ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

ปทุมธานี
Pathum Thani


คำขวัญ ปทุมธานี : ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม
ภาคกลาง
พื้นที่1525.856 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 624930 ครัวเรือน
ประชากรชาย 552156
ประชากรหญิง 611448
ประชากรรวม 552156
Pathum Thani จังหวัดปทุมธานีมีความเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี นับตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา คือ เมื่อ พ.ศ. 2202 มังนันทมิตรได้กวาดต้อนครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพม่า เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครอบครัวมอญเหล่านั้นไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคก ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นครั้งที่ 2 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านเรือนที่บ้านสามโคกอีก และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ก็ได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่จากเมืองเมาะตะมะเข้าสู่ประเทศไทยเรียกว่า "มอญใหญ่" พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคกอีกเช่นเดียวกัน จากชุมชนขนาดเล็ก บ้านสามโคกจึงกลายเป็น เมืองสามโคก ในเวลาต่อมา

ต่อมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2358 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองสามโคก เป็น เมืองประทุมธานี และเมื่อ พ.ศ. 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ใช้คำว่า "จังหวัด" แทน "เมือง" และให้เปลี่ยนการสะกดชื่อใหม่จาก "ประทุมธานี" เป็น "ปทุมธานี" กลายเป็น จังหวัดปทุมธานี ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2475 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดธัญบุรีมาขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีจึงได้แบ่งการปกครองเป็น 7 อำเภอดังเช่นปัจจุบัน

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เขต/อำเภอคลองหลวง 
 • หออัครศิลปิน เขต/อำเภอคลองหลวง 
 • วัดโบสถ์ (ปทุมธานี) เขต/อำเภอเมืองปทุมธานี 
 • ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่า เขต/อำเภอเมืองปทุมธานี 
 • โรงเรียนมวยไทย เขต/อำเภอธัญบุรี 
 • ตลาดไท เขต/อำเภอคลองหลวง 
 • วัดบัวขวัญ เขต/อำเภอลาดหลุมแก้ว 
 • อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เขต/อำเภอลำลูกกา 
 • วัดบางนา เขต/อำเภอสามโคก 
 • วัดศาลาแดงเหนือ เขต/อำเภอสามโคก 
 • วัดสองพี่น้อง เขต/อำเภอสามโคก 
 • วัดเขียนเขต เขต/อำเภอธัญบุรี 
 • ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เขต/อำเภอธัญบุรี 
 • ตลาดริมน้ำวัดศาลเจ้า เขต/อำเภอเมืองปทุมธานี 
 • พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เขต/อำเภอคลองหลวง 
 • วัดจันทน์กะพ้อ เขต/อำเภอสามโคก 
 • ศูนย์รวมความรู้ด้านโภชนาการอาหารและนมเนสท์เล่ เขต/อำเภอคลองหลวง 
 • วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ เขต/อำเภอลาดหลุมแก้ว 
 • วัดมะขามใต้ เขต/อำเภอเมืองปทุมธานี 
 • วัดพืชอุดม เขต/อำเภอลำลูกกา 

 • ตลาดน้ำคูคต กิจกรรม เขต/อำเภอ ลำลูกกา 
 • วัดลำมหาเมฆ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ลาดหลุมแก้ว 
 • วัดเขียนเขต วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ธัญบุรี 
 • ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ธัญบุรี 
 • ไอที เซียร์ รังสิต มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ลำลูกกา 
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • เมืองมหาวิทยาลัย มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศูนย์ฝึกสุนัขคลองหลวง มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ คลองหลวง 
 • ตลาดน้ำคลองสาม กิจกรรม เขต/อำเภอ คลองหลวง 
 • โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ คลองหลวง 
 • ศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ คลองหลวง 
 • โรงกษาปณ์ รังสิต มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ คลองหลวง 
 • ศูนย์รวมความรู้ด้านโภชนาการอาหารและนม เนสท์เล่ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • วัดตำหนัก วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สามโคก 
 • วัดน้ำวน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศาลหลักเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ห้องสมุดเรือและชุมชนบางปรอก (ชุมชนชาวมอญ) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศรีปทุมลองเสตย์รีสอร์ท (กิจกรรมค่ายลูกเสือ) มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สามโคก 
 • วัดธรรมกาย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ คลองหลวง 
 • โรงเรียนมวยไทย มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ลาดหลุมแก้ว 
 • อนุสรณ์สถานแห่งชาติ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ลำลูกกา 
 • วัดเมตรางค์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สามโคก 
 • วัดท้ายเกาะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สามโคก 
 • วัดพลับสุธาวาส วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สามโคก 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3 
  วัดในจังหวัด
 • วัดมหิงษาราม เขต/ตำบล บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดโกเมศรัตนาราม เขต/ตำบล เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดตระพัง เขต/ตำบล เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดป่าภูริทัตตปฎิปทาราม เขต/ตำบล คลองควาย สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดสหราษฎร์บำรุง เขต/ตำบล คลองควาย สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดดอกไม้ เขต/ตำบล บางเตย สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดป่างิ้ว เขต/ตำบล บ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดบัวหลวง เขต/ตำบล เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดบางเตยใน เขต/ตำบล บางเตย สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดบ้านพร้าวนอก เขต/ตำบล เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดบ้านพร้าวใน เขต/ตำบล เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดสองพี่น้อง เขต/ตำบล บ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดอัมพุวราราม เขต/ตำบล บ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดสวนมะม่วง เขต/ตำบล บ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดถั่วทอง เขต/ตำบล บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดสุราษฎร์รังสรรค์ เขต/ตำบล คลองควาย สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดโบสถ์ เขต/ตำบล บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดสามัคคิยาราม เขต/ตำบล คลองควาย สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดปทุมทอง เขต/ตำบล บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดบางเตยนอก เขต/ตำบล บางเตย สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดท้ายเกาะ เขต/ตำบล ท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดเจดีย์ทอง เขต/ตำบล คลองควาย สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดเมตารางค์ เขต/ตำบล เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดพลับสุทธาวาส เขต/ตำบล เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดคลองขุด เขต/ตำบล เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดศาลาแดงเหนือ เขต/ตำบล เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดจันทน์กะพ้อ เขต/ตำบล บางเตย สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดตำหนัก เขต/ตำบล สามโคก สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดบางเตยกลาง เขต/ตำบล บางเตย สามโคก ปทุมธานี 
 • วัดบัวทอง เขต/ตำบล บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ ปทุมธานี

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี
 • สถานพยาบาลทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดปทุมธานี
 • ศูนย์มหาวชิราลงกรณธัญบุรี ปทุมธานี
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปทุมธานี
 • รพ.ปทุมธานี
 • สสอ.เมืองปทุมธานี
 • สสจ.ปทุมธานี
 • รพ.เฉลิมพระเกียรติ์ธรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี
 • สถาบันธัญญารักษ์
 • รพ.สามโคก
 • รพ.ลำลูกกา
 • รพ.ลาดหลุมแก้ว
 • รพ.หนองเสือ
 • รพ.ประชาธิปัตย์
 • รพ.ธัญบุรี
 • รพ.คลองหลวง

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนวัดพืชนิมิตร 
 • โรงเรียนวัดเมตารางค์ 
 • โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 
 • โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา 
 • โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 
 • โรงเรียนวัดแสงมณี 
 • โรงเรียนชุมชนบึงบา 
 • โรงเรียนศาลาลอย 
 • โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล 
 • โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา 
 • โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 
 • โรงเรียนวัดปทุมนายก 
 • โรงเรียนวัดศรีสโมสร 
 • โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ 
 • โรงเรียนวัดพวงแก้ว 
 • โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 
 • โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 
 • โรงเรียนวัดเจริญบุญ 
 • โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง 
 • โรงเรียนวัดโปรยฝน 
 • โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ 
 • โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 
 • โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ 
 • โรงเรียนคลองสิบสาม 
 • โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 
 • โรงเรียนคลอง11ศาลาครุ 
 • โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล 
 • โรงเรียนวัดนพรัตนาราม 
 • โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 
 • โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 
 • โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 
 • โรงเรียนพุทธารักษ์ 
 • โรงเรียนวัดป่างิ้ว 
 • โรงเรียนวัดโกเมศรัตนาราม แผนกสามัญศึกษา 
 • โรงเรียนวิภารัตน์ 
 • โรงเรียนสามโคก 
 • โรงเรียนอนุบาลปทุมวิทยา 
 • โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 
 • โรงเรียนวัดถั่วทอง 
 • โรงเรียนวัดปทุมทอง 
 • โรงเรียนศาลาพัน 
 • โรงเรียนวัดบางเตยใน 
 • โรงเรียนสี่แยกบางเตย 
 • โรงเรียนปทุมวิไลวิทยาคม[เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี] 
 • โรงเรียนวัดเชิงท่า 
 • โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 
 • โรงเรียนคลองสระ 
 • โรงเรียนวัดสหราษฏร์บํารุง 
 • โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 
 • โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 
 • โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน 
 • โรงเรียนวัดบัวหลวง 
 • โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ 
 • โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 
 • โรงเรียนชัยสิทธาวาส (พัฒน์สายบำรุง) 
 • โรงเรียนวัดสะแก 
 • โรงเรียนวัดบางเตยนอก 
 • โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 
 • โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 
 • โรงเรียนวัดบางนา 
 • โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา 
 • โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 
 • โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 
 • โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 
 • โรงเรียนมูลนิธิการศึกษาประชาเจริญ 
 • โรงเรียนพระวิสุทธิวงศ์ 
 • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 
 • โรงเรียนวัดลานนา 
 • โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 
 • โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง 
 • โรงเรียนเจริญดีวิทยา 
 • โรงเรียนวัดธัญญะผล 
 • โรงเรียนวัดนิเทศน์ 
 • โรงเรียนวัดพืชอุดม 
 • โรงเรียนวัดเกตุประภา 
 • โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ 
 • โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน 
 • โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง 
 • โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 
 • โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง 
 • โรงเรียนวัดอดิศร 
 • โรงเรียนวัดทศทิศ 
 • โรงเรียนกลางคลองสิบ 
 • โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 
 • โรงเรียนวัดสุวรรณ 
 • โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 
 • โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 
 • โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ 
 • โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชมฟ้า เขต/อำเภอธัญบุรี 
 • ผ้าเช็ดหน้า เขต/อำเภอลำลูกกา 
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิน อารีย์ฟู้ดส์ เขต/อำเภอเมืองปทุมธานี 
 • กลุ่มดอกบัว(กลุ่มอาชีพผลิตกล่องไม้เพื่อบรรจุดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์) เขต/อำเภอเมืองปทุมธานี 
 • บอนไซประดิษฐ์ เขต/อำเภอเมืองปทุมธานี 
 • บริษัท บางกอกพิวเดอร์ จำกัด เขต/อำเภอเมืองปทุมธานี 
 • Power Tree เขต/อำเภอลาดหลุมแก้ว 
 •  เขต/อำเภอสามโคก 
 • กลุ่มอาชีพสหกรณ์คลองสอง เขต/อำเภอคลองหลวง 
 • บริษัท ซีเอ็มโภคภัณฑ์ จำกัด เขต/อำเภอธัญบุรี 
 • บริษัท กติกา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เขต/อำเภอธัญบุรี 
 •  เขต/อำเภอหนองเสือ 
 •  เขต/อำเภอคลองหลวง 
 • โครงการส่งเสริมสมุนไพร ภูต้นน้ำ เขต/อำเภอลำลูกกา 
 •  เขต/อำเภอคลองหลวง 
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงทองหลาง เขต/อำเภอลำลูกกา 
 • กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป เขต/อำเภอคลองหลวง 
 •  เขต/อำเภอเมืองปทุมธานี 
 • กลุ่มกระเป๋าผ้าไหม กระเป๋าผ้า เขต/อำเภอธัญบุรี 
 •  เขต/อำเภอเมืองปทุมธานี 
 •  เขต/อำเภอเมืองปทุมธานี 
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขวัญเจ้าเอย เขต/อำเภอธัญบุรี 
 • กลุ่มอาชีพรองเท้าหนัง เขต/อำเภอคลองหลวง 
 • กลุ่มบ้านศรีภิรมย์ เขต/อำเภอลำลูกกา 
 •  เขต/อำเภอลำลูกกา 
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพกระเป๋าหนังแท้ เขต/อำเภอธัญบุรี 
 •  เขต/อำเภอสามโคก 
 • ภูมิเลิศ (ชื่อเดิมเลิศพินิจ) เขต/อำเภอหนองเสือ 
 • กลุ่มอาชีพบ้านโพธิ์ เขต/อำเภอสามโคก 
 • วิสาหกิจชุมชนผสานศิลป์(ศูนย์เรียนรู้หัตถศิลป์) เขต/อำเภอธัญบุรี 
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทรงเดชเครื่องหนังS RAY เขต/อำเภอลำลูกกา 
 • อาภรณ์ดี เขต/อำเภอลำลูกกา 
 •  เขต/อำเภอลำลูกกา 
 • YASIRA HOMEBAKERY เขต/อำเภอเมืองปทุมธานี 
 •  เขต/อำเภอลำลูกกา 
 • บริษัทอาหารจานทอง จำกัด เขต/อำเภอเมืองปทุมธานี 
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตกรสิงห์พัฒนา เขต/อำเภอเมืองปทุมธานี 
 •  เขต/อำเภอลำลูกกา 
 •  เขต/อำเภอเมืองปทุมธานี 
 •  เขต/อำเภอสามโคก 
 • วิสาหกิจชุมชนปาริชาติสปา เขต/อำเภอเมืองปทุมธานี 
 •  เขต/อำเภอคลองหลวง 
 •  เขต/อำเภอคลองหลวง 
 • ศศิมาสมุนไพร เขต/อำเภอธัญบุรี 
 • กลุ่มอาชีพนิชาภา เขต/อำเภอหนองเสือ 
 •  เขต/อำเภอลำลูกกา 
 •  เขต/อำเภอเมืองปทุมธานี 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองสี่ เขต/อำเภอคลองหลวง 
 •  เขต/อำเภอลำลูกกา 
 • บริษัท การ์กัวร์ แล็บ จำกัด เขต/อำเภอลำลูกกา 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • หส.มัลติ วัน เทรนนิ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ.วี. ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส
 • บริษัท รากลึก จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริลักษณ์ แทรเวล
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็น ดี กฤตติกานธ์
 • บริษัท กิ่งชา เซอร์วิส เครน (2520) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอเคเพื่อนเกษตร
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิว แอนด์ นิว ทรานสปอร์ต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพ้นส์ส เฮลท์ โปรดักส์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดซี.พี. อินเตอร์แพ็ค
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดประเสริฐ อินซูเลชั่นการช่าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัชชัย การไฟฟ้า
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรดาศรี เทรดดิ้ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์ณัฐพร 2498
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค ดับเบิ้ลยู ทรานสปอร์ต
 • บริษัท บี.เอส.วาย. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • บริษัท เคซีพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านเดย์ โลจิสติกส์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพ้นท์ แอนด์ พิสตันส์
 • บริษัท สอ การช่าง จำกัด
 • บริษัท เรืองสว่าง ทรานสปอร์ต จำกัด
 • บริษัท ทัพพ์ 57 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโกศลการช่าง
 • บริษัท เดอะกุ่ย จำกัด
 • บริษัท โชติรส คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • บริษัท ไทย กรีนเนอไจซ์ จำกัด
 • บริษัท นิวพลัส คอมมูนิเคชั่น จำกัด
 • บริษัท พี เอ็น โมเดิร์นเฮ้าส์ จำกัด
 • บริษัท คอนสแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท อี เอส ที (2014) จำกัด
 • บริษัท อาร์. ซี. จี. บิสซิเนส จำกัด
 • บริษัท เจริญผล999 ก่อสร้าง จำกัด
 • บริษัท ซีเอส.23 ภูมิพัฒน์ จำกัด
 • บริษัท 12พลัสเฮิร์บ จำกัด
 • บริษัท คณา คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท เอ แอนด์ เอส การาจ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท ไม่ดื้อ มีเดีย แอนด์ ออร์กาไนซ์เซอร์ จำกัด
 • บริษัท โมคา เคมีคอลส์ จำกัด
 • บริษัท เมก้า เทค คอมพิวเตอร์ จำกัด
 • บริษัท เอส เค ครีเอชั่น จำกัด

 • More..
  ปทุมธานี


  ไปหน้าที่ | 1