ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

พัทลุง
Phatthalung


คำขวัญ พัทลุง : เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน
ภาคใต้
พื้นที่3424.473 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 194209 ครัวเรือน
ประชากรชาย 255838
ประชากรหญิง 269027
ประชากรรวม 255838
Phatthalung เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานจากการค้นพบขวานหินขัดในท้องที่ทั่วไปหลายอำเภอในสมัยศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13 –14) บริเวณเมืองพัทลุงเป็นแหล่งชุมชนที่ได้รับวัฒนธรรมอินเดียในด้านพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน มีหลักฐานค้นพบ เช่น พระพิมพ์ดินดิบจำนวนมากเป็นรูปพระโพธิสัตว์ รูปเทวดาโดยค้นพบบริเวณถ้ำคูหาสวรรค์ และถ้ำเขาอกทะลุ

ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 19 เมืองพัทลุงได้ตั้งขึ้นอย่างมั่นคงภายใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยา ในสมัย พระบรมไตรโลกนาถ ได้ปรากฏชื่อเมืองพัทลุง ในกฎหมายพระอัยการนาทหารหัวเมือง พ.ศ.1998 ระบุว่าเมืองพัทลุง มีฐานะเป็นเมืองชั้นตรี ซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวเมืองหนึ่งของพระราชอาณาจักรทางใต้ ที่ตั้งเมืองพัทลุงในระยะเริ่มแรกนั้น เชื่อกันว่า ตั้งอยู่ที่เมืองสทิงพระ จังหวัดสงขลาในปัจจุบัน มักจะประสบปัญหาโดนโจมตีจากกลุ่มโจรสลัดมาเลย์ อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโจรสลัดราแจะอารูและอุยงคตนะ ได้เข้าปล้นสดมภ์โจมตีเผาทำลายเมืองอยู่เนืองๆ

ในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม ด๊ะโต๊ะโมกอล ชาวมุสลิมที่อพยพมาจากเมืองสาเลห์ บริเวณหมู่เกาะชวา ซึ่งเป็น ต้นตระกูลของสุลต่านสุไลมาน แห่งเมืองสงขลาได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานค้าขาย ณ หัวเขาแดง แล้วตั้งประชาคมมุสลิมขึ้น ตรงนั้นอย่างสงบ ไม่มีการขัดแย้งกับชาวเมืองที่อยู่มาก่อน ปักหลักอยู่ยาวนานจนมีผู้คนอพยพมาอาศัยอยู่มากขึ้น ในที่สุดก็พัฒนาขึ้นมาเป็นเมืองท่าปลอดภาษี มีเรือสำเภาแวะเข้ามาซื้อ

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • น้ำตกเขาคราม เขต/อำเภอศรีนครินทร์ 
 • น้ำตกเหรียงทอง เขต/อำเภอศรีบรรพต 
 • น้ำตกไพรวัลย์ เขต/อำเภอกงหรา 
 • บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน เขต/อำเภอเขาชัยสน 
 • พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เขต/อำเภอเมืองพัทลุง 
 • ภูเขาอกทะลุ เขต/อำเภอเมืองพัทลุง 
 • วัดถ้ำคูหาสวรรค์ เขต/อำเภอเมืองพัทลุง 
 • หาดแสนสุขลำปำ เขต/อำเภอเมืองพัทลุง 
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เขต/อำเภอควนขนุน 
 • หมู่เกาะสี่ เกาะห้า เขต/อำเภอปากพะยูน 
 • แหลมจองถนน เขต/อำเภอเขาชัยสน 
 • แอ่งน้ำหูแร่ เขต/อำเภอบางแก้ว 
 • ถ้ำมาลัย เขต/อำเภอเมืองพัทลุง 
 • น้ำตกตะโหมด เขต/อำเภอตะโหมด 
 • น้ำตกท่าช้าง เขต/อำเภอตะโหมด 
 • น้ำตกโตนแพรทอง เขต/อำเภอศรีนครินทร์ 
 • น้ำตกลาดเตย เขต/อำเภอตะโหมด 
 • ศูนย์รวมหัตถกรรมกะลามะพร้าวเมืองพัทลุง เขต/อำเภอเมืองพัทลุง 
 • อุทยานแห่งชาติเขาปู่ เขาย่า เขต/อำเภอศรีบรรพต 
 • ศูนย์ศิลปหัตถกรรมรูปหนังบางแก้ว เขต/อำเภอบางแก้ว 

 • ถ้ำมัจฉาปลาวน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ศรีบรรพต 
 • ศูนย์รวมหัตถกรรมกะลามะพร้าว เมื่องพัทลุง มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • เกาะสี่ เกาะห้า (เกาะรังนก) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ปากพะยูน 
 • น้ำตกลานหม่อมจุ้ย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ตะโหมด 
 • น้ำตกท่าช้าง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ตะโหมด 
 • น้ำตกลาดเตย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ตะโหมด 
 • น้ำตกโตนปลิว อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ควนโตน 
 • หาดพัทธทอง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เขาชัยสน 
 • จุดชมวิวผาผึ้ง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ศรีบรรพต 
 • ถ้ำรื่นเทพนิมิตร อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ศรีบรรพต 
 • น้ำตกเหรียงทอง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ศรีบรรพต 
 • อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ศรีบรรพต 
 • อนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • เขาคูหาสวรรค์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • วังเจ้าเมืองพัทลุง (วังเก่า-วังใหม่) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ถ้ำมาลัยเทพนิมิตร อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • น้ำตกเขาคราม อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดยางงาม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดป่าลิไลยภ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดป่าขอมลำป่า วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดคูหาสวรรค์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • หาดแสนสุขลำป่า อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดถ้ำสุมะโน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดวัง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3 
  วัดในจังหวัด
 • วัดลำกะ เขต/ตำบล ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 
 • วัดบ้านโตน เขต/ตำบล ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง 
 • วัดเกษตรนิคม เขต/ตำบล ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง 
 • วัดคงหิต เขต/ตำบล ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง 
 • วัดขันประชาสรรค์ เขต/ตำบล ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 
 • วัดทุง เขต/ตำบล ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 
 • วัดทุ่งชุมพล เขต/ตำบล ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 
 • วัดลานข่อย เขต/ตำบล ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 
 • วัดท่าโกวนาราม เขต/ตำบล เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 
 • วัดป่าพะยอม เขต/ตำบล ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 
 • วัดประดู่หอม เขต/ตำบล ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 
 • วัดเกาะขันธาวาส เขต/ตำบล ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 
 • วัดคลองใหญ่ เขต/ตำบล เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 
 • วัดโดนคลาน เขต/ตำบล ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 
 • วัดหูแร่ เขต/ตำบล ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 
 • วัดควนโหมด เขต/ตำบล นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 
 • วัดมหรรณพาวาส เขต/ตำบล ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 
 • วัดบางแก้วผดุงธรรม เขต/ตำบล ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 
 • วัดห้วยเนียง เขต/ตำบล โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 
 • วัดปัณณาราม เขต/ตำบล ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 
 • วัดรัตนวราราม เขต/ตำบล ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 
 • วัดนาหม่อม เขต/ตำบล นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 
 • วัดลอน เขต/ตำบล โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 
 • วัดโตนด เขต/ตำบล นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 
 • วัดปากพล เขต/ตำบล นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 
 • วัดท่ามะเดื่อ เขต/ตำบล ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 
 • วัดช่างทอง เขต/ตำบล นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 
 • วัดสังฆวราราม เขต/ตำบล ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 
 • วัดนาปะขอ เขต/ตำบล นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 
 • วัดยางขาคีม เขต/ตำบล ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ พัทลุง

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำกลางพัทลุง
 • ศสช.โรงพยาบาลพัทลุง
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพัทลุง
 • รพ.รวมแพทย์ พัทลุง
 • รพ.พัทลุง
 • สสอ.เมืองพัทลุง
 • สสจ.พัทลุง
 • รพ.ป่าพะยอม
 • รพ.บางแก้ว
 • รพ.ป่าบอน
 • รพ.ศรีบรรพต
 • รพ.ปากพะยูน
 • รพ.ควนขนุน
 • รพ.ตะโหมด
 • รพ.เขาชัยสน
 • รพ.กงหรา

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนวัดโพรงงู 
 • โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 
 • โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 
 • โรงเรียนบ้านสวนโหนด 
 • โรงเรียนวัดตะแพน 
 • โรงเรียนตะแพนพิทยา 
 • โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 
 • โรงเรียนชุณหะวัณ 
 • โรงเรียนกงหราพิชากร 
 • โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ 
 • โรงเรียนศาสนวิทยามูลนิธิ 
 • โรงเรียนบ้านควนประกอบ 
 • โรงเรียนบ้านคู 
 • โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง 
 • โรงเรียนบ้านป่าแก่ 
 • โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 
 • โรงเรียนบ้านทอนตรน 
 • โรงเรียนอนุบาลกงหรา 
 • โรงเรียนบ้านหน้าวัง 
 • โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 
 • โรงเรียนวัดเขาวงก์ 
 • โรงเรียนบ้านพน 
 • โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยา 
 • โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ  
 • โรงเรียนบ้านนาบอน (อิสลามศึกษา) 
 • โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ 
 • โรงเรียนอิสลามศาสตร์ศึกษา มูลนิธิ 
 • โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ 
 • โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลามมูลนิธิ 
 • โรงเรียนวัดพังกิ่ง 
 • โรงเรียนวัดควนขี้แรด 
 • โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ 
 • โรงเรียนวัดควนเคี่ยม 
 • โรงเรียนบ้านน้ำตก 
 • โรงเรียนวัดท่าดินแดง 
 • โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 
 • โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ 
 • โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) 
 • โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธง 
 • โรงเรียนอะมาดียะห์ 
 • โรงเรียนภักดีอนุสรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 
 • โรงเรียนมิตรมวลชน 1 
 • โรงเรียนบ้านหนองธง 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 
 • โรงเรียนบ้านยางขาคีม 
 • โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย 
 • โรงเรียนบ้านควนหินแท่น 
 • โรงเรียนวัดพรุพ้อ 
 • โรงเรียนวัดโคกตะเคียน 
 • โรงเรียนบ้านควนแหวง 
 • โรงเรียนวัดควนเพ็ง 
 • โรงเรียนตะโหมด 
 • โรงเรียนวัดปลักปอม 
 • โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) 
 • โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร 
 • โรงเรียนบ้านด่านโลด 
 • โรงเรียนบ้านควนอินนอโม 
 • โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ 
 • โรงเรียนบ้านหัวช้าง 
 • โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท 
 • โรงเรียนบ้านพรุนายขาว 
 • โรงเรียนบ้านท่าเชียด 
 • โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 
 • โรงเรียนประชาบำรุง 
 • โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์)มูลนิธิ 
 • โรงเรียนบ้านต้นสน 
 • โรงเรียนบ้านชายคลอง 
 • โรงเรียนวัดไทรงาม 
 • โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) 
 • โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 
 • โรงเรียนพนางตุง 
 • โรงเรียนวัดทะเลน้อย 
 • โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) 
 • โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว 
 • โรงเรียนวัดเขาอ้อ 
 • โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 
 • โรงเรียนวัดประดู่เรียง 
 • โรงเรียนวัดบ้านสวน (คงวิทยาคาร) 
 • โรงเรียนวัดเขาทอง 
 • โรงเรียนดารุสสลาม 
 • โรงเรียนวัดลอน 
 • โรงเรียนบ้านโคกสัก 
 • โรงเรียนบ้านปากพล 
 • โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) 
 • โรงเรียนวัดโตนด 
 • โรงเรียนวัดนาปะขอ 
 • โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • กล่องเหลี่ยมจักสานกระจูด กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายตรอกร่วมใจ เขต/อำเภอควนขนุน 
 • ขนมขาไก่ กลุ่มผลิตมะขามแก้วบัณฑิตกองทุน เขต/อำเภอเมืองพัทลุง 
 • ผ้าฝ้ายทอมือลายดอกพยอมใหญ่ กลุ่มทอผ้านิคมลานข่อย เขต/อำเภอป่าพะยอม 
 • กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้านวังเลน เขต/อำเภอป่าพะยอม 
 • กลุ่มผลิตมะขามแก้วบัณฑิตกองทุน เขต/อำเภอเมืองพัทลุง 
 • ลูกหยีสามรสศรีนครินทร์ วิสาหกิจชุมชนป่าเขียว เขต/อำเภอศรีนครินทร์ 
 • กลุ่มผลิตลูกหยีแม่หนูดำ เขต/อำเภอเมืองพัทลุง 
 • กระเป๋าหูไม้ กลุ่มสตรีสหกรณ์หมู่ 3 เขต/อำเภอควนขนุน 
 • กุ้งแก้ว กลุ่มชุมชนบ้านกลาง เขต/อำเภอปากพะยูน 
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรน้ำมันว่านชินราช เขต/อำเภอศรีบรรพต 
 • บ้านของฝาก เขต/อำเภอเขาชัยสน 
 • หัดถกรรมกระจุูดวรรณี เขต/อำเภอควนขนุน 
 • เดอลอง คอฟฟิี่มิกซ์ เขต/อำเภอเมืองพัทลุง 
 • บ้านขนมลุง ท่าแค เขต/อำเภอเมืองพัทลุง 
 • ปาดิ โอ เขต/อำเภอเมืองพัทลุง 
 • เค้กท่าแค เขต/อำเภอเมืองพัทลุง 
 • สปันจ์ เขต/อำเภอเมืองพัทลุง 
 • หมูทองท่าแค มาโย่ เขต/อำเภอเมืองพัทลุง 
 • เค้กมัลลิกา เขต/อำเภอเมืองพัทลุง 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิรวัฒน์ พัทลุง
 • บริษัท สุทินพัฒนา จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดชดี ทรานสปอร์ต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวีพีเอส.การโยธา
 • บริษัท เพชรรุ่งเรือง กรุ๊ป จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมสท์ มิลค์
 • บริษัท พรสิริ รีสอร์ท จำกัด
 • บริษัท กฏหมายเพชรคง จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส ดี เค ครีเอท กรุ๊ป
 • บริษัท นำมาหาทรัพย์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดญาฤทธิ์การเกษตร
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ้ามือ การโยธา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.วาย.เมด แอนด์ ซัพพลาย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทอล์ค อินเตอร์เนชั่นแนล แล็งเกวจ เซ็นเตอร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ เอส อรุณโรจน์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีพีเอ เทค
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดร่มเมือง วิศวกรรม
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดิน.แดน. เทเลคอม
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดภูเมืองเคลม แอนด์ เคเอ็น กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงไทยโมบาย ช๊อป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองประไพสิทธิ์ เทรดดิ้ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอม เฟอร์นิเจอร์แม่ขรี
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพงศ์ศิริ กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศรุ่งเรืองวัสดุก่อสร้างพัทลุง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจี.ซี. เคมีและวัสดุภัณฑ์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด3พี เมดิคอลซัพพลาย
 • บริษัท โอเพนซอร์ซ เอ็ดดูเคชั่น โลจิสติกส์ จำกัด
 • บริษัท จำรัส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสันทัด การก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพึ่งพิมาย เอ็นจิเนียริ่ง
 • บริษัท ณัฐภัทร อินสทรูเม้นต์ จำกัด
 • บริษัท เอเชีย มอเตอร์ ริช จำกัด
 • บริษัท ชูศิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • บริษัท เมืองใต้ สตีล จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดณัฐกานต์ กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.เซ็นเตอร์พัทลุง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพัชรากร การก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค แอล เอ็ม คอนกรีต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งลักษณ์ คอนสตรัคชั่น
 • บริษัท ตรังเอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด

 • More..
  พัทลุง


  ไปหน้าที่ | 1