ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

บึงกาฬ
Bueng Kan


คำขวัญ บึงกาฬ : ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ศูนย์รวมใจศาลสองนาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่4305.746 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 135143 ครัวเรือน
ประชากรชาย 212859
ประชากรหญิง 211232
ประชากรรวม 212859
Bueng Kan พระราชบัญญัติ ตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.๒๕๕๔ ตราพระราชบัญญัติขึ้น เนื่องจากจังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดที่มีท้องที่ติดชายแดน และมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวยาว ทำให้การติดต่อระหว่างอำเภอ ที่ห่างไกลและจังหวัดเป็นไปด้วยความยากลำบาก และใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากเกินควร ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการปกครอง การรักษาความมั่นคง และการอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนในท้องที่ สมควรแยกอำเภอบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหง อำเภอปากคาด อำเภอพรเจริญ และอำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดบึงกาฬ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • น้ำตกชะแนน เขต/อำเภอเซกา 
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว เขต/อำเภอบุ่งคล้า 
 • น้ำตกถ้ำฝุ่น เขต/อำเภอบุ่งคล้า 
 • น้ำตกภูถ้ำพระ เขต/อำเภอเซกา 
 • น้ำตกเจ็ดสี เขต/อำเภอเซกา 
 • ภูทอก เขต/อำเภอศรีวิไล 
 • วัดสว่างอารมณ์ เขต/อำเภอปากคาด 
 • บึงโขงหลง เขต/อำเภอบึงโขงหลง 
 • วัดอาฮงศิลาวาส เขต/อำเภอเมืองบึงกาฬ 
 • แก่งอาฮง เขต/อำเภอเมืองบึงกาฬ 
 • ศาลเจ้าแม่สองนาง เขต/อำเภอเมืองบึงกาฬ 
 • วัดโพธาราม เขต/อำเภอเมืองบึงกาฬ 
 • ตลาดถนนข้าวเม่าริมโขง เขต/อำเภอเมืองบึงกาฬ 
 • หนองกุดทิง เขต/อำเภอเมืองบึงกาฬ 
 • วัดสามัคคีอุปถัมภ์ เขต/อำเภอเมืองบึงกาฬ 
 • โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขต/อำเภอบุ่งคล้า 
 • น้ำตกตาดนกเขียน เขต/อำเภอเซกา 
 • วัดป่าบ้านพันลำ เขต/อำเภอเมืองบึงกาฬ 
 • พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต เขต/อำเภอโซ่พิสัย 
 • ภูสิงห์ หินสามวาฬ เขต/อำเภอเมืองบึงกาฬ 

 • วัดถ้ำพระ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บึงกาฬ 
 • วัดภูทอง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บึงกาฬ 
 • ถ้ำจันทร์ผา (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ บึงกาฬ 


 • ไปหน้าที่ | 1 
  วัดในจังหวัด
 • วัดป่าแสนสำราญ เขต/ตำบล บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 
 • วัดโชติรสธรรมากร เขต/ตำบล บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 
 • วัดสิริสมควรวนาราม เขต/ตำบล บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 
 • วัดธรรมาภิรมย์ เขต/ตำบล บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 
 • วัดภูมิบาลวัฒนา เขต/ตำบล บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 
 • วัดโพนงาม เขต/ตำบล บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 
 • วัดวิริยะทองจำปา เขต/ตำบล บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 
 • วัดศรีโสภณธรรมทาน เขต/ตำบล บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 
 • วัดโพธิ์ศรี เขต/ตำบล บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 
 • วัดโพธาราม เขต/ตำบล บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 
 • วัดบุพพราชสโมสร เขต/ตำบล บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ บึงกาฬ

  สถานพยาบาล
 • รพ.โพนพิสัย
 • รพ.พรเจริญ
 • รพ.บึงกาฬ

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 
 • โรงเรียนบ้านสรรเสริญ 
 • โรงเรียนตชด.บ้านนาแวง 
 • โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 
 • โรงเรียนตชด.บ้านห้วยดอกไม้ 
 • โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน 
 • โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 
 • โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 
 • โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 
 • โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 
 • โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 
 • โรงเรียนเลิดสิน 
 • โรงเรียนบ้านคลองเค็ม 
 • โรงเรียนบ้านนาเจริญ 
 • โรงเรียนบ้านหนองหมู 
 • โรงเรียนบ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 
 • โรงเรียนบ้านนาป่าน 
 • โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 
 • โรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ 
 • โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร 
 • โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 
 • โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 
 • โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 
 • โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 
 • โรงเรียนแก่งอาฮง 
 • โรงเรียนบ้านคำหมื่น "ต.ช.ด.อนุสรณ์" 
 • โรงเรียนบ้านไคสี 
 • โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ 
 • โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม 
 • โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 
 • โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง 
 • โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ 
 • โรงเรียนบ้านนาคำ 
 • โรงเรียนบ้านโนนสา 
 • โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 
 • โรงเรียนบ้านดอนปอ 
 • โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 
 • โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล 
 • โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 
 • โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 
 • โรงเรียนบ้านทองสาย 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านโนนจำปา 
 • โรงเรียนบ้านห้วยเชือมใต้ 
 • โรงเรียนบ้านหนองยาว 
 • โรงเรียนบ้านคำภู 
 • โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านนาต้อง 
 • โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 
 • โรงเรียนบ้านโนนยาง 
 • โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 
 • โรงเรียนบ้านสะง้อ 
 • โรงเรียนธเนตรวิทยา 
 • โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 
 • โรงเรียนบึงกาฬ 
 • โรงเรียนบ้านโคกสวาง 
 • โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 
 • โรงเรียนบ้านหนองตอ 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • กลุ่มผ้าทอพื้นเมืองบ้านสะง้อ เขต/อำเภอเมืองบึงกาฬ 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหอคำลูกหยียักษ์แม่ประเนียร เขต/อำเภอเมืองบึงกาฬ 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบีเค คลีน เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดคลังเงินก่อสร้าง 999
 • บริษัท ส.อะไหล่บอดี้พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท สมาร์ทวิชั่น เทคโนโลยี จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดน้องต้อม ทรานสปอร์ต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมลพานิช บึงกาฬ ๒๕๕๖
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็น แอนด์ บี ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพ.พัฒนาการบัญชี
 • บริษัท ธนภูดินันท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอดไวซ์ เซกา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดณัฐพงษ์ วิศวกร การโยธา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอดไวซ์ บึงกาฬ (ตลาดสดบึงกาฬ)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอดไวซ์ โซ่พิสัย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิคม 2014 ขนส่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีพีพีเค ฟาร์ม
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทอแสงพฤกษา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.สหมิตรบึงกาฬ
 • บริษัท ส.กิจชัย บึงกาฬ จำกัด
 • บริษัท อีโคะเทค โกลบอล (บึงกาฬ) จำกัด
 • บริษัท ไบโอ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท พี บี เอส ไฮโดรเพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • บริษัท ทันวรินทร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • บริษัท ที บี เอ็นเนอร์ยี่ ซัพพลาย จำกัด
 • บริษัท เจียระไน เมดิคอล แอนด์ คอสเมติค จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดร่ำรวย 888
 • บริษัท สตาร์เทคสตีล บึงกาฬ จำกัด
 • บริษัท เกษตรไทย ลิสซิ่ง บึงกาฬ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสพี กรุ๊ป 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวี.เอ็น.เอ็ม บึงกาฬ
 • บริษัท ว.รับเบอร์เทรดดิง จำกัด
 • บริษัท ชูส์อินเดอะบ็อกซ์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพ.โชคทวีกิจ ออยล์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดช.วิบูลย์โซ่พิสัย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดมิ่งมิตรอุดมโชค
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.เจริญชัย 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดับเบิลยูเอ็นเค กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปรวัฒน์-เกื้อกูล คอนสตรัคชั่น
 • บริษัท ภูมิพัฒน์ กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท เจียงยามาฮ่า บึงกาฬ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจันทรนันท์

 • More..
  บึงกาฬ


  ไปหน้าที่ | 1