ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

ข้อมูลสถานพยาบาลในประเทศไทย

ศสช.เมืองเครือข่ายโรงพยาบาลโพธาราม (99999)
ศสช.ตำบลบางแพ (99998)
ศูนย์สุขภาพประชานุเคราะห์โรงพยาบาลราชบุรี (99997)
คลินิกทันตกรรม สสจ.ศรีสะเกษ (99996)
คลินิกสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ สาขาโรงพยาบาลอำนาจเจริญ (99994)
ศสช.ตำบลวัดเพลง (99993)
ศสช.โรงพยาบาลกุยบุรี (99991)
ศสช.โรงพยาบาลอุตรดิตถ์(สาขา 2 วัดท้ายตลาด) (99990)
ศสช.ปากน้ำแหลมสิงห์ (99989)
ศสช.โรงพยาบาลสอยดาว (99988)
ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลพระปกเกล้า (99987)
ศสช.โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (99986)
ศสช.บ่อทอง (99985)
ศสช.หนองปรือ (99984)
ศสช.โรงพยาบาลหนองใหญ่ (99983)
ศูนย์แพทย์ชุมชนพลูตาหลวง (99981)
ศสช.ตำบลกุฎโง้ง (99980)
ศสช.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.บูรพา (99979)
ศสช.ตำบลดอนพุด (99978)
ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลป่าพยอม (99977)
ศสช.โรงพยาบาลมุกดาหาร (99976)
ศสช.ตำบลหนองหาร (99975)
หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลสุโขทัย (99974)
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยชีวกบูรพา (99973)
ศสช.โรงพยาบาลหนองแคสาขา 2 (99972)
ศสช.โรงพยาบาลหนองกี่ (99971)
ศสช.โรงพยาบาลชาติตระการ (99970)
ศสช.ตำบลบางระกำ (99969)
ศูนย์แพทย์ชุมชนนินมะปราง (99968)
ศสช.โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง (99967)
ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนบ้านศรีดอนชัย (99966)
ศสช.โรงพยาบาลลี้ (99965)
ศสช.โรงพยาบาลป่าซาง (99964)
ศสช.โรงพยาบาลแม่ทา (99963)
ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลแก้งสนามนาง (99962)
ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนบ้านใหม่กาดเหนือ (99961)
ศสช.ตำบลห้างฉัตร (99960)
ศสช.ต.จอมบึง (รพ.จอมบึง) (99959)
ศสช.คลองท่อมใต้ (99958)
ศสช.โรงพยาบาลอ่าวลึก (99957)
ศสช.โรงพยาบาลเกาะลันตา (99956)
ศูนย์สาธารณสุขชุมชนโรงพยาบาลพยุพราชสายบุรี (99955)
ศสช.โนนสัง (99954)
ศสช.ศรีบุญเรื่อง (99953)
ศสช.นาวัง (99952)
ศสช.ตำบลนากลาง (99951)
ศสช.โรงพยาบาลบางแก้ว (99950)
ศสช.ร่วมใจ (99949)
ศสช.วังทอง (99948)
ศสช.โรงพยาบาลบัวใหญ่ (99947)
ฝ่ายเวชศาสตร์ชุมชนโรงพยาบาลจุน (99946)
ศสช.ตำบลนาปรัง (99945)
ศสช.บ้านมาง (99944)
ศสช.โรงพยาบาลทับสะแก (99943)
ศสช.โรงพยาบาลบึงโขงหลง (99942)
ศสช.โรงพยาบาลพุทไธสง (99941)
ศสช.ตำบลบางกระทุ่ม (99940)
ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลตรัง (99939)
ศสช.โรงพยาบาลกันตัง (99938)
ศสช.ตำบลวัฒนานคร (99937)
ศสช.โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง (99936)
ศสช.สิรินธรจังหวัดขอนแก่น (99935)
ศสช.กุดเค้า (99934)
ศสช.ซำสูง (99933)
ศสช.โรงพยาบาลชนบท (99932)
ศสช.พระยืน (99931)
ศสช.ภูผาม่าน (99930)
ศสช.โรงพยาบาลย่านตาขาว (99929)
ศสช.โรงพยาบาลปะเหลียน (99928)
ศสช.โรงพยาบาลห้วยยอด (99927)
ศสช.โรงพยาบาลรัษฎา (99926)
ศสช.โรงพยาบาลวังวิเศษ (99925)
ศสช.โรงพยาบาลนาโยง (99924)
ศสช.โรงพยาบาลสิเกา (99923)
ศสช.โรงพยาบาลแม่สอด (99922)
ศสช.ตำบลในเมือง (99921)
ศูนย์บริการสาธารณสุข2 (99920)
ศูนย์บริการสาธารณสุข3 (99919)
ศสช.ตำบลเทพกระษัตรี (99918)
ศสช.โรงพยาบาลศรีเทพ (99917)
ศสช.โรงพยาบาลไชยปราการ (99916)
ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (99915)
ศสช.โรงพยาบาลดอยหล่อ (99914)
ศสช.โรงพยาบาลแม่ออน (99913)
ศสช.โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ (99912)
ศสช.โรงพยาบาลเวียงแหง (99911)
ศสช.เวียง (99910)
ศสช.โรงพยาบาลหางดง (99909)
ศสช.สันมหาพน (99908)
ศสช.เมืองแกนพัฒนา (99907)
ศสช.สะเมิงใต้ (99906)
ศสช.โรงพยาบาลฝาง (99905)
ศสช.โรงพยาบาลแม่อาย (99904)
ศสช.เชิงดอย (99903)
ศสช.โรงพยาบาลเชียงดาว (99902)
ศสช.ช่างเคิ่ง (99901)
ศสช.ตำบลขามทะเลสอ (99900)
ศสช.รพ.กาฬสินธุ์ สาขา 3 (99899)
ศสช.รพ.กาฬสินธุ์ สาขา 2 (99898)
หน่วยตรวจโรคส่วนแยก (รพ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) (99897)

[หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
ไปหน้าที่ | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199