ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

นครปฐม
Nakhon Pathom


คำขวัญ นครปฐม : ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน
ภาคกลาง
พื้นที่2168.327 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 404004 ครัวเรือน
ประชากรชาย 441351
ประชากรหญิง 478679
ประชากรรวม 441351
Nakhon Pathom “นครปฐม” เป็นอู่อารยธรรมสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า เมืองนครปฐมแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ริมทะเล เป็นเมืองเก่าแก่ มีความเจริญรุ่งเรืองมานับตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ และเป็นราชธานีสำคัญในสมัยทวารวดี ในยุคนั้นนครปฐมเป็นแหล่งเผยแพร่อารยธรรมจากประเทศอินเดีย ซึ่งรวมทั้งพุทธศาสนา นครปฐมจึงเป็นศูนย์กลางของความเจริญ มีชนชาติต่างๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาได้เกิดความแห้งแล้งขึ้นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองเปลี่ยนเส้นทาง ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักแหล่งอยู่ริมน้ำ และสร้างเมืองใหม่ขึ้นชื่อ “เมืองนครไชยศรี” หรือ “ศรีวิชัย” นครปฐมจึงกลายเป็นเมืองร้างมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่ทรงยังผนวชได้ธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์ และทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ไม่มีที่ใดเทียบเท่า ครั้นเมื่อได้ครองราชย์ จึงโปรดฯ ให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบองค์เดิมไว้ โดยให้ชื่อว่า “พระปฐมเจดีย์” ทรงปฏิสังขรณ์สิ่งต่างๆ ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี และโปรดฯ ให้ขุดคลองเจดีย์บูชาเพื่อให้การเสด็จมานมัสการสะดวกขึ้นต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เริ่มก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ผ่านเมืองนครปฐม ซึ่งขณะนั้นยังเป็นป่ารก พระองค์จึงโปรดฯ ให้ย้ายเมืองจากตำบลท่านา อำเภอนครชัยศรี มาตั้งที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์เหมือนเช่นครั้งสมัยโบราณครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้สร้างพระราชวังสนามจันทร์เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐานและฝึกซ้อมรบแบบเสือป่า โดยโปรดฯ ให้ตัดถนนเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย รวมทั้งสร้างสะพานเจริญศรัทธาข้ามคลองเจดีย์บูชาเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟกับองค์พระปฐมเจดีย์ ตลอดจนสร้างพระร่วงโรจนฤทธิ์ทางด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์และบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ให้สมบูรณ์สวยงามดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน และได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อจากเมือง “นครไชยศรี” เป็น “นครปฐม”

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • วัดกลางบางแก้ว เขต/อำเภอนครชัยศรี 
 • โบราณสถานวัดพระเมรุ เขต/อำเภอเมืองนครปฐม 
 • วัดไร่ขิง เขต/อำเภอสามพราน 
 • ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กาญจนาภิเษก เขต/อำเภอพุทธมณฑล 
 • สวนป่าสมุนไพร วัดปลักไม้ลาย เขต/อำเภอเมืองนครปฐม 
 • สามพราน ริเวอร์ไซด์ เขต/อำเภอสามพราน 
 • หมู่บ้านไทยโซ่ง เขต/อำเภอบางเลน 
 • เมืองเก่ากำแพงแสน เขต/อำเภอกำแพงแสน 
 • เรือนไทย เขต/อำเภอพุทธมณฑล 
 • ตลาดน้ำวัดลำพญา เขต/อำเภอบางเลน 
 • วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร เขต/อำเภอเมืองนครปฐม 
 • พระประโทณเจดีย์ เขต/อำเภอเมืองนครปฐม 
 • พระราชวังสนามจันทร์ เขต/อำเภอเมืองนครปฐม 
 • พระร่วงโรจนฤทธิ์ เขต/อำเภอเมืองนครปฐม 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ เขต/อำเภอเมืองนครปฐม 
 • พิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก เขต/อำเภอนครชัยศรี 
 • พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทยบ้านลานแหลม เขต/อำเภอนครชัยศรี 
 • พุทธมณฑล เขต/อำเภอพุทธมณฑล 
 • ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน เขต/อำเภอสามพราน 
 • คลองมหาสวัสดิ์ เขต/อำเภอพุทธมณฑล 

 • ล่องเรือเที่ยวคลองบางช้าง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • ล่องเรือแม่น้ำท่าจีน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • ล่องเรือเที่ยวคลองจินดา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • ล่องเรือเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • โรงเรียนการบินกำแพงแสน มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • แอร์ออร์คิด มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทย มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • วัดศรีษะทอง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิต มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสำโรง มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • สวนศิลป์ มีเซียมยิบอินซอย มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • พิพิธภัณฑ์ภาพยนต์ไทย มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรณ์เกียรติวงศ์ กรมหลวง มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • เนินธรรมศาลา มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาจนาภิเษก มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • โรงพยาบาลหลงพ่อเปิ่น มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ นครไชยศรี 
 • เจษฎา เทคนิค มิวเซี่ยม มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • เมืองเก่ากำแพงแสน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • เนินพระหรือเนินยายหอม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • พระประโทนเจดีย์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • วัดพระเมรุ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • เนินวัดพระงาม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • พระราชวังนครปฐม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3 
  วัดในจังหวัด
 • วัดหทัยนเรศวร์ เขต/ตำบล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 
 • วัดมงคลประชาราม เขต/ตำบล คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 
 • วัดเทพนิมิต เขต/ตำบล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 
 • วัดสาลวัน เขต/ตำบล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 
 • วัดสุวรรณาราม เขต/ตำบล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 
 • วัดมะเกลือ เขต/ตำบล คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 
 • วัดสวนหมาก เขต/ตำบล ยายชา สามพราน นครปฐม 
 • วัดสิรินธรเทพรัตนาราม เขต/ตำบล อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 
 • วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม เขต/ตำบล หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม 
 • วัดญาณเวศกวัน เขต/ตำบล บางกระทึก สามพราน นครปฐม 
 • วัดสามพราน เขต/ตำบล สามพราน สามพราน นครปฐม 
 • วัดดงเกตุ เขต/ตำบล สามพราน สามพราน นครปฐม 
 • วัดคลองอ้อมใหญ่ เขต/ตำบล อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 
 • วัดเพลินเพชร เขต/ตำบล กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม 
 • วัดวังน้ำขาว เขต/ตำบล คลองจินดา สามพราน นครปฐม 
 • วัดราษฎร์ศรัทธาราม เขต/ตำบล ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม 
 • วัดนครชื่นชุ่ม เขต/ตำบล กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม 
 • วัดจินดาราม เขต/ตำบล ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม 
 • วัดปรีดาราม เขต/ตำบล คลองจินดา สามพราน นครปฐม 
 • วัดหอมเกร็ด เขต/ตำบล หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม 
 • วัดอ้อมใหญ่ เขต/ตำบล อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 
 • วัดดอนหวาย เขต/ตำบล บางกระทึก สามพราน นครปฐม 
 • วัดบางช้างเหนือ เขต/ตำบล คลองใหม่ สามพราน นครปฐม 
 • วัดท่าข้าม เขต/ตำบล ท่าข้าม สามพราน นครปฐม 
 • วัดเดชานุสรณ์ เขต/ตำบล ยายชา สามพราน นครปฐม 
 • วัดบางช้างใต้ เขต/ตำบล บางช้าง สามพราน นครปฐม 
 • วัดสรรเพชญ เขต/ตำบล ยายชา สามพราน นครปฐม 
 • วัดไร่ขิง เขต/ตำบล ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 
 • วัดเทียนดัด เขต/ตำบล บ้านใหม่ สามพราน นครปฐม 
 • วัดท่าพูด เขต/ตำบล ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ นครปฐม

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครปฐม
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครปฐม
 • รพ.กรุงเทพคริสเตียนนครปฐม
 • รพ.นครปฐม
 • สสอ.เมืองนครปฐม
 • สสจ.นครปฐม
 • รพ.หลวงพ่อเปิ่น
 • รพ.พุทธมลฑล
 • รพ.สามพราน
 • รพ.บางเลน
 • รพ.ดอนตูม
 • รพ.ห้วยพลู
 • รพ.นครชัยศรี
 • รพ.กำแพงแสน
 • รพ. ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
 • รพ. จันทรุเบกษา
 • รพ. เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
 • รพ.นครปฐม

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก 
 • โรงเรียนภัทรบุตร 
 • โรงเรียนเอกดรุณ 
 • โรงเรียนเทพนิมิตวัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 
 • โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
 • โรงเรียนบ้านบางเตย 
 • โรงเรียนวัดทรงคนอง 
 • โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
 • โรงเรียนวัดท่าพูด 
 • โรงเรียนวัดไร่ขิง 
 • โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 
 • โรงเรียนวัดดอนหวาย 
 • โรงเรียนคลองบางกระทึก 
 • โรงเรียนบ้านไผ่หลวง 
 • โรงเรียนวัดศิลามูล 
 • โรงเรียนเจี้ยนหัว 
 • โรงเรียนวัดบางน้อยใน 
 • โรงเรียนวัดบางหลวง 
 • โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง 
 • โรงเรียนบ้านลาดหลวง 
 • โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม 
 • โรงเรียนบางหลวงวิทยา 
 • โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 
 • โรงเรียนวัดทะเลบก 
 • โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 
 • โรงเรียนวัดท่าเสา 
 • โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม 
 • โรงเรียนวัดห้วยม่วง 
 • โรงเรียนบ้านสามัคคี 
 • โรงเรียนวัดสระสี่มุม 
 • โรงเรียนบ้านหนองพงนก 
 • โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม 
 • โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 
 • โรงเรียนฟ้าใสวิทยา 
 • โรงเรียนวิทยาลัยนาฎศิลป 
 • โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 
 • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 • โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
 • โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 
 • โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 
 • โรงเรียนวัดสาลวัน 
 • โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 
 • โรงเรียนบ้านคลองโยง 
 • โรงเรียนวัดมะเกลือ 
 • โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 
 • โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 
 • โรงเรียนเทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ 
 • โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา 
 • โรงเรียนวัดลำลูกบัว 
 • โรงเรียนบ้านดอนกลาง 
 • โรงเรียนวัดตะโกสูง 
 • โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ 
 • โรงเรียนบ้านรางมูก 
 • โรงเรียนบ้านใหม่ 
 • โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง 
 • โรงเรียนบ้านหัวถนน 
 • โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ 
 • โรงเรียนบ้านหนองบอน 
 • โรงเรียนบ้านปากหว้า 
 • โรงเรียนบ้านสามแก้ว 
 • โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย 
 • โรงเรียนวัดเลาเต่า 
 • โรงเรียนบ้านแจงงาม 
 • โรงเรียนวัดห้วยพระ 
 • โรงเรียนคงทองวิทยา 
 • โรงเรียนวัดสามง่าม 
 • โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา 
 • โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 
 • โรงเรียนวัดหนองกระพี้ 
 • โรงเรียนวัดบ้านหลวง 
 • โรงเรียนวัดกงลาด 
 • โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด 
 • โรงเรียนวัดสุขวราราม 
 • โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
 • โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 
 • โรงเรียนบ้านหนองเขมร 
 • โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 
 • โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 
 • โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม 
 • โรงเรียนวัดสองห้อง 
 • โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 
 • โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย 
 • โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 
 • โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก 
 • โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ปิยะชนก เขต/อำเภอเมืองนครปฐม 
 • น้องเนยเบเกอรี่ เขต/อำเภอเมืองนครปฐม 
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำพริกแม่ศรี เขต/อำเภอเมืองนครปฐม 
 • ลิ้มย่งสุน เขต/อำเภอเมืองนครปฐม 
 • ข้าวเหนียวย่างอารีย์ เขต/อำเภอเมืองนครปฐม 
 • วุ้นคุณอุ๊ เขต/อำเภอเมืองนครปฐม 
 • ตั้งฮะเฮง เขต/อำเภอเมืองนครปฐม 
 • ขนมเปี๊ยะบางเลน เขต/อำเภอบางเลน 
 • อาจารย์ละออรัตน์ เขต/อำเภอบางเลน 
 • ส วันเพ็ญกุนเชียงหมู เขต/อำเภอสามพราน 
 • กุนเชียงหมู เขต/อำเภอนครชัยศรี 
 • ผลิตภัณฑ์แก้วถัก เขต/อำเภอนครชัยศรี 
 • กลุ่มจักสานผักตบชวานครชัยศรี เขต/อำเภอนครชัยศรี 
 • ฉวี แม้นท่าไม้ เขต/อำเภอนครชัยศรี 
 • ขนมบ้านขุนแก้ว เขต/อำเภอนครชัยศรี 
 • ข้าวหลามแม่ลูกจันทร์ เขต/อำเภอเมืองนครปฐม 
 • กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดล เขต/อำเภอนครชัยศรี 
 • กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว (ศูนย์พัฒนาเรียนรู้บ้านกะลา) เขต/อำเภอนครชัยศรี 
 • คุณอ๋อย สอนปั้นดินของจิ๋ว เขต/อำเภอเมืองนครปฐม 
 • ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน เขต/อำเภอสามพราน 
 • หน่อยเบเกอรี่ (มาม่อนจัง) เขต/อำเภอนครชัยศรี 
 • ฐาปนี เค้กมะพร้าวน้ำหอมใบเตยสด (Tapanee Coconut Cake) เขต/อำเภอนครชัยศรี 
 • บริษัทขนมเปี๊ยะแม่เอย เปี๊ยะแอนด์พาย (2003) จำกัด เขต/อำเภอเมืองนครปฐม 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดคณานับ ทรานสปอร์ต
 • บริษัท มณฑล ๙ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดณัฐภิพัชญ์ 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริโชคคาสติ้ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดร่วมเทค เทคโนโลยี
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกัญณภัทร 2454
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดซินเซอริตี้ พอยท์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชยุตม์ โลหะกิจ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดช.สวัสดิ์ชัย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพงศ์ศกานต์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวี อาร์ เอฟ เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรพ่อพระศิวะ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีพีเค นิวแมติกส์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอโอ ออโต้เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอีซีมันนี่
 • บริษัท ความรัก จำกัด
 • บริษัท ฟรุ๊ตเทีย ฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
 • บริษัท นพคุณสตีล จำกัด
 • บริษัท พีเจ (2014) จำกัด
 • บริษัท ชัญญาลักษณ์ จำกัด
 • บริษัท อาร์เจพี ควอลิตี้ ฟู้ดส์ จำกัด
 • บริษัท วอช เดอะ ด็อก จำกัด
 • บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • บริษัท จุ้ยออโต้เพ้นท์ จำกัด
 • บริษัท วุทธิพร ออร์กาไนเซอร์ จำกัด
 • บริษัท โทเทิล บิลดิ้ง โปรดักส์ จำกัด
 • บริษัท ไทยพีชะ จำกัด
 • บริษัท กู๊ดส์ ทรี อินโนเวทีฟ จำกัด
 • บริษัท มารวย เวิลด์ไวด์ จำกัด
 • บริษัท เอ็ม ทู บี เทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท เอ็น.ที.เอฟ ออโต้ พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท พรหมพิจิตร159 จำกัด
 • บริษัท ยูไนเต็ด เจอเนอรัล ซัพพลาย จำกัด
 • บริษัท อกริคัลเจอร์ อีส ไลฟ์ จำกัด
 • บริษัท บี.เค.เค. มัลติ ซัพพลาย จำกัด
 • บริษัท เที่ยงตรงเซอร์เวย์ จำกัด
 • บริษัท บีทีวาย ฟู้ด จำกัด
 • บริษัท ลีพาสมา เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
 • บริษัท อาร์ เอส โฮม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท ไทย เค.ที.เค.กรุ๊ป จำกัด

 • More..
  นครปฐม


  ไปหน้าที่ | 1