักรกลทุกชนิด
บริษัท พจมิน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด บริการสร้างตู้คอนเทนเนอร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดนายน์ ทู เท็น เอ็นจิเนียริ่ง รับเหมาวางท่อประปา ทุกชนิด
บริษัท ซีทรานส์ มัลติโมดัล ทรานสปอร์ต จำกัด ให้บริการขนส่ง ทางบก ทางอากาศ รวมทั้งบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีการศุลกากร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดหาดใหญ่ ท๊อป เซฟตี้การ์ด ประกอบกิจการบริการรักษาความปลอดภัย
บริษัท พี.เค. อิเล็คทริก เพาเวอร์ จำกัด ประกอบกิจการติดตั้งไฟฟ้า
บริษัท แบงค์กิ้ง เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบกิจการนำเข้าวัสดุสิ้นเปลืองมาจำหน่ายให้กับศูนย์บริหารจัดการธนบัตร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดส่าเร๊าะ รุ่งเรือง รับเป็นผู้บริหารงานด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด และการจัดจำหน่าย
บริษัท วินน์ เอสเทติก คอร์เปอเรชั่น จำกัด เปิดคลินิกเวชกรรม
บริษัท ธนวัฒน์ กิจรุ่งเรือง จำกัด ประกอบกิจการขนส่ง
บริษัท ฮักเกอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท เอซีอี เคมิคอล จำกัด นำเข้า ค้าปลีก สารเหลวเมทานอล
บริษัท ซี เอ็ม เอ็ม เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ซื้อขายสินค้าและอาหาร
บริษัท กันรดาทัศน์ จำกัด เร่งรัด และติดตามหนี้สิน
บริษัท หาดใหญ่ อินเตอร์ เซฟตี้การ์ด จำกัด ประกอบกิจการรักษาความปลอดภัย
บริษัท บำรุงทรัพย์ รักษาความปลอดภัย จำกัด กิจการรักษาความปลอดภัย
บริษัท พินนาเคิล บิซ แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
บริษัท ซี.วี. ธุรกิจ และกฏหมาย จำกัด ประกอบกิจการประเภทรับจ้าง บริการ เร่งรัดติดตามทวงหนี้ หนี้สิน
บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ผลิตกระแสไฟฟ้า
บริษัท ดับเบิ้ลยู ทู บิสเนส จำกัด ประกอบกิจการรับวางแผนสื่อ การตลาด
บริษัท ยูไนเต็ด ไฟว์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบกิจการกิจการขนส่ง
บริษัท ลี้เหรียญชัยเจริญหาดใหญ่ จำกัด ขายส่งและขายปลีกข้าวสาร
บริษัท นภัส ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กิจการผลิต ผสม บรรจุหีบห่อ จำหน่ายซื้อ นำเข้าส่งออก ค้าส่ง จัดการตลาดและส่งเสริมการขายเครื่องดื่ม
บริษัท กรีนเนเจอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ค้าวัสดุ อุปกรณ์ ตกแต่ง พื้น ผนัง และวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดคณน ธีรศานต์ การขายปลีก ขายส่ง กาแฟ โกโก้และอุปกรณ์เกี่ยวกับการชงชา
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพิ่มพูนทวีทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอกภิวัฒน์พรีเมียร์ รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอฟฟี่เฮ้าส์81 ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ห้างหุ้นส่วนจำกัดนนทกิจ เอ็นจิเนีย รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรัสยารุ่งทรัพย์ก่อสร้าง ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท ทีดีเคเอ็ม ออยล์ฟิลด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ให้บริการติดต่อ จัดหาสินค้าอุปโภคบริโภค
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็นเค ไทย ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส ขนถ่ายสินค้าลงเรือจำพวกสินค้าอาหาร
บริษัท บลูซี เซอร์วิส จำกัด ขายส่งสินค้าทั่วไป
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี ปยุต จำกัด บริการรับว่าความทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วประเทศ
บริษัท ทริปเปิล วิน ซิสเต็มส์ จำกัด การจัดทำหรือพัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ผ่านระบบออนไลน์
บริษัท ศิลป์ธนาทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท เครือไพศาล จำกัด ขายปลีกและส่งแบตเตอรี่
บริษัท เอ็มวี พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ประกอบธุรกิจการบริการให้เช่าพื้นที่โครงการอสังหาริมทรัพย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดนวประภาคาร์เพ้นท์ บริการซ่อมแซมรถยนต์และต่อเติมรถสิบล้อ
บริษัท เอ็ม.เจ.พาราวู๊ด จำกัด ประกอบกิจการเลื่อยไม้
บริษัท เอกสุวรรณ กรุ๊ป จำกัด ขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์ทวีมงคลการค้า จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ห้างหุ้นส่วนจำกัดหาดใหญ่ไชน่าการ์เด้น กิจการโรงแรม
บริษัท ซิงกอรา สงขลา จำกัด กิจการโรงแรมและบริการด้านอาหาร
บริษัท กรีนไบโอแมสอินดัสทรี จำกัด ผลิตและจำหน่ายขี้เลือยอัดเม็ด
บริษัท ทองก้าว บริการ จำกัด รับเหมาสร้างข่ายสายโทรศัพท์
บริษัท ดับเบิ้ล เอส กรุ๊ป จำกัด กิจการโรงแรม
ห้างหุ้นส่วนจำกัดวายบีเอ็น เซอร์วิส ประกอบกิจการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอำมฤตฟาร์ม ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์สมุทร โลจิสติกส์ ประกอบกิจการจำหน่ายสุกร และสัตว์ปีก
บริษัท รุ่งสมบูรณ์ กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา เครื่องจักร รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรทุกประเภท
บริษัท เทรน ไฮสปีด โลจิสติกส์ จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาทำรางรถไฟความเร็วสูง
บริษัท สยามรุ่งพาราวู้ด จำกัด ประกอบกิจการโรงเลื่อย
ห้างหุ้นส่วนจำกัดว.ชุมพรวิศวกรรม รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอินฟิเนี่ยม แคร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง รับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซมบำรุงรักษา จำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดวินัสมณ ประกอบกิจการจำหน่าย รับ ซื้อ ขาย สลากทุกประเภทที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนวิชญ์ ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท บิวตี้ สกิน ภา พลัส จำกัด ประกอบกิจการ ขายปลีกเครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้เสริมความงาม
บริษัท ธยาคอนกรีต จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรปิยะ (2014) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท วารินเน่ จำกัด ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอางค์ และอาหารเสริม
บริษัท กิจไพศาลซีฟู้ด จำกัด ค้าสัตว์น้ำทุกชนิด นำเข้าสินค้าแปรรูปสัตว์น้ำทุกชนิด
บริษัท ธเดชแปรรูปอาหารและอาหารแช่แข็ง จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารแปรรูปและอาหารแช่แข็ง สัตว์น้ำทะเลแช่แข็งทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโกลด์อันดามันการโยธา ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
หส.เอ็มแอนด์เอ็มสกินเลเซอร์แอนด์เซอร์เจอรี่คลินิก ประกอบกิจกรรมคลินิกโรคทั่วไป
บริษัท พีแอนด์เออาหารทะเล จำกัด ประกอบกิจการซื้อมาขายไปจำพวกสัตว์น้ำทุกประเภท
บริษัท วินัย กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง หิน ดินทราย อิฐ ปูน ปูนซีเมนต์ อุปกรณ์ทุกชนิด
บริษัท ระนอง เวลธ์ มินเนอรัล จำกัด ประกอบธุรกิจเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สำรวจแร่วิเคราะห์และตรวจสอบแร่
ห้างหุ้นส่วนจำกัดชาอัฑถ์ ขายปลีกและส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชา
บริษัท มายา เฮเลน จำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดทริปเปิลเอส (2533) จำหน่ายหมวกกันน้ำฝนปิดต้นยางพารา
บริษัท อัลดีบาราน จำกัด เช่า ซื้อขายทรัพย์สิน ดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
บริษัท ไทร์แองเกิล (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบัดเจท ทราเวล แอนด์ ทัวร์ โอเปอร์เรเตอร์ ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วโดยสารและตั๋วนำเที่ยวทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมุยเลี่ยนส์ กรุ๊ป ประกอบกิจการ นายหน้า ขาย ซื้อ และดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เอ็กซ์แอลเอ็ม จำกัด ให้เช่า ซื้อ ขาย ทรัพย์สิน ดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรีรัตน์ อุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง ผลิตอิฐบล๊อก ซื้อขายวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.แอล.สุราษฎร์แทรกเตอร์ ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องยนต์หนัก เครื่องมือกล และเครื่องจักรกลทุกชนิด
บริษัท 4 อิเลเม้นท์ จำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เดอะ ทู เตอร์เติ้ลส์ จำกัด ประกอบกิจการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
บริษัท อินทร์แก้ว เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัท สมุย อีดีลลิค จำกัด ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการดูแลผลประโยชน์ เก็บ จัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
บริษัท เธอร์ตี้โฟร์ เทรดดิ้ง จำกัด ซื้อขายให้เช่า เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
บริษัท ริโก้ สมุย จำกัด บริการรับเป็นผู้จัดการดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
บริษัท สมุย คริสเตียน จำกัด บริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์จัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
บริษัท บีแอนด์บี พาร์ทเนอร์ จำกัด ประกอบกิจการให้เช่า ซื้อขาย ทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เปียโตร ฟีโอเร จำกัด ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนายหน้า ซื้อขายสินค้า ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอัลฟ่า คูล เทคโนโลยี ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำรุง งานระบบเครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ งานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ซิวา ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านก่อสร้างทุกชนิด
บริษัท ศรีธาดา เทรดดิ้ง จำกัด จำหน่ายยาสามัญประจำบ้าน นมผงของใช้เด็กทุกชนิด
บริษัท เวียงสระหวีดทอง จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มบริสุทธ์
บริษัท เกษตรไทย กรุ๊ป จำกัด นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ผลิตผลทางการเกษตรทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดมุ่ง ยูนิค ประกอบการผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีซีอี ซีวิลแอนด์คอนสตรัคชั่น ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนาดล กรุ๊ป รับดูแลความปลอดภัย
บริษัท สุราษฎร์ธานี มอเตอร์สปอร์ต จำกัด ประกอบกิจการสนามแข่งรถ รับจัดการแข่งขันรถยนต์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดณัฐภัทร ทองคำ ขนส่ง รับซื้อ จำหน่าย เศษเหล็ก ขี้กลึง โลหะทุกชนิด รับจ้างขนส่งเศษเหล็กและโลหะ
บริษัท เซาร์เทิร์น เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
บริษัท ไอเดียวันกรุ๊ป จำกัด รับจ้าง ตกแต่ง ออกแบบ ภายใน ภายนอกอาคาร สถานที่ต่างๆรวมถึงเวที บูธงานแสดงต่างๆ
บริษัท แพอาคม จำกัด จับสัตว์น้ำ แปรรูป จำหน่าย ส่งออก นำเข้า อาหารทะเลทุกชนิด
บริษัท ทีมอีโวลูชั่น จำกัด ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์น้ำมัน เมล็ดปาล์มและพืชผลทางการเกษตร
บริษัท สไปรท์ เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ประกอบกิจการให้คำปรึกษาและอบรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมประยุกต์ของคอมพิวเตอร์
บริษัท สุวันดี ทรานสปอร์ต จำกัด ประกอบกิจการขนส่งภายในประเทศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็ม เอ็ม เซอร์เวย์ สำรวจภัยอันเนื่องจากวินาศภัยทุกประเภท เจรจาต่อรอง ประเมินราคาค่าเสียหายวินาศภัยทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวเทรดลีดเดอร์ ประกอบกิจการค้าผลิตภัณฑ์นมทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุราษฎร์คอลเลคชั่น ประกอบกิจการรับติดตามเร่งรัดหนี้สิน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ.ดี.เอส คาร์ กรุ๊ป ประกอบกิจการรับบริการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้สินและยึดทรัพย์สิน รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ อี เอส โซลูชั่น ประกอบกิจการจำหน่าย ติดตั้งกล้องวงจรปิก อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม งานระบบทีวี
ห้างหุ้นส่วนจำกัดรอดพยันตร์ รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยยะ ซีเคียวริตี้ 24 ประกอบกิจการรักษาความปลอดภัย
บริษัท สุราษฎร์ออยล์ จำกัด ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเรืองแก้วการยาง ประกอบกิจการค้ายาง ยางแผ่น ยางดิบ ยางแผ่นหรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของยาง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดช.วรา คอนสตรัคชั่น รับเหมาก่อสร้างอาคารต่างๆ งานก่อสร้างทุกชนิด
บริษัท ฟรานเซเลท คัสตั้ม จำกัด ประกอบกิจการซื้อขายบ้านและที่ดิน
บริษัท เดอะ ฮันนี่ พ็อท คาเฟ่ จำกัด ประกอบกิจการร้านอาหาร
บริษัท สันติธานี แอดมินิสเตรชั่น รีไลอะบิลิตี้ จำกัด ประกอบกิจการจัดเก็บ บริหาร จัดการผลประโยชน์
บริษัท ยาสยา จำกัด ประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ไมเคิล ไอรอนสโตน จำกัด รับจ้างถ่ายรูปภาพงานเลี้ยง
บริษัท เยอรมัน ทัวร์ คอฟฟี่ สมุย จำกัด บริการธุรกิจนำเที่ยวทุกประเภท การท่องเที่ยวทุกชนิด
บริษัท เอสอาร์อี สมุย เรียล เอสเตท จำกัด ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ การตลาด การบริหาร
บริษัท พิคเคิลบอดี้ จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท สาม สมุย คอนซัลท์ จำกัด ประกอบกิจการให้บริการรับจัดการและบริหารงานเลี้ยง งานสังสรรค์ทุกประเภท ทั้งในและนอกสถานที่
บริษัท พฤกษา (2014) จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท ลาร์ มีเดีย สมุย จำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบไอที อินเตอร์เน็ต ทำเว็บไซต์ เวบแอพและโปรแกรมต่างๆ
บริษัท เซเว่นดอทสมุย จำกัด ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
บริษัท สมุย ลัชแลนด์ จำกัด ประกอบกิจการ จำหน่ายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
บริษัท คุณ นิโคลลาส จำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
บริษัท สมุย บี วี แอล จำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ฟูเซีย จำกัด เช่า ซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน
บริษัท สยาม เซอร์วิสเซส สมุย จำกัด สอนดำน้ำ ดำน้ำ ตกปลา ธุรกิจทางน้ำต่างๆ
บริษัท แซม แอนด์ เกรซ จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท โรแมนติก สมุย จำกัด ประกอบกิจการนำเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
บริษัท เมอร์ซี่ สมุย คอนซัลท์ติ้ง จำกัด รับจัดการและบริหารงานเลี้ยง งานสังสรรค์ งานอีเว้นท์ งานปาตี้ทุกประเภท
บริษัท บีเอ็นเอส บ่อผุด จำกัด ให้บริการด้านการตลาดเกี่ยวกับเครื่องประดับทุกชนิด
บริษัท แจ็คกี้มวยไทยยิม จำกัด ประกอบกิจการฝึกมวยไทย
บริษัท สนุก มินิ กอล์ฟ จำกัด ประกอบกิจการให้บริการสถานที่เล่นกอล์ฟ
บริษัท สมุย โปรเจค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด สร้างบ้านและให้เช่าที่พัก บ้านพักตากอากาศ บังกะโล รีสอร์ท
บริษัท ซัวเรส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
บริษัท ดียูเคดับเบิ้ลยู เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์
บริษัท ดีโว จำกัด ประกอบกิจการซื้อ/ขาย เสื้่อผ้า เครื่องหนัง
บริษัท ริดจ์ การ์เด้น จำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท สายรุ้ง กรุ๊ป จำกัด ให้บริการนวดแผนโบราณ และบริการสปา
บริษัท วิลล่า พาราไดส์ 1 จำกัด บริหาร จัดการ จัดสรร ดูแล บ้าน ที่ดิน ดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
บริษัท เคเอ็มวี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด รับจ้างออกแบบตกแต่งซ่อมแซมภายในและภายนอกอาคารทุกชนิด
บริษัท ป๊อปอาย ชิปปิ้ง จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องประดับทุกชนิด
บริษัท แคบ บาร์ จำกัด จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท ซีเค ฮอลิเดย์ โฮมส์ เรนทัล จำกัด ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโกเรีย ทัวร์ ทราเวล ประกอบกิจการนำเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฮ้าส์ เซอร์วิส สมุย ประกอบกิจการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบิลเดอร์ สมุย รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท วิคเคด ฟู้ด เวิลด์ จำกัด ประกอบกิจการร้านอาหาร บาร์ ไนท์คลับ
บริษัท เดอะ เอธที มิวสิค จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่อดื่ม
บริษัท พอล ไชด์ โฟโต้กราฟฟิ สมุย จำกัด ผลิตการถ่ายภาพอย่างมืออาชีพเพื่อการค้าและเพื่อลูกค้า
บริษัท เอ-เจ หินทราย จำกัด จำหน่ายวัสดุ เครื่องปั้นดินเผา ของตกแต่งบ้าน ที่เกี่ยวกับหินทรายและอิฐประสาน
บริษัท เวค พาร์ค ออน สมุย จำกัด ประกอบกิจการกีฬาทางน้ำ
บริษัท แจ๊คสัน อินดัสทรีส์ จำกัด ประกอบกิจการให้เช่าเรือ เจสกี
บริษัท สมุย ดี เนล จำกัด ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและอื่นๆทีเกี่ยวข้อง
บริษัท ซูเนชั่น คลับ จำกัด จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท ไดโอไนซอส โซลูชั่น จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท ซันไชน์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด จำหน่ายอาหาารและเครื่องดื่ม บาร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดลี เฮ็นสต็อก ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ ทู บี คาร์ แอนด์ มอเตอร์ไบค์ เร้นทอล ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ ยานพาหนะ ทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจค ไดค์ ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท จัสมิน เกาะพะงัน จำกัด ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท ไมอ่า โฮลดิ้ง จำกัด ให้เช่าที่พักอาศัย
บริษัท อีสซาล่า เจ็ทสกี จำกัด จำหน่ายเครื่องกีฬา อุปกรณฺเล่นสกี
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไดวิ่ง แอสโซซิเอชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับสอนดำน้ำ ให้แก่บุคคลอื่น
บริษัท ลูเซียโน (2014) จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท แทรนกีลลู จำกัด ประกอบธุรกิจบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท สมาย ยูไนเต็ด ทราเวล(ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วทุกชนิด
บริษัท พี แอนด์ ดี ทราเวล แอนด์ ไดวิ่ง เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการรับสอนดำน้ำ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพะงัน ไบซิเคิล ทัวร์ จัดกิจกรรมนันทนาการทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอเรียนเตล เพลส ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ห้างหุ้นส่วนจำกัดว่องทรง - สุวรรณรัตน์ ปิโตรเลียม สถานีบริการน้ำมัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอม วอเตอร์ ไลน์ รับเหมางานวางท่อสาธารณูปโภคทั้งงานไฟฟ้า ประปา รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ อะไหล่งานดังกล่าว
บริษัท เดอะ ชิคเคน บราเธอร์ จำกัด ประกอบกิจการ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท ประกิจเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท เพอร์ริชอน-บริโค จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท บิสอุส จำกัด จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บาร์
บริษัท เอฟ-ไลน์ เซอร์วิส จำกัด ให้เช่ายานพาหนะ

[หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
ไปหน้าที่ | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433