ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

สุพรรณบุรี
Suphan Buri


คำขวัญ สุพรรณบุรี : สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
ภาคกลาง
พื้นที่5358.008 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 302594 ครัวเรือน
ประชากรชาย 408808
ประชากรหญิง 437526
ประชากรรวม 408808
Suphan Buri จังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นเมืองโบราณ พบหลักฐานทาง โบราณคดี มีอายุไม่ต่ำกว่า
3,500 - 3,800 ปี โบราณวัตถุที่ขุดพบมีทั้งยุคหินใหม่ ยุคสัมฤทธิ์ ยุคเหล็ก และสืบทอด
วัฒนธรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ สมัยสุวรรณภูมิ ฟูนัน อมราวดี ทวารวดี ศรีวิชัย
สุพรรณบุรี เดิมมีชื่อ "ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ หรือ "พันธุมบุรี"

ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าจีน แถบบริเวณตำบลรั้วใหญ่ไปจดตำบลพิหารแดง ต่อมาพระเจ้ากาแตได้
ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ที่ฝั่งขวาของแม่น้ำ แล้วโปรดให้มอญน้อยไปสร้างวัดสนามชัย และบูรณะ
วัดป่าเลไลยก์ ชักชวนให้ข้าราชการจำนวน 2000 คนบวช จึงขนานนามเมืองใหม่ว่า
"เมืองสองพันบุรี" ครั้งถึงสมัยพระเจ้าอู่ทอง ได้สร้างเมืองมาทางฝั่งใต้
หรือทางตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ชื่อเมืองเรียกวา "อู่ทอง" จวบจนสมัย
ขุนหลวงพะงั่วเมืองจึงถูก เรียกว่าชื่อว่า "สุพรรณบุรี" นับแต่นั้นมา

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมืองสุพรรณบุรี เป็นเมืองหน้าด่าน
และเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญ ต้องผ่านศึกสงครามหลายต่อหลายครั้ง
สภาพเมือง ตลอดจนประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ถูกทำลายปรักหักพัง
จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เมืองสุพรรณได้ฟื้นตัว และตั้งอยู่บนฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้ำท่าจีน(ลำน้ำสุพรรณ) มาจนตราบทุกวันนี้

ความสำคัญของสุพรรณบุรี ในด้านประวัติศาสตร์ การกอบกู้เอกราชไทยใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาได้แก่ชัยชนะแห่งสงครามยุทธหัตถีที่สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา ณ สมรภูมิดอนเจดีย์ เป็นมหา
วีรกรรมคชยุทธอันยิ่งใหญ่ที่ได้ถูกจารึกไว้ และมีการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลอง
อย่างยิ่งใหญ่ทุก ปีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ในด้านวรรณคดี เป็นเมืองต้น
กำเนิดแห่งตำนาน "ขุนช้างขุนแผน" วรรณคดีไทยเรื่องราวและสถานที่ที่ปรากฏ
ตามท้องเรื่องยังคงมีให้เห็นในปัจจุบัน อาทิบ้านรั้วใหญ่ วัดเขาใหญ่ ท่าสิบเบี้ย
ไร่ฝ้าย วัดป่าเลไลยก์ วัดแค อำเภออู่ทอง และอำเภอศรีประจันต์ เป็นต้น

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • วนอุทยานพุม่วง เขต/อำเภออู่ทอง 
 • วัดประตูสาร เขต/อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 • วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เขต/อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 • วัดพระรูป เขต/อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เขต/อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 • วัดพร้าว เขต/อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 • วัดสนามชัย เขต/อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 • วัดสุวรรณภูมิ เขต/อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 • วัดหัวเขา เขต/อำเภอเดิมบางนางบวช 
 • กำแพงเมืองเก่าและประตูเมือง เขต/อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 • วัดแค เขต/อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 • วัดไผ่โรงวัว เขต/อำเภอสองพี่น้อง 
 • ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี เขต/อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 • น้ำตกตะเพินคี่ เขต/อำเภอด่านช้าง 
 • สระศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 4 เขต/อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 • โบราณสถานบึงหนองสาหร่าย เขต/อำเภอดอนเจดีย์ 
 • หอคอยบรรหารแจ่มใสและสวนเฉลิมภัทรราชินี เขต/อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 • วัดป่าพฤกษ์ เขต/อำเภอบางปลาม้า 
 • วัดพระนอน เขต/อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 • วัดเจ้าขาว เขต/อำเภอบางปลาม้า 

 • รอยพระพุทธบาท วัดเขาดีสลัก* วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ อู่ทอง 
 • พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติอู่ทอง มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ อู่ทอง 
 • วนอุทยานพุม่วง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ อู่ทอง 
 • วัดเขา พระศรีสรรเพชญาราม** วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ อู่ทอง 
 • บึงละหาร อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สามชุก 
 • วัดสามชุก วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สามชุก 
 • วัดลาดสิงห์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สามชุก 
 • วัดบ้านทึง* วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สามชุก 
 • วัดทับกระดาน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สองพี่น้อง 
 • วัดไผ่โรงวัว**  วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สองพี่น้อง 
 • บึงหนองสาหร่าย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ศรีประจันต์ 
 • วัดบ้านกร่าง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ศรีประจันต์ 
 • หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ศรีประจันต์ 
 • สวนนกท่าเสด็จ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • พิพิธภัณฑ์สุพรรณบุรี มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดสุวรรณภูมิ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดสารภี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดสนามชัย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดพร้าว วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ** วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดพระลอย* วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดพระรูป** วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดพระนอน** วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดพระธาตุ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2 
  วัดในจังหวัด
 • วัดหนองพงษ์เจริญสุข เขต/ตำบล แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดสระเตย เขต/ตำบล แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดหนองแหน เขต/ตำบล หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดหนองห้าง เขต/ตำบล หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดหนองกระทิงทอง เขต/ตำบล หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดทัพตาแทน เขต/ตำบล ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดหนองกระอิฐ เขต/ตำบล ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดใหม่เทพนิมิต เขต/ตำบล หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดกองเงินเชตะวัน เขต/ตำบล ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดก้อนแก้วสามัคคีธรรม เขต/ตำบล แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดหนองกระถิน เขต/ตำบล ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดศรีทองคำ เขต/ตำบล แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดหนองเต่าทอง เขต/ตำบล หนองราชวัตร หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดกาญจนาราม เขต/ตำบล หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดดงเชือกพันเจริญ เขต/ตำบล แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดโคกพระ เขต/ตำบล แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดโค้งบ่อแร่ เขต/ตำบล ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดหนองปล้อง เขต/ตำบล หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดแจงงาม เขต/ตำบล แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดหนองราชวัตร เขต/ตำบล หนองราชวัตร หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดหนองทราย เขต/ตำบล หนองราชวัตร หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดสามัคคีธรรม เขต/ตำบล หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดบ่อหว้า เขต/ตำบล หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดหนองสำโรง เขต/ตำบล หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดมาบพระยอม เขต/ตำบล หนองราชวัตร หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดหนองขาม เขต/ตำบล หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดทุ่งหนองแก้ว เขต/ตำบล ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดหนองจิกยาว เขต/ตำบล หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดหนองโก เขต/ตำบล หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 
 • วัดบัลลังก์ เขต/ตำบล หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ สุพรรณบุรี

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
 • สสอ.เมืองสุพรรณบุรี
 • สสจ.สุพรรณบุรี
 • รพ.หนองหญ้าไซ
 • รพ.อู่ทอง
 • รพ.สามชุก
 • รพ.ดอนเจดีย์
 • รพ.ศรีประจันต์
 • รพ.บางปลาม้า
 • รพ.ด่านช้าง
 • รพ.เดิมบางนางบวช
 • รพ.เจ้าพระยายมราช
 • รพ.สรรคบุรี
 • รพ.ค่ายบางระจัน

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านหนองแขม 
 • โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านหนองสลัดได 
 • โรงเรียนบ้านยมเบือ 
 • โรงเรียนบ้านสระกระโจม 
 • โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 
 • โรงเรียนบ้านหนองแขม 
 • โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ 
 • โรงเรียนบ้านสระหลวง 
 • โรงเรียนบ้านทะเลบก 
 • โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 
 • โรงเรียนบ้านดอนกลาง 
 • โรงเรียนบ้านหัวเขา 
 • โรงเรียนวัดหนองทราย 
 • โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 
 • โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 
 • โรงเรียนบ้านทัพหลวง 
 • โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 
 • โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านหนองโก 
 • โรงเรียนวัดดอนสำโรง 
 • โรงเรียนวัดบัลลังก์ 
 • โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 
 • โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 
 • โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 
 • โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 
 • โรงเรียนวัดลำพันบอง 
 • โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 
 • โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 
 • โรงเรียนบ้านหนองห้าง 
 • โรงเรียนบ้านหนองขาม 
 • โรงเรียนบ้านหนองแหน 
 • โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 
 • โรงเรียนวัดโคกพระ 
 • โรงเรียนบ้านแจงงาม 
 • โรงเรียนบ้านสระเตย 
 • โรงเรียนบ้านดงเชือก 
 • โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านหนองบอน 
 • โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 
 • โรงเรียนบ้านหนองปรือ 
 • โรงเรียนบ้านหลักเมตร 
 • โรงเรียนวัดเขาดิน 
 • โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 
 • โรงเรียนวัดสระประทุม 
 • โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 
 • โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาคี 
 • โรงเรียนวัดสามทอง 
 • โรงเรียนวัดสกุณปักษี 
 • โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 
 • โรงเรียนบ้านหนองขาม 
 • โรงเรียนวัดหนองโสน 
 • โรงเรียนวัดจำปี 
 • โรงเรียนโพธิสังวรวิทยา 
 • โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) 
 • โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 
 • โรงเรียนวัดนันทวัน 
 • โรงเรียนวัดดอนสุโข 
 • โรงเรียนวัดสระพังลาน 
 • โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
 • โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 
 • โรงเรียนวัดสระยายโสม 
 • โรงเรียนวัดบ่อคู่ 
 • โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 
 • โรงเรียนสวนแตงวิทยา 
 • โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 
 • โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 
 • โรงเรียนวัดสวนแตง 
 • โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ 
 • โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 
 • โรงเรียนวัดลาดกระจับ 
 • โรงเรียนวัดพระธาตุ 
 • โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 
 • โรงเรียนวัดคลองตัน 
 • โรงเรียนทุ่งคอก 
 • โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
 • โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 
 • โรงเรียนบ้านโป่ง 
 • โรงเรียนวัดหนองพันเทา 
 • โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 • โรงเรียนวัดทับกระดาน 
 • โรงเรียนวัดหัวกลับ 
 • โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 
 • โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 
 • โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า 
 • โรงเรียนบ้านหัววัง 
 • โรงเรียนบ้านหนองจิก 
 • โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • เอกชัยสาลี่สุพรรณ (สำนักงานใหญ่) เขต/อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 • เบญจรงค์ เขต/อำเภอศรีประจันต์ 
 • ซองเดอร์ เครื่องดื่มธัญญาพืชสำเร็จรูป เขต/อำเภออู่ทอง 
 • ตั้งกุ้ยกี่ เขต/อำเภอบางปลาม้า 
 • ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดใยมะพร้าว เขต/อำเภอบางปลาม้า 
 • แม่บ๊วย เขต/อำเภอบางปลาม้า 
 • กลุ่มเปลญวนบ้านแม่พระประจักษ์ เขต/อำเภอสองพี่น้อง 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านป่าพฤกษ์ เขต/อำเภอบางปลาม้า 
 • โรงงานธูปหอมมงคลนิมิตร เขต/อำเภอเดิมบางนางบวช 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • บริษัท ปทิตตา 2014 จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเจริญทรัพย์ 999
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกรุ๊ป อินเตอร์ การ์ด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวยทรัพย์
 • บริษัท บายไทยแฮนด์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอฟเอไอ โกลบอล โปรดักซ์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชลธิชา เอ็นจิเนียริ่ง 999
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระกูลแสง ก่อสร้าง 999
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดต่อทรัพย์รุ่งเรือง
 • บริษัท พี.บี.ซีเอช.เพชรบัญชา คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท เส็งพาณิชย์ คอนกรีต จำกัด
 • บริษัท สิริโรจน์ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบงกช คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.พี.เม็ททอลชีท(เดิมบางนางบวช)
 • บริษัท มหาวงศ์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อรัญคอนกรีต จำกัด
 • บริษัท บิ๊กซ์โลจิก (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท พีทีโอ เบสท์ โฮม จำกัด
 • บริษัท ทรูฟ ซัพพลาย จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็น.เอส.พี การ์ด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอู่ทอง ก่อสร้าง 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดที.ไอ.เอ็ม.
 • บริษัท ธีรฏาคอนกรีต จำกัด
 • บริษัท เจนลดา เกสต์เฮ้าส์ จำกัด
 • บริษัท มันนี่ ริช คลองสอง1 จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีอาร์เอส1988
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอเรเซ่ บิวตี้แอนด์สปา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชนะทรัพย์ ก่อสร้าง
 • บริษัท มันนี่ ริช คลองหลวง จำกัด
 • บริษัท บ้านไออุ่น จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า เมืองสุพรรณ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์บุญส่ง เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด323 เอ็นจิเนียริ่ง
 • หส.ดี.เอ็ม.เมดิคอล
 • บริษัท วายเอฟเอ จำกัด
 • บริษัท พลอยน้ำเงิน เทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท ชาญพิพัฒน์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเขลางค์สุวรรณ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดณภัคพาณิชย์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบิลท์ โซลูชั่น

 • More..
  สุพรรณบุรี


  ไปหน้าที่ | 1