ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

ตราด
Trat


คำขวัญ ตราด : เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
ภาคตะวันออก
พื้นที่2819 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 106685 ครัวเรือน
ประชากรชาย 113973
ประชากรหญิง 115985
ประชากรรวม 113973
Trat ในเอกสารประวัติศาสตร์สะกดแตกต่างกัน 3 แบบ คือ "ตราษ" "ตราด" และ "กราด" คำว่า "ตราษ"
เป็นคำที่เก่าที่สุดเท่าที่ตรวจสอบได้จากเอกสารประวัติศาสตร์ ปรากฏในจดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 จ.ศ. 1206 (พ.ศ. 2387) หนังสือไปเมืองตราษว่าด้วย เกลือไม่ส่งไปเมืองพนมเปน และจดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 จ.ศ. 1207 (พ.ศ. 2388) ใบบอกเรื่อง สืบราชการลับเมืองเขมร

ในสมัยรัชกาลที่ 4 พบคำว่า "ตราษ" และ "ตราด" ดังปรากฏในราชกิจจานุเบกษาตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2401–2402 ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 5 พบว่าเมืองตราดสะกดว่า "ตราด"
ส่วนคำว่า "กราด" พบในหนังสือ ทำเนียบหัวเมือง ตอนที่ 1–3 ร.ศ. 119 คำว่า "ตราด" หรือ "ตราษ" นี้อาจจะมีชื่อเรียกเพี้ยนมาจากภาษาเขมรเรียก ត្រាច ตฺราจ หมายถึง ยางกราด เป็นไม้พื้นเมืองในแถบนี้

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสยกดินแดน จ.ตราด รวมทั้งเมืองปัจจันตคีรี (เกาะกง) เพื่อให้ฝรั่งเศสยอมถอนทหารออกจากจันทบุรี ต่อมาในวันที่ 23 มีนาคม 2499 ได้ทรงยอมยกดินแดนพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ ให้กับฝรั่งเศส เพื่อแลกเอาเมืองตราดและเกาะต่าง ๆ กับเมืองด่านด้านซ้ายฝั่งขวา ของแม่น้ำโขงคืนมา ชาวตราดจึงได้ถือเอาวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันเอกราชของจังหวัดตราด และได้มีการจัดงาน วันตราดรำลึก ซึ่งในวันดังกล่าว ชาวตราดได้ร่วมน้ำใจกันสร้างอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด เพื่อน้อมรับรำลึดถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงรักษาเมืองตราดไว้ให้คงอยู่บนแผ่นดินไทย วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2484 ช่างระหว่างสงครามอินโดจีน กองเรื่อรบฝรั่งเศสล่วงล้ำน่านน้ำน้ำด้าน จ.ตราด กองเรือรบราชนาวีได้เข้าขัดขวาง เกิดการยิงต่อสู้กันซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วไปในนาม "ยุทธนาวีเกาะช้าง" โดยฝ่ายไทยสามารถขับไล่ข้าศึกให้ล่าถ่อยออกไป แต่ต้องสูญเสียเรือรบไป 3 ลำ เรือรบหลวงสงขลา เรือรบหลวงชลบุรี และเรือรบหลวงธนบุรี รวมทั้งทหารอีกทั้งจำนวนหนึ่ง ในวันที่ 17 มกราคม กองทัพเรือจึงถือเป็นวันทำบุญประจำปี เพื่ออุทิศส่วนกุสลแก่ทหาร เรือ ที่ได้สละชีพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยในครั้งนั้น

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • วัดสะพานหิน เขต/อำเภอเมืองตราด 
 • วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม เขต/อำเภอเขาสมิง 
 • วัดโยธานิมิต เขต/อำเภอเมืองตราด 
 • ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เขต/อำเภอเมืองตราด 
 • อ่าวยายกี๋ เขต/อำเภอเกาะกูด 
 • หาดคลองพร้าว แหลมไชยเชษฐ์ เขต/อำเภอเกาะช้าง 
 • อ่าวตะเภา เขต/อำเภอเกาะกูด 
 • หาดทรายขาว เขต/อำเภอเกาะช้าง 
 • หมู่บ้านประมงบางเบ้า เขต/อำเภอเกาะช้าง 
 • หาดไก่แบ้ เขต/อำเภอเกาะช้าง 
 • หาดไม้รูด เขต/อำเภอคลองใหญ่ 
 • น้ำตกคลองไทย เขต/อำเภอบ่อไร่ 
 • อนุสรณ์สถานนาวิกโยธิน บ้านหาดเล็ก เขต/อำเภอคลองใหญ่ 
 • อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง เขต/อำเภอแหลมงอบ 
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เขต/อำเภอเกาะช้าง 
 • อ่าวตาลคู่ เขต/อำเภอแหลมงอบ 
 • อ่าวยายเกิด เขต/อำเภอเกาะกูด 
 • เกาะขาม เขต/อำเภอเกาะกูด 
 • เกาะง่าม เขต/อำเภอเกาะช้าง 
 • เกาะช้าง เขต/อำเภอเกาะช้าง 

 • ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ที่ 1 (ตราด) มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • บ้านสลักคอก (ชมรมนำเที่ยวพื้นบ้าน) กิจกรรม เขต/อำเภอ กิ่งอำเภอเกาะช้าง 
 • บ้านน้ำเชี่ยว วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ แหลมงอบ 
 • ตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก กิจกรรม เขต/อำเภอ คลองใหญ่ 
 • โรงเรียนฝึกสอนลิง กิจกรรม เขต/อำเภอ กิ่งอำเภอเกาะช้าง 
 • วัดไผ่ล้อม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดคีรีวิหาร (วัดท่าเลื่อนหรือวัดภูเขายวน) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดสะพานหิน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดโยธานิมิตร (วัดโบสถ์) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศูนย์ราชการุณย์ (ศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้าน) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ คลองใหญ่ 
 • วัดเมืองเก่าแสนตุ่มและโบราณสถานเขาโต๊ะโมะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เขาสมิง 
 • เรสิดังต์กัมปอด วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • บ้านสลักเพชร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ กิ่งอำเภอเกาะช้าง 
 • บ้านโรงถ่าน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ กิ่งอำเภอเกาะช้าง 
 • บ้านโขดทราย (ส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทย) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ คลองใหญ่ 
 • น้ำตกคีรีเพชร อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ กิ่งอำเภอเกาะช้าง 
 • น้ำตกคลองหนึ่ง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ กิ่งอำเภอเกาะช้าง 
 • น้ำตกคลองนนทรี อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ กิ่งอำเภอเกาะช้าง 
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ บ่อไร่ 
 • น้ำตกเขาสลัดได อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ บ่อไร่ 
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ กิ่งอำเภอเกาะช้าง 
 • อ่าวใบลาน หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ กิ่งอำเภอเกาะช้าง 
 • อ่าวตาลคู่ หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ เมือง 
 • หาดทรายยาว หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ กิ่งอำเภอเกาะช้าง 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3 
  วัดในจังหวัด
 • วัดราษฎร์บำรุง เขต/ตำบล เกาะกูด เกาะกูด ตราด 
 • วัดอ่าวพร้าว เขต/ตำบล เกาะกูด เกาะกูด ตราด 
 • วัดเกาะหมาก เขต/ตำบล เกาะหมาก เกาะกูด ตราด 
 • วัดป่ามหาวัน เขต/ตำบล คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด 
 • วัดเนินดินแดง เขต/ตำบล คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด 
 • วัดบางเบ้า เขต/ตำบล เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด 
 • วัดคลองใหญ่ เขต/ตำบล คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด 
 • วัดแหลมอวน เขต/ตำบล คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด 
 • วัดสลักเพชร เขต/ตำบล เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด 
 • วัดทองธรรมชาติราษฎร์สันติ เขต/ตำบล คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด 
 • วัดคลองสน เขต/ตำบล เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 
 • วัดวัชคามคชทวีป เขต/ตำบล เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด 
 • วัดคลองนนทรี เขต/ตำบล เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 
 • วัดแหลมงอบ เขต/ตำบล แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด 
 • วัดแหลมมะขาม เขต/ตำบล แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด 
 • วัดบางปิดล่าง เขต/ตำบล บางปิด แหลมงอบ ตราด 
 • วัดบางกระดาน เขต/ตำบล บางปิด แหลมงอบ ตราด 
 • วัดบางปิดบน เขต/ตำบล บางปิด แหลมงอบ ตราด 
 • วัดน้ำเชี่ยว เขต/ตำบล น้ำเชี่ยว แหลมงอบ ตราด 
 • วัดป่าวิสุทธิธรรม เขต/ตำบล หนองบอน บ่อไร่ ตราด 
 • วัด เขต/ตำบล หนองบอน บ่อไร่ ตราด 
 • วัดปะอา เขต/ตำบล บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 
 • วัดท่าน้ำล่าง เขต/ตำบล หนองบอน บ่อไร่ ตราด 
 • วัดเนินตากแดด เขต/ตำบล หนองบอน บ่อไร่ ตราด 
 • วัดใหม่โพธาราม เขต/ตำบล ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 
 • วัดนนทรีย์ เขต/ตำบล นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด 
 • วัดหนองแฟบ เขต/ตำบล ช้างทูน บ่อไร่ ตราด 
 • วัดมะนาว เขต/ตำบล บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 
 • วัดตากแว้ง เขต/ตำบล บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 
 • วัดบ่อพลอย เขต/ตำบล บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ ตราด

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลสถานกักขังกลางจังหวัดตราด
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดตราด
 • คลินิกเทคนิคการแพทย์ตราดเซ็นทรัลแล็บ
 • คลินิกตราดทันตแพทย์
 • คลินิกแพทย์เมืองตราด
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองตราด
 • รพ.รุงเทพ-ตราด
 • รพ.ตราด
 • สสอ.เมืองตราด
 • สสจ.ตราด
 • รพ.กระทุ่มแบน
 • รพ.บางปะกง
 • รพ.เกาะช้าง
 • รพ.เกาะกูด
 • รพ.แหลมงอบ
 • รพ.บ่อไร่
 • รพ.เขาสมิง
 • รพ.คลองใหญ่

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนวัดคลองสน 
 • โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 
 • โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 
 • โรงเรียนวัดสลักเพชร 
 • โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป 
 • โรงเรียนบ้านบางเบ้า 
 • โรงเรียนวัดท่าหาด 
 • โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 
 • โรงเรียนบ้านมณฑล 
 • โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านเกษมสุข 
 • โรงเรียนวัดพนมพริก 
 • โรงเรียนบ้านเนินตะบก 
 • โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
 • โรงเรียนวัดตาพลาย 
 • โรงเรียนบ้านหนองบัว 
 • โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 
 • โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 
 • โรงเรียนบ้านคลองศอก (เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 
 • โรงเรียนวัดสลัก 
 • โรงเรียนวัดดินแดง 
 • โรงเรียนบ้านดอนสูง 
 • โรงเรียนประณีตวิทยาคม 
 • โรงเรียนวัดช้างทูน 
 • โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 
 • โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านหนองบอน 
 • โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา 
 • โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ 
 • โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 
 • โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง 
 • โรงเรียนบ้านปะอา 
 • โรงเรียนบ้านจัดสรร 
 • โรงเรียนบ้านตางาม 
 • โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 
 • โรงเรียนบ้านมะนาว 
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตราด 
 • โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 
 • โรงเรียนบ้านปะเดา 
 • โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา44 (บ้านนนทรีย์) 
 • โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 
 • โรงเรียนบ้านมะม่วง 
 • โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" 
 • โรงเรียนบ้านดงกลาง 
 • โรงเรียนวัดลำภูราย 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง 
 • โรงเรียนวัดประณีต 
 • โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ 
 • โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 
 • โรงเรียนบ้านโป่ง 
 • โรงเรียนวัดฆ้อ 
 • โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านเกาะหมาก (สถิตย์สุทธิวงษ์) 
 • โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) 
 • โรงเรียนวัดบางปิดบน 
 • โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ 
 • โรงเรียนบ้านปากคลอง 
 • โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฎร์บำรุง) 
 • โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 
 • โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 
 • โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง 
 • โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 
 • โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 
 • โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม 
 • โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ์) 
 • โรงเรียนวัดแหลมมะขาม (กัลยาณกิตติวิทยา) 
 • โรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง 
 • โรงเรียนนคราศึกษา 
 • โรงเรียนวัดห้วงโสม 
 • โรงเรียนบ้านหนองม่วง 
 • โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 
 • โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 
 • โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านตาหนึก 
 • โรงเรียนบ้านเนินตาล 
 • โรงเรียนบ้านคลองจาก 
 • โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 
 • โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 
 • โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 
 • โรงเรียนบ้านโขดทราย 
 • โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม 
 • โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด 
 • โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว 
 • โรงเรียนบ้านคลองเจ้า 
 • โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 
 • โรงเรียนวัดบางปรือ 
 • โรงเรียนวัดเนินยาง 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • ร้านเจ๊น้อย เขต/อำเภอแหลมงอบ 
 • ของฝากเมืองตราด เจ๊อำนวย เขต/อำเภอเมืองตราด 
 • ป้าแจ๋ว เขต/อำเภอเมืองตราด 
 • อำพรรัตน์ เขต/อำเภอแหลมงอบ 
 • บะหมี่เกี๊ยวหนองบัว เขต/อำเภอเมืองตราด 
 • ร้านตราดนิยมของฝาก เขต/อำเภอเมืองตราด 
 • ร้านเจ๊อ้อ ของฝาก เขต/อำเภอเมืองตราด 
 • เจ๊แดง ของฝาก เขต/อำเภอแหลมงอบ 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาร์ค แอนนิเมชั่น
 • บริษัท วิสดอมพาวเวอร์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมเกียรติกรุ๊ป ทรานสปอร์ต
 • บริษัท ชไนเดอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
 • บริษัท จานุส คอนซัลท์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดยุทธสาณัฐ ยานยนต์
 • บริษัท อีโค ไดเวอร์ส เกาะช้าง จำกัด
 • บริษัท ไอดีโอ้ คอนโด วัน จำกัด
 • บริษัท เดนุม เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
 • บริษัท พีระพงษ์การแพทย์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด
 • บริษัท สยาม ชิราซึกิ จำกัด
 • บริษัท ไทย โมบิลิตี้ จำกัด
 • บริษัท เพอร์ซูเอชั่น มีเดีย จำกัด
 • บริษัท ดีไซน์ 05 จำกัด
 • บริษัท ปาโรนี่ จำกัด
 • บริษัท อาร์เด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เฟรท เรนเจอร์ จำกัด
 • บริษัท ภัทร เพอร์เฟคชั่น จำกัด
 • บริษัท เอส. อาร์. การค้าเหล็ก จำกัด
 • บริษัท ไทย ธนทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท แอดวานซ์พาวเวอร์คอนโทรล จำกัด
 • บริษัท เวิลด์ ศัลยกรรมความงาม จำกัด
 • บริษัท เอทีพีเอ็น-เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เอ็ม.พี.เอ็มบรอยเดอรี่ จำกัด
 • บริษัท เอไอพี โกบอล จำกัด
 • บริษัท รอยัลตี้เร้นท์ จำกัด
 • บริษัท โซล่าร์ อาร์วี 1689 จำกัด
 • บริษัท ซิเตลุม (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ชินโย ไคอุน (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อู่ท่าข้ามเซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
 • บริษัท ลา เบลล่า โฮเต็ล จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสกาย ไลท์ เกาะช้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด28 เด็ค คาเฟ่ แอนด์ เบเกอรี่
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดตราดเซอร์วิส แชมป์เปี้ยน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มบี แพคเกจ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดฮัลโล ตราด
 • บริษัท สยาม เอช ทู โอ จำกัด
 • บริษัท คาร์เป เดียม 8855 จำกัด
 • บริษัท นานา จำกัด

 • More..
  ตราด


  ไปหน้าที่ | 1