ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

มุกดาหาร
Mukdahan


คำขวัญ มุกดาหาร : หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่4339.83 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 115748 ครัวเรือน
ประชากรชาย 176708
ประชากรหญิง 176466
ประชากรรวม 176708
Mukdahan เจ้าจันทรสุริยวงษ์และพรรคพวกได้ตั้งอยู่ที่บ้านหลวงโพนสิม ใกล้พระธาตุอิงฮังทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง (ดินแดนลาว) ต่อมาอีกหลายสิบปี จนได้ถึงแก่กรรม เจ้าจันทกินรี ผู้เป็นบุตร ได้เป็นหัวหน้าปกครองต่อมา จนถึง พ.ศ. 2310 ได้มีนายพรานคนหนึ่งข้ามโขงมาทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงตรงปากห้วยบังมุก ได้พบเมืองร้าง วัดร้างและพบต้นตาล 7 ยอดอยู่ริมฝั่งโขง เห็นว่าเป็นทำเลที่อุดมสมบูรณ์กว่าดินแดนทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง อีกทั้งในแม่น้ำโขงตรงปากห้วยบังมุกมีปลาชุมชุมอีกด้วย จึงกลับไปรายงานให้เจ้าจันทกินรีหัวหน้าทราบ เจ้าจันทกินรีได้พาพรรคพวกข้ามโขงมาดูก็เห็นว่าคงเป็นที่ตั้งเมืองโบราณมาก่อน และเป็นทำเลที่อุดมสมบูรณ์กว่าทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง จึงได้พากันอพยพจากบ้านหลวงโพนสิมมาตั้งบ้านเรือนอยู่ทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงตรงปากห้วยบังมุก

เมื่อเริ่มถากถางหักร้างพงเพื่อตั้งเมืองขึ้นใหม่ ได้พบพระพุทธรูป 2 องค์อยู่ใต้ต้นโพธิ์ริมฝั่งโขง พระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ส่วนพระพุทธรูปองค์เล็กเป็นพระพุทธรูปโลหะหล่อด้วยเหล็กเนื้อดี จึงได้พร้อมกันสร้างวัดขึ้นใหม่ในบริเวณวัดร้างริมฝั่งโขง และขนานนามวัดที่สร้างขึ้นใหม่นี้ว่า วัดศรีมุงคุณ(ศรีมงคล) และได้ก่อสร้างกุฏิวิหารขึ้น ในบริเวณวัดพร้อมกับได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสององค์ที่อยู่ใต้ต้นโพธิ์ริมฝั่งโขงขึ้นไปประดิษฐาน บนพระวิหารของวัด ต่อมาปรากฎว่าพระพุทธรูปโลหะ (องค์เล็ก) เกิดปาฎิหาริย์กลับลงไปประดิษฐานอยู่ใต้ต้นโพธิ์ที่ตั้งเดิมอีกถึง 3-4 ครั้ง ในที่สุดพระพุทธรูปองค์เล็กนั้นก็ค่อยๆ จมหายลงไปใต้ดิน คงเห็นแต่ยอดพระเกศโผล่ขึ้นมาให้เห็นอยู่ใต้ต้นโพธิ์ริมฝั่งโขง จึงได้พร้อมกันสร้างแท่นสักการะบูชาครอบไว้ในบริเวณนั้น และขนานนามพระพุทธรูปองค์นั้นว่า พระหลุบเหล็ก ปัจจุบันบริเวณที่พระหลุบเหล็กจมดินได้ถูกกระแสน้ำเซาะตลิ่งโขงพังลงไปหมดแล้ว (คงเหลือแต่แท่นสักการะบูชาที่ยกเข้ามาเก็บรักษาไว้หน้าพระวิหารของวัดศรีมงคลใต้ในปัจจุบัน)

ส่วนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ก่ออิฐถือปูนและได้อัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานอยู่บนพระวิหารของวัดศรีมุงคุณ ชาวเมืองได้ขนานนามว่า "พระเจ้าองค์หลวง" เป็นพระประธานของวัดศรีมุงคุณ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนนามเป็น วัดศรีมงคลใต้ ตลอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองตลอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เมื่อครั้งตั้งเมืองขึ้นใหม่ในเวลากลางคืน ได้มีผู้พบเห็นแก้วดวงหนึ่งสีสดใสเปล่งแปลงเป็นประกายแวววาวเสด็จ(ลอย) ออกจากต้นตาล 7 ยอดริมฝั่งโขง ล่องลอยไปตามลำน้ำโขงแทบทุกคืน จวบจนใกล้รุ่งสว่างแก้วดวงนั้นจึงเสด็จ(ลอย) กลับมาที่ต้นตาล 7 ยอด เจ้าจันทกินรีจึงได้ขนานนามแก้วศุภนิมิตดวงนี้ว่า แก้วมุกดาหาร เพราะตั้งเมืองขึ้นริมฝั่งโขงตรงปากห้วยบังมุกอีกทั้งได้มีผู้พบเห็นไข่มุก อยู่ในหอยกาบ(หอยกี้) ในลำน้ำโขงอีกด้วย เจ้าจันทกินรีจึงให้ขนานนามเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่นี้ว่า เมืองมุกดาหาร ตั้งแต่เดือน 4 ปีกุน จุลศักราช 1132(พ.ศ.2313) อาณาเขตเมืองมุกดาหารครอบคลุมทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงจนจรดแดนญวน (รวมเขตของแขวงสุวรรณเขตของดินแดนลาวด้วย)

ครั้นถึงสมัยกรุงธนบุรีเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราช ได้แผ่แสนยานุภาพขึ้นมาถึงแถบลุ่มแม่น้ำโขง จนถึง พ.ศ. 2321 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกฯ และเจ้าพระายาจักรียกกองทัพขึ้นมาตามลำน้ำโขง เพื่อปราบปรามและรวบรวมหัวเมืองใหญ่น้อยในสองฝั่งแม่น้ำโขงให้รวมอยู่ในข้าขอบขัณฑสีมาของกรุงธนบุรี และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้ เจ้าจันทกินรี เป็น พระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันธาตุราช เจ้าเมืองมุกดาหารคนแรกและได้พระราชทานนามเมืองว่า เมืองมุกดาหาร

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • ภูมโนรมย์ เขต/อำเภอเมืองมุกดาหาร 
 • ภูสระดอกบัว เขต/อำเภอดอนตาล 
 • วนอุทยานภูหมู เขต/อำเภอนิคมคำสร้อย 
 • วัดบรรพตคีรี เขต/อำเภอหนองสูง 
 • วัดมัชฌิมาวาสและกลองมโหระทึกโบราณ เขต/อำเภอดอนตาล 
 • วัดศรีบุญเรือง เขต/อำเภอเมืองมุกดาหาร 
 • อุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน์) เขต/อำเภอดอนตาล 
 • วัดพระศรีมหาโพธิ์ เขต/อำเภอหว้านใหญ่ 
 • ศาลหลักเมืองมุกดาหาร เขต/อำเภอเมืองมุกดาหาร 
 • ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง เขต/อำเภอเมืองมุกดาหาร 
 • ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง เขต/อำเภอเมืองมุกดาหาร 
 • อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ เขต/อำเภอเมืองมุกดาหาร 
 • หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เขต/อำเภอเมืองมุกดาหาร 
 • อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว เขต/อำเภอดอนตาล 
 • อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยขี้เหล็ก เขต/อำเภอนิคมคำสร้อย 
 • แก่งกะเบา เขต/อำเภอหว้านใหญ่ 
 • ลานมุจลินท์ เขต/อำเภอเมืองมุกดาหาร 
 • วัดมโนภิรมย์ เขต/อำเภอหว้านใหญ่ 
 • ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร เขต/อำเภอเมืองมุกดาหาร 
 • ถ้ำฝ่ามือแดง เขต/อำเภอเมืองมุกดาหาร 

 • ลานหินและป่าเต็งดงแคร(อช.ภูสระดอกบัว) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • ผาอูฐ  อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ (อช.มุกดาหาร) 
 • ผามะนาว อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • ผามะเกลือ (อุทยานแห่งชาติ ภูสระดอกบัว) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ดอนตาล 
 • ห้วยสิงห์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ นิคมคำสร้อย 
 • น้ำตกวังเดือนห้า (อช.มุกดาหาร) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • น้ำตกแก่งโพธิ์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ดงหลวง 
 • กลุ่มหินเทิบ (อช.มุกดาหาร) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ (อช.มุกดาหาร) 
 • น้ำตกศักดิ์สิทธิ์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ คำชะอี 
 • ภูผาหงษ์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • ภูถ้ำพระ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร ***(อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • ภูมโนรมย์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • วนอุทยานภูหมู* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ นิคมคำสร้อย 
 • ลานดอกไม้บนภูวัด อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ดอนตาล 
 • หอยสมัยหิน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ดอนตาล 
 • ภูผาหอม อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ดอนตาล 
 • ภูผาแต้ม อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ดอนตาล 
 • แก่งกะเบา(ลำน้ำโขง)** อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ดอนตาล 
 • อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ดอนตาล 
 • น้ำตกตาดทอง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ดงหลวง 
 • น้ำตกคำชะอี* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ คำชะอี 
 • อุทยานน้ำตกคำชะอี** อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ คำชะอี 
 • น้ำตกตาดโตน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ คำชะอี 


 • ไปหน้าที่ | 1 
  วัดในจังหวัด
 • วัดพุทธคีรี เขต/ตำบล บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดจันทราราม เขต/ตำบล หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดศรีนันทาราม เขต/ตำบล บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดวิศิษฐ์ชยาราม เขต/ตำบล บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดการุณทราวาส เขต/ตำบล บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดศรีสุวรรณาราม เขต/ตำบล ภูวง หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดพิจิตรสังฆาราม เขต/ตำบล โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดนรวราราม เขต/ตำบล โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดธรรมรังษี เขต/ตำบล ภูวง หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดฉิมพลีวัน เขต/ตำบล โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดโพธิ์สว่าง เขต/ตำบล หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดวารีวรวิหาร เขต/ตำบล หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดอรุณสว่าง เขต/ตำบล หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดราษฎร์สามัคคี เขต/ตำบล บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดละดาวัลย์ เขต/ตำบล หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดดอยสิงห์ เขต/ตำบล หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดโพนสว่าง เขต/ตำบล โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดโสมมนัสสถาน เขต/ตำบล หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดโพธิ์ศรีพันธ์ เขต/ตำบล ภูวง หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดพุทธรูปโพธิ์ศรี เขต/ตำบล หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดไตรภูมิ เขต/ตำบล หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดผาพยอม เขต/ตำบล หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดอรัญญวาสี เขต/ตำบล ภูวง หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดบรรพตคีรี เขต/ตำบล หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดกลางสนาม เขต/ตำบล หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดมัชฌันติการาม เขต/ตำบล หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดประสิทธิ์ทรงธรรม เขต/ตำบล หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดอัมพวันทอง เขต/ตำบล หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดผาน้ำหยาดทิพยาราม เขต/ตำบล หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร 
 • วัดสุวรรณาราม เขต/ตำบล บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ มุกดาหาร

  สถานพยาบาล
 • ศสช.โรงพยาบาลมุกดาหาร
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมุกดาหาร
 • รพ.มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล
 • รพ.มุกดาหาร
 • สสอ.เมืองมุกดาหาร
 • สสจ.มุกดาหาร
 • รพ.หนองสูง
 • รพ.หว้านใหญ่
 • รพ.คำชะอี
 • รพ.ดงหลวง
 • รพ.ดอนตาล
 • รพ.นิคมคำสร้อย

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านคันแท 
 • โรงเรียนบ้านนาหนองแคน 
 • โรงเรียนบ้านภู 
 • โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 
 • โรงเรียนบ้านคำพี้ 
 • โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 
 • โรงเรียนบ้านหนองโอ 
 • โรงเรียนบ้านวังนอง 
 • โรงเรียนบ้านงิ้ว 
 • โรงเรียนบ้านคำพอก 1 
 • โรงเรียนบ้านโนนยาง 
 • โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 
 • โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 
 • โรงเรียนบ้านบุ่ง 
 • โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 
 • โรงเรียนบ้านวังไฮ 
 • โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 
 • โรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง 
 • โรงเรียนบ้านโคกหินกอง 
 • โรงเรียนบ้านแวง 
 • โรงเรียนบ้านโคกกลาง 
 • โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 
 • โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านป่งขาม 
 • โรงเรียนบ้านสองคอน 
 • โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 
 • โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 
 • โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 
 • โรงเรียนบ้านหว้านน้อย 
 • โรงเรียนหนองผือดอนม่วง 
 • โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย 
 • โรงเรียนบ้านทรายทอง 
 • โรงเรียนบ้านขามป้อม 
 • โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา 
 • โรงเรียนบ้านชะโนด 1 
 • โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ 
 • โรงเรียนบ้านนาหลัก 
 • โรงเรียนบ้านสานแว้ 
 • โรงเรียนสยามกลการ 5 
 • โรงเรียนบ้านปากช่อง 
 • โรงเรียนบ้านนาหินกอง 
 • โรงเรียนบ้านขัวสูง 
 • โรงเรียนบ้านแก้งนาง 
 • โรงเรียนบ้านกกตูม 
 • โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู 
 • โรงเรียนบ้านหนองคอง 
 • โรงเรียนบ้านมะนาว 
 • โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 
 • โรงเรียนบ้านติ้ว 
 • โรงเรียนบ้านดงหลวง 
 • โรงเรียนบ้านโพนแดง 
 • โรงเรียนบ้านเปียด 
 • โรงเรียนบ้านโสก 
 • โรงเรียนบ้านหนองหนาว 
 • โรงเรียนบ้านเหล่าดง 
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
 • โรงเรียนร่มเกล้า 
 • โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 
 • โรงเรียนบ้านโพนไฮ 
 • โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 
 • โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 
 • โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านหนองยาง 
 • โรงเรียนบ้านชะโนด 2 
 • โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 • โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 
 • โรงเรียนโชคชัยวิทยา 
 • โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 
 • โรงเรียนบ้านคำพอก2 
 • โรงเรียนบ้านคำบง1 
 • โรงเรียนอุดมวิทย์ 
 • โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า 
 • โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 
 • โรงเรียนบ้านคำนางโอก 
 • โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง2 
 • โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง 
 • โรงเรียนบ้านนากอก 
 • โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ (บ้านด่าน 
 • โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 
 • โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 
 • โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 
 • โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 
 • โรงเรียนบ้านหนองข่า 
 • โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 
 • โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 
 • โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านป่าเตย 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง เขต/อำเภอคำชะอี 
 • ไพรินผ้าไหมมัดหมี่ลายแก้วมุกดา เขต/อำเภอนิคมคำสร้อย 
 • กลุ่มจักสานบ้านโนนสว่าง เขต/อำเภอเมืองมุกดาหาร 
 • OTOP Bansong ผ้าฝ้ายทอมือ มุกดาหาร สินค้าโอทอป5ดาว เขต/อำเภอคำชะอี 
 • คลัสเตอร์จักสานเส้นพลาสติก จังหวัดมุกดาหาร เขต/อำเภอนิคมคำสร้อย 
 • แหนมปลากราย เขต/อำเภอนิคมคำสร้อย 
 • ร้านทรัพย์พูลผลเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ เขต/อำเภอนิคมคำสร้อย 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปรีชา เซอร์วิส 99
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสวงหาการเกษตร
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส.เอส.ทรงพล การโยธา
 • บริษัท เอกชัย ทรัพย์รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท โภคสวัสดิ์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
 • บริษัท ฟ้ารุ่ง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
 • บริษัท มุกดาหาร โกลด์ อิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอังค์วรา การโยธา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอเพ่นกรุ๊ปก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัญญานันท์ ทัวร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดาวท๊อปเท็นรียูส
 • บริษัท ยงไทเจริญ จำกัด
 • บริษัท สมใจอนันต์ จำกัด
 • บริษัท จี.เอช. เพาเวอร์ จำกัด
 • บริษัท พี.พี มุกดาหารเทรดดิ้ง จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรลภัสแอร์เอ็นจิเนียริ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหขนส่ง (2014)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดณัคพงษ์
 • บริษัท ดอนตาล พีซีซีเอ็ม เอฟซี จำกัด
 • บริษัท กลั่นสุวรรณ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
 • บริษัท ศิวพร ทรานสปอร์ต จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอินโดไชนา แอนด์ สตูดิโอ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแบ่งปันความสุขใจ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจันทร์ขนนกยูง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีเอ็มวีที่ปรึกษาการขาย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีมุงคุณ มุกดาหาร
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบิ๊ก ดี คำชะอี
 • บริษัท ซูซูกิชาญออโต้มุกดาหาร จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดก.กิจเจริญการค้า
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคละออ แอนด์ มุกดาหาร เอ็นจิเนียริ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสายไหมมุกดาหาร
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดีดีอาร์ คอมซิสเต็มส์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามนก ทรานสปอร์ต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุขศรีคำ คอมมูนิเคชั่น เน็ทเวิร์ค
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดงามมีชัย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพัธราวดี การโยธา
 • บริษัท เอสบีซีอาร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
 • บริษัท ยูโร มุกดาหาร จำกัด
 • บริษัท ฟอร์เต้ 2014 จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดป.น.ยิ่งเจริญการช่าง

 • More..
  มุกดาหาร


  ไปหน้าที่ | 1