ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

ชัยภูมิ
Chaiyaphum


คำขวัญ ชัยภูมิ : ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล,  ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทวารวดี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่12778.287 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 394064 ครัวเรือน
ประชากรชาย 562900
ประชากรหญิง 574457
ประชากรรวม 562900
Chaiyaphum สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี “เมืองชัยภูมิ” ปรากฏในทำเนียบแผ่นดินสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช เป็นเมืองขึ้นกับเมืองนครราชสีมา แต่ต่อมาผู้คนได้อพยพออกไปตั้งหลักแหล่งทำมาหากินที่อื่น และได้ถูกปล่อยไว้เป็นเมืองร้าง“เมืองชัยภูมิ” ปรากฏชื่ออีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๖๐ “นายแล” ข้าราชการสำนักเจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทร์ ได้อพยพครอบครัวและบริวารเดินทางข้ามลำน้ำโขงมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านหนองน้ำขุ่น(หนองอีจาน) อยู่ในบริเวณท้องที่อำเภอ สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน ปี พ.ศ. ๒๓๖๒ เมื่อมีคนอพยพเข้ามาอยู่มาก นายแลก็ได้ย้ายชุมชนมาตั้งใหม่ที่บ้านโนนน้ำอ้อม บ้านชีลอง ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ ๖ กิโลเมตร นายแล ได้เก็บส่วย ผ้าขาว ส่งไปบรรณาการเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ จนได้รับบำเหน็จความชอบแต่งตั้งเป็น “ขุนภักดีชุมพล” ในปี พ.ศ. ๒๓๖๕ นายแลได้ย้ายชุมชนอีกเนื่องจากที่เดิมกันดารน้ำ มาตั้งใหม่ที่บริเวณบ้านหลวง ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างหนองปลาเฒ่ากับหนองหลอด เขตอำเภอเมืองชัยภูมิในปัจจุบัน และได้มาขึ้นตรงต่อ เมืองนครราชสีมา และส่งส่วยทองคำถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ยอมขึ้นต่อ เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์อีกต่อไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ายกบ้านหลวง เป็นเมืองชัยภูมิ และแต่งตั้ง ขุนภักดีชุมพล (แล) เป็น “พระยาภักดีชุมพล” เจ้าเมืองคนแรกของเมืองชัยภูมิ

เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ได้ก่อการกบฏยกทัพเข้ามาหมายจะตีกรุงเทพฯ โดยหลอก หัวเมืองต่างๆ ที่เดินทัพมาว่าจะมาช่วยกรุงเทพฯ รบกับอังกฤษ จนกระทั้งเจ้าอนุวงศ์สามารถยึดเมืองนครราชสีมาได้เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๖๙ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาเมื่อความแตก เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ได้กวาดต้อนชาวเมืองนครราชสีมาเพื่อนำไปยังเมืองเวียงจันทร์ เมื่อไปถึงทุ่งสัมฤทธิ์หญิงชายชาวเมืองที่ถูกจับโดยการนำของคุณหญิงโม ภรรยาเจ้าเมืองนครราชสีมาได้ลุกฮือขึ้นต่อสู้ พระยาภักดีชุมพลเจ้าเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าเมืองใกล้เคียงได้ยกทัพออกไปสมทบกับคุณหญิงโม ตีกระหนาบทัพเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์จนแตกพ่ายไป

กองทัพลาวส่วนหนึ่งล่าถอยจากเมืองนครราชสีมาเข้ายึดเมืองชัยภูมิไว้ และเกลี้ยกล่อมให้ พระยาภักดีชุมพล(แล)เข้าร่วมเป็นกบฏด้วย แต่พระยาภักดีชุมพลไม่ยอม เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ เกิดความแค้นจึงจับตัวพระยาภักดีชุมพลมาประหารชีวิตที่บริเวณใต้ต้นมะขามใหญ่ริมหนองปลาเฒ่า ซึ่งต่อมาชาวชัยภูมิได้ระลึกถึงคุณความดีที่ท่านมีความชื่อสัตย์และเสียสละต่อแผ่นดินจึงได้พร้อมใจกัน สร้างศาลขึ้น ณ บริเวณนั้น และชาวชัยภูมิได้สร้างศาลเพิ่มเป็นศาลาทรงไทย “ศาลาพระยาภักดีชุมพล(แล)” มีรูปหล่อของท่านอยู่ภายใน เป็นที่เคารพกราบไหว้ และถือเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ แห่งหนึ่งของจังหวัด ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ ๓ กิโลเมตร

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • น้ำผุดนาเลา เขต/อำเภอคอนสาร 
 • ประตูโขลง เขต/อำเภอเมืองชัยภูมิ 
 • ปรางค์กู่ เขต/อำเภอเมืองชัยภูมิ 
 • ผาเกิ้ง เขต/อำเภอหนองบัวแดง 
 • พระธาตุหนองสามหมื่น เขต/อำเภอภูเขียว 
 • พระใหญ่สมัยทวารวดี เขต/อำเภอคอนสวรรค์ 
 • วัดพระพุทธบาทภูแฝด เขต/อำเภอเมืองชัยภูมิ 
 • ศาลเจ้าพ่อพระยาแล เขต/อำเภอเมืองชัยภูมิ 
 • อุทยานแห่งชาติตาดโตน เขต/อำเภอเมืองชัยภูมิ 
 • อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เขต/อำเภอเทพสถิต 
 • อุทยานแห่งชาติภูแลนคา เขต/อำเภอเมืองชัยภูมิ 
 • อุทยานแห่งชาติไทรทอง เขต/อำเภอหนองบัวระเหว 
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง เขต/อำเภอคอนสวรรค์ 
 • ใบเสมาบ้านกุดโง้ง เขต/อำเภอเมืองชัยภูมิ 
 • น้ำตกตาดฟ้า เขต/อำเภอเมืองชัยภูมิ 
 • น้ำตกผาเอียง เขต/อำเภอเมืองชัยภูมิ 
 • น้ำตกเทพพนา เขต/อำเภอเทพสถิต 
 • น้ำตกไทรทอง เขต/อำเภอหนองบัวระเหว 
 • เขื่อนจุฬาภรณ์ เขต/อำเภอคอนสาร 
 • วัดศิลาอาสน์ ภูพระ เขต/อำเภอเมืองชัยภูมิ 

 • ผาพ่อเมือง (อช.ไทรทอง) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หนองบัวระเหว 
 • น้ำตกชวนชม (อช.ไทรทอง) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หนองบัวระเหว 
 • น้ำตกไทรทอง (อช.ไทรทอง) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หนองบัวระเหว 
 • ทุ่งบัวสวรรค์ หรือทุ่งดอกกระเจียว (อช.ไทรทอง) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หนองบัวระเหว 
 • จุดชมทิวทัศน์ผาหำหด (อช.ไทรทอง) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หนองบัวระเหว 
 • อุทยานแห่งชาติไทรทอง* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หนองบัวระเหว 
 • ผาเกิ้ง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หนองบัวแดง 
 • อุทยานแห่งชาติภูแลนคา** อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หนองบัวแดง 
 • วัดพระพุทธบาทภูแฝด วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ภูพระ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • เขาขาดและแม่น้ำชี (อช.ภูแลนคา) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศาลเจ้าพ่อตาดโตน (ปู่ด้วง) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ภูคี (อช.ภูแลนคา) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • ภูเกษตร (อช.ภูแลนคา) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • มอหินขาว (อช.ภูแลนคา) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • ผากล้วยไม้ (อช.ภูแลนคา) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • ผาแพ (อช.ภูแลนคา) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • ป่าหินงามจันทร์แดง (อช.ภูแลนคา) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • ประตูโขลง (ซุ้มประตูหินธรรมชาติ) อช.ภูแลนคา อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • น้ำตกตาดโตนน้อย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • ถ้ำพระและถ้ำเกลือ (อช.ภูแลนคา) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • ทุ่งดอกกระเจียวบริเวณป่าหินงามทุ่งโขลงช้าง (อช.ภูแลนคา) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • จุดชมวิวลานหินร่องกล้า (อช.ภูแลนคา) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • จุดชมวิวป่าหินปราสาท (อช.ภูแลนคา) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศาลเจ้าพ่อพระยาภักดีชุมพล* วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3 
  วัดในจังหวัด
 • วัดชัยเจริญ เขต/ตำบล วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 
 • วัดท่ากูบ เขต/ตำบล ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 
 • วัดตะโกทองวนาราม เขต/ตำบล ตะโกทอง ซับใหญ่ ชัยภูมิ 
 • วัดบ้านวังรัง เขต/ตำบล ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 
 • วัดถ้ำสว่าง เขต/ตำบล ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 
 • วัดหนองยางพัฒนา เขต/ตำบล ตะโกทอง ซับใหญ่ ชัยภูมิ 
 • วัดซับใหม่ เขต/ตำบล ตะโกทอง ซับใหญ่ ชัยภูมิ 
 • วัดบ้านโป่งเกต เขต/ตำบล ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 
 • วัดหัวหนอง เขต/ตำบล หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ 
 • วัดรังงาม เขต/ตำบล รังงาม เนินสง่า ชัยภูมิ 
 • วัดบ้านกะฮาดน้อย เขต/ตำบล กะฮาด เนินสง่า ชัยภูมิ 
 • วัดโกรกตาแป้น เขต/ตำบล รังงาม เนินสง่า ชัยภูมิ 
 • วัดเนินทอง เขต/ตำบล ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ 
 • วัดอโศกาวนาราม(อโศการาม) เขต/ตำบล หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ 
 • วัดคูสีวะนาราม เขต/ตำบล หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ 
 • วัดโฆสิตาราม เขต/ตำบล รังงาม เนินสง่า ชัยภูมิ 
 • วัดหนองกระเทือง เขต/ตำบล กะฮาด เนินสง่า ชัยภูมิ 
 • วัดโกรกกุลา เขต/ตำบล ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ 
 • วัดหนองขาม(บ้านหนองขาม) เขต/ตำบล ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ 
 • วัดหนองไขน้ำ เขต/ตำบล กะฮาด เนินสง่า ชัยภูมิ 
 • วัดขี้เหล็ก เขต/ตำบล กะฮาด เนินสง่า ชัยภูมิ 
 • วัดกะฮาด เขต/ตำบล กะฮาด เนินสง่า ชัยภูมิ 
 • วัดโนนสะอาด เขต/ตำบล หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ 
 • วัดสุทธิวนาราม เขต/ตำบล หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ 
 • วัดบึงบริบูรณ์ เขต/ตำบล ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ 
 • วัดบ้านหนองไม้แก่น เขต/ตำบล เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 
 • วัดโนนศิลาทอง เขต/ตำบล บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 
 • วัดลาดชุมพล เขต/ตำบล เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 
 • วัดซับเจริญ เขต/ตำบล แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 
 • วัดเจาทอง เขต/ตำบล เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ ชัยภูมิ

  สถานพยาบาล
 • รพ.ชัยภูมิ-ราม
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
 • รพ.ชัยภูมิรวมแพทย์
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ
 • รพ.ชัยภูมิ
 • สสอ.เมืองชัยภูมิ
 • สสจ.ชัยภูมิ
 • รพ.เนินสง่า
 • รพ.ภักดีชุมพล
 • รพ.คอนสาร
 • รพ.แก้งคร้อ
 • รพ.บ้านแท่น
 • รพ.ภูเขียว
 • รพ.เทพสถิต
 • รพ.หนองบัวระเหว
 • รพ.บำเหน็จณรงค์
 • รพ.จัตุรัส
 • รพ.หนองบัวแดง
 • รพ.เกษตรสมบูรณ์
 • รพ.คอนสวรรค์
 • รพ.บ้านเขว้า
 • รพ.สีคิ้ว
 • รพ.ด่านขุนทด

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว 
 • โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) 
 • โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านนาอุดม 
 • โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม 
 • โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 
 • โรงเรียนบ้านโนนม่วง 
 • โรงเรียนบ้านเจาทอง 
 • โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านวังตะกู 
 • โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ 
 • โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง 
 • โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 
 • โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 
 • โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 
 • โรงเรียนบ้านเจาเหนือ 
 • โรงเรียนบ้านซับชมภู 
 • โรงเรียนสหประชาสรร 
 • โรงเรียนบ้านห้วยร่วม 
 • โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านคลองจันลา 
 • โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 
 • โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
 • โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 
 • โรงเรียนบ้านละหานค่าย 
 • โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ 
 • โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 
 • โรงเรียนบ้านห้วยยางดี 
 • โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 
 • โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 
 • โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 
 • โรงเรียนบ้านหนองโจด 
 • โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 
 • โรงเรียนบ้านหัวหนอง 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 
 • โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 
 • โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 
 • โรงเรียนบ้านหนองตานา 
 • โรงเรียนบ้านท่าศิลา 
 • โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 
 • โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 
 • โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านหลังสัน 
 • โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 
 • โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 
 • โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 
 • โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 
 • โรงเรียนบ้านวังกะทะ 
 • โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 
 • โรงเรียนบ้านดอนกอก 
 • โรงเรียนโป่งขุนเพชร 
 • โรงเรียนบ้านหนองม่วง 
 • โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 
 • โรงเรียนบ้านหนองจาน 
 • โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ 
 • โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 
 • โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านดอนหัน 
 • โรงเรียนบ้านโสกหว้า 
 • โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 
 • โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 
 • โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 
 • โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง 
 • โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 
 • โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 
 • โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 
 • โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา 
 • โรงเรียนซับมงคลวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านไทรงาม 
 • โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านศิลาทอง 
 • โรงเรียนบ้านสะพานยาว 
 • โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 
 • โรงเรียนบ้านสะพานหิน 
 • โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 
 • โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 
 • โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 
 • โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 
 • โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 
 • โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 
 • โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 
 • โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ 
 • โรงเรียนบ้านวังตาเทพ 
 • โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • นิลทวดี เขต/อำเภอเมืองชัยภูมิ 
 • แม่สุพิน เขต/อำเภอเมืองชัยภูมิ 
 • กฤษณาไหมไทย เขต/อำเภอบ้านเขว้า 
 • ดาหวันไหมไทย เขต/อำเภอบ้านเขว้า 
 • ยุวดีไหมไทย เขต/อำเภอเมืองชัยภูมิ 
 • ทองยุ่นไหมไทย เขต/อำเภอบ้านเขว้า 
 • ป้องไหมไทย เขต/อำเภอบ้านเขว้า 
 • ผ้าไหมไทยพรทิพย์ เขต/อำเภอบ้านเขว้า 
 • แม่ทองสุขไหมไทย เขต/อำเภอบ้านเขว้า 
 • เรณูไหมไทย เขต/อำเภอบ้านเขว้า 
 • สุภาพรไหมไทย เขต/อำเภอบ้านเขว้า 
 • หนึ่งไหมไทย เขต/อำเภอบ้านเขว้า 
 • อรวรรณไหมไทย เขต/อำเภอบ้านเขว้า 
 • อรุณีไหมไทย เขต/อำเภอบ้านเขว้า 
 • ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมภูเขียว เขต/อำเภอภูเขียว 
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เขต/อำเภอหนองบัวแดง 
 • กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ เขต/อำเภอคอนสาร 
 • ผ้าไหมทอมือบ้านนายางกลัก เขต/อำเภอเทพสถิต 
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง เขต/อำเภอหนองบัวแดง 
 • มะกรูดแห้งดับกลิ่น เขต/อำเภอจัตุรัส 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดภูธฤทธิ์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอู่เพชร การาจ ชัยภูมิ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอโร เมดิคอล เซอวิซแอนด์ซัพพลาย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวีบีพี อินดัสเทรียล
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอ.โชครุ่งเรือง
 • บริษัท จรัส สิงห์ ทรานสปอร์ต จำกัด
 • บริษัท ทรัพย์มั่นคงธุรกิจ จำกัด
 • บริษัท บุญมาเทรดดิ้ง 2014 จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดขุนดง นิว ไลฟ์
 • บริษัท ใหญ่ขนส่งชัยภูมิ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอกปรภพ คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกันเอง กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแสงภูมิ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยภูมิดี เซอร์เวย์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งรวีพูนทรัพย์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอัลตร้าฟาสท์ คอนสตรัคชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธาตุทองวู๊ดชิพ แอนด์ พาลเลท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดภัทรชัยภูมิ 2557
 • บริษัท บีบี เบอร์เกอร์ส์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสบายดีเรดิโอ เอฟ เอ็ม 88.5 เมกะเฮิร์ตซ์ แอ็ด บ้านแท่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดคลื่นใจเรดิโอ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรพลแทรกเตอร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ แอนด์ ที ก่อสร้างและสำรวจ
 • บริษัท สยามพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 2014 จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมภพปิโตรเลียม
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบี.บี.การช่าง
 • บริษัท ลิตเติ้ล ฟิงเกอร์ จำกัด
 • บริษัท เงินด่วนพอใจ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโนนทองเกษตรภัณฑ์
 • บริษัท แอดไวซ์ใอทีหนองบัวแดง จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเติมดี เน็ทเวิร์ก
 • บริษัท โชคสวัสดิ์ กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท อุทัยทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
 • บริษัท แอดไวซ์ภูเขียวแอนด์ไอที จำกัด
 • บริษัท บุญดีการไฟฟ้า จำกัด
 • บริษัท ธำรงทรัพย์ 99 จำกัด
 • บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ กิตติพงศ์ จำกัด
 • บริษัท เงินด่วนทันใจ จำกัด
 • บริษัท เทพสถิต ชาเล่ต์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพสถิตคอนสตรัคชั่น 2014

 • More..
  ชัยภูมิ


  ไปหน้าที่ | 1