ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

สุราษฎร์ธานี
Surat Thani


คำขวัญ สุราษฎร์ธานี : เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
ภาคใต้
พื้นที่12891.469 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 503053 ครัวเรือน
ประชากรชาย 526693
ประชากรหญิง 541317
ประชากรรวม 526693
Surat Thani สุราษฎร์ธานีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของภาคใต้ตอนบน เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองไชยา ซึ่งตั้งตัวเมืองที่ตําบลบ้านดอน (เมืองไชยาเก่าคืออำเภอไชยาปัจจุบัน) และพระราชทานนามเมืองว่า “สุราษฎร์ธานี” แปลว่าเมืองคนดี และทรงเปลี่ยนชื่อแม่น้ำหลวงที่เกิดจากภูเขาหลวง เทือกเขานครศรีธรรมราช เป็นแม่น้ำตาปี ชื่อเมืองและแม่น้ำดังกล่าวนี้สอดคล้องกับเมืองสุรัฏฐ์ หรือเมืองสุหรัด ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตาปีหรือตาปติ ประเทศอินเดีย แม่น้ำตาปติตั้งต้นจากภูเขาสัตตปุระ ไหลสู่มหาสมุทรอินเดียทางอ่าวแคมเบย์ ฝังซ้ายของปากแม่น้ำนี้คือเมืองสุรัฏฐ์ดังกล่าว

เมื่อครั้งมีการปกครองแบบเทศาภิบาล เมืองไชยาหรือสุราษฎร์ธานียุคนั้นขึ้นกับมณฑลชุมพร โดยรวมเมืองไชยา เมืองกาญจนดิษฐ์ เมืองหลังสวนเป็นเขตเดียวกัน ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายที่ว่าการมณฑลไปตั้งที่ตำบลบ้านดอน บริเวณเดียวกับศาลากลางเมืองไชยา และเปลี่ยนชื่อมณฑลชุมพรเป็นมณฑลสุราษฎร์ธานี พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเมืองไชยาที่บ้านดอน เป็นเมืองสุราษฎร์ธานี

arrow_forward_iosอ่านเพิ่มเติม
Pause


00:00
00:07
01:31
Unmute
ตำบลที่ตั้งตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ชาวบ้านมักเรียกบ้านดอนแทนสุราษฎร์ธานี เช่นเดียวกับชาวตรังเรียกทับเที่ยงแทนเมืองตรัง ชาวสงขลาเรียกบ่อยางแทนเมืองสงขลา บ้านดอนมีพื้นที่เป็นดินดอน น้ำไม่ท่วม เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน เล่ากันว่ามีชาวประมง ชาวนา และชาวสวนตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์…

ไชยา เป็นเมืองโบราณตั้งแต่ยุคศรีวิชัยเรืองอำนาจ ช่วงนั้นพุทธศาสนาลัทธิมหายานเผยแผ่มาจากอินเดีย หลักฐานสำคัญคือพระบรมธาตุเจดีย์ทรงศรีวิชัย พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสำริด และจารึกวัดเวียงไชยา เนื้อหากล่าวสรรเสริญพระเจ้ากรุงศรีวิชัย หรือศรีวิชเยนทรราชา

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา เขต/อำเภอไชยา 
 • วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เขต/อำเภอไชยา 
 • วัดรัตนาราม (วัดแก้ว) เขต/อำเภอไชยา 
 • สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร เขต/อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
 • วัดธารน้ำไหล (สวนโมกข์พลาราม) เขต/อำเภอไชยา 
 • หมู่บ้านพุมเรียง เขต/อำเภอไชยา 
 • ถ้ำบ่อน้ำทิพย์พุทธมงคล เขต/อำเภอกาญจนดิษฐ์ 
 • อุทยานแห่งชาติเขาสก เขต/อำเภอพนม 
 • อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เขต/อำเภอบ้านนาสาร 
 • สวนสาธารณะเกาะลำพู เขต/อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
 • วัดเจดีย์แหลมสอ เขต/อำเภอเกาะสมุย 
 • ปากน้ำตาปี เขต/อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
 • วัดพระพุทธบาทศรีสุราษฎร์ เขต/อำเภอกาญจนดิษฐ์ 
 • สินมานะฟาร์มสเตย์ เขต/อำเภอกาญจนดิษฐ์ 
 • คลองร้อยสาย เขต/อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
 • บึงขุนทะเล เขต/อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
 • พระธาตุศรีสุราษฎร์ เขต/อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
 • พระธาตุศิลางู เขต/อำเภอเกาะสมุย 
 • วัดถ้ำคูหา เขต/อำเภอกาญจนดิษฐ์ 
 • พระพุทธบาทเขาเล่ เขต/อำเภอเกาะสมุย 

 • ศูนย์ฝึกลิง กิจกรรม เขต/อำเภอ เมืองสุราษฏร์ 
 • ปากน้ำตาปี อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมืองสุราษฏร์ 
 • พระธาตุศรีสุราษฏร์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมืองสุราษฏร์ 
 • บึงขุนทะเล อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมืองสุราษฏร์ 
 • วัดเขาศรีวิชัย และวัดเขาพระอานนท์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พุนพิน 
 • หมู่บ้านลีเล็ด วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พุนพิน 
 • บ่อน้ำร้อนท่าสะท้อน (รัตนโกสัย) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ พุนพิน 
 • แหล่งปลาวัดพนม อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ พนม 
 • บ้านถ้ำผึ้ง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ พนม 
 • ถ้ำพันธุรัตน์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ พนม 
 • เขื่อนรัชชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลาน มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ พนม 
 • โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8 อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ บ้านนาสาร 
 • ถ้ำขมิ้น (ถ้ำเหม็น) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บ้านนาสาร 
 • ท่าเรือเฟอร์รี่ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ดอนสัก 
 • ศูนย์ฝึกลิงบ้านคลองใส กิจกรรม เขต/อำเภอ ท่าฉาง 
 • วัดแก้ว (วัดรัตนาราม) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ไชยา 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ไชยา 
 • พระบรมธาตุไชยา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ไชยา 
 • วัดหลง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ไชยา 
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เคียนซา 
 • วัดถ้ำสิงขร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ คีรีรัฐนิยม 
 • บ่อน้ำร้อนถ้ำสิงขร อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ คีรีรัฐนิยม 
 • คลองน้ำใส อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ คีรีรัฐนิยม 
 • เนเชอรัล วิงก์ สปา แอนด์ รีสอร์ท กิจกรรม เขต/อำเภอ เกาะสมุย 
 • แทมมาริน สปริงค์ กิจกรรม เขต/อำเภอ เกาะสมุย 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3  4  5 
  วัดในจังหวัด
 • วัดวิภาวดีวนาราม เขต/ตำบล ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 
 • วัดโพธิ์น้อย เขต/ตำบล ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 
 • วัดอรัญญาราม เขต/ตำบล ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 
 • วัดบางหอย เขต/ตำบล คลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 
 • วัดสมัยสุวรรณ เขต/ตำบล สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 
 • วัดนิคมคณาราม เขต/ตำบล ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 
 • วัดสองแพรก เขต/ตำบล ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 
 • วัดสันติคีรีรมย์ เขต/ตำบล ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
 • วัดยางงาม เขต/ตำบล หัวเตย พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
 • วัดทุ่งโพธิ์ เขต/ตำบล ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
 • วัดห้วยกรวด เขต/ตำบล มะลวน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
 • วัดท่าโรงช้าง เขต/ตำบล ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
 • วัดเกาะกลาง เขต/ตำบล น้ำรอบ พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
 • วัดสามัคคีธรรม เขต/ตำบล ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
 • วัดรัตนธรรมาราม เขต/ตำบล ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
 • วัดกุศลศรัทธาราม เขต/ตำบล ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
 • วัดดอนมะลิ เขต/ตำบล ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
 • วัดประชาวงศาราม เขต/ตำบล กรูด พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
 • วัดอุดมศรัทธาราม เขต/ตำบล กรูด พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
 • วัดสุวรรณโกฎ เขต/ตำบล ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
 • วัดราษฎร์บำรุง เขต/ตำบล ตะปาน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
 • วัดตรณาราม เขต/ตำบล ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
 • วัดแหลมไผ่ เขต/ตำบล มะลวน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
 • วัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต/ตำบล บางเดือน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
 • วัดท่าตลิ่งชัน เขต/ตำบล ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
 • วัดหาดน้อย เขต/ตำบล บางมะเดื่อ พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
 • วัดสถลธรรมาราม เขต/ตำบล ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
 • วัดวิหาร เขต/ตำบล น้ำรอบ พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
 • วัดบางมะเดื่อ เขต/ตำบล บางมะเดื่อ พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
 • วัดทุ่งเชียด เขต/ตำบล ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ สุราษฎร์ธานี

  สถานพยาบาล
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี(ฝั่งบางใบไม้)
 • สถานพยาบาลเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
 • ศสช.โพธาวาส(เครือข่าย รพศ.สุราษฎร์ธานี)
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 2 (ศูนย์สวนหลวง ร.9)
 • ศูนย์วิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สุราษฎร์ธานี
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี)
 • ศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
 • รพ.ศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี
 • รพ.สุราษฎร์ธานี
 • สสอ.เมืองสุราษฎร์ธานี
 • สสจ.สุราษฎร์ธานี
 • ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งสุราษฎร์ธานี
 • รพ.วิภาวดี
 • รพ.ท่าศาลา

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
 • โรงเรียนบ้านปลายคลอง 
 • โรงเรียนบ้านปลายศอก 
 • โรงเรียนบ้านบางหอย 
 • โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 
 • โรงเรียนบ้านยวนปลา 
 • โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 
 • โรงเรียนบ้านควนสระ 
 • โรงเรียนบ้านควนสินชัย 
 • โรงเรียนวัดสองแพรก 
 • โรงเรียนบ้านบางปาน 
 • โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 
 • โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 
 • โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 
 • โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 
 • โรงเรียนบ้านคลองคราม 
 • โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ 
 • โรงเรียนบ้านดอนเสาธง 
 • โรงเรียนบ้านคอกช้าง 
 • โรงเรียนวัดคีรีวง 
 • โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 
 • โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 • โรงเรียนบ้านแหลมหอย 
 • โรงเรียนบ้านบ่อผุด 
 • โรงเรียนบ้านปลายแหลม 
 • โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 
 • โรงเรียนวัดภูเขาทอง 
 • โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 
 • โรงเรียนบ้านหาดงาม 
 • โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
 • โรงเรียนวัดสันติวราราม 
 • โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 
 • โรงเรียนเทศบาล 1 วัดละไม 
 • โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 
 • โรงเรียนบ้านบางสำโรง 
 • โรงเรียนบ้านคลองกรูด 
 • โรงเรียนบ้านควนนิมิต 
 • โรงเรียนบ้านวังหวาย 
 • โรงเรียนวัดเขาแก้ว 
 • โรงเรียนบ้านบ่อโฉลก 
 • โรงเรียนบ้านทับท้อน 
 • โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 
 • โรงเรียนบ้านหาดริ้น 
 • โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 
 • โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 
 • โรงเรียนวัดสมัยคงคา 
 • โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 
 • โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 
 • โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 
 • โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 
 • โรงเรียนบ้านช่องช้าง 
 • โรงเรียนวัดควนศรี 
 • โรงเรียนบ้านควนเนียง 
 • โรงเรียนบ้านควนมหาชัย 
 • โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านหน้าเขา 
 • โรงเรียนบ้านทับใหม่ 
 • โรงเรียนบ้านเขาสามยอด 
 • โรงเรียนบ้านเขารักษ์ 
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 
 • โรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 
 • โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ 
 • โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 
 • โรงเรียนศึกษาประชาคม 
 • โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 
 • โรงเรียนวัดดอนพยอม 
 • โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ 
 • โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งจูด 
 • โรงเรียนบ้านคลองจัน 
 • โรงเรียนบ้านเขาตอก 
 • โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 
 • โรงเรียนวัดอรัญคามวารี 
 • โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ 
 • โรงเรียนบ้านห้วยมุด 
 • โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี 
 • โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 
 • โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 
 • โรงเรียนบ้านจำปาทอง 
 • โรงเรียนบ้านเขานาใน 
 • โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 
 • โรงเรียนวัดถ้ำวราราม 
 • โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 
 • โรงเรียนบ้านบางปรุ 
 • โรงเรียนพนมศึกษา 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • ไข่เค็มไทยเชียงแสน เขต/อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
 • สมุยเรนอง เขต/อำเภอเกาะสมุย 
 • ร้านกะละแมโบราณแม่ธัญญา เขต/อำเภอเกาะสมุย 
 • Batik House Samui เขต/อำเภอเกาะสมุย 
 • Rare Gifts & Decor เขต/อำเภอเกาะสมุย 
 • ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด บ้านห้วยลึก เขต/อำเภอพุนพิน 
 • สินมานะ ฟาร์มสเตย์ เขต/อำเภอกาญจนดิษฐ์ 
 • ร้านไข่เค็มไชยา ทิพวัลย์ เขต/อำเภอไชยา 
 • ร้านวรรม๊ะไหมไทย เขต/อำเภอไชยา 
 • กลุ่มทอผ้าท่ากระจาย เขต/อำเภอท่าชนะ 
 • วิสาหกิจชุมทชนสนธิวัฒน์ เขต/อำเภอกาญจนดิษฐ์ 
 • ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว สวนลุงสงค์ เขต/อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
 • แหล่งรวมสินค้า otop จ.สุราษฎร์ธานี เขต/อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
 • ศาลาไทย ขมิ้นชัน เขต/อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
 • สวนสละอาทิตย์ เขต/อำเภอบ้านนาสาร 
 • น้ำหอมจันทร์กระพ้อ เขต/อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
 • ไชโยฟาร์มเห็ด เขต/อำเภอพุนพิน 
 • ผลิตภัณฑ์กะลาและไม้มะพร้าวเกาะสมุย เขต/อำเภอเกาะสมุย 
 • ขนิษฐา น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็น เขต/อำเภอท่าฉาง 
 • โคโคนัท แฮนด์เมด สมุย เขต/อำเภอเกาะสมุย 
 • Samui Health Shop เขต/อำเภอเกาะสมุย 
 • บริษัท วิยะเครปโปรดักส์ จำกัด เขต/อำเภอไชยา 
 • เปี๊ยะแม่มุก เขต/อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
 • แม่จิตร เขต/อำเภอท่าฉาง 
 • ไข่เค็ม อสม.ไชยา เขต/อำเภอไชยา 
 • ศศินา หัตถศิลป์ชุมชน เขต/อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
 • วิสาหกิจชุมชน ข้าวลุงริน เขต/อำเภอไชยา 
 • กลุ่มจักสานเชือกมัดฟางบ้านขอนพอ เขต/อำเภอพระแสง 
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยทราย เขต/อำเภอบ้านนาเดิม 
 • จากใจผ้ามัดย้อม เขต/อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
 • ร้านแอซ๊ะ ไหมไทย เขต/อำเภอไชยา 
 • ร้านน้ำว้า เขต/อำเภอเกาะสมุย 
 • ราติ ผ้ามัดย้อมแช่น้ำทะเล เขต/อำเภอเกาะสมุย 
 • ไข่เค็มไชยา โกตี๋ แม่กิ้ม เขต/อำเภอไชยา 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชาอัฑถ์
 • บริษัท มายา เฮเลน จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทริปเปิลเอส (2533)
 • บริษัท อัลดีบาราน จำกัด
 • บริษัท ไทร์แองเกิล (ไทยแลนด์) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบัดเจท ทราเวล แอนด์ ทัวร์ โอเปอร์เรเตอร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมุยเลี่ยนส์ กรุ๊ป
 • บริษัท เอ็กซ์แอลเอ็ม จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรีรัตน์ อุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.แอล.สุราษฎร์แทรกเตอร์
 • บริษัท 4 อิเลเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท เดอะ ทู เตอร์เติ้ลส์ จำกัด
 • บริษัท อินทร์แก้ว เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท สมุย อีดีลลิค จำกัด
 • บริษัท เธอร์ตี้โฟร์ เทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท ริโก้ สมุย จำกัด
 • บริษัท สมุย คริสเตียน จำกัด
 • บริษัท บีแอนด์บี พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • บริษัท เปียโตร ฟีโอเร จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอัลฟ่า คูล เทคโนโลยี
 • บริษัท ซิวา ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท ศรีธาดา เทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท เวียงสระหวีดทอง จำกัด
 • บริษัท เกษตรไทย กรุ๊ป จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดมุ่ง ยูนิค
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีซีอี ซีวิลแอนด์คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนาดล กรุ๊ป
 • บริษัท สุราษฎร์ธานี มอเตอร์สปอร์ต จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดณัฐภัทร ทองคำ ขนส่ง
 • บริษัท เซาร์เทิร์น เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท ไอเดียวันกรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท แพอาคม จำกัด
 • บริษัท ทีมอีโวลูชั่น จำกัด
 • บริษัท สไปรท์ เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท สุวันดี ทรานสปอร์ต จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็ม เอ็ม เซอร์เวย์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวเทรดลีดเดอร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุราษฎร์คอลเลคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ.ดี.เอส คาร์ กรุ๊ป

 • More..
  สุราษฎร์ธานี


  ไปหน้าที่ | 1