ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

ภูเก็ต
Phuket


คำขวัญ ภูเก็ต : ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม
ภาคใต้
พื้นที่543.034 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 266093 ครัวเรือน
ประชากรชาย 197036
ประชากรหญิง 219546
ประชากรรวม 197036
Phuket " ภูเก็ต " ได้มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่บ้านกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ขุดพบเครื่องมือหินและขวานหินเป็นการแสดงให้ทราบว่ามี มนุษย์อาศัยในดินแดนแถบนี้ไม่ต่ำกว่า 3,000 ปี มาแล้วและได้มีหลักฐานการ กล่าวถึงดินแดนในแถบนี้อีกครั้ง เมื่อปี พ .ศ.700 หรือ คริสต์ศตวรรษที่ 2 ในบันทึกของนักเดินเรือ ชื่อ คลอดิอุส ปโตเลมี กล่าวถึงผืนดินหรือแผ่นดินในส่วนนี้ว่า แหลมตะโกลา เป็นผืนดินที่ถูกดันออกมาทางใต้กลายเป็นแหลมยาวๆ อยู่ส่วนปลายสุดของจังหวัดพังงา อันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของรอยเลื่อน ของเปลือกโลกขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า รอยเลื่อนคลองมารุย (Klong Marui Fault) ซึ่งวางตัวเป็นแนวยาวจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพังงา ลงมาทางทิศตะวันออกของภูเก็ต ต่อมาได้ถูกคลื่นลมในทะเลกัดเซาะ และตัดพื้นที่ดังกล่าวนี้ ออกจากผืนแผ่นดินใหญ่ จนกลายเป็นเกาะโดยเกิดร่องน้ำระหว่างจังหวัดภูเก็ตและพังงาขึ้น ที่เรียกว่า ช่องแคบปากพระ (เป็นร่องน้ำแคบ ๆ โดยส่วนที่ลึกที่สุดลึกเพียง 8-9 เมตร ) ในปัจจุบัน

สำหรับการเรียกขานภูเก็ตของชาวต่างประเทศ ในอดีตนอกจากจะมีปรากฎในบันทึก เมื่อปี พ .ศ.700 ของนักเดินเรือ คลอดิอุส ปโตเลมี ที่เรียกผืนดินในบริเวณนี้ว่า แหลมตะโกลา แล้ว ได้มีปรากฎหลักฐานการกล่าวถึง ผืนดินในบริเวณนี้อีกครั้ง จากบันทึก และแผนที่การเดินเรือมาเอเชียตะวันออก ของชาติยุโรป ระหว่างพ.ศ.2054-2397 เรียกผืนดินนี้ว่า จังซีลอน นอกจากนี้ ได้มีหลักฐานเกี่ยวกับการเรียกขาน ผืนดินนี้ของชาวทมิฬ์ในปี พ.ศ.1568 ว่า มณิคราม หมายถึง เมืองแก้ว ซึ่งมีความหมายตรงกับชื่อ ภูเก็จ ที่ปรากฎในจดหมายเหตุเมืองถลาง ฉบับที่ 1 ในปีพ.ศ .2328 และได้มีการเรียกขานเรื่อย ๆ จนกลายเป็น ภูเก็ต ซึ่งได้ปรากฎในราชกิจจานุเบกษา มาตั้งแต่ พ.ศ.2450 เป็นต้นมา ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ชื่อของจังหวัดภูเก็ตที่ได้มีการกล่าวขานตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันนั้น ประกอบด้วย แหลมตะโกลา มณิคราม จังซีลอน ภูเก็จ และภูเก็ต ซึ่งในบางครั้งได้มีการเรียกขานว่า สิลัน ถลาง และทุ่งคาร่วมด้วย

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • สวนสัตว์ภูเก็ต เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • หาดในหาน เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • จุดชมวิวเขารัง เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • ศูนย์อนุรักษ์มรดกท้องถิ่นกะทู้ เขต/อำเภอกะทู้ 
 • หาดบางเทา เขต/อำเภอถลาง 
 • เกาะโหลน เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • จุดชมวิวสามอ่าว เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • หาดกะรนน้อย เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • ศูนย์บริการวิชาการด้านพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตภูเก็ต เขต/อำเภอถลาง 
 • อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • บ้านชินประชา เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • ภูเก็ต อาร์ต แกลลอรี่ เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • ศาลเจ้าแสงธรรม เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • ศาลเจ้ากะทู้ เขต/อำเภอกะทู้ 
 • ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • ศาลเจ้าบางเหนียว เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • ประตูเมืองภูเก็ต เขต/อำเภอถลาง 
 • เกาะราชาใหญ่ เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • เกาะราชาน้อย เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • เกาะบอน เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 

 • วัดสีลสุภาราม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • เกาะรังใหญ่ หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ เมือง 
 • เกาะโหลน หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ เมือง 
 • เกาะไม้ท่อน หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ เมือง 
 • เกาะราชาน้อย หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ เมือง 
 • เกาะราชาใหญ่ หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ เมือง 
 • อ่าวเสน หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ เมือง 
 • แหลมพันวา หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ เมือง 
 • เกาะแก้ว หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ เมือง 
 • หาดกะหลิม หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ กะทู้ 
 • ไซมอน คาบาเร่ต์  มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ กะทู้ 
 • ฟาร์มจระเข้ชนะเจริญ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • เรือดำน้ำดูปะการัง (ภูเก็ตซับมารีน) มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • ภูเก็ต อาร์ต แกลลอรี่ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • ไดโนปาร์ค มินิกอล์ฟ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • บ้านชินประชา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • สะพานหิน มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • หมู่บ้านไทยและสวนกล้วยไม้ภูเก็ต มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • หมู่บ้านชาวเล วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • สถานอนุบาลชะนี มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ถลาง 
 • ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ตึกโบราณ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • เกาะบอน หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ เมือง 
 • เกาะไข่นอก หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ เมือง 
 • เกาะนาคาน้อย หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ ถลาง 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3 
  วัดในจังหวัด
 • วัดแขนน เขต/ตำบล เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 
 • วัดท่าฉัตรไชย เขต/ตำบล ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 
 • วัดเทพวนาราม เขต/ตำบล ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 
 • วัดไม้ขาว เขต/ตำบล ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 
 • วัดเมืองใหม่ เขต/ตำบล เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 
 • วัดเชิงทะเล เขต/ตำบล เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 
 • วัดอนามัยเกษม เขต/ตำบล เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 
 • วัดโสภณวนาราม เขต/ตำบล ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 
 • วัดศรีสุนทร เขต/ตำบล ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 
 • วัดท่าเรือ เขต/ตำบล ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 
 • วัดพระทอง เขต/ตำบล เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 
 • วัดพระนางสร้าง เขต/ตำบล เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 
 • วัดมงคลวราราม เขต/ตำบล สาคู ถลาง ภูเก็ต 
 • วัดเทพกระษัตรีย์ เขต/ตำบล เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 
 • วัดอนุภาษกฤษฎาราม เขต/ตำบล กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 
 • วัดกะทู้ เขต/ตำบล กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 
 • วัดสุวรรณคีรีวงก์ เขต/ตำบล ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต 
 • วัดสะปำธรรมาราม เขต/ตำบล เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 
 • วัดบ้านเกาะสิเหร่ เขต/ตำบล รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 
 • วัดเขารังสามัคคีธรรม เขต/ตำบล รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 
 • วัดสีลสุภาราม เขต/ตำบล ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 
 • วัดพิทักษ์สมณกิจ เขต/ตำบล รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 
 • วัดรัษฎาราม เขต/ตำบล รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 
 • วัดอร่ามรัตนาราม เขต/ตำบล รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 
 • วัดนาคาราม เขต/ตำบล วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 
 • วัดถาวรคุณาราม เขต/ตำบล ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 
 • วัดเจริญสมณกิจ เขต/ตำบล ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 
 • วัดสุวรรณคีรีเขต เขต/ตำบล กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 
 • วัดเทพนิมิตร เขต/ตำบล วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 
 • วัดวิชิตสังฆาราม เขต/ตำบล ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ ภูเก็ต

  สถานพยาบาล
 • ภูเก็ตคอสเมดคลินิกเวชกรรม 2
 • คลินิกเขารังภูเก็ตการแพทย์แผนไทย
 • ภูเก็ตเลเซอร์สหคลินิก
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดภูเก็ต
 • คลินิก หู คอ จมูก ภูเก็ต
 • ภูเก็ตเฮลตี้แล็บคลินิกเทคนิคการแพทย์
 • คลินิกเทคนิคการแพทย์ภูเก็ตแล็ปเซ็นเตอร์
 • ภูเก็ตคอสเมดคลินิกเวชกรรม
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองภูเก็ต
 • รพ.มิชชั่นภูเก็ต
 • รพ.กรุงเทพภูเก็ต
 • รพ.สิริโรจน์ ภูเก็ต
 • รพ.วชิระภูเก็ต
 • สสอ.เมืองภูเก็ต
 • สสจ.ภูเก็ต
 • รพ.ถลาง
 • รพ.ป่าตอง (กะทู้)

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านสะปำ 
 • โรงเรียนบ้านบางคู 
 • โรงเรียนอนุบาลมุสลิมภูเก็ต 
 • โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 
 • โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 
 • โรงเรียนบ้านกะหลิม 
 • โรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น 
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 
 • โรงเรียนบ้านสาคู 
 • โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต 
 • โรงเรียนบ้านฉลอง 
 • โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้ 
 • โรงเรียนบ้านไม้เรียบ 
 • โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่ 
 • โรงเรียนบ้านบางทอง 
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 
 • โรงเรียนกะทู้วิทยา 
 • โรงเรียนถลางวิทยา 
 • โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" 
 • โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ 
 • โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 
 • โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 
 • โรงเรียนวัดเมืองใหม่ 
 • โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ 
 • โรงเรียนบ้านพรุจำปา 
 • โรงเรียนบ้านแหลมทราย 
 • โรงเรียนบ้านเชิงทะเล 
 • โรงเรียนบ้านบางเทา 
 • โรงเรียนบ้านลิพอน 
 • โรงเรียนบ้านท่าเรือ 
 • โรงเรียนวัดศรีสุนทร 
 • โรงเรียนบ้านม่าหนิก 
 • โรงเรียนท่าฉัตรไชย 
 • โรงเรียนบ้านคอเอน 
 • โรงเรียนบ้านหมากปรก 
 • โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง 
 • โรงเรียนบ้านไม้ขาว 
 • โรงเรียนวัดมงคลวราราม 
 • โรงเรียนเมืองถลาง 
 • โรงเรียนบ้านในทอน 
 • โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 
 • โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านเกาะนาคา 
 • โรงเรียนบ้านบางโรง 
 • โรงเรียนบ้านพารา 
 • โรงเรียนบ้านป่าคลอก 
 • โรงเรียนบ้านอ่าวปอ 
 • โรงเรียนเกาะโหลน 
 • โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 
 • โรงเรียนบ้านกะตะ 
 • โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
 • โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม 
 • โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา 
 • โรงเรียนวิทยาสาธิต 
 • โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต 
 • โรงเรียนแหลมพันวา 
 • โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 
 • โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 
 • โรงเรียนวิชิตสงคราม 
 • โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี 
 • โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง 
 • โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 
 • โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 
 • โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
 • โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 • โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 
 • โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 
 • โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว (ประศาสน์วิทยา) 
 • โรงเรียนบ้านเรียนตามอัธยาศัย 
 • โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา 
 • โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร 
 • โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 
 • โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 
 • โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน 
 • โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
 • โรงเรียนเกาะมะพร้าว 
 • โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 • โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งคา 
 • โรงเรียนเกาะสิเหร่ 
 • โรงเรียนบ้านกู้กู 
 • โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • กรทอง เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • พรทิพย์ เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • คุณแม่จู้ เขต/อำเภอถลาง 
 • ศรีศุภลักษณ์ ออคิด เขต/อำเภอถลาง 
 • บริษัท เมธีภูเก็ต จำกัด สาขา 1 เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • บริษัท เมธีภูเก็ต จำกัด สาขา 2 เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • มุกภูเก็ต เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • โรงงาน ไข่มุกสะปำ(ภูเก็ตไข่มุก) เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • ภูเก็ตซีเชลล์(พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย) เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • วังถลาง จิวเวอรี่ แอนด์ กิฟท์ช็อป เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • บ้านปิยวรรณ เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • ร้านเค่งติ้น เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • Royal Gem Paragon Pavilion เขต/อำเภอถลาง 
 • King Power Duty Free เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • ร้านแม่กุ๋ย เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • เกาะแก้วของฝากภูเก็ต เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • อาก๊อง เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • พรทิพย์ เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • เต้าส้อคุณเล็ก เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • เต้าซ้อแม่บุญธรรม เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • ริมทาง@ฉลอง (เฉาก๊วยริมทาง) เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 
 • ภูเก็ต เพิร์ล (อมรมุก) เขต/อำเภอเมืองภูเก็ต 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • บริษัท เคเอ็มเอ็น แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ลอว์ จำกัด
 • บริษัท บีทีเอสเอช เรสโก้ จำกัด
 • บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนันทวดีรุ่งเจริญทรัพย์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิราธร-ลือชา
 • บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ทีน บิซิเนส โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท เวลคัม ภูเก็ต จำกัด
 • หส.คลาวด์ซิคซ์
 • บริษัท พุทธมหาหงษ์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ พลัส ก็อปปี้ เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวัง ไดฟ์วิ่ง
 • บริษัท อีเอ็นวาย (ไทยแลนด์) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดภูเก็ต รูม ฟอร์ เรนท์
 • บริษัท อันดามันชัตเทิล จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดซัน เคอ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทิพย์ชลิดา เฮลตี้บิวตี้
 • บริษัท บลู วอเทอร์ ยอร์ชติ้ง จำกัด
 • บริษัท เอสพีพี แอมเปิลเทรด จำกัด
 • บริษัท บ้านป่าตองเฮ้าส์ จำกัด
 • บริษัท ไฮฟ์ แอซโซซิเอท จำกัด
 • บริษัท เล็กพงศ์ กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท เอ แอนด์ เจ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท ป่าตอง บีช รีสอร์ท จำกัด
 • บริษัท ภูเก็ต แอร์พอร์ตรวมทุน จำกัด
 • บริษัท ไม้ขาวคาร์เร้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท จุด สี่แปด จำกัด
 • บริษัท เลาเด - เพทที - ดีเดีย จำกัด
 • บริษัท บ้านสัตบรรณ จำกัด
 • บริษัท อีตั้น โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไอนารา โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ที่สำราญ จำกัด
 • บริษัท อัพ ทู มี (ภูเก็ต) จำกัด
 • บริษัท ดี คีพ(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เดอะ เฮฟเวน บูติค รีสอร์ท จำกัด
 • บริษัท แอ๊ดเคานท์กรุ๊ป จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์อนันต์ภูเก็ต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรมแดน แลนด์ โอนเนอร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดภูเก็ต พีเอ็น เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรภูรินทร์แทรเวล
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมหวังเสมอ

 • More..
  ภูเก็ต


  ไปหน้าที่ | 1