ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

นครราชสีมา
Nakhon Ratchasima


คำขวัญ นครราชสีมา : เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่20493.964 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 983771 ครัวเรือน
ประชากรชาย 1303944
ประชากรหญิง 1344983
ประชากรรวม 1303944
Nakhon Ratchasima เดิมเป็นเมืองโบราณในอาณาจักรไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสูงเนิน ห่างจากตัวเมืองปัจจุบัน 31 กิโลเมตร เรียกว่า "เมืองโคราฆะปุระ" หรือ "โคราช" กับ "เมืองเสมา" ซึ่งทั้ง 2 เมือง เคยเจริญรุ่งเรือง ในสมัยขอม แต่ในปัจจุบันเป็นเมืองร้างตั้งอยู่ริมลำตะคอง

สมัยกรุงศรีอยุธยา
ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2199 - 2231) ได้โปรดให้สร้างเมืองใหม่ขึ้นใน พื้นที่ตัวเมืองปัจจุบัน โดยเอาชื่อ "เมืองโคราฆะปุระ"กับ "เมืองเสมา" มาผูกเป็นนามเมืองใหม่เรียกว่า "เมืองนครราชสีมา" แต่คนทั่วไป เรียกว่า "เมืองโคราช"
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเป็นเมืองชั้นเอก ผู้สำเร็จราชการเมืองมียศ เป็นเจ้าพระยา โดย เจ้าพระยานครราชสีมาคนแรกชื่อ ปิ่น ณ ราชสีมา และในรัชกาลนี้เมืองนครราชสีมา ได้นำช้างเผือก 2 เชือก ขึ้นน้อมเกล้าถวาย ต่อมา ในปี พ.ศ.2369 ในสมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าอนุวงศ์ ผู้ครองเมืองเวียงจันทน์ก่อการกบฏ ยกกองทัพ มาตีเมืองนครราชสีมาและกวาดต้อน พลเมือง ไปเป็นเชลย คุณหญิงโม (ภรรยาปลัดเมือง นครราชสีมา(พระสุริยเดชวิเศษ ฤทธิ์ทศทิศวิชัย)) ผู้รักษาเมืองแสร้งทำกลัวเกรงและประจบเอาใจ ทหารลาว เมื่อถูกกวาดต้อนมาถึงทุ่งสัมฤทธิ์ใน เขตอำเภอพิมาย ก็หยุดพักกลางทางพอได้โอกาส คุณหญิงโม ก็จัดกองทัพโจมตีกองทัพเวียงจันทน์ แตกพ่ายไป วีรกรรมที่คุณหญิงโมได้ประกอบขึ้นนี้ รัชกาลที่ 3 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา คุณหญิงโม ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็น "ท้าวสุรนารี" ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้โปรด เกล้า ฯ ให้รวบรวมหัวเมืองในเขตที่ราบสูงให้ นครราชสีมาเป็นที่ว่าการมณฑล ลาวกลาง ในปี พ.ศ. 2434 ( ร.ศ. 110 )

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • ปราสาทเมืองเก่า เขต/อำเภอสูงเนิน 
 • ปราสาทเมืองแขก เขต/อำเภอสูงเนิน 
 • ปราสาทโนนกู่ เขต/อำเภอสูงเนิน 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย เขต/อำเภอพิมาย 
 • วัดบ้านไร่ เขต/อำเภอด่านขุนทด 
 • วัดป่าสาลวัน เขต/อำเภอเมืองนครราชสีมา 
 • วัดพระนารายณ์มหาราช เขต/อำเภอเมืองนครราชสีมา 
 • วัดศาลาลอย เขต/อำเภอเมืองนครราชสีมา 
 • วัดหน้าพระธาตุ เขต/อำเภอปักธงชัย 
 • วัดเขาจันทน์งาม เขต/อำเภอสีคิ้ว 
 • วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม เขต/อำเภอปากช่อง 
 • ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก เขต/อำเภอเมืองนครราชสีมา 
 • ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เขต/อำเภอเมืองนครราชสีมา 
 • สวนสัตว์นครราชสีมา เขต/อำเภอเมืองนครราชสีมา 
 • อาณาจักรเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน เขต/อำเภอโชคชัย 
 • อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ เขต/อำเภอพิมาย 
 • อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เขต/อำเภอเมืองนครราชสีมา 
 • อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เขต/อำเภอพิมาย 
 • อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เขต/อำเภอปากช่อง 
 • น้ำตกผากล้วยไม้ เขต/อำเภอปากช่อง 

 • หมู่บ้านด่านเกวียน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ โชคชัย 
 • น้ำตกเหวนรก อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ  
 • หลักศิลาจารึกรัชกาลที่ 5 สร้างทางรถไฟ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สีคิ้ว 
 • วัดเขาจันทร์งาม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สีคิ้ว 
 • อ่างเก็บน้ำซับประดู่ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สีคิ้ว 
 • ไร่องุ่น มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สีคิ้ว 
 • โรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สีคิ้ว 
 • เขื่อนลำตะคอง มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สีคิ้ว 
 • ผักสลัดเมืองหนาวปลอดสารพิษบ้านสุขสมบูรณ์  มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ วังน้ำเขียว 
 • ไทรงาม อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ พิมาย 
 • เมรุพรหมทัต วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พิมาย 
 • อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พิมาย 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พิมาย 
 • ปราสาทหินพิมาย (อป.พิมาย) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พิมาย 
 • อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พิมาย 
 • ทองสมบูรณ์คลับ กิจกรรม เขต/อำเภอ ปากช่อง 
 • ไร่องุ่นสุพัตรา กิจกรรม เขต/อำเภอ ปากช่อง 
 • น้ำตกเหวประทุน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ปากช่อง 
 • น้ำตกผากล้วยไม้ (อช.เขาใหญ่) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ปากช่อง 
 • น้ำตกเหวไทร - เหวประทุน (อช.เขาใหญ่) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ปากช่อง 
 • น้ำตกเหวสุวัต (อช.เขาใหญ่) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ปากช่อง 
 • น้ำตกกองแก้ว (อช.เขาใหญ่) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ปากช่อง 
 • ศูนย์การฝึกสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบกและกองพันสุนัขทหาร กิจกรรม เขต/อำเภอ ปากช่อง 
 • วัดนกออก (ภาพเขียนหอไตรกลางน้ำ) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ปักธงชัย 
 • ปราสาทสระหิน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ปักธงชัย 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3  4 
  วัดในจังหวัด
 • วัดอัมพวันไชยมาตร เขต/ตำบล โนนจาน บัวลาย นครราชสีมา 
 • วัดหนองแสง เขต/ตำบล บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา 
 • วัดหนองเรือ (วิศิษฏ์ธรรมาราม) เขต/ตำบล เมืองพะไล บัวลาย นครราชสีมา 
 • วัดคึมมะอุ เขต/ตำบล หนองหว้า บัวลาย นครราชสีมา 
 • วัดขามป้อม เขต/ตำบล บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา 
 • วัดหนองผือ เขต/ตำบล หนองหว้า บัวลาย นครราชสีมา 
 • วัดหนองขาม เขต/ตำบล โนนจาน บัวลาย นครราชสีมา 
 • วัดสระน้ำเที่ยง เขต/ตำบล เมืองพะไล บัวลาย นครราชสีมา 
 • วัดศรีชมภู เขต/ตำบล หนองหว้า บัวลาย นครราชสีมา 
 • วัดวังโพน เขต/ตำบล บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา 
 • วัดโพธิ์ศรีวนาราม เขต/ตำบล โนนจาน บัวลาย นครราชสีมา 
 • วัดเพ็ดน้อย เขต/ตำบล เมืองพะไล บัวลาย นครราชสีมา 
 • วัดฝาผนัง เขต/ตำบล เมืองพะไล บัวลาย นครราชสีมา 
 • วัดป่าหวาย เขต/ตำบล บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา 
 • วัดปทุมวนาราม เขต/ตำบล บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา 
 • วัดโนนเสี้ยว เขต/ตำบล โนนจาน บัวลาย นครราชสีมา 
 • วัดโนนดู่ เขต/ตำบล โนนจาน บัวลาย นครราชสีมา 
 • วัดขามป้อม เขต/ตำบล บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา 
 • วัดโนนค้อ เขต/ตำบล โนนจาน บัวลาย นครราชสีมา 
 • วัดเมืองสูง เขต/ตำบล หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา 
 • วัดประสิทธาราม เขต/ตำบล โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา 
 • วัดหินแห่ เขต/ตำบล สีดา สีดา นครราชสีมา 
 • วัดบ้านเก่า เขต/ตำบล สีดา สีดา นครราชสีมา 
 • วัดสังฆชินาราม เขต/ตำบล โพนทอง สีดา นครราชสีมา 
 • วัดทองหลางใหญ่ เขต/ตำบล โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา 
 • วัดหนองเต็ง เขต/ตำบล หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา 
 • วัดหญ้าคา เขต/ตำบล สีดา สีดา นครราชสีมา 
 • วัดเมืองสูง เขต/ตำบล หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา 
 • วัดโพนทอง เขต/ตำบล โพนทอง สีดา นครราชสีมา 
 • วัดพระปรางค์สีดา เขต/ตำบล สีดา สีดา นครราชสีมา 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ นครราชสีมา

  สถานพยาบาล
 • รพ.นครราชสีมา
 • สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
 • สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครราชสีมา
 • คลินิกชุมชนอบอุ่นการเคหะเทศบาลนครนครราชสีมา
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครราชสีมา
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 • รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
 • รพ.มหาราชนครราชสีมา
 • สสอ.เมืองนครราชสีมา
 • สสจ.นครราชสีมา
 • รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5
 • รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
 • รพ.มหาราชนครราชสีมา
 • รพ. กองบิน1
 • รพ. ค่ายสุรนารี นครราชสีมา
 • รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า
 • รพ.วังน้ำเขียว
 • รพ.โนนแดง
 • รพ.แก้งสนามนาง
 • รพ.หนองบุนนาก
 • รพ.ปากช่องนานา
 • รพ.สีคิ้ว
 • รพ.ขามทะเลสอ
 • รพ.สูงเนิน
 • รพ.ชุมพวง
 • รพ.ห้วยแถลง
 • รพ.พิมาย
 • รพ.ปักธงชัย
 • รพ.ประทาย
 • รพ.บัวใหญ่
 • รพ.ขามสะแกแสง
 • รพ.โนนสูง
 • รพ.โนนไทย
 • รพ.ด่านขุนทด
 • รพ.โชคชัย
 • รพ.จักราช
 • รพ.บ้านเหลื่อม
 • รพ.คง
 • รพ.เสิงสาง
 • รพ.ครบุรี

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านหนองปรือ 
 • โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ 
 • โรงเรียนบ้านแปรง 
 • โรงเรียนบ้านประดู่งาม 
 • โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านหนองสะแก 
 • โรงเรียนบ้านหนองแดง 
 • โรงเรียนบ้านหนองไทร 
 • โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 
 • โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน 
 • โรงเรียนบ้านสีสุก 
 • โรงเรียนบ้านโนนสูง 
 • โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 
 • โรงเรียนบ้านโสกสนวน 
 • โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 
 • โรงเรียนบ้านโนนรัง 
 • โรงเรียนบ้านหนองบง 
 • โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 
 • โรงเรียนบ้านอุทัยทอง 
 • โรงเรียนบึงพะไล 
 • โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 
 • โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 
 • โรงเรียนบ้านหนองเต่า 
 • โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 
 • โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 
 • โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง 
 • โรงเรียนบ้านกอก 
 • โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น 
 • โรงเรียนบ้านนาแค 
 • โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 
 • โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 
 • โรงเรียนบ้านหัวหนองฯ 
 • โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 
 • โรงเรียนบ้านหนองบัว (ชาลีราษฎร์สามัคคี) 
 • โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 
 • โรงเรียนสีดาวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านโนนสัง 
 • โรงเรียนบ้านโพนทอง (สุวรรณราษณ์รังสฤษฏ์) 
 • โรงเรียนวัดบ้านมะค่า 
 • โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 
 • โรงเรียนบ้านเสว (ราษฎร์สามัคคี) 
 • โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ 
 • โรงเรียนบ้านหินแห่ 
 • โรงเรียนบ้านหญ้าคา 
 • โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 
 • โรงเรียนวัดบ้านสีดา 
 • โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง 
 • โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง 
 • โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 
 • โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 
 • โรงเรียนบ้านแฝก 
 • โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 
 • โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 
 • โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 
 • โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ 
 • โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ 
 • โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้ 
 • โรงเรียนบ้านวังม่วง 
 • โรงเรียนบ้านธารปราสาท 
 • โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 
 • โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 
 • โรงเรียนบ้านหนองสะแก 
 • โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย 
 • โรงเรียนบ้านสารภี 
 • โรงเรียนบ้านพระ 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 
 • โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 
 • โรงเรียนบ้านถนนหัก 
 • โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 
 • โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 
 • โรงเรียนบ้านยอกขาม 
 • โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 
 • โรงเรียนบ้านสระมะค่า 
 • โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 
 • โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
 • โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร 
 • โรงเรียนบ้านบุกระโทก 
 • โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
 • โรงเรียนเทียมนครวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 
 • โรงเรียนบ้านหนองไทร 
 • โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านหนองจาน 
 • โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 
 • โรงเรียนบ้านสระซาง 
 • โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • ทัศนีย์ไหมไทย เขต/อำเภอเมืองนครราชสีมา 
 • น้อยไหมไทย เขต/อำเภอเมืองนครราชสีมา 
 • ฟ้าฝนไหมไทย เขต/อำเภอเมืองนครราชสีมา 
 • จันทิมาไหมไทย เขต/อำเภอปักธงชัย 
 • ฉลวยไหมไทย เขต/อำเภอปักธงชัย 
 • ฉัตรทองไหมไทย เขต/อำเภอปักธงชัย 
 • มัชชาดาไหมไทย เขต/อำเภอปักธงชัย 
 • แม่เหลียดไหมไทย เขต/อำเภอปักธงชัย 
 • วัชระไหมไทย เขต/อำเภอปักธงชัย 
 • ศรีไหมไทย เขต/อำเภอปักธงชัย 
 • อัมพรศรีไหมไทย เขต/อำเภอปักธงชัย 
 • ชาวดิน เขต/อำเภอโชคชัย 
 • ดินเผา เขต/อำเภอโชคชัย 
 • สมานเครื่องปั้น เขต/อำเภอโชคชัย 
 • ตระกูลสิงห์ดินเผา เขต/อำเภอโชคชัย 
 • คุณสม เขต/อำเภอโชคชัย 
 • จิง จิง เฮียง เขต/อำเภอเมืองนครราชสีมา 
 • ปึงหงี่เชียง เขต/อำเภอเมืองนครราชสีมา 
 • ลานโพธิ์ เขต/อำเภอเมืองนครราชสีมา 
 • สามไทยวิภา เขต/อำเภอเมืองนครราชสีมา 
 • เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) เขต/อำเภอเมืองนครราชสีมา 
 • พรทิพย์ (น่ำง้วน) เขต/อำเภอเมืองนครราชสีมา 
 • เจ๊หงษ์ เขต/อำเภอปากช่อง 
 • เจ๊เล็ก เขต/อำเภอปากช่อง 
 • เจ๊ฮวง เขต/อำเภอปากช่อง 
 • นิภากุนเชียง เขต/อำเภอปากช่อง 
 • แหนมวาสนา เขต/อำเภอปากช่อง 
 • แม่ปราณีกระยาสารท เขต/อำเภอพิมาย 
 • กุนเชียงเจ๊ดา เขต/อำเภอปากช่อง 
 • เจ็เอ็งกุนเชียง เขต/อำเภอปากช่อง 
 • วิสาหกิจชุมชนข้าวตังหมูหยองวิภารสทิพย์ เขต/อำเภอหนองบุนมาก 
 • ปึงหงี่เชียง เขต/อำเภอเมืองนครราชสีมา 
 • กลุ่มไข่เค็มใบเตย เขต/อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 • แม่บ้านเกษตรคบ้านหนองโพธิ์ เขต/อำเภอขามสะแกแสง 
 • ไร่ซับสมบูรณ์ เขต/อำเภอสีคิ้ว 
 • หอยจ๊อปูตีใหญ่ เขต/อำเภอครบุรี 
 • กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสระหลวง เขต/อำเภอคง 
 • กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสระหลวง เขต/อำเภอคง 
 • ร้านน้อยไหมแก้ว เขต/อำเภอปักธงชัย 
 • กลุ่มไหมทอมือปักธงชัย เขต/อำเภอปักธงชัย 
 • กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยทราย เขต/อำเภอคง 
 • ร้านติ๋มไหมไทย เขต/อำเภอปักธงชัย 
 • กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ เขต/อำเภอปักธงชัย 
 • แฉล้ม สิงหวิสัย เขต/อำเภอปักธงชัย 
 • วิสาหกิจชุมชนจักสานหวายและผลิตภัณฑ์จากใยสังเคราะห์ เขต/อำเภอพิมาย 
 • กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เขต/อำเภอขามทะเลสอ 
 • กลุ่มแม่บ้านลาดบัวขาว เขต/อำเภอสีคิ้ว 
 • กลุ่มทำขนมแปรรูปสมุนไพร เขต/อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 • กลุ่มข้าวตังเสวย เขต/อำเภอปักธงชัย 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านสำลาย เขต/อำเภอปักธงชัย 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • บริษัท โอม เอ็นเนอจี จำกัด
 • บริษัท พี.ซี.เอส. เอ็นเนอจี จำกัด
 • บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ เอ็นเนอจี จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยโค อินเตอร์เนชั่นแนล
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีนาอิเล็คทรอนิกส์
 • บริษัท นาโนไวท์กรุ๊ป จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทร่าซอฟต์พลัส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอินโนคอร์ พลัส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีเกษมการเกษตร
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟรนด์เดฟ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมชนชุมพวงเรดิโอ กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดลฎาภา ฟู้ดส์ โปรดักส์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็นดี แอดวานซ์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพงศ์ภัควัสดุ
 • บริษัท เพชรสยาม 2004 จำกัด
 • บริษัท ดอยช้างไลค์คอฟฟี่เฮ้าส์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแมสซิโม ดีไซน์แอนด์บิ้ว
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส.พี.อินดัสเทรียล
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยพล บริการ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดหยุ่นเซี้ยง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเสรีวัฒน์ ซุปเปอร์ ไบค์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.เชื้อดี
 • บริษัท โชค 0093 จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสไมล์ วอเตอร์ แอนด์ ไอซ์
 • บริษัท เลิศธรรม ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด
 • บริษัท เอ็ม.วาย.พี. ฟู้ดส์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคราการช่าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามโซล่าเทรดดิ้ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจเจริญชัย 2014
 • บริษัท เอส เอส พี แมชชีน ทูลลิ่ง จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็น.พี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง.ซิสเต็มส์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชาญชวัฒน์ การท่องเที่ยว
 • บริษัท เลควิว 2013 จำกัด
 • บริษัท นาคาเจริญทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท ไม้วา วิศวกรรม จำกัด
 • บริษัท กินเส้น โปรดักส์ฟู้ด จำกัด
 • บริษัท อเล็กซ์ คอนแทรคเตอร์ จำกัด
 • บริษัท ปากช่อง ยูไนเต็ด จำกัด
 • บริษัท มรรคา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท จงสูงเนินเจริญทรัพย์อัพเซอร์วิส จำกัด

 • More..
  นครราชสีมา


  ไปหน้าที่ | 1