ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

ข้อมูลร้านค้า/สินค้าที่ระลึกในประเทศไทย

ริเวอร์แคว  อัญมณีและเครื่องประดับ เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
บุญเยี่ยมเจียระไน  อัญมณีและเครื่องประดับ เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
ร้านอาอ๋า  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอเมืองจันทบุรี 
ศูนย์หัตถกรรมอัญมณีบ่อพลอยเจมส์  อัญมณีและเครื่องประดับ เขต/อำเภอบ่อพลอย 
บ้านพลอยจิวเวอรี่  อัญมณีและเครื่องประดับ เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
พลอยไพลิน  อัญมณีและเครื่องประดับ เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
กฤษฎา จิวเวอรี่  อัญมณีและเครื่องประดับ เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
แม่น้ำแควจิวเวอรี่  อัญมณีและเครื่องประดับ เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
บ้านแพรวาไหมไทย  เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
พีชะรัช  อัญมณีและเครื่องประดับ เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
ทองม้วน นวลศรี  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
ไพฑูรย์  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
อนันตพล พลอยกาญจน์  อัญมณีและเครื่องประดับ เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
แก้ว  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอท่าม่วง 
ณัฐชา จิวเวอรี่  อัญมณีและเครื่องประดับ เขต/อำเภอท่าม่วง 
ดอยคำ (โครงการหลวง)  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอท่าม่วง 
น้ำพริกแม่พะเยาว์  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
ผ้าขาวม้าร้อยสี  เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย เขต/อำเภอท่าม่วง 
วังแก้วจิวเวอรี่  อัญมณีและเครื่องประดับ เขต/อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
วิมลวุ้นมะพร้าวอ่อน  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอท่าม่วง 
โรงงานวุ้นเส้นท่าเรือ  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอท่าม่วง 
วาสนา จิวเวอรี่  อัญมณีและเครื่องประดับ เขต/อำเภอท่าม่วง 
ปึงไท้เชียง  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอเมืองจันทบุรี 
ไทยรุ่งเรือง  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอเมืองจันทบุรี 
ร้านแม่ลำไย  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอท่าใหม่ 
ร้านแม่ละม่อม  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอท่าใหม่ 
ร้านแม่วรรณา  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอแหลมสิงห์ 
มีชัยเพชรพลอย  อัญมณีและเครื่องประดับ เขต/อำเภอเมืองจันทบุรี 
วิบูลย์สุข  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอเมืองจันทบุรี 
โอฬารกนก  อัญมณีและเครื่องประดับ เขต/อำเภอเมืองจันทบุรี 
กลุ่มทอเสื่อกกสุริยาบางสระเก้า  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอแหลมสิงห์ 
บริษัท บุญชัยทุเรียนโปรดักส์ จำกัด  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอท่าใหม่ 
ร้านเรือนวล  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอแก่งหางแมว 
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านชากใหญ่  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอเมืองระยอง 
กลุ่มอาชีพผ้าบาติกชุมชนข้างอำเภอทางไผ่  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอเมืองระยอง 
ร้านแบงค์ปลากรอบปรุงรส  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอเมืองระยอง 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านพยูน  เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย เขต/อำเภอบ้านฉาง 
ศรีฟ้า เบเกอรี่  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอท่าม่วง 
โรงงานแคนนี่ แปซิฟิค  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอเมืองระยอง 
กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอแกลง 
มา’ยอง OTOP  สินค้าอื่นๆ เขต/อำเภอนิคมพัฒนา 
แตงญี่ปุ่น (เมล่อน) บริษัทพืชผักอนามัย  เครื่องเรือนหรือของตกแต่งบ้าน เขต/อำเภออุ้มผาง 
ธูปหอมอัมพัน  สินค้าอื่นๆ เขต/อำเภอแม่สอด 
มรดกไทย  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอเมืองขอนแก่น 
แม่หญิง  เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย เขต/อำเภอเมืองขอนแก่น 
รินไหมไทย  เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย เขต/อำเภอเมืองขอนแก่น 
ศูนย์สงเสริมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอเมืองขอนแก่น 
ศูนย์สิ่งทอพระธรรมขันต์ ขอนแก่น  เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย เขต/อำเภอเมืองขอนแก่น 
สืบสาน  เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย เขต/อำเภอเมืองขอนแก่น 
ศูนย์หัตถกรรม 4 ภาค  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอเมืองขอนแก่น 
บุญมีไหมไทย  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอชนบท 
ฟ้าฝนไหมไทย  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอชนบท 
มีอุดมไหมไทย  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอชนบท 
ไวยรัตน์ไหมไทย  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอชนบท 
สาวิตรีไหมไทย  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอชนบท 
กุนเชียงนายบู๊  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอเมืองขอนแก่น 
เจ๊รัช  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอเมืองขอนแก่น 
เตียฮั่วหยู  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอเมืองขอนแก่น 
ไสวรสทิพย์  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอเมืองขอนแก่น 
แหนมลับแล  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอเมืองขอนแก่น 
แหนมปริญญา  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอเมืองขอนแก่น 
เฮงง่วนเฮียง  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอเมืองขอนแก่น 
ลี้กั่งเยง  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอเมืองขอนแก่น 
บ้านไผ่ลิ้มซินเฮียง  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอบ้านไผ่ 
ร้านนัดพบไหมไทย  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอเมืองมหาสารคาม 
ร้านจงสวัสดิ์  เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย เขต/อำเภอเมืองมหาสารคาม 
ร้านสายพิณ  เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย เขต/อำเภอเมืองมหาสารคาม 
ร้านสุมาลีไหมไทย  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอเมืองมหาสารคาม 
บ้านเบญจรงค์แกลลอลี่  เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย เขต/อำเภอกันทรวิชัย 
จันทร์เพ็ญ  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จรินทร์  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
แหนมนกน้อย  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
ยวนจิต  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
ร้อยเอ็ดไหมไทย  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง (ร้านไทยพัฒนา โอทอป)  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
ศูนย์ผ้าไหมและหัตถกรรม  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
ร้านนิวเฟรน  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
ร้านแพรวากาฬสินธุ์ (แม่เนื่อง)  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
ศูนย์หัตถกรรมผู้ไทหนองห้าง  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอกุฉินารายณ์ 
กลุ่มสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอคำม่วง 
พรนภาโภชนา  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอสมเด็จ 
ทองใบ เบเกอรี่  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอเมืองนครสวรรค์ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักรสานพื้นบ้านดงชะพลู  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอโกรกพระ 
เชวงเรือโบราณ  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอตาคลี 
โชคดี เอ็ม.เอ็ม.โมจิ  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอเมืองนครสวรรค์ 
กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวา วัดศรีอุทุมพร  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอเมืองนครสวรรค์ 
ร่มเกล้าหัตถกรรม  สินค้าหัตถกรรม เขต/อำเภอตาคลี 
กันเพ็ชรบ้านละคร  เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย เขต/อำเภอตาคลี 
ชุมชนพญานาค (โรงปูน)  เครื่องเรือนหรือของตกแต่งบ้าน เขต/อำเภอตาคลี 
กลุ่มอาชีพเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน บ้านรักษ์สมุนไพร ตาคลี  เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย เขต/อำเภอตาคลี 
ยุพาพร ชัยชโลธร  อัญมณีและเครื่องประดับ เขต/อำเภอตาคลี 
กลุ่มสตรีเขาปฐวี  เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย เขต/อำเภอทัพทัน 
วิภาวรรณ ฟลาวเวอร์  สินค้าอื่นๆ เขต/อำเภอเมืองนครสวรรค์ 
ร้านแม่ป่วยลั้ง  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
กลุ่มแปรรูป แม่บ้านถนนใหม่  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอทัพทัน 
หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หมู่ 6  สินค้าอื่นๆ เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
กลุ่มสตรีทอผ้าจันเสน  เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย เขต/อำเภอตาคลี 
กลุ่มสตรีทำขนมกงหนองแก หมู่ 6  อาหารหรือสินค้าบริโภค เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 
กลุ่มผลิตภัณฑ์รากไม้  เครื่องเรือนหรือของตกแต่งบ้าน เขต/อำเภอลานสัก 
เล็ก โบวี่  สินค้าอื่นๆ เขต/อำเภอเมืองอุทัยธานี 

[หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
ไปหน้าที่ | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34