ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

เลย
Loei


คำขวัญ เลย : เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ มั่นคงความสะอาด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่11424.612 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 223231 ครัวเรือน
ประชากรชาย 322851
ประชากรหญิง 320099
ประชากรรวม 322851
Loei เมืองเลยซึ่งขึ้นอยู่ในมณฑลลาวพวน (มณฑลอุดร) ได้มีอำเภอขึ้นอยู่ในปกครองครั้งแรกรวม ๓ อำเภอ คือ อำเภอกุดป่อง (อำเภอเมืองเลย) อำเภอท่าลี่ (พ.ศ.๒๔๓๒) และอำเภอนากอก

ส่วนอำเภอนากอกที่อยู่ในเขตการปกครองของเมืองเลยนั้น เดิมอยู่ในแขวงไชยบุรีในปี พ.ศ.๒๔๓๖ (ร.ศ.๑๑๒) เมื่อฝรั่งเศสเข้ามายึดครองเอาดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงของประเทศไทยไปหมด และยังได้ข้ามมายึดครองเอา บริเวณแขวงไชยบุรีของไทยที่อยู่ทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงไปอีก อำเภอนากอก ที่อยู่ในแขวงไชยบุรี จึงตกเป็นของ ฝรั่งเศสด้วย ด้วยเหตุดังกล่าว เมืองเลยจึงตั้งบ้านอาฮีที่อยู่ทางฝั่งขวาแม่น้ำเหืองของไทยขึ้นเป็นอำเภออาฮีแทน อำเภอนากอกเป็นการชั่วคราว (อำเภอนากอก ปัจจุบันคือ บ้านนากอก หรือบ้านกอก แขวงไชยบุรี ประเทศสาธารณ รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

ต่อมาเมื่อได้มีการแก้ไขการปกครองให้เป็นแบบเทศาภิบาลที่สมบูรณ์ ได้ยุบอำเภออาฮีลงเป็นตำบลอาฮีขึ้น อยู่ในการปกครองของอำเภอท่าลี่ ได้มีการโอนอำเภอต่าง ๆ ให้ขึ้นอยู่ในการปกครองของเมืองเลย เช่น อำเภอด่านซ้าย เมืองพิษณุโลก อำเภอเชียงคาน จากเมืองพิชัย และยกฐานะแขวงวังสะพุงขึ้นเป็นอำเภอ วังสะพุงโอนจากเมืองหล่มสัก เมืองเลยจึงมีอำเภอเกิดขึ้นในระหว่างนั้น รวม ๕ อำเภอ คือ อำเภอเมืองเลย อำเภอท่าลี่ อำเภอด่านซ้าย อำเภอเชียงคาน อำเภอด่านซ้ายและอำเภอวังสะพุง

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • หาดนาคาเลย์ เขต/อำเภอกะทู้ 
 • อ่าวไร่เลย์ เขต/อำเภอเมืองกระบี่ 
 • อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เขต/อำเภอภูกระดึง 
 • อุทยานแห่งชาติภูเรือ เขต/อำเภอภูเรือ 
 • อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย เขต/อำเภอนาแห้ว 
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เขต/อำเภอวังสะพุง 
 • วนอุทยานภูผาล้อม เขต/อำเภอเมืองเลย 
 • สวนหินผางาม เขต/อำเภอหนองหิน 
 • ศาลหลักเมือง เจ้าพ่อกูดป่อง เขต/อำเภอเมืองเลย 
 • กลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา เขต/อำเภอเมืองเลย 
 • วัดถ้ำผาปู่นิมิตร เขต/อำเภอเมืองเลย 
 • อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน เขต/อำเภอเมืองเลย 
 • น้ำตกเพียงดิน เขต/อำเภอหนองหิน 
 • วัดถ้ำโพธิสัตว์ ดินแดนมหัศจรรย์ เขต/อำเภอหนองหิน 
 • ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย เขต/อำเภอเมืองเลย 
 • ศูนย์ศิลป์สิรินธร เขต/อำเภอวังสะพุง 
 • โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง ผาเกิ้ง เขต/อำเภอเอราวัณ 
 • สะพานมิตรภาพน้ำเหือง ไทย ลาว เขต/อำเภอท่าลี่ 
 • ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย เขต/อำเภอภูเรือ 
 • ภูเรือวโนทยาน เขต/อำเภอภูเรือ 

 • อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ นาด้วง 
 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา พระบรมราชินีนาถ (ป่าเลิงใหญ่) มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง - ผาเกิ้ง กิจกรรม เขต/อำเภอ กิ่ง อ.เอราวัณ 
 • พระธาตุดินแทน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ นาแห้ว 
 • ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดศรีคุณเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เชียงคาน 
 • วัดโพธิ์ชัย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ นาแห้ว 
 • วัดป่าสัมนานุสรณ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ วังสะพุง 
 • วัดเนรมิตรวิปัสสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ด่านซ้าย 
 • วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรมมาวาส วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ปากชม 
 • วนอุทยานถ้ำผาพวง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ วังสะพุง 
 • ลานวัดพระแก้ว วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ภูกระดึง 
 • พระธาตุศรีสองรัก วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ด่านซ้าย 
 • เจดีย์วัดป่าสัมมานุสรณ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ วังสะพุง 
 • ถ้ำปู่หลุบ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ภูกระดึง 
 • ถ้ำเพียงดิน (วนอุทยานภูบ่อบิด) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • วนอุทยานภูบ่อบิด อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • สวนหินพาลี อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ กิ่ง อ.หนองหิน 
 • ยอดภูเรือ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ภูเรือ 
 • ผาโหล่นน้อย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ภูเรือ 
 • หินเต่า อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • จุดชมวิวเดโช (อช.ภูเรือ) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • น้ำตกตาดภา (อช.นาแห้ว) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • ภูตีนสวนทราย (อช.นาแห้ว) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • น้ำตกตาดเหือง (อช.นาแห้ว) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ นาแห้ว 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3  4 
  วัดในจังหวัด
 • วัดเชฏฐาวรคุปต์ เขต/ตำบล สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 
 • วัดเจติยานุสรณ์ เขต/ตำบล สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 
 • วัดชัยสถิตย์ เขต/ตำบล สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 
 • วัดชัยสถาน เขต/ตำบล สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 
 • วัดอัมพวัน เขต/ตำบล สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 
 • วัดวารีสุทธาวาส(รังษีสุทธาวาส) เขต/ตำบล สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 
 • วัดศรีสวัสดิ์ เขต/ตำบล สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 
 • วัดดอนชัย เขต/ตำบล สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 
 • วัดสันปูเลย เขต/ตำบล สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 
 • วัดยางทอง เขต/ตำบล สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 
 • วัดรัตนปัญญารังสิตย์ เขต/ตำบล สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 
 • วัดร่มโพธิธรรม เขต/ตำบล หนองหิน หนองหิน เลย 
 • วัดร่มโพธิธรรม เขต/ตำบล หนองหิน หนองหิน เลย 
 • วัดถ้ำดอกบัว เขต/ตำบล ปวนพุ หนองหิน เลย 
 • วัดขามชุม(ขานชูม) เขต/ตำบล หนองหิน หนองหิน เลย 
 • วัดป่าวังเลา เขต/ตำบล เอราวัณ เอราวัณ เลย 
 • วัดป่าท่าสวย เขต/ตำบล เอราวัณ เอราวัณ เลย 
 • วัดป่าพรประเสริฐ เขต/ตำบล เอราวัณ เอราวัณ เลย 
 • วัดพูนนิมิตศรีบุญเรือง เขต/ตำบล ผาขาว ผาขาว เลย 
 • วัดสันติธรรมวาส เขต/ตำบล โนนปอแดง ผาขาว เลย 
 • วัดสุขทวีคูณ เขต/ตำบล ผาขาว ผาขาว เลย 
 • วัดศรีนิลวนาราม(สีนิลวนาราม) เขต/ตำบล โนนปอแดง ผาขาว เลย 
 • วัดไชยทอง เขต/ตำบล บ้านเพิ่ม ผาขาว เลย 
 • วัดมณีชัชฎาราม เขต/ตำบล โนนปอแดง ผาขาว เลย 
 • วัดโนนทอง เขต/ตำบล ผาขาว ผาขาว เลย 
 • วัดประจักวนาราม เขต/ตำบล ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย 
 • วัดป่าวิเวกเจริญธรรม เขต/ตำบล ผาขาว ผาขาว เลย 
 • วัดไชยศรียาราม เขต/ตำบล โนนปอแดง ผาขาว เลย 
 • วัดโคกใหญ่ เขต/ตำบล ผาขาว ผาขาว เลย 
 • วัดศรีสมบูรณ์(ศรีสมบูรณ์พัฒนาราม) เขต/ตำบล โนนป่าซาง ผาขาว เลย 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ เลย

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดเลย
 • คลินิกเมืองเลยการแพทย์
 • รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเลย
 • รพ.เมืองเลยราม
 • รพ.เลย
 • สอ.เลยวังไสย์
 • สสอ.เมืองเลย
 • สสจ.เลย
 • รพ. จิตเวชเลยราชนครินทร์
 • รพ.เอราวัณ
 • รพร.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
 • รพ.ผาขาว
 • รพ.ภูหลวง
 • รพ.ภูกระดึง
 • รพ. ค่ายศรีสองรัก
 • รพ.วังสะพุง
 • รพ.ท่าลี่
 • รพ.ภูเรือ
 • รพ.นาแห้ว
 • รพ.ปากชม
 • รพ.เชียงคาน
 • รพ.นาด้วง
 • รพ.นากลาง

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านดงน้อย 
 • โรงเรียนบ้านผาขาว 
 • โรงเรียนบ้านหัวฝาย 
 • โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 
 • โรงเรียนบ้านแสนสุข 
 • โรงเรียนบ้านเพิ่ม 
 • โรงเรียนบ้านซำพร้าว 
 • โรงเรียนบ้านซำไคร้ 
 • โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา 
 • โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 
 • โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
 • โรงเรียนบ้านโนนกกข่า 
 • โรงเรียนบ้านนาล้อม 
 • โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 
 • โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 
 • โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 
 • โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 
 • โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ 
 • โรงเรียนบ้านหัวขัว 
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 
 • โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 
 • โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 
 • โรงเรียนบ้านหนองตานา 
 • โรงเรียนบ้านพวยเด้ง 
 • โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 
 • โรงเรียนบ้านภูป่าไผ่ 
 • โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา 
 • โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
 • โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ 
 • โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย 
 • โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 
 • โรงเรียนบ้านอุ่ม 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 
 • โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 
 • โรงเรียนบ้านโคกหนองแห้ว 
 • โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 
 • โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์สาขาห้วยส้มป่อย 
 • โรงเรียนภูหลวงวิทยา 
 • โรงเรียนวังน้ำพุ 
 • โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 
 • โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 
 • โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 
 • โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
 • โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 
 • โรงเรียนบ้านหนองเขียด 
 • โรงเรียนบ้านหนองบัว 
 • โรงเรียนบ้านสวนปอ 
 • โรงเรียนบ้านนาดินดำ 
 • โรงเรียนบ้านฟากเลย 
 • โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 
 • โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู 
 • โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 
 • โรงเรียนโคกสง่า 
 • โรงเรียนผานาง-ผาเกิ้ง 
 • โรงเรียนบ้านผาซำบอน 
 • โรงเรียนบ้านเอราวัณ 
 • โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 
 • โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 
 • โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 
 • โรงเรียนบ้านวังม่วง 
 • โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 
 • โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 
 • โรงเรียนบ้านหนองตูม 
 • โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 
 • โรงเรียนบ้านซำม่วง 
 • โรงเรียนบ้านนาอุดม 
 • โรงเรียนบ้านซำบุ่น 
 • โรงเรียนบ้านผาสะนา 
 • โรงเรียนบ้านผาสามยอด 
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน 
 • โรงเรียนนาด้วงวิทยา 
 • โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 
 • โรงเรียนบ้านน้ำสวย 
 • โรงเรียนบ้านห้วยตาด 
 • โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น 
 • โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 
 • โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 
 • โรงเรียนบ้านแก้วเมธี 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 
 • โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 
 • โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 
 • โรงเรียนวิถีพุทธภูกระดึงวิทยา 
 • โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์3 
 • โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 
 • โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ 
 • โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • กลุ่มพัฒนาสตรี บ้านติ้ว (คุ้มตลาดเย็น) เขต/อำเภอเมืองเลย 
 • ร้านเมืองเลย OTOP เขต/อำเภอเมืองเลย 
 • ร้านสองผัวเมีย เกสท์เฮาส์ แอนด์ แฮนดิคาร์ฟ เขต/อำเภอเชียงคาน 
 • ร้านไดเฮง โอสถ เขต/อำเภอเชียงคาน 
 • ร้านบ่วยเฮียง 2 เขต/อำเภอเชียงคาน 
 • ร้านจารุวรรณ ผ้าห่มนวม เขต/อำเภอเชียงคาน 
 • ผาจันทร์งาม เขต/อำเภอหนองหิน 
 • กลุ่ม OTOP (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเหมืองแพร่) เขต/อำเภอนาแห้ว 
 • ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP อ.ด่านซ้าย เขต/อำเภอด่านซ้าย 
 • กวินทิพย์ เขต/อำเภอด่านซ้าย 
 • ศุภลักษณ์ Souvenirs Dansai เขต/อำเภอด่านซ้าย 
 • ศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น & การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สนง.พัฒนาชุมชน จ.เลย เขต/อำเภอเมืองเลย 
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ถักทอไหมพรมบ้านผางาม เขต/อำเภอหนองหิน 
 • ร้านฉัตรทอง เขต/อำเภอหนองหิน 
 • ร้านฉัตรสุวรรณ เขต/อำเภอหนองหิน 
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ เขต/อำเภอภูเรือ 
 • งานปั้นก๋อ เขต/อำเภอนาด้วง 
 • กลุ่มหัตถกรรมจักสานไทเลย เขต/อำเภอวังสะพุง 
 • ฮักเลย เขต/อำเภอเชียงคาน 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • บริษัท ซุปเปอร์ริชเทรดเดอร์ จำกัด
 • บริษัท ช.เจริญทรัพย์ รีไซเคิล จำกัด
 • บริษัท เปรมปิยะ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท เอลลิแฟนท์ แฮปปี้ โฮม จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดฐิตาภรณ์บิวดิ้งแอนด์แมททีเรียล
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีมันตรากรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดผาสูงใหญ่เรดิโอ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปอปลาตากลมกรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.คอนกรีต 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพัชรี มีเดีย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค เค เอ็น มีเดีย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพ.พัชราก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็ม.ไอ.เอ.ที กรุ๊ป
 • บริษัท ซีจีซี มอเตอร์ จำกัด
 • บริษัท พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสนเหรียญ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิระเวคิน99
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเรืองวังสะพุง มาร์ท
 • บริษัท เอ็มเอ็นจี ซุปเปอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • บริษัท เอ พี อี เฟรนด์ชิฟ จำกัด
 • บริษัท เชียงใหม่ทุบตึก จำกัด
 • บริษัท โอบิวตี้ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอริยะ เอ็ม
 • บริษัท เศรษฐี บิ้วดิ้ง จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีเอ็น ไอเดีย เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.ที.ขุมทรัพย์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีทูเอส แอบโซลูท
 • บริษัท ช้างภูมิเจริญการช่าง จำกัด
 • บริษัท มาร์ อินดัสทรี จำกัด
 • บริษัท พรประเสริฐรุ่งเรืองกิจ จำกัด
 • บริษัท เรียล ยูไนเต็ด จำกัด
 • บริษัท ช้างภูมิอิมปอร์ต - เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
 • บริษัท ภูเรือรีสอร์ท-ศศิกฤษณ์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดมามะเฮ้าส์ คอนสทรัคชั่น
 • บริษัท พรหมมังกร จำกัด
 • บริษัท นาดินดำ เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
 • บริษัท เคลวิน แอนด์ คิงส์เลย์ โกลบอล จำกัด
 • บริษัท ลิงเศรษฐี จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิยมพานิชท่ารั้ว
 • บริษัท โฟร์ลีฟโคลเวอร์ เดอ บิวเต้ จำกัด

 • More..
  เลย


  ไปหน้าที่ | 1