ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

อำนาจเจริญ
Amnat Charoen


คำขวัญ อำนาจเจริญ : พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่3161.248 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 117994 ครัวเรือน
ประชากรชาย 188632
ประชากรหญิง 189806
ประชากรรวม 188632
Amnat Charoen เมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2393 ท้าวอุปราชเจ้าเมืองจำพร แขวงสุวรรณเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน ได้อพยพครอบครัวเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาณพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านค้อใหญ่ (ปัจจุบันคือบ้านอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ) พุทธศักราช 2401 ท้าวจันทบุรม (เสือ) ผู้ครองเมืองในสมัยต่อมา ได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยกฐานะบ้านค้อใหญ่ขึ้นเป็นเมืองอำนาจเจริญ และท้าวจันทบุรม (เสือ) ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นเจ้าเมือง มียศเป็นพระอมรอำนาจ (เสือ อมรสิน) และเป็นเมืองในการปกครองของนครเขมราฐต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปฏิรูปการปกครองเมืองอำนาจเจริญได้ยกฐานะเป็นอำเภออำนาจเจริญ และย้ายไปขึ้นเป็นอำเภอในการปกครองของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายอำเภอคนแรก คือ รองอำมาตย์โทหลวงอเนกอำนาจ (เป้ย สุวรรณกูฏ) พุทธศักราช 2459 ได้ย้ายที่ตั้งอำเภออำนาจเจริญจากสถานที่เดิม (บ้านอำนาจ อำเภอลืออำนาจในปัจจุบัน) มาตั้ง ณ ตำบลบุ่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองในปัจจุบัน และยุบเมืองอำนาจเจริญเป็นตำบล ชื่อว่าตำบลอำนาจ ชาวบ้านชอบเรียกว่า เมืองอำนาจน้อย ต่อมา ได้มีการจัดตั้งจังหวัดอำนาจเจริญตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ พุทธศักราช 2536 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536 ตรงกับวันพุธ แรม 3 ค่ำ เดือน 12 ปีระกา ประกอบด้วย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอพนา อำเภอหัวตะพาน อำเภอเสนางคนิคม และกิ่งอำเภอลืออำนาจ (ปัจจุบัน คือ อำเภอลืออำนาจ) โดยแยกออกจากจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • จุดชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำโขง เขต/อำเภอชานุมาน 
 • ป่าดงใหญ่ เขต/อำเภอหัวตะพาน 
 • พระมงคลมิ่งเมือง เขต/อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
 • วัดถ้ำแสงเพชร เขต/อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
 • วัดพระเหลาเทพนิมิต เขต/อำเภอพนา 
 • วัดโพธิ์ศิลา เขต/อำเภอลืออำนาจ 
 • วัดไชยาติการาม เขต/อำเภอพนา 
 • ศูนย์จำหน่ายหัตถกรรมบ้านคำพระ เขต/อำเภอหัวตะพาน 
 • กลุ่มสตรีทอผ้าไหม เขต/อำเภอเสนานิคม 
 • ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อ เขต/อำเภอหัวตะพาน 
 • อุทยานดงลิงดอนเจ้าปู่ เขต/อำเภอพนา 
 • สวนเกษตรชิตสกนธ์ เขต/อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
 • อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน เขต/อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
 • วนอุทยานภูสิงห์ ภูผาผึ้ง เขต/อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
 • เขาคีรีวงกตภูมะโรง เขต/อำเภอชานุมาน 
 • โฮมสเตย์เบิ่งวัฒนธรรมหมอลำบ้านปลาค้าว เขต/อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
 • เขาดานพระบาท เขต/อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
 • แก่งคันสูง เขต/อำเภอชานุมาน 
 • แก่งต่างหล่าง เขต/อำเภอชานุมาน 
 • แก่งส่องใหญ่ เขต/อำเภอชานุมาน 

 • ศูนย์จำหน่ายหัตถกรรมบ้านคำพระ* กิจกรรม เขต/อำเภอ หัวตะพาน 
 • ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ หัวตะพาน 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรมบ้าน กิจกรรม เขต/อำเภอ หัวตะพาน 
 • อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เสนางคนิคม 
 • เสมาพันปี* วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ลืออำนาจ 
 • ที่พักสงฆ์ป่าเรไร (เสมาโบราณ) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ลืออำนาจ 
 • วัดโพธิ์ศิลา* วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ลืออำนาจ 
 • วัดพระเจ้าใหญ่ลือชัย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ลืออำนาจ 
 • สวนเกษตรชิตสกนต์ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • พุทธอุทยานอำนาจเจริญ* วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน* มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดถ้ำแสงเพชรบน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • พุทธอุทยานและพระมงคลมิ่งเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วนอุทยานดอนเจ้าปู่ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ พนา 
 • วัดพระเหลาเทพนิมิต* วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พนา 
 • วัดไชยาติการาม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พนา 
 • แหล่งทอผ้าไหม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พนา 
 • วัดถ้ำแสงเพชรหรือวัดศาลาพันห้อง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พนา 
 • ทิวทัศน์ริมฝั่งโขง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ชานุมาน 
 • แก่งหินชัน กิจกรรม เขต/อำเภอ ชานุมาน 
 • แก่งด่านล่าง กิจกรรม เขต/อำเภอ ชานุมาน 


 • ไปหน้าที่ | 1 
  วัดในจังหวัด
 • วัดป่าหนองยศ เขต/ตำบล แมด ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดกุลเชฎโฐ เขต/ตำบล โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดศรีรัตนอินทร์นาราม เขต/ตำบล ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดนาล้อม เขต/ตำบล ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดเหล่าเลิง เขต/ตำบล ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดไร่ขี เขต/ตำบล ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดฟ้าห่วน เขต/ตำบล ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดนาอุดม เขต/ตำบล ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดนาดี เขต/ตำบล ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดเหล่าฝ้าย เขต/ตำบล ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดหนองยาง เขต/ตำบล ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดบ้านจอก เขต/ตำบล เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดโนนจาน เขต/ตำบล ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดดอนชี เขต/ตำบล ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดดงบัง เขต/ตำบล ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดกุงชัย เขต/ตำบล เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดอัมพวัน เขต/ตำบล เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดโพธิ์ศิลา เขต/ตำบล เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดน้ำท่วม เขต/ตำบล เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดเหล่าแก้ว เขต/ตำบล ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดหนองนกหอ เขต/ตำบล ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดบ้านแย เขต/ตำบล ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดบ้านม่วง เขต/ตำบล ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดดงมะยาง เขต/ตำบล ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดชมภูกุดสิน เขต/ตำบล ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดโคกกลาง(เจริญจิต) เขต/ตำบล ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดอำนาจ เขต/ตำบล อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดหนองหิ้ง เขต/ตำบล อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดหนองไผ่ เขต/ตำบล อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 
 • วัดหนองแคน เขต/ตำบล ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ อำนาจเจริญ

  สถานพยาบาล
 • คลินิกสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ สาขาโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ชุมชนโคกจักจั่น
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 • รพ.อำนาจเจริญ
 • สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 • สสจ.อำนาจเจริญ
 • รพ.ลืออำนาจ
 • รพ.หัวตะพาน
 • รพ.เสนางคนิคม
 • รพ.พนา
 • รพ.ปทุมราชวงศา
 • รพ.ชานุมาน

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง 
 • โรงเรียนบ้านหนองสามสี 
 • โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก 
 • โรงเรียนบ้านโป่งหิน 
 • โรงเรียนบ้านโพนทอง 
 • โรงเรียนบ้านห่องเตย 
 • โรงเรียนบ้านนาเวียง 
 • โรงเรียนบ้านโนนสูง 
 • โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 
 • โรงเรียนบ้านนาสะอาด 
 • โรงเรียนบ้านคึมข่า 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 
 • โรงเรียนบ้านบก 
 • โรงเรียนบ้านหนองคล้า 
 • โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านดอนหมู 
 • โรงเรียนบ้านนาอุดม 
 • โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 
 • โรงเรียนบ้านหนองไฮ 
 • โรงเรียนเสนางคนิคม 
 • โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม (หนองทับม้า) 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านไร่สีสุก 
 • โรงเรียนบ้านศรีราชา 
 • โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 
 • โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 
 • โรงเรียนศรีใครวิทยา 
 • โรงเรียนบ่อชะเนงวิทยา 
 • โรงเรียนศรีเจริญวิทยา 
 • โรงเรียนจิกดู่วิทยา 
 • โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านหนองเทา 
 • โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 
 • โรงเรียนบ้านโพนขวาว 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ 
 • โรงเรียนบ้านเสียว 
 • โรงเรียนบ้านหนองแสง 
 • โรงเรียนประชารัฐวิทยา 
 • โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน (รัตนวารี) 
 • โรงเรียนบ้านชาด 
 • โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลื่อม 
 • โรงเรียนหัวดงหนองคลอง 
 • โรงเรียนบ้านเป้า 
 • โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านโนนเมือง 
 • โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 
 • โรงเรียนบ้านท่ายางชุม 
 • โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 
 • โรงเรียนบ้านหนองแคน 
 • โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 
 • โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 
 • โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน 
 • โรงเรียนบ้านหนองขอน 
 • โรงเรียนบ้านดอนว่าน 
 • โรงเรียนบ้านคำเจริญ 
 • โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 
 • โรงเรียนบ้านโนนค้อ 
 • โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 
 • โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 
 • โรงเรียนบ้านเวียงหลวง 
 • โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 
 • โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 
 • โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง 
 • โรงเรียนบ้านชะแงะ 
 • โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 
 • โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก 
 • โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 
 • โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านโนนแคน 
 • โรงเรียนบ้านนาคู (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 
 • โรงเรียนบ้านคำน้อย 
 • โรงเรียนต.ช.ด.บ้านป่าก่อ 
 • โรงเรียนต.ช.ด.บ้านห้วยฆ้อง 
 • โรงเรียนบ้านหินขัน 
 • โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม 
 • โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านห้วยทม 
 • โรงเรียนบ้านหนองแมงดา 
 • โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 
 • โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 
 • โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 2 
 • โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 
 • โรงเรียนบ้านนาสีดา 
 • โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 
 • โรงเรียนบ้านโนนกุง 
 • โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 
 • โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคำพระ เขต/อำเภอหัวตะพาน 
 • กลุ่มประดิษฐ์ของชำร่วย เขต/อำเภอพนา 
 • กลุ่มทอเสื่อกกบ้านนาหมอม้า เขต/อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโสกสว่างทอฝัน เขต/อำเภอหัวตะพาน 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสร้างคำดอทคอม
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดณัฐพงษ์ 999
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคเด่นศักดิ์ ปทุมราช
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคเนรมิตการสร้าง
 • บริษัท ไชยณรงค์ ลอว์ เฟิร์ม แอนด์ บิซิเนส จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดซิลิคอนอำนาจ เซลล์แอนด์เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรทอง วิศวกรรม 1999
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุ้มผาง วิศวกรรมโยธา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาร์ท วัสดุก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอนุวรรณก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนกร เซอร์วิส 2114
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคทวีนำทรัพย์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดที เอ็น พาณิชย์ 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวรบัณฑิตก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชานันท์ พานิชย์
 • บริษัท วี.ซี. ออล อิมพอร์ท จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรพญาดำค้าไม้
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีแอนด์เอ็น ดิสทริบิวเตอร์
 • บริษัท นิยมฟู๊ดส์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุภาพร เฟอร์ติไลเซอร์
 • บริษัท เอสทีเอฟ เอ็นเนอจิ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดณัฐพลการก่อสร้าง
 • บริษัท เค. พลาสติก ไลฟ์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสะดวกซื้อ คำอาฮวน
 • บริษัท เอมอรไทยสปา จำกัด
 • บริษัท อำนาจเจริญ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท ถูก แอนด์ ดี 2558 จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดลานทอง คำอาฮวน
 • บริษัท ไทยสิน ไรซ์มิล จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนพล เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสนเจริญรวมวัสดุ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดณัทพงศ์เจริญ
 • บริษัท อำนาจเจริญทาวน์ ยูไนเต็ด จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโล่โก้ วัสดุก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามกิจ การค้า
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดศึกษาภัณฑ์ อำนาจเจริญ
 • บริษัท เอกชัย ปทุมราชวงศา จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปรัชกรณ์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโตโต้ก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรอุมาก่อสร้าง

 • More..
  อำนาจเจริญ


  ไปหน้าที่ | 1