ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

สระบุรี
Saraburi


คำขวัญ สระบุรี : พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง
ภาคกลาง
พื้นที่3576.486 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 277184 ครัวเรือน
ประชากรชาย 318243
ประชากรหญิง 327668
ประชากรรวม 318243
Saraburi จังหวัดสระบุรี นั้น คาดว่าน่าจะมีมาตั้งแต่ในยุคของทวารวดี เมื่อพุทธศตวรรษที่ 11-16 เพราะมีการค้นพบหลักฐานต่างๆ ที่ บ้านอู่ตะเภา ถ้ำพระโพธิสัตว์ ถ้ำเขาวง(ถ้ำนารายณ์) ทั้ง จารึกอักษรปัลลวะ ภาพสลักนูนต่ำ เป็นต้นค่ะ และต่อมา เมืองสระบุรี ก็เริ่มมีปรากฏชื่ออยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางด้วยแต่ประวัติการตั้งเมืองขึ้นมาจริงๆ นั้นน่าจะประมาณ ปี พ.ศ. 2092 เพราะในช่วงตอนที่มีการทำศึกสงครามประชิดพระนครนั้น จะไม่สามารถเรียกระดมพลได้ทัน เพราะหัวเมืองต่างๆ นั้น จะอยู่ห่างจากกรุงศรีอยุธยามาก เลยต้องตั้งเมืองใหม่ขึ้นมา เพื่อให้สะดวกรวดเร็วในการเรียกรวมพล เมื่อครั้งเกิดศึกสงคราม

โดยในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี พ.ศ. 2125 นั้น คนที่ดูแลเมืองสระบุรีนี้ จะมีบรรดาศักดิ์เป็น “พระสระบุรี” นั่นเองค่ะ จนมาถึงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ 4 นั้น ได้เกิดสงครามขึ้นอีกครั้ง และได้มีการกวาดต้อนชาวเวียงจันทน์มาเป็นจำนวนมาก โดยให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองสระบุรีค่ะจนมาใน ปี พ.ศ. 2470 ทัพไทยไปตีนครเวียงจันทน์อีกครั้ง ได้นำครอบครัวลาวเวียงจันทน์ ลาวพวน มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ลพบุรี และสระบุรี ทำให้จากเหตุการณ์สงครามครั้งนี้ ทำให้เมืองสระบุรีมีคนลาว และชาวเชียงแสน มาตั้งถิ่นฐานอยู่มากขึ้น ทำให้หลังจากนั้นก็มีการสร้างทางรถไฟและถนนขึ้นอีกหลายสาย เพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางไปมานั่นเอง

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • บ่อพรานล้างเนื้อ เขต/อำเภอพระพุทธบาท 
 • ผาเสด็จ เขต/อำเภอแก่งคอย 
 • วัดพระพุทธฉาย เขต/อำเภอเมืองสระบุรี 
 • วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เขต/อำเภอพระพุทธบาท 
 • วัดสมุหประดิษฐาราม เขต/อำเภอเสาไห้ 
 • วัดเขาแก้ววรวิหาร เขต/อำเภอเสาไห้ 
 • กุศลสถานถ้ำประทุน เขต/อำเภอพระพุทธบาท 
 • สวนรุกขชาติมวกเหล็ก เขต/อำเภอมวกเหล็ก 
 • วัดถ้ำกระบอก เขต/อำเภอพระพุทธบาท 
 • อนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ 2 (ถ้ำเขาแดง) เขต/อำเภอเมืองสระบุรี 
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย เขต/อำเภอมวกเหล็ก 
 • อ่างเก็บน้ำซับปลากั้ง เขต/อำเภอวิหารแดง 
 • เมืองขีดขิน เมืองเสนาราชนคร หรือ เมืองปรันตปะ เขต/อำเภอบ้านหมอ 
 • ทะเลบ้านหมอ เขต/อำเภอบ้านหมอ 
 • น้ำตกโตนรากไทร เขต/อำเภอเมืองสระบุรี 
 • วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ เขต/อำเภอแก่งคอย 
 • น้ำตกโพธิ์หินดาด เขต/อำเภอเมืองสระบุรี 
 • เสาร้องไห้ (วัดสูง) เขต/อำเภอเสาไห้ 
 • ถ้ำศรีวิไล เขต/อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 • น้ำตกนางโจน เขต/อำเภอเมืองสระบุรี 

 • แอดเวนเจอร์ แพลนเน็ต กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • อุโมงค์ต้นไม้ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • องค์การส่งเสริมกิจการโคนม แห่งประเทศไทย มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • องค์การศาสนาเซไคคิวเซคิว ประจำประเทศ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • เสาร้องไห้ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • สระบุรีอินน์ (สปา) กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • ศูนย์ทหารม้าค่ายอดิศร กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าตำบลบ้านต้นตาล กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • ศุภลัย ป่าสัก รีสอร์ท กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • วัดสมุทรประดิษฐาราม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • วัดพระเยาว์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • วัดพระพุทธฉาย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • วัดจันทบุรี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • ไร่ปภัสรา มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • มวกเหล็ก เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • พระพุทธรูปทองคำ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • พระพุทธนิรโรคันตราย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • พระพุทธฉาย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • บึงวัดเพชร อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • บึงโง้ง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • เซอร์เจมส์ รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟคลับ กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • แหล่งโบราณคดีบ้านน้ำบ่อ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • วัดสูง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • เบญจสุทธิคงคา อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3  4 
  วัดในจังหวัด
 • วัดหนองหว้า เขต/ตำบล พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 
 • วัดห้วยหินขาว เขต/ตำบล ผึ้งรวง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 
 • วัดหนองกรดสามัคคี เขต/ตำบล แสลงพัน วังม่วง สระบุรี 
 • วัดแสลงพัน เขต/ตำบล แสลงพัน วังม่วง สระบุรี 
 • วัดสวนมะเดื่อ เขต/ตำบล วังม่วง วังม่วง สระบุรี 
 • วัดตะพานหิน เขต/ตำบล คำพราน วังม่วง สระบุรี 
 • วัดโป่งตะขบ เขต/ตำบล วังม่วง วังม่วง สระบุรี 
 • วัดดงน้ำฉ่า เขต/ตำบล คำพราน วังม่วง สระบุรี 
 • วัดหาดเล็บยาว เขต/ตำบล วังม่วง วังม่วง สระบุรี 
 • วัดวังยาง เขต/ตำบล วังม่วง วังม่วง สระบุรี 
 • วัดหนองบอน เขต/ตำบล วังม่วง วังม่วง สระบุรี 
 • วัดซับกระทิง เขต/ตำบล วังม่วง วังม่วง สระบุรี 
 • วัดคลองมะเกลือ เขต/ตำบล วังม่วง วังม่วง สระบุรี 
 • วัดโป่งเก้ง เขต/ตำบล วังม่วง วังม่วง สระบุรี 
 • วัดวังม่วง เขต/ตำบล วังม่วง วังม่วง สระบุรี 
 • วัดป่าลานหินดาด เขต/ตำบล วังม่วง วังม่วง สระบุรี 
 • วัดคำพราน เขต/ตำบล คำพราน วังม่วง สระบุรี 
 • วัดท่าระหัด เขต/ตำบล คำพราน วังม่วง สระบุรี 
 • วัดหลังเขา เขต/ตำบล วังม่วง วังม่วง สระบุรี 
 • วัดดงมะเกลือ เขต/ตำบล คำพราน วังม่วง สระบุรี 
 • วัดมณีขวัญชัย เขต/ตำบล คำพราน วังม่วง สระบุรี 
 • วัดภิบาลวังม่วง เขต/ตำบล คำพราน วังม่วง สระบุรี 
 • วัดปากน้ำ เขต/ตำบล คำพราน วังม่วง สระบุรี 
 • วัดมณีโชติ เขต/ตำบล แสลงพัน วังม่วง สระบุรี 
 • วัดปึกสำโรง เขต/ตำบล แสลงพัน วังม่วง สระบุรี 
 • วัดหินซ้อนเหนือ เขต/ตำบล แสลงพัน วังม่วง สระบุรี 
 • วัดป่าสันติธรรม เขต/ตำบล ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 
 • วัดรัตนญาณสังวร เขต/ตำบล มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 
 • วัดปากคลอง เขต/ตำบล มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 
 • วัดบ้านหินลับ เขต/ตำบล มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ สระบุรี

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระบุรี
 • คลินิกสระบุรีเซ็นทรัลแล็บ
 • พฤกษาคลินิกเวชกรรม (สระบุรี)
 • คลินิกแพทย์เอกชนสระบุรี
 • คลินิกการแพทย์สระบุรี
 • สระบุรีคลินิก
 • คลินิกรวมแพทย์สระบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระบุรี
 • รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่2 สระบุรี
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
 • คลินิกศูนย์แพทย์เอกชนสระบุรี
 • รพ.มิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี
 • รพ.เกษมราษฏร์สระบุรี
 • รพ.สระบุรี
 • สสอ.เมืองสระบุรี
 • สสจ.สระบุรี
 • รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่2
 • รพ.หนองไผ่
 • รพ.วิเชียรบุรี
 • รพ. ค่ายอดิศร
 • รพ.สระบุรี
 • รพ.วังม่วงสัทธรรม
 • รพ.มวกเหล็ก
 • รพ.เสาไห้
 • รพ.หนองโดน
 • รพ.ดอนพุด
 • รพ.บ้านหมอ
 • รพ.หนองแซง
 • รพ.วิหารแดง
 • รพ.หนองแค
 • รพ.แก่งคอย

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านลำสมพุง 
 • โรงเรียนบ้านเขานมนาง 
 • โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 
 • โรงเรียนวัดม่วงน้อย 
 • โรงเรียนวัดมหาโลก (มหาโลกวิทยาคาร) 
 • โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 
 • โรงเรียนวัดสมุห์พร้อมศิษย์สามัคคีวนาราม 
 • โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 
 • โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 
 • โรงเรียนวัดป่าไผ่ 
 • โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 
 • โรงเรียนบ้านซับบอน 
 • โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 
 • โรงเรียนวัดหนองปลากะดี่ 
 • โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร (ไพศาลวิทยาคม) 
 • โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 
 • โรงเรียนคชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม 
 • โรงเรียนวัดโคกกลาง 
 • โรงเรียนวัดโพนทอง 
 • โรงเรียนวัดสันติวิหาร (ขันธสาประชานุเคราะห์ 
 • โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) 
 • โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) 
 • โรงเรียนบ้านหนองจาน 
 • โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) 
 • โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
 • โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 
 • โรงเรียนวัดหนองหว้า 
 • โรงเรียนวัดวังเลน 
 • โรงเรียนวัดพุแค 
 • โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์) 
 • โรงเรียนวัดหนองครก 
 • โรงเรียนวัดบ้านจาน 
 • โรงเรียนวัดหนองจิก (บุญมีประชานุกูล) 
 • โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 
 • โรงเรียนหินกองวิทยาคม 
 • โรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ 
 • โรงเรียนวัดหนองผักชี 
 • โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ 
 • โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 
 • โรงเรียนบ้านหนองจิก (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเค 
 • โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) 
 • โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 
 • โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น 
 • โรงเรียนวัดบ้านลาด 
 • โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามคคี 
 • โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 
 • โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านปึกสำโรง 
 • โรงเรียนวัดคำพราน 
 • โรงเรียนวัดปากน้ำ 
 • โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 
 • โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 
 • โรงเรียนวัดวังยาง 
 • โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) 
 • โรงเรียนบ้านโป่งตะขบ 
 • โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 
 • โรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด 
 • โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
 • โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 
 • โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ 
 • โรงเรียนจำรัสวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 
 • โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 
 • โรงเรียนบ้านซับกระดาน 
 • โรงเรียนดอนพุดวิทยา 
 • โรงเรียนอนุบาลดอนพุด (พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง 
 • โรงเรียนวัดช้าง 
 • โรงเรียนวัดหนองมน (ลอยเคลือบประชานุกูล) 
 • โรงเรียนวัดดอนทอง (ราษฎร์ร่วมจิต) 
 • โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ (โอภาสราษฎร์สามัคคี) 
 • โรงเรียนวัดบ้านรี 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) 
 • โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี 
 • โรงเรียนหนองโดนวิทยา 
 • โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) 
 • โรงเรียนชุมชนหนองโดน (ประมาณราษฎร์บริบาล) 
 • โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
 • โรงเรียนวัดหัวถนน 
 • โรงเรียนบ้านท่าพลู 
 • โรงเรียนบ้านซับดินดำ 
 • โรงเรียนบ้านโป่งไทร 
 • โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 
 • โรงเรียนบ้านคลองไทร 
 • โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 
 • โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 
 • โรงเรียนบ้านซับพริก 
 • โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • องค์การส่งเสริมกิจโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เขต/อำเภอมวกเหล็ก 
 • ณัฐธิวรรณผ้าไทย (อยู่ในวัดต้นตาล) เขต/อำเภอเสาไห้ 
 • ไร่องุ่นกำนันเม้ง เขต/อำเภอมวกเหล็ก 
 • ไร่ปภัสรา เขต/อำเภอวังม่วง 
 • ผักหวานป่า เขต/อำเภอบ้านหมอ 
 • กระยาสารท เขต/อำเภอเสาไห้ 
 • กลุ่มสตรีห้วยทองหลาง เขต/อำเภอหนองแค 
 • ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP พุแค เขต/อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 • อัจฉรา ซิตี้ เขต/อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 • ศูนย์โอทอปคอมแพล็กซ์ เขต/อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 • สวนริมเขา เขต/อำเภอเมืองสระบุรี 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคสุริยันต์ทัวร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุขไทย อินดัสทรีส์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดยศพลโพรดักส์แอนด์เซอรวิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกันธิชา ซัพพลาย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโพธิ์รัตน์ เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนภดล การช่าง 57
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีบี ปริ้นเซส คอสเมติค
 • บริษัท จรัสพร 2014 จำกัด
 • บริษัท เซนทอล จำกัด
 • บริษัท เคเค เอ็กซิบิชั่น จำกัด
 • บริษัท ชุณห์กิจ คอนสตรัคชั่น ซัพพลาย จำกัด
 • บริษัท ออโต้ คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด
 • บริษัท พรอนันต์ โฟรสเซนฟู้ดส์ จำกัด
 • บริษัท ทรัพย์บาดาล จำกัด
 • บริษัท ชาวบ้านทำเอง จำกัด
 • บริษัท เค.เค.คอน ดีเวลล๊อปเมนต์ จำกัด
 • บริษัท ก้องภพ ทรานสปอร์ต จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดณัฎฐวรรณ บริบาล
 • บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ (2014) จำกัด
 • บริษัท รูฟซีเมนต์ ทรานสปอร์ต จำกัด
 • บริษัท จิงกะเบล ไบโอเทค จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีคอม เน็ตเวิร์ก
 • บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เอ็มพีทีดี คอนสตรัคชั่นแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท สุชาดา ฟาร์ม แอนด์ โค. จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาทิตย์ มัลติมีเดีย
 • บริษัท พรบงกช โลจิสติก จำกัด
 • บริษัท ธนทรัพย์ทวีโลจิสติกส์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยรัตน์49 ซัพพลาย
 • บริษัท สระบุรี เอ็คสเพรส จำกัด
 • บริษัท วี.พี. ทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบี.เอส.เอ็น. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
 • บริษัท ศิลาเจริญกิจ 1995 จำกัด
 • บริษัท ภูรินดา เรสซิเดนซ์ จำกัด
 • บริษัท โตโยต้านารายณ์แกรนด์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทียมทอง ทรานสปอร์ต
 • บริษัท เอส อาร์ จามจุรี จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอี.เอส.พี. มิลค์ โปรดักส์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัชยา 2014
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ.ไพโรจน์ สระบุรี

 • More..
  สระบุรี


  ไปหน้าที่ | 1