ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

ข้อมูลวัดในประเทศไทย

วัดโอภาสธรรมมานิมิตร เขต/ตำบล ฮางโฮง สกลนคร
วัดพรหมหัวบึง เขต/ตำบล ฮางโฮง สกลนคร
วัดแจ้งสว่าง เขต/ตำบล ฮางโฮง สกลนคร
วัดสว่างอารมณ์ เขต/ตำบล ฮางโฮง สกลนคร
วัดศรีษะทอง เขต/ตำบล ฮางโฮง สกลนคร
วัดเทพกัญญาราม เขต/ตำบล ฮางโฮง สกลนคร
วัดศรีสุขสำราญ เขต/ตำบล ฮางโฮง สกลนคร
วัดน้อยจอมศรี เขต/ตำบล ฮางโฮง สกลนคร
วัดป่าหนองสองห้อง เขต/ตำบล ฮางโฮง สกลนคร
วัดพระธาตุเจดีย์น้อย เขต/ตำบล ฮอด เชียงใหม่
วัดพระพุทธบาทแก้วข้าว เขต/ตำบล ฮอด เชียงใหม่
วัดหลวงฮอด เขต/ตำบล ฮอด เชียงใหม่
วัดคัมภีราราม เขต/ตำบล ฮอด เชียงใหม่
วัดห้วยทราย เขต/ตำบล ฮอด เชียงใหม่
วัดป่าหนองคำ เขต/ตำบล อูบมุง อุดรธานี
วัดป่าหนองคำ เขต/ตำบล อูบมุง อุดรธานี
วัดอูบมุงเหนือ เขต/ตำบล อูบมุง อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีธัมมาคม เขต/ตำบล อูบมุง อุดรธานี
วัดทุ่งสว่าง เขต/ตำบล อูบมุง อุดรธานี
วัดนาล้อม เขต/ตำบล อูบมุง อุดรธานี
วัดสว่างอารมณ์ เขต/ตำบล อูบมุง อุดรธานี
วัดหนองบัวเลิง เขต/ตำบล อูบมุง อุดรธานี
วัดรัตนมงคล เขต/ตำบล อูบมุง อุดรธานี
วัดเขาพระศรีสรรเพชรญาราม เขต/ตำบล อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดวิปัสสนาดงเย็น เขต/ตำบล อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดหนองตาสาม เขต/ตำบล อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดโคกยายเกตุ เขต/ตำบล อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดอู่ทอง เขต/ตำบล อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดเขาทำเทียม เขต/ตำบล อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดปทุมสราวาส เขต/ตำบล อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดท่าพระยาจักร์ เขต/ตำบล อู่ทอง สุพรรณบุรี
วัดหนองตาตน เขต/ตำบล อู่ตะเภา ชัยนาท
วัดท่าอู่ เขต/ตำบล อู่ตะเภา ชัยนาท
วัดอู่ตะเภา เขต/ตำบล อู่ตะเภา ชัยนาท
วัดหนองกระทุ่ม เขต/ตำบล อู่ตะเภา ชัยนาท
วัดตะเคียนบวรรัตน์ เขต/ตำบล อู่โลก สุรินทร์
วัดพานิชย์นิรมล เขต/ตำบล อุ้มผาง ตาก
วัดอุ้มผาง เขต/ตำบล อุ้มผาง ตาก
วัดจันทรังษี เขต/ตำบล อุ่มจาน สกลนคร
วัดสนามบิน เขต/ตำบล อุ่มจาน สกลนคร
วัดสามัคคีธรรม เขต/ตำบล อุ่มจาน สกลนคร
วัดหนองบัวสร้าง เขต/ตำบล อุ่มจาน สกลนคร
วัดบ้านบ่อพังแคน เขต/ตำบล อุ่มจาน สกลนคร
วัดโพธิ์ชัย เขต/ตำบล อุ่มจาน สกลนคร
วัดแก้งท่าลับ เขต/ตำบล อุ่มจาน สกลนคร
วัดโพธิ์ชัย เขต/ตำบล อุ่มจาน สกลนคร
วัดศรีลำดวน เขต/ตำบล อุ่มจาน สกลนคร
วัดมัชฌิมาวาส(มัชฉิมาวาส) เขต/ตำบล อุ่มจาน อุดรธานี
วัดจันทาธิวาส เขต/ตำบล อุ่มจาน อุดรธานี
วัดลุมพินีวันวราราม เขต/ตำบล อุ่มจาน อุดรธานี
วัดธาตุทอง เขต/ตำบล อุ่มจาน อุดรธานี
วัดจันทประสิทธาราม เขต/ตำบล อุ่มจาน อุดรธานี
วัดโพธิ์ศรีสว่าง เขต/ตำบล อุ่มจาน อุดรธานี
วัดโพธิ์ชัยอุดม เขต/ตำบล อุ่มเหม้า นครพนม
วัดโคกสว่าง เขต/ตำบล อุ่มเหม้า นครพนม
วัดดอนสวรรค์ เขต/ตำบล อุ่มเหม้า นครพนม
วัดดอนสวรรค์ เขต/ตำบล อุ่มเหม้า นครพนม
วัดขี้เหล็ก เขต/ตำบล อุ่มเม้า ร้อยเอ็ด
วัดฝั่งแดง เขต/ตำบล อุ่มเม้า ร้อยเอ็ด
วัดนาคำ เขต/ตำบล อุ่มเม้า ร้อยเอ็ด
วัดตรีคาม เขต/ตำบล อุ่มเม้า ร้อยเอ็ด
วัดเทพชัยมงคล เขต/ตำบล อุ่มเม้า ร้อยเอ็ด
วัดป่าสุ่ม เขต/ตำบล อุ่มเม้า ร้อยเอ็ด
วัดโกศลรังสฤษดิ์ เขต/ตำบล อุ่มเม้า ร้อยเอ็ด
วัดจันทร์สว่าง เขต/ตำบล อุ่มเม้า ร้อยเอ็ด
วัดบูรพาโคกเครือ เขต/ตำบล อุ่มเม่า กาฬสินธุ์
วัดศรีสุพลธาวาส เขต/ตำบล อุ่มเม่า ร้อยเอ็ด
วัดโพธิ์ชัยโคกศรี เขต/ตำบล อุ่มเม่า กาฬสินธุ์
วัดหนองขาม เขต/ตำบล อุ่มเม่า กาฬสินธุ์
วัดสระทองดอนดู่ เขต/ตำบล อุ่มเม่า กาฬสินธุ์
วัดโพธิ์ชัยคำม่วง เขต/ตำบล อุ่มเม่า กาฬสินธุ์
วัดแพงศรี เขต/ตำบล อุ่มเม่า ร้อยเอ็ด
วัดอัมไพวัลย์ เขต/ตำบล อุ่มเม่า ร้อยเอ็ด
วัดศรีอุดมวนาราม เขต/ตำบล อุ่มเม่า ร้อยเอ็ด
วัดศรีบุญเรือง เขต/ตำบล อุ่มเม่า ร้อยเอ็ด
วัดศิริชัยธาราม เขต/ตำบล อุ่มเม่า ร้อยเอ็ด
วัดสว่างอารมณ์ เขต/ตำบล อุ่มเม่า กาฬสินธุ์
วัดโพธิ์ศรีท่างาม เขต/ตำบล อุ่มเม่า กาฬสินธุ์
วัดใหม่จันทราราม เขต/ตำบล อุทัยใหม่ อุทัยธานี
วัดอมฤตวารี เขต/ตำบล อุทัยใหม่ อุทัยธานี
วัดหลวงราชาวาส เขต/ตำบล อุทัยใหม่ อุทัยธานี
วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม เขต/ตำบล อุทัยใหม่ อุทัยธานี
วัดธรรมโศภิต เขต/ตำบล อุทัยใหม่ อุทัยธานี
วัดพิชัยปุรณาราม เขต/ตำบล อุทัยใหม่ อุทัยธานี
วัดธรรมโฆษก เขต/ตำบล อุทัยใหม่ อุทัยธานี
วัดหนองเต่า เขต/ตำบล อุทัยเก่า อุทัยธานี
วัดแจ้ง เขต/ตำบล อุทัยเก่า อุทัยธานี
วัดหัวเมือง เขต/ตำบล อุทัยเก่า อุทัยธานี
วัดขุนทราย เขต/ตำบล อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดโคกช้าง เขต/ตำบล อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดโตนดเตี้ย เขต/ตำบล อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วัดโคกอุดม เขต/ตำบล อุดมพร หนองคาย
วัดคำโคนสว่าง เขต/ตำบล อุดมพร หนองคาย
วัดโนนสะอาด เขต/ตำบล อุดมพร หนองคาย
วัดล้ำเจริญ เขต/ตำบล อุดมธัญญา นครสวรรค์
วัดอุดมธัญญา เขต/ตำบล อุดมธัญญา นครสวรรค์
วัดสุขสันต์สามัคคี เขต/ตำบล อุดมธัญญา นครสวรรค์
วัดดำรงธรรม เขต/ตำบล อุดมธัญญา นครสวรรค์
วัดบ้านใหม่สามัคคี เขต/ตำบล อุดมธัญญา นครสวรรค์
วัดพุสว่าง เขต/ตำบล อุดมธัญญา นครสวรรค์
วัดบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ เขต/ตำบล อุดมธัญญา นครสวรรค์
วัดหนองรั้ว เขต/ตำบล อุดมธัญญา นครสวรรค์
วัดสระเกตุโมลี เขต/ตำบล อุดมธัญญา นครสวรรค์
วัดโคกขาม เขต/ตำบล อุดมธัญญา นครสวรรค์
วัดแคทราย เขต/ตำบล อุดมธัญญา นครสวรรค์
วัดอุดมพร เขต/ตำบล อุดมธัญญา นครสวรรค์
วัดหนองแวง เขต/ตำบล อุดมทรัพย์ นครราชสีมา
วัดคำช้อย เขต/ตำบล อุดมทรัพย์ นครราชสีมา
วัดศิริมังคลาราม เขต/ตำบล อุดมทรัพย์ นครราชสีมา
วัดวังน้ำเขียว เขต/ตำบล อุดมทรัพย์ นครราชสีมา
วัดห้วยพรหม เขต/ตำบล อุดมทรัพย์ นครราชสีมา
วัดหนองโสมง เขต/ตำบล อุดมทรัพย์ นครราชสีมา
วัดเขาตะกุดรัง เขต/ตำบล อุดมทรัพย์ นครราชสีมา
วัดโนนค่าง เขต/ตำบล อุดมทรัพย์ นครราชสีมา
วัดด่านอุดม เขต/ตำบล อุดมทรัพย์ นครราชสีมา
วัดราษฎร์ประชา เขต/ตำบล อุไดเจริญ สตูล
วัดอุไดพัฒนาวาส เขต/ตำบล อุไดเจริญ สตูล
วัดนิคมประชาราม เขต/ตำบล อุไดเจริญ สตูล
วัดอุไดเจริญ เขต/ตำบล อุไดเจริญ สตูล
วัดดอนตาลเสี้ยน เขต/ตำบล อุโลกสี่หมื่น กาญจนบุรี
วัดอุโมงค์ เขต/ตำบล อุโมงค์ ลำพูน
วัดกอม่วง เขต/ตำบล อุโมงค์ ลำพูน
วัดป่าเห็ว เขต/ตำบล อุโมงค์ ลำพูน
วัดแม่ร่องน้อย เขต/ตำบล อุโมงค์ ลำพูน
วัดชัยสถาน เขต/ตำบล อุโมงค์ ลำพูน
วัดป่าเส้า เขต/ตำบล อุโมงค์ ลำพูน
วัดศรีดอนทอง เขต/ตำบล อุโมงค์ ลำพูน
วัดสุวรรณาราม เขต/ตำบล อุโมงค์ ลำพูน
วัดเชตวัน เขต/ตำบล อุโมงค์ ลำพูน
วัดเทพาราม เขต/ตำบล อุโมงค์ ลำพูน
วัดโนนดู่ เขต/ตำบล อีหล่ำ ศรีสะเกษ
วัดบ้านโนนสูง เขต/ตำบล อีหล่ำ ศรีสะเกษ
วัดหนองเหล็ก เขต/ตำบล อีหล่ำ ศรีสะเกษ
วัดโพธิ์ศรีสุธาราม เขต/ตำบล อีหล่ำ ศรีสะเกษ
วัดบ้านโคกกลางน้อย เขต/ตำบล อีหล่ำ ศรีสะเกษ
วัดโนนเปือย เขต/ตำบล อีหล่ำ ศรีสะเกษ
วัดสร้างแก้ว เขต/ตำบล อีหล่ำ ศรีสะเกษ
วัดบ้านจิก เขต/ตำบล อีหล่ำ ศรีสะเกษ
วัดอี่หล่ำ เขต/ตำบล อีหล่ำ ศรีสะเกษ
วัดโคกกลาง เขต/ตำบล อีหล่ำ ศรีสะเกษ
วัดโนนยาง เขต/ตำบล อีหล่ำ ศรีสะเกษ
วัดจอมสุทธาวาส เขต/ตำบล อีสาณเขต บุรีรัมย์
วัดบ้านตะโก เขต/ตำบล อีสาณเขต บุรีรัมย์
วัดสุรินทรารมณ์ เขต/ตำบล อีสาณเขต บุรีรัมย์
วัดโคกตะแบก เขต/ตำบล อีสาณเขต บุรีรัมย์
วัดบ้านอีปาด เขต/ตำบล อีปาด ศรีสะเกษ
วัดหนองไฮ เขต/ตำบล อีปาด ศรีสะเกษ
วัดทุ่งมั่ง เขต/ตำบล อีปาด ศรีสะเกษ
วัดโพธิ์ศรีบุญเรือง เขต/ตำบล อีง่อง ร้อยเอ็ด
วัดศรีสุวรรณ เขต/ตำบล อีง่อง ร้อยเอ็ด
วัดดงบัง เขต/ตำบล อีง่อง ร้อยเอ็ด
วัดศรีสว่าง เขต/ตำบล อีง่อง ร้อยเอ็ด
วัดสว่างอารมณ์ เขต/ตำบล อีง่อง ร้อยเอ็ด
วัดบ้านเปลือย เขต/ตำบล อีเซ ศรีสะเกษ
วัดหนองไผ่น้อย เขต/ตำบล อิสาณ บุรีรัมย์
วัดสว่างอารมณ์ เขต/ตำบล อิสาณ บุรีรัมย์
วัดธรรมธีราราม เขต/ตำบล อิสาณ บุรีรัมย์
วัดอินทรวนาราม เขต/ตำบล อิสาณ บุรีรัมย์
วัดทักษิณาวาส เขต/ตำบล อิสาณ บุรีรัมย์
วัดหนองโพรง เขต/ตำบล อิสาณ บุรีรัมย์
วัดไทยเจริญ เขต/ตำบล อิสาณ บุรีรัมย์
วัดโคกใหญ่ เขต/ตำบล อิสาณ บุรีรัมย์
วัดหนองม่วง เขต/ตำบล อิสาณ บุรีรัมย์
วัดทุ่งโพธิ์ เขต/ตำบล อิสาณ บุรีรัมย์
วัดหนองแปป เขต/ตำบล อิสาณ บุรีรัมย์
วัดเขากระโดง เขต/ตำบล อิสาณ บุรีรัมย์
วัดหนองหัวลิง เขต/ตำบล อิสาณ บุรีรัมย์
วัดราษฎร์สามัคคี เขต/ตำบล อิปุ่ม เลย
วัดบางหยด เขต/ตำบล อิปัน สุราษฎร์ธานี
วัดย่านดินแดง เขต/ตำบล อิปัน สุราษฎร์ธานี
วัดโพธิ์ทอง เขต/ตำบล อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดปราสาท เขต/ตำบล อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดโบสถ์ เขต/ตำบล อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดเฉลิมมาศ เขต/ตำบล อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดโพธิ์ศรี เขต/ตำบล อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดพงษ์สุวรรณวราราม เขต/ตำบล อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดม่วง เขต/ตำบล อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดประศุก เขต/ตำบล อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วัดป่าเยระมะณี เขต/ตำบล อินทร์แปลง สกลนคร
วัดศรีบุญเรือง เขต/ตำบล อินทร์แปลง สกลนคร
วัดศรีสำราญ เขต/ตำบล อินทร์แปลง สกลนคร
วัดศรีชมชื่น เขต/ตำบล อินทร์แปลง สกลนคร
วัดป่าหัวนา เขต/ตำบล อินทร์แปลง สกลนคร
วัดป่ามุนี เขต/ตำบล อินทประมูล อ่างทอง
วัดท่าตลาด เขต/ตำบล อินทประมูล อ่างทอง
วัดน้ำอาบ เขต/ตำบล อินทประมูล อ่างทอง
วัดบุญศิริวิทยาราม เขต/ตำบล อินทประมูล อ่างทอง
วัดขุนอินทประมูล เขต/ตำบล อินทประมูล อ่างทอง
วัดหนองออน เขต/ตำบล อินทขิล เชียงใหม่
วัดมืดกาพัฒนาราม เขต/ตำบล อินทขิล เชียงใหม่
วัดบ้านเด่น เขต/ตำบล อินทขิล เชียงใหม่
วัดอินทขิล เขต/ตำบล อินทขิล เชียงใหม่
วัดป่าจี้ เขต/ตำบล อินทขิล เชียงใหม่
วัดม่วงคำ เขต/ตำบล อินทขิล เชียงใหม่
วัดบ้านปง เขต/ตำบล อินทขิล เชียงใหม่
วัดอรัญญวิเวก เขต/ตำบล อินทขิล เชียงใหม่
วัดหางดง เขต/ตำบล อินทขิล เชียงใหม่
วัดปางกว้าง เขต/ตำบล อินทขิล เชียงใหม่
วัดวังแดง เขต/ตำบล อินทขิล เชียงใหม่
วัดหนองผึ้ง เขต/ตำบล อินทขิล เชียงใหม่

[หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
ไปหน้าที่ | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179