ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

ชุมพร
Chumphon


คำขวัญ ชุมพร : ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
ภาคใต้
พื้นที่6009.008 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 236156 ครัวเรือน
ประชากรชาย 252854
ประชากรหญิง 258450
ประชากรรวม 252854
Chumphon ชุมพร มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1098 โดยมีฐานะเป็นเมืองสิบสองนักษัตรของราชอาณาจักรนครศรีธรรมราช ใช้รูปแพะเป็นตราเมือง และเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือ เพราะอยู่ตอนบนของภาคใต้

ใน พ.ศ. 1997 รัชสมัยแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงว่า เมืองชุมพรเป็นเมืองตรี อาณาจักรฝ่ายใต้ของราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ในช่วงนี้ชนชาติจาม แห่งราชอาณาจักรจามปา ถูกชาวเวียดนามรุกราน ชาวจามกลุ่มนี้อพยพเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาครั้งแรก ปรากฏว่ามี "อาสาจาม" ในแผ่นดินนี้ เพื่อการขยายอาณานิคมของกรุงศรีอยุธยา ส่วนหนึ่งต้องมารักษาด่านเมืองชุมพร ซึ่งเป็นเมืองตรี และตั้งชาวจาม เป็นเจ้าเมืองชุมพร และดินแดนแถบนี้ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยา เนื่องด้วย ชาวจาม มีความสามารถในการรบ ที่มีชื่อเสียง เช่น กองอาสาจาม เป็นทหารชั้นดี มีวินัย เชี่ยวชาญการเดินเรือ รับใช้ราชสำนักมานาน และเก่งการค้ามาหลายพันปี

และต่อมาระหว่าง ปี พ.ศ. 2173 - 2199 ในแผ่นดิน พระเจ้าปราสาททองแห่งราชอาณาจักกรุงศรีอยุธยา ได้กวาดต้อนชาวเมืองแถง หรือ (เดียนเบียนฟู) อยู่ในประเทศเวียดนาม และชาวเมืองพงสาลี อยู่ในประเทศลาว มาเป็นพลเมือง เมืองชุมพร เมืองปะทิว(อำเภอปะทิว) เพื่อทำการเกษตรกรรม และเมืองท่าการค้าสำคัญ ตั้งแต่นั้นมา
ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • น้ำตกทุ่งยอ เขต/อำเภอปะทิว 
 • ถ้ำทิพย์ปรีดา เขต/อำเภอสวี 
 • น้ำตกผางาม เขต/อำเภอหลังสวน 
 • น้ำตกสามเหว เขต/อำเภอหลังสวน 
 • น้ำตกห้วยเหมือง เขต/อำเภอหลังสวน 
 • น้ำตกเหวโหลม เขต/อำเภอพะโต๊ะ 
 • บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู เขต/อำเภอละแม 
 • ปากน้ำชุมพร เขต/อำเภอเมืองชุมพร 
 • ปากน้ำหลังสวน เขต/อำเภอหลังสวน 
 • วนอุทยานเขาพาง เขต/อำเภอท่าแซะ 
 • ถ้ำธารน้ำลอดใหญ่ เขต/อำเภอสวี 
 • วัดถ้ำขวัญเมือง เขต/อำเภอสวี 
 • วัดสามแก้ว เขต/อำเภอเมืองชุมพร 
 • วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เขต/อำเภอเมืองชุมพร 
 • ศาลพ่อตาหินช้าง เขต/อำเภอท่าแซะ 
 • ศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพร เขต/อำเภอเมืองชุมพร 
 • หาดคอเขา เขต/อำเภอหลังสวน 
 • หาดตะวันฉาย เขต/อำเภอละแม 
 • หาดทรายรี เขต/อำเภอเมืองชุมพร 
 • หาดทรายรี เขต/อำเภอเมืองชุมพร 

 • หนองใหญ่ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ปะทิว 
 • บ้านสะพลี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ปะทิว 
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • อุทยานแห่งชาติคลองเพรา อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ทุ่งตะโก 
 • วนอุทยานปลาสวนมณทิพย์* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ท่าแซะ 
 • วนอุทยานเขาพาง* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • ยอดเขาพ่อตามังเคร อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ พะโต๊ะ 
 • ยอดเขาพ่อตาโชงโดง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ พะโต๊ะ 
 • ผาแดง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • น้ำตกเหวโหลม อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ พะโต๊ะ 
 • น้ำตกเหวพลูหนัง* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ พะโต๊ะ 
 • น้ำตกเหวตาจัน* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ พะโต๊ะ 
 • น้ำตกห้วยเหมือง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หลังสวน 
 • น้ำตกสามเหว อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หลังสวน 
 • น้ำตกวังไทร อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ท่าแซะ 
 • น้ำตกผางาม อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หลังสวน 
 • น้ำตกทุ่งยอ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ปะทิว 
 • น้ำตกทับช้าง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ทุ่งตะโก 
 • น้ำตกกะเปาะ* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ท่าแซะ 
 • ถ้ำหนองปลา อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ หลังสวน 
 • ถ้ำรับร่อ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ท่าแซะ 
 • ถ้ำพิสดาร อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ปะทิว 
 • ถ้ำน้ำลากน้อย** อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สวี 
 • ถ้ำน้ำทิพย์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สวี 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3  4  5 
  วัดในจังหวัด
 • วัดท่าทอง เขต/ตำบล ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 
 • วัดทุ่งโพธิ์ทอง เขต/ตำบล ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร 
 • วัดทองตุ่มน้อย เขต/ตำบล ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 
 • วัดแก้วเทพคีรีวงกรด เขต/ตำบล ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร 
 • วัดผุสดีภูผาราม เขต/ตำบล ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร 
 • วัดเทพนิมิต (เทพนิมิตวนาราม) เขต/ตำบล ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 
 • วัดถ้ำเขาปีป เขต/ตำบล ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร 
 • วัดธรรมถาวร เขต/ตำบล ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร 
 • วัดชลธีพฤกษาราม เขต/ตำบล ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 
 • วัดควนตะโก (ควนเสาธง) เขต/ตำบล ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 
 • วัดท่าสุธาราม เขต/ตำบล ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 
 • วัดมุจลินทาราม เขต/ตำบล ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร 
 • วัดโรจน์ดำริ เขต/ตำบล เขาค่าย สวี ชุมพร 
 • วัดถ้ำห้วยกลาง เขต/ตำบล เขาทะลุ สวี ชุมพร 
 • วัดน้ำฉา เขต/ตำบล ครน สวี ชุมพร 
 • วัดช่องรอ เขต/ตำบล ครน สวี ชุมพร 
 • วัดพุทธาราม เขต/ตำบล ท่าหิน สวี ชุมพร 
 • วัดหนองแซะ เขต/ตำบล นาสัก สวี ชุมพร 
 • วัดควนหนองบัว(นาเหรียง) เขต/ตำบล ครน สวี ชุมพร 
 • วัดเขาทะลุ เขต/ตำบล เขาทะลุ สวี ชุมพร 
 • วัดหาดทรายรี เขต/ตำบล ท่าหิน สวี ชุมพร 
 • วัดเล็บกระรอก เขต/ตำบล ด่านสวี สวี ชุมพร 
 • วัดบ้านไร่ล่าง เขต/ตำบล ปากแพรก สวี ชุมพร 
 • วัดชูพัฒนาราม เขต/ตำบล ท่าหิน สวี ชุมพร 
 • วัดหนองบัว เขต/ตำบล นาสัก สวี ชุมพร 
 • วัดธัญญาราม เขต/ตำบล นาโพธิ์ สวี ชุมพร 
 • วัดปทุมภาวนา เขต/ตำบล ท่าหิน สวี ชุมพร 
 • วัดจันทราวาส เขต/ตำบล ครน สวี ชุมพร 
 • วัดเชิงคีรี เขต/ตำบล ปากแพรก สวี ชุมพร 
 • วัดบรรพตวารีเขต เขต/ตำบล ด่านสวี สวี ชุมพร 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ ชุมพร

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดชุมพร
 • รพ.ธนบุรี-ชุมพร
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพร
 • รพ.หมอเล็ก ชุมพร
 • รพ.วิรัชศิลป์ ชุมพร
 • รพ.ปากน้ำชุมพร
 • รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • สสอ.เมืองชุมพร
 • สสจ.ชุมพร
 • รพ.ทุ่งตะโก
 • รพ.สวี
 • รพ.พะโต๊ะ
 • รพ.ละแม
 • รพ.ปากน้ำหลังสวน
 • รพ.หลังสวน
 • รพ.มาบอำมฤต
 • รพ.ปะทิว
 • รพ.ท่าแซะ
 • รพ.ปากน้ำชุมพร
 • รพ. ค่ายเขตอุดมศักดิ์

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านในห้วย 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งวัวแล่น 
 • โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 
 • โรงเรียนวัดปากด่าน 
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) 
 • โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 
 • โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง 
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 
 • โรงเรียนบ้านห้วยมุด 
 • โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 
 • โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร 
 • โรงเรียนบ้านเขาวงกรด 
 • โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม 
 • โรงเรียนวัดท่าทอง 
 • โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 
 • โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 
 • โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา 
 • โรงเรียนบ้านวังปลา 
 • โรงเรียนบ้านแหลมยางนา 
 • โรงเรียนบ้านทับช้าง 
 • โรงเรียนบ้านบ่อสำโรง 
 • โรงเรียนวัดบางแหวน 
 • โรงเรียนบ้านปากคลอง 
 • โรงเรียนบ้านบนไร่ 
 • โรงเรียนบ้านถ้ำธง 
 • โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 
 • โรงเรียนวัดดอนยาง 
 • โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 
 • โรงเรียนบ้านไชยราช 
 • โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว 
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 
 • โรงเรียนบ้านหนองผาก 
 • โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 
 • โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 
 • โรงเรียนบ้านนาแซะ 
 • โรงเรียนวัดน้อมถวาย 
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน) 
 • โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 
 • โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 
 • โรงเรียนบ้านเขาวง 
 • โรงเรียนศรีอุทัยธรรมพัฒนา 
 • โรงเรียนวัดขุนกระทิง 
 • โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 
 • โรงเรียนบ้านหาดใน 
 • โรงเรียนบ้านรับร่อ 
 • โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 
 • โรงเรียนบ้านจันทึง 
 • โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 
 • โรงเรียนบ้านหินแก้ว 
 • โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านปากเลข 
 • โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง 
 • โรงเรียนบ้านในหยาน 
 • โรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) 
 • โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 
 • โรงเรียนบ้านปังหวาน 
 • โรงเรียนบ้านพังเหา 
 • โรงเรียนบ้านคลองเหนก 
 • โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 
 • โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 
 • โรงเรียนพัฒนศึกษา 
 • โรงเรียนบ้านปากทรง 
 • โรงเรียนบ้านต่อตั้ง 
 • โรงเรียนวัดปากน้ำละแม 
 • โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 
 • โรงเรียนบ้านคลองสง 
 • โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 
 • โรงเรียนประชาเอื้ออารี 
 • โรงเรียนบ้านแหลมสันติ 
 • โรงเรียนบ้านทรายทอง 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 
 • โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต 
 • โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม 
 • โรงเรียนบ้านทับใหม่ 
 • โรงเรียนชุมชนสหกรณ์พัฒนา 
 • โรงเรียนประชาสงวน 
 • โรงเรียนเอื้ออำพน 
 • โรงเรียนละแมวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 
 • โรงเรียนบ้านเขาตากุน 
 • โรงเรียนบ้านดวด 
 • โรงเรียนบ้านดอนแค 
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร 
 • โรงเรียนสิริราษฎร์ 
 • โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล 
 • โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • กลุ่มบาติกผาแดง / มินิมาร์ท เขต/อำเภอเมืองชุมพร 
 • กลุ่มอาชีพสุขเสมอ เขต/อำเภอเมืองชุมพร 
 • ชุมพร รังนก เขต/อำเภอเมืองชุมพร 
 • ยุ้ย บาติก เขต/อำเภอเมืองชุมพร 
 • สวนส้มนายดำ เขต/อำเภอทุ่งตะโก 
 • บ้านทุเรียนชายน้อย เขต/อำเภอสวี 
 • S T Coffee เขต/อำเภอสวี 
 • กาแฟเขาทะลุชุมพร กลุ่มเกษตรทำสวนเขาทะลุ เขต/อำเภอสวี 
 • กลุ่มเกษตรกาแฟท่าแซะ เขต/อำเภอท่าแซะ 
 • กาแฟลุงเสนอ เขต/อำเภอสวี 
 • กาแฟถ้ำสิงห์ เขต/อำเภอเมืองชุมพร 
 • สวนลุงนิล เขต/อำเภอทุ่งตะโก 
 • ข้าวเกรียบสมุนไพรพรหมประทาน เขต/อำเภอเมืองชุมพร 
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอ่าวท้องตม เขต/อำเภอเมืองชุมพร 
 • บ้านธรรมชาติวรรณภัสสร เขต/อำเภอทุ่งตะโก 
 • แสงตะวัน เขต/อำเภอปะทิว 
 • เจียฟาร์ม Chia's Farm ของฝากจากทะเลชุมพร เขต/อำเภอเมืองชุมพร 
 • ทุเรียนทอดชายน้อย เขต/อำเภอปะทิว 
 • ครัวคุณสาหร่าย เขต/อำเภอท่าแซะ 
 • ร้าน ณ ชุมพร กาแฟสดและของฝาก เขต/อำเภอท่าแซะ 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวายบีเอ็น เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอำมฤตฟาร์ม
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์สมุทร โลจิสติกส์
 • บริษัท รุ่งสมบูรณ์ กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท เทรน ไฮสปีด โลจิสติกส์ จำกัด
 • บริษัท สยามรุ่งพาราวู้ด จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดว.ชุมพรวิศวกรรม
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอินฟิเนี่ยม แคร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวินัสมณ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนวิชญ์ ก่อสร้าง
 • บริษัท บิวตี้ สกิน ภา พลัส จำกัด
 • บริษัท ธยาคอนกรีต จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุทุมพร เน็ตเวิร์ค
 • บริษัท เคยู เอเจนซี่ บิซิเนส จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวุฒิสาร การโยธา (2014)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.เอ. พรีเมี่ยม แอนด์ เซอร์วิส
 • บริษัท ละแมน้ำมันปาล์ม จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดดี ดี ดี กรุ๊ป
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดธิชากานต์ การโยธา
 • บริษัท มรกต คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท คิวบีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพร ดีแทค
 • บริษัท บุญเลิศมอเตอร์ไซค์ 1 จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปั๊มชลิตาบริการ
 • บริษัท ดับเบิ้ลยู.เจ.เอ็ม การพัฒนา จำกัด
 • บริษัท เอสเอชไอ ฮันนี่ ฟาร์ม 31 (ไทยแลนด์) จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดมิตรภาพการเกษตร
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดไดโน ออโตเมชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลอค่า ปาล์มออยล์
 • บริษัท ดุจทิพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์พอร์ท จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอลพี เคมีคอล แอนด์ เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดซี แอนด์ เจ คอนแทร็คเตอร์
 • บริษัท โชคพิริยะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท จินาเพ็ญ 2014 จำกัด
 • บริษัท ไถ่เชียงระนอง เทรดดิ้ง จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพศุธร
 • หส.พี.เอส.เคมีคอล แอนด์ ซัพพลาย
 • บริษัท วีพีอาร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท เอ พี เอส พานิชย์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดละแมปิยะกรุ๊ป

 • More..
  ชุมพร


  ไปหน้าที่ | 1