ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao


คำขวัญ ฉะเชิงเทรา : แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์
ภาคตะวันออก
พื้นที่5351 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 305121 ครัวเรือน
ประชากรชาย 353368
ประชากรหญิง 366745
ประชากรรวม 353368
Chachoengsao จังหวัด ฉะเชิงเทราหรือที่นิยมเรียกกันว่า "แปดริ้ว" เคยเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในอำนาจการปกครองของขอมมาก่อนในสมัยอิทธิพลของ อาณาจักรลพบุรี (ขอม) เมืองฉะเชิงเทราตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำบางปะกง เป็นไปได้ว่าชาวเมืองสมัยโบราณอาจจะเรียกชื่อแม่น้ำบางปะกงว่า คลองลึกหรือคลองใหญ่ ตามลักษณะที่มองเห็นแต่ด้วยอิทธิพลเขมรจึงได้เรียกชื่อแม่น้ำ เป็นภาษาเขมรว่า "สตึงเตรง หรือ ฉทรึงเทรา" ซึ่งแปลว่า คลองลึก นั่นเอง ครั้นเรียกกันไปนาน ๆ เสียงเลยเพี้ยนกลายเป็น "ฉะเชิงเทรา" แต่ก็มีความเห็นอื่นที่แตกต่างออกไปว่าชื่อ "ฉะเชิงเทรา" น่าจะเพี้ยนมาจาก "แสงเชรา" หรือ "แซงเซา" หรือ "แสงเซา" อันเป็นชื่อเมืองที่สมเด็จพระบรมราชาธิราช เสด็จไปตีได้ตามที่พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวไว้ มากกว่า ส่วนความเป็นมาของชื่อ "แปดริ้ว" ก็มีเล่าขานกันมาหลายกระแส บ้างก็ว่าที่ได้ชื่อว่าเมืองแปดริ้ว ก็เพราะขนาดอันใหญ่โตของปลาช่อนที่ชุกชุมเมื่อนำมาแล่ จะต้องแล่ถึงแปดริ้ว หรือไม่ก็ว่ามาจากนิทานพื้นบ้านเรื่อง "พระรถเมรี" เล่าว่ายักษ์ฆ่านางสิบสองแล้วชำแหละศพออกเป็นชิ้น ๆ รวมแปดริ้ว ทิ้งลอยไปตามลำน้ำท่าลาดสำหรับข้อสันนิษฐานการตั้งเมืองฉะเชิงเทรา ปรากฏครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในฐานะหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวา ในแผ่นดินของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.๑๙๙๑-๒๐๓๑) แต่สำหรับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปรากฏชัดเจนในสมัยพระนเรศวรมหาราชที่ใช้ เมืองฉะเชิงเทราเป็นที่รวบรวมไพร่พล เมื่อ พ.ศ.๒๑๓๖ ด้วยชัยภูมิของเมืองที่เหมาะแก่การทำสงครามกองโจร ทำให้ฉะเชิงเทราเป็นเมืองหน้าด่านที่ใช้ป้องกันศัตรู ปกป้องเมืองหลวง จวบจนสู่การปกครองระบบประชาธิปไตยในปี พ.ศ.๒๔๗๕ และในปี พ.ศ.๒๔๗๖ มีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค คำว่าเมืองเปลี่ยนเป็นจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ครองเมือง หลังจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึ่งเป็นปีที่มีการตั้งภาคครั้งสุดท้ายของไทย ฉะเชิงเทราได้รับเลือกเป็นสถานที่ภาคมีเขตความรับผิดชอบ ๘ จังหวัด ซึ่งนับเป็นบทบาทที่สำคัญทางประวัติศาสตร์การปกครองของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • อ่างเก็บน้ำลาดกระทิง เขต/อำเภอสนามชัยเขต 
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขต/อำเภอท่าตะเกียบ 
 • ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเขาหินซ้อน อันมาจากพระราชดำริ เขต/อำเภอพนมสารคาม 
 • วัดแจ้ง เขต/อำเภอบางคล้า 
 • วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วง เขต/อำเภอบางคล้า 
 • จุดชมโลมาบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง เขต/อำเภอบางปะกง 
 • สวนปาล์ม ฟาร์มนก เขต/อำเภอคลองเขื่อน 
 • ศาลเจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • วัดพยัคฆอินทาราม เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • วัดเขาดิน เขต/อำเภอบางปะกง 
 • ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • วัดโพธิ์บางคล้า เขต/อำเภอบางคล้า 
 • วัดโสธรวรารามวรวิหาร เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เขต/อำเภอบางคล้า 
 • ศาลหลักเมือง เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขต/อำเภอพนมสารคาม 

 • หมู่บ้านน้ำตาลสด กิจกรรม เขต/อำเภอ บางคล้า 
 • อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บางคล้า 
 • อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • อ่างเก็บน้ำคลองสียัด มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ท่าตะเกียบ 
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สนามชัยเขต 
 • อ่างเก็บน้ำห้วยลาดกระทิง มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สนามชัยเขต 
 • วัดพระธาตุวาโย (วัดห้วยน้ำทรัพย์) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สนามชัยเขต 
 • ศาลหลักเมืองจังหวัดฉะเชิง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมน้ำร้อยปี กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดจีนประชาสโมสร(วัดเล่าฮกยี่) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • กำแพงเมืองฉะเชิงเทรา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • สำนักโพธิสัตว์ร่มเย็น วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดอุภัยภาติการาม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดโสธรวรารามวรวิหาร** วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดพยัคฆ์อินทาราม (วัดเจดีย์) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดปิตุลาธิราชรังสฤษดิ์ (วัดเมือง) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ พนมสารคาม 
 • เขาหินซ้อน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ พนมสารคาม 
 • เขาดิน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ พนมสารคาม 
 • ตลาดคลองสวน 100 ปี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บ้านโพธิ์ 
 • แม่น้ำบางปะกง ตำบลท่าข้าม (ล่องเรือชมปลาโลมา) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ บางปะกง 
 • สนามกอล์ฟเลคไซด์ กิจกรรม เขต/อำเภอ บางปะกง 
 • สนามกอล์ฟรอยัล เลคไซด์ กอล์ฟคลับ กิจกรรม เขต/อำเภอ บางปะกง 
 • สนามกอล์ฟบางปะกงริเวอร์ไซด์ คันทรี่คลับ กิจกรรม เขต/อำเภอ บางปะกง 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2 
  วัดในจังหวัด
 • วัดบางตลาด เขต/ตำบล บางตลาด คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 
 • วัดคุ้งกร่าง เขต/ตำบล บางตลาด คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 
 • วัดวังขอน เขต/ตำบล บางโรง คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 
 • วัดบางโรง เขต/ตำบล บางโรง คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 
 • วัดดอนสนาม เขต/ตำบล บางโรง คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 
 • วัดสามร่ม เขต/ตำบล บางเล่า คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 
 • วัดบ้านกล้วย เขต/ตำบล คลองเขื่อน คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 
 • วัดเทวารุทธาราม เขต/ตำบล คลองเขื่อน คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 
 • วัดคลองเขื่อน เขต/ตำบล คลองเขื่อน คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 
 • วัดก้อนแก้ว เขต/ตำบล ก้อนแก้ว คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 
 • วัดวังหิน (เขาชะเอมอินทร์ธาราม) เขต/ตำบล คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 
 • วัดเขาวงค์ เขต/ตำบล ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 
 • วัดธรรมรัตน์ใน เขต/ตำบล คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 
 • วัดคลองตะเคียน เขต/ตำบล ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 
 • วัดเนินสามทหาร เขต/ตำบล คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 
 • วัดศรีเจริญทอง เขต/ตำบล คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 
 • วัดโพธิ์นิมิต เขต/ตำบล คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 
 • วัดวังวุ้ง เขต/ตำบล ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 
 • วัดเกาะกระทิง เขต/ตำบล คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 
 • วัดเขาพริก เขต/ตำบล คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 
 • วัดหนองขาหยั่ง เขต/ตำบล คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 
 • วัดป่าทุ่งส่าย เขต/ตำบล คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 
 • วัดประชานิมิตร เขต/ตำบล คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 
 • วัดเทพประทาน เขต/ตำบล คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 
 • วัดอ่างเสือดำ เขต/ตำบล ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 
 • วัดหนองใหญ่ เขต/ตำบล คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 
 • วัดร่มโพธิ์ทอง เขต/ตำบล คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 
 • วัดแปลงราฎร์สามัคคี เขต/ตำบล คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 
 • วัดแปลงราษฎร์สามัคคี เขต/ตำบล คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 
 • วัดไทรงาม เขต/ตำบล คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ ฉะเชิงเทรา

  สถานพยาบาล
 • คลินิกเวชกรรม ดร.ซีเคร็ท ฉะเชิงเทรา
 • สถานพยาบาลเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
 • ราชวิถีคลินิกเวชกรรม สาขาฉะเชิงเทรา
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
 • รพ.เมืองฉะเชิงเทรา
 • สสอ.ฉะเชิงเทรา
 • สสจ.ฉะเชิงเทรา
 • รพ.ราชสาส์น
 • รพ.แปลงยาว
 • รพ.สนามชัยเขต
 • รพ.พนมสารคาม
 • รพ.บ้านโพธิ์
 • รพ.บางปะกง
 • รพ.บางน้ำเปรี้ยว
 • รพ.บางคล้า
 • รพ.ท่าตะเกียบ

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านอ่างเตย 
 • โรงเรียนอนุบาลศรีวรการแปลงยาว 
 • โรงเรียนบ้านคลองสอง 
 • โรงเรียนตลาดบางบ่อ 
 • โรงเรียนวัดแปลงยาว 
 • โรงเรียนวัดไผ่แก้ว 
 • โรงเรียนบ้านเนินไร่ 
 • โรงเรียนวัดสวรรค์นิมิต 
 • โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา 
 • โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ 
 • โรงเรียนบ้านหนองสทิต 
 • โรงเรียนวัดหัวสำโรง 
 • โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน 
 • โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 
 • โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 
 • โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 
 • โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง 
 • โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 
 • โรงเรียนวัดวังเย็น 
 • โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 
 • โรงเรียนวัดวังกะจะ 
 • โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
 • โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ 
 • โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 
 • โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 
 • โรงเรียนสกัด 40 
 • โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม 
 • โรงเรียนคลองตาเอี่ยม 
 • โรงเรียนวัดพิมพาวาส 
 • โรงเรียนวัดบางเกลือ 
 • โรงเรียนวัดลาดยาว 
 • โรงเรียนวัดบางสมัคร 
 • โรงเรียนวัดบางวัว 
 • โรงเรียนมารดานฤมล 
 • โรงเรียนศรีวิทยา 
 • โรงเรียนเทศบาล ๑ บางวัว 
 • โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 
 • โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 
 • โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 
 • โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 
 • โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 
 • โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ 
 • โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 
 • โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ 
 • โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 
 • โรงเรียนวัดบึงตาหอม 
 • โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา 
 • โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ 
 • โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 
 • โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 
 • โรงเรียนบ้านคลอง 21 
 • โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 
 • โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 
 • โรงเรียนวัดรามัญ 
 • โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 
 • โรงเรียนตลาดคลอง 16 
 • โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก 
 • โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 
 • โรงเรียนวัดสุวรรณเตมีย์ 
 • โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 
 • โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 
 • โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ 
 • โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 
 • โรงเรียนบ้านท่าคาน 
 • โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 
 • โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 
 • โรงเรียนบ้านท่ากลอย 
 • โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 
 • โรงเรียนสียัดพัฒนา 
 • โรงเรียนวัดเทพพนาราม 
 • โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา 
 • โรงเรียนบ้านวังหิน 
 • โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 
 • โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 
 • โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 
 • โรงเรียนบ้านเทพประทาน 
 • โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 
 • โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก 
 • โรงเรียนบ้านหนองคอก 
 • โรงเรียนบ้านกรอกสะแก 
 • โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม 
 • โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 
 • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน 
 • โรงเรียนบ้านนายาว 
 • โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 
 • โรงเรียนบ้านคลองอุดม 
 • โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 
 • โรงเรียนบ้านโปร่งตาสา 
 • โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • ห้างธงทองโอสถ เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • กระเป๋าหนังวัว เขต/อำเภอสนามชัยเขต 
 • ยกทรงรสสุคนธ์ เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • บริษัทผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด เขต/อำเภอแปลงยาว 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรบางเตยพัฒนา เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมแม่บุญมี เขต/อำเภอบางคล้า 
 • วิสาหกิจชุมชนกล่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ำโจ้โล้ เขต/อำเภอบางคล้า 
 • กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านสนามช้าง เขต/อำเภอบางคล้า 
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่หนู (ปลากุเลาเค็ม) เขต/อำเภอบางปะกง 
 • กลุ่มสตรีขนมหวานบางปะกง เขต/อำเภอบางปะกง 
 • สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก้ไข่แปดริ้ว เขต/อำเภอบ้านโพธิ์ 
 • บริษัทชำนาญอาหาร จำกัด เขต/อำเภอบ้านโพธิ์ 
 • กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารจากกล้วย เขต/อำเภอราชสาส์น 
 • กลุ่มน้ำพริกดงน้อย เขต/อำเภอราชสาส์น 
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทองเหลืองสานตำบลท่าไข่ เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • ณัฐรินทร์มะพร้าวน้ำห้อม เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • บริษัทเพาเวอร์ กรีนฟู้ด แอนด์ จุ๊ส จำกัด เขต/อำเภอพนมสารคาม 
 • กลุ่มแม่บ้านบางพระ เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบางน้ำผึ้ง เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • เสื้อผ้าสำเร็จรูป ปักเลื่อม ปักมุข เขต/อำเภอพนมสารคาม 
 • เรือนสมุนไพร เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • วิสาหกิจชุมชนโสธรพัฒนา :ริน เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • วิสาหิกจชุุมชนแม่บ้านเกษตรบางไผ่ เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรณ์หมู่บ้านเบญจเพชร เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • สุนิสาฟาร์ม เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • ร้านคุณป้อม เขต/อำเภอบางคล้า 
 • ฟารีดาขนมหวาน เขต/อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
 • วิสาหกิจชุมชนธารทิพย์ เขต/อำเภอพนมสารคาม 
 • สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต/อำเภอพนมสารคาม 
 • วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงตะเข้ เขต/อำเภอสนามชัยเขต 
 • กลุ่มเขาควายแกะสลัก เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรฉะเชิงเทรา เขต/อำเภอบางปะกง 
 • กลุ่มเยาวชนตำบนหนองยาว เขต/อำเภอพนมสารคาม 
 • วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรวังเย็น เขต/อำเภอแปลงยาว 
 • กลุ่มสตรีไข่เค็มสมุนไพร เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • กลุ่มข้าวซ้อมมือ เขต/อำเภอราชสาส์น 
 • กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้า เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • กลุ่มทองเหลืองบางขวัญ เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • วิสาหกิจชุมชนบางสมัคร เขต/อำเภอบางปะกง 
 • วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม เขต/อำเภอบางปะกง 
 • กลุ่มสตรีตำบลบางสมัคร เขต/อำเภอบ้านโพธิ์ 
 • กลุ่มสตรีทอพรมเช็ดเท้าบ้านห้วยตะปอก เขต/อำเภอท่าตะเกียบ 
 • วิสาหกิจชุมชนวรรณพฤกษาสมุนไพร เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • วุ้นกะทิสดคุณโสภา เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • กลุ่มประมงชายฝั่งบ้านคลองเจริญวัย เขต/อำเภอบางปะกง 
 • ข้าวหลาม ศิวพร เขต/อำเภอบางปะกง 
 • กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแสนภูดาษ เขต/อำเภอบ้านโพธิ์ 
 • วิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสาารพิษ เขต/อำเภอพนมสารคาม 
 • กลุ่มสตรีบ้านประตูน้ำท่าไข่ เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองเปรงพัฒนา เขต/อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโสฬส งานกระจก
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมประสงค์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดยุธิษเฐียรการขนส่ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟิช ฟอร์ เฮลธ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดแปดริ้ว คอนกรีต
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดฉะเชิงเทราคอนสตรัคชั่น
 • บริษัท ดีโฮมไลฟ์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มที อินเตอร์ พาร์ท
 • บริษัท ซัคเซส อินโนเวทีฟ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเรืองฤทธิ์ ทรานสปอร์ต
 • บริษัท ชัยวัฒนา เทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท วังทอง สตรัคเจอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท เอดีดี บิสซิเนส จำกัด
 • บริษัท ธีรธัชวัฒนกุล จำกัด
 • บริษัท โกลด์ คอสมิค จำกัด
 • บริษัท แสงเทียนฉาย เทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท ไทยเน็กเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท เอส.ที.เค โปรดักส์ จำกัด
 • บริษัท อีสเทิร์น ไอเดีย อีเล็คทริค จำกัด
 • บริษัท บีเอส ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท จิรันธนินทร์ จำกัด
 • บริษัท ช.เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ กรีน คลีนนิ่ง จำกัด
 • บริษัท สุวินทวงศ์พลังงาน จำกัด
 • บริษัท ตะวันฉาย นานาภัณฑ์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดไอทีคลาสสิค
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบงกฎ การโยธา
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคนิมิตร 2014
 • บริษัท สหธรรม กฎหมาย บัญชี และธุรกิจ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอมซายราม
 • บริษัท 359 อีควิปเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท ทรายมูลการเกษตร จำกัด
 • บริษัท สื่อจิ้นเอี้ยง จำกัด
 • บริษัท เอพีดับบลิว แพคเกจโซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท วรรณภัสสรณ์ เอนเนอยี่ ภา จำกัด
 • บริษัท ช้อนทองพูน จำกัด
 • บริษัท มิอุระ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เซอร์วิสมายด์ เทรนนิ่ง จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอินเทลลิเจนท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี่
 • บริษัท บีเอ็ม คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี. เค. ออโต้เคลม

 • More..
  ฉะเชิงเทรา


  ไปหน้าที่ | 1