ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

สระแก้ว
Sa kaeo


คำขวัญ สระแก้ว : ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร
ภาคตะวันออก
พื้นที่7195.138 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 212786 ครัวเรือน
ประชากรชาย 283497
ประชากรหญิง 282806
ประชากรรวม 283497
Sa kaeo ในสมัยธนบุรี ประมาณ ปี พ.ศ.2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นแม่ทัพยกไปตีที่ประเทศเขมร (ราชอาณาจักรกัมพูชา) ได้แวะพักบริเวณสระแก้ว ทั้งสองแห่งนี้ กองทัพได้อาศัยน้ำจากสระใช้สอย จึงได้ขนานนามสระทั้งสองนี้ว่า "สระแก้วสระขวัญ" และได้นำน้ำจากสระทั้งสองแห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธี ถือน้ำพิพัฒน์สัตยา โดยถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้ว เดิมมีฐานะเป็นตำบล ซึ่งสมัยก่อนได้ตั้งเป็นด่านสำหรับตรวจคนและสินค้า เข้าออก มีข้าราชการตำแหน่งนายกอง ทำหน้าที่เป็นนายด่าน

และต่อมา ได้มีพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2536 ขึ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 2 กันยายน 2536 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นผลให้ "จังหวัดสระแก้ว" ได้เปิดทำการในวันที่ 1 ธันวาคม 2536 โดยเป็นจังหวัดที่ 74 ของประเทศไทย

พ.ศ.2452 ทางราชการจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ ชื่อว่า "กิ่งอำเภอสระแก้ว" ขึ้นอยู่ในการปกครองของ อำเภอกบินทร์ โดยใช้ชื่อสระน้ำ เป็นชื่อกิ่งอำเภอชื่อว่า "อำเภอสระแก้ว" ขึ้นอยู่ในการปกครองของจังหวัด ปราจีนบุรี

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • วัดดงสระแก้ว เขต/อำเภอลับแล 
 • สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน เขต/อำเภอวัฒนานคร 
 • สระแก้ว สระขวัญ เขต/อำเภอเมืองสระแก้ว 
 • สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ เขต/อำเภอเขาฉกรรจ์ 
 • อุทยานแห่งชาติปางสีดา เขต/อำเภอเมืองสระแก้ว 
 • อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก เขต/อำเภอเมืองสระแก้ว 
 • แหล่งจระเข้น้ำจืดแก่งยายมาก เขต/อำเภอเมืองสระแก้ว 
 • น้ำตกท่ากระบาก เขต/อำเภอเมืองสระแก้ว 
 • ศาลหลักเมือง เขต/อำเภอเมืองสระแก้ว 
 • วัดถ้ำเขาฉกรรจ์ เขต/อำเภอเขาฉกรรจ์ 
 • อ่างเก็บน้ำเขาสามสิบ เขต/อำเภอเขาฉกรรจ์ 
 • ละลุ เขต/อำเภอตาพระยา 
 • สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น เขต/อำเภอวังสมบูรณ์ 
 • อ่างเก็บน้ำทะเลคลองหาด เขต/อำเภอคลองหาด 
 • น้ำตกปางสีดา เขต/อำเภอเมืองสระแก้ว 
 • น้ำตกผาตะเคียน เขต/อำเภอเมืองสระแก้ว 
 • น้ำตกม่านธารา เขต/อำเภอเมืองสระแก้ว 
 • น้ำตกสวนมั่น สวนทอง เขต/อำเภอเมืองสระแก้ว 
 • น้ำตกแควมะค่า เขต/อำเภอเมืองสระแก้ว 
 • ปราสาทบ้านน้อย เขต/อำเภอวัฒนานคร 

 • อ่างเก็บน้ำห้วยยาง มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • อ่างเก็บน้ำเขาสามสิบ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เขาฉกรรจ์ 
 • แหล่งจระเข้น้ำจืด มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • หลวงพ่อทอง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิก กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด กิจกรรม เขต/อำเภอ กิ่ง อ.วังสมบูรณ์ 
 • สวนน้ำสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • สระแก้ว สระขวัญ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • สนามฝึกกอล์ฟบูรพา 3 กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • สนามกอล์ฟบูรพา กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ วัฒนานคร 
 • ศาลหลักเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดอนุบรรพต วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ตาพระยา 
 • วัดนครธรรม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • วัดถ้ำเขาฉกรรจ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เขาฉกรรจ์ 
 • โรงพยาบาลวังน้ำเย็น มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • พระสยามเทวาธิราชจำลอง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ตาพระยา 
 • พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • ผ้าไหมบ้านหันทราย มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก (ตลาดโรงเกลือ) มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ตาพระยา 
 • โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • ปราสาทสด๊กก๊อกธม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ กิ่ง อ.โคกสูง 
 • ปราสาทเมืองไผ่ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ตาพระยา 
 • ปราสาทบ้านน้อย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ วัฒนานคร 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3 
  วัดในจังหวัด
 • วัดชุมโลง เขต/ตำบล สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
 • วัดโคกตะเคียน เขต/ตำบล สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
 • วัดโสภณตีธาราม (เราะ) เขต/ตำบล สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
 • วัดสระแก้ว เขต/ตำบล สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
 • วัดคงคาเลื่อน เขต/ตำบล สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
 • วัดนากุน เขต/ตำบล สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
 • วัดพุทธมงคล เขต/ตำบล สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 
 • วัดสามัคคีธรรม เขต/ตำบล สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 
 • วัดภูเขาดิน เขต/ตำบล สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 
 • วัดสารภี เขต/ตำบล สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 
 • วัดดงสระแก้ว เขต/ตำบล สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 
 • วัดห้วยปักษ์ เขต/ตำบล สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 
 • วัดไร่หลักขวัญ เขต/ตำบล สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 
 • วัดสร้อยละคร เขต/ตำบล สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ 
 • วัดหนองเตย เขต/ตำบล สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ 
 • วัดดอนโม่ เขต/ตำบล สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ 
 • วัดหนองจิกรี เขต/ตำบล สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ 
 • วัดป่าโพธิ์ศรี เขต/ตำบล สระแก้ว พนมไพร ร้อยเอ็ด 
 • วัดเลียบ เขต/ตำบล สระแก้ว พนมไพร ร้อยเอ็ด 
 • วัดทุ่งสว่างอารมณ์สุข เขต/ตำบล สระแก้ว พนมไพร ร้อยเอ็ด 
 • วัดสระแก้ว เขต/ตำบล สระแก้ว พนมไพร ร้อยเอ็ด 
 • วัดอุดร(อุดรมีชัย) เขต/ตำบล สระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น 
 • วัดสายทอง เขต/ตำบล สระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น 
 • วัดโพธิ์ศรี เขต/ตำบล สระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น 
 • วัดแจ้ง(แจ้งอรุณศิลป์) เขต/ตำบล สระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น 
 • วัดเทพประดิษฐ์ เขต/ตำบล สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 
 • วัดหนองหงส์ เขต/ตำบล สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 
 • วัดพระธาตุมงคลวนาราม เขต/ตำบล สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 
 • วัดคลองร่วม เขต/ตำบล วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 
 • วัดซับทรายทอง เขต/ตำบล วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ สระแก้ว

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว
 • รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครรินทร์
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระแก้ว
 • รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
 • สสอ.เมืองสระแก้ว
 • สสจ.สระแก้ว
 • รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครรินทร์
 • รพ.ลาดยาว
 • รพ. ค่ายสุรสิงหนาถ
 • รพ.หนองหงส์
 • รพ.เขาฉกรรจ์
 • รพ.อรัญประเทศ
 • รพ.วัฒนานคร
 • รพ.วังน้ำเย็น
 • รพ.ตาพระยา
 • รพ.คลองหาด

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา 
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย 
 • โรงเรียนบ้านหินกอง 
 • โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านนาดี 
 • โรงเรียนบ้านวังยาง 
 • โรงเรียนบ้านวังวน 
 • โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 
 • โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 
 • โรงเรียนอนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ 
 • โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 
 • โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 
 • โรงเรียนบ้านคลองหาด สาขาบ้านเขาช่องแคบ 
 • โรงเรียนบ้านเขาดิน 
 • โรงเรียนบ้านคลองหาด 
 • โรงเรียนบ้านซับน้อย 
 • โรงเรียนบ้านวังปืน 
 • โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 
 • โรงเรียนบ้านซับถาวร 
 • โรงเรียนทับทิมสยาม05 
 • โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 
 • โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 
 • โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
 • โรงเรียนบ้านชุมทอง 
 • โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 • โรงเรียนวังศรีทอง 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งกบินทร์ 
 • โรงเรียนบ้านโคกน้อย 
 • โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 
 • โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านคลองทราย 
 • โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 
 • โรงเรียนบ้านซับสิงโต 
 • โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 
 • โรงเรียนวังไผ่ 
 • โรงเรียนบ้านวังดารา 
 • โรงเรียนบ้านคลองอุดม 
 • โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 
 • โรงเรียนบ้านเขาแหลม 
 • โรงเรียนบ้านวังทอง 
 • โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านซับเกษม 
 • โรงเรียนบ้านวังใหม่ 
 • โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 
 • โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 
 • โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 
 • โรงเรียนวังจระเข้ 
 • โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านหนองแก 
 • โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 
 • โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 
 • โรงเรียนบ้านหนองปรือ 
 • โรงเรียนบ้านทัพหลวง 
 • โรงเรียนบ้านท่าตาสี 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 
 • โรงเรียนบ้านซับเจริญ 
 • โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 
 • โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 
 • โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านวังแดง 
 • โรงเรียนบ้านวังบูรพา 
 • โรงเรียนวัดเกศแก้ว 
 • โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 
 • โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 
 • โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 
 • โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 
 • โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนชัย 
 • โรงเรียนสุภวิทย์ 
 • โรงเรียนมิตรสัมพันธ์วิทยา 
 • โรงเรียนบ้านไทรทอง 
 • โรงเรียนวังศรีทอง 
 • โรงเรียนบ้านวังสำลี 
 • โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ 
 • โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 
 • โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 
 • โรงเรียนวัดหนองม่วง 
 • โรงเรียนบ้านหนองมั่ง 
 • โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 
 • โรงเรียนปัจจันตเขตวิทยา 
 • โรงเรียนศรีตาพระยา 
 • โรงเรียนบ้านกุดเวียน 
 • โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 
 • โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 
 • โรงเรียนบ้านโคคลาน 
 • โรงเรียนบ้านรัตนะ 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • แคนตาลูป เขต/อำเภออรัญประเทศ 
 • ชมพู่เพชรคลองหาด เขต/อำเภอคลองหาด 
 • ข้าวหลามบ้านพร้าว เขต/อำเภอวัฒนานคร 
 • หมูยอวัฒนานคร เขต/อำเภอวัฒนานคร 
 • ร้านยายต๊าม เขต/อำเภออรัญประเทศ 
 • กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านชัยพัฒนา เขต/อำเภอวังน้ำเย็น 
 • บ้านหันทราย เขต/อำเภออรัญประเทศ 
 • สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้วังน้ำเย็น เขต/อำเภอวังน้ำเย็น 
 • ศิลปะหินทราย เขต/อำเภออรัญประเทศ 
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมชุมชนบ้านหนองนกเขา เขต/อำเภอเมืองสระแก้ว 
 • ปิยะวรรณ วงษ์เสงี่ยม (เจ้ฉลอง) เขต/อำเภอวังน้ำเย็น 
 • วิสาหกิจชุมชน เครื่องหอมเมืองสระแก้ว เขต/อำเภอเมืองสระแก้ว 
 • กลุ่มทอผ้าบ้านพรสววรค์ เขต/อำเภอเขาฉกรรจ์ 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • บริษัท รามสูตร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคเดชา9ฟาร์มสุกร
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเรืองเจริญกิจ ก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมายกาแฟ
 • บริษัท ส.วิลาวัลย์ ฟาร์ม จำกัด
 • บริษัท ซี.จี.ฟาร์ม จำกัด
 • บริษัท สมฤทัย ฟาร์ม จำกัด
 • บริษัท คอดีเลีย จำกัด
 • บริษัท สหบูรพา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดท๊อป แอลพีจี
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริธัช โลจีสติกส์
 • บริษัท ทรัพย์ไพศาล (2097) ฟาร์ม จำกัด
 • บริษัท ลัคกี้ปาล์ม จำกัด
 • บริษัท สุกาญดา ฟาร์ม จำกัด
 • บริษัท แสงประทีป ฟาร์ม จำกัด
 • บริษัท เจ.เจ. ฟาร์ม จำกัด
 • บริษัท หรรษา เกษตร ฟาร์ม จำกัด
 • บริษัท หรรษา การ์เด้นท์ ฟาร์ม จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสิงห์ทอง2014 ก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดก. ทรัพย์เดชศร บลาสติ้ง แอนด์ ซัพพลาย
 • บริษัท ดีที่สุด คาร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท พัฒนะ168 ฟาร์ม จำกัด
 • บริษัท ออร่า เซรามิก จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด323 เอ็นจิเนียริ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ.ที. ธงไชย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสายันพารวย ทรานสปอร์ต
 • บริษัท ดอลลาร์ โคโค่ พลัส จำกัด
 • บริษัท โชคธนวัฒน์(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท หทัยทิพย์ ฟาร์ม จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพลอยมณี เทรดดิ้ง
 • บริษัท คชรินทร์ ฟาร์ม จำกัด
 • บริษัท สองพี่น้อง (2014) ฟาร์ม จำกัด
 • บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน (2014) ฟาร์ม จำกัด
 • บริษัท วศินี ฟาร์ม จำกัด
 • บริษัท โคกเจริญ กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • บริษัท รวยเฮงดีฟาร์ม จำกัด
 • บริษัท พนม แอนด์ สำรวย ฟาร์ม จำกัด
 • บริษัท เรียวเบอร์รี่ฟาร์ม จำกัด
 • บริษัท เอสซีซี สระแก้วมอเตอร์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำดวน คอนสตรัคชั่น

 • More..
  สระแก้ว


  ไปหน้าที่ | 1