ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

จันทบุรี
Chanthaburi


คำขวัญ จันทบุรี : น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี
ภาคตะวันออก
พื้นที่6338 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 239184 ครัวเรือน
ประชากรชาย 263485
ประชากรหญิง 274213
ประชากรรวม 263485
Chanthaburi จันทบุรี เป็นเมืองเก่าแก่ เคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีการสำรวจโบราณคดีหลายแห่งในจันทบุรี พบเครื่องมือเครื่องใช้ยุคหินขัด อายุประมาณ 2,000 ปี ในเขตอำเภอมะขาม อำเภอท่าใหม่และที่ราบเชิงเขาที่บ้านคลองบอน อำเภอโป่งน้ำร้อน

เริ่มมีการตั้งเมืองครั้งแรก หน้าเขาสระบาป ราวพุทธศตวรรษที่ 18 ?ชาวชอง? หรือชนเผ่าในตระกูลมอญ-เขมร? เป็นชนพื้นเมืองกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งรกรากอยู่ในป่าฝั่งตะวันออก บริเวณจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อจันทบุรี-ตราด ซึ่งเป็นแหล่งของป่าและสมุนไพรที่อุดมสมบูรณ์ ในสมัยก่อนชาวชองดำรงชีพด้วยการเก็บของป่าออกมาขาย แต่ในปัจจุบันพื้นที่ป่าลดน้อยลงเพราะถูกหักร้างเพื่อทำสวน ทำไร่ ถูกจับจองโดยคนไทยและคนจีน ตลอดจนการเก็บของป่ากลายเป็นสิ่งผิดกฎหมาย พรานป่าอย่างชาวชองจึงต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็นแรงงานในเมือง บางส่วนกลายเป็นชาวนาชาวไร่ ชุมชนของชาวชองในปัจจุบันยังปรากฏให้เห็นบริเวณบ้านคลองพลู กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ

ปี พ.ศ. 2200 ได้ย้ายมาสร้างเมืองใหม่ที่บ้านลุ่ม ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรีและหลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อครั้งยังเป็นพระยาวชิรปราการ ได้นำกำลังพลประมาณ 500 คน ตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมาทางทิศตะวันออกและยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นเวลา 5 เดือน เพื่อเป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหารและไพร่พล จากนั้นจึงนำกองทัพทั้งชาวไทยและชาวจีนจำนวน 5,000 คน กลับไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยา

เหตุการณ์ดังกล่าว เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเราสามารถเห็นได้จากโบราณสถาน และอนุสรณ์สถานหลายแห่งที่ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในครั้งนั้น

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ย้ายเมืองไปตั้งที่บ้านเนินวง เนื่องจากเป็นที่สูงมีชัยภูมิเหมาะเป็นที่มั่น ในการป้องกันการรุกรานของพวกญวน จนกระทั่งในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองจันทบุรีได้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านลุ่มตามเดิม เนื่องจากบริเวณบ้านเนินวงอยู่ไกลจากแหล่งน้ำ

ในปี พ.ศ. 2436 เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส โดยฝรั่งเศสได้เข้ามายึดครองเมืองจันทบุรีไว้เป็นเวลานานถึง 11 ปี จนไทยต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกเมืองจันทบุรีกลับคืนมา ในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดตั้งระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่ เมืองจันทบุรีได้ยกฐานะเป็นจังหวัดจันทบุรีมาจนถึงปัจจุบัน จันทบุรีจึงเป็นเมืองชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ทั้งในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนทุกวันนี้

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • ยอดเขาพระบาท เขต/อำเภอเขาคิชฌกูฏ 
 • วัดเขาสุกิม เขต/อำเภอท่าใหม่ 
 • สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เขต/อำเภอเมืองจันทบุรี 
 • อ่าวยาง เขต/อำเภอแหลมสิงห์ 
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว เขต/อำเภอแหลมสิงห์ 
 • อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ เขต/อำเภอเขาคิชฌกูฏ 
 • อ่าวกระทิง เขต/อำเภอแหลมสิงห์ 
 • ชุมชนบางสระเก้า เขต/อำเภอแหลมสิงห์ 
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว เขต/อำเภอสอยดาว 
 • แหลมเสด็จ อ่าวคุ้งกระเบน เขต/อำเภอท่าใหม่ 
 • เขื่อนคีรีธาร เขต/อำเภอมะขาม 
 • โอเอซีส ซีเวิลด์ เขต/อำเภอแหลมสิงห์ 
 • คุกขี้ไก่ เขต/อำเภอแหลมสิงห์ 
 • จุดชมวิวบริเวณสะพานเฉลิมพระเกียรติ เขต/อำเภอท่าใหม่ 
 • สวนรุกขชาติชายหาดแหลมเสด็จ เขต/อำเภอท่าใหม่ 
 • สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เขต/อำเภอท่าใหม่ 
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่าวคุ้งกระเบน เขต/อำเภอท่าใหม่ 
 • น้ำตกหินดาด เขต/อำเภอโป่งน้ำร้อน 
 • หอจดหมายแห่งชาติจันทบุรี เขต/อำเภอเมืองจันทบุรี 
 • น้ำตกเขาสอยดาว เขต/อำเภอสอยดาว 

 • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • บ่อพลอยบางกะจะ กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดเนินสูง กิจกรรม เขต/อำเภอ แหลมสิงห์ 
 • เขาวงกต กิจกรรม เขต/อำเภอ ท่าใหม่ 
 • พิพิธภัณฑ์ชาวชอง กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • ฟาร์มจระเข้-สวนสัตว์ชำโสม กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม เขต/อำเภอ ท่าใหม่ 
 • สนามกอล์ฟสอยดาว ไฮแลนด์ กิจกรรม เขต/อำเภอ โป่งน้ำร้อน 
 • สวนสะเด็ดยาด กิจกรรม เขต/อำเภอ ท่าใหม่ 
 • สวนกุลพัฒน์ กิจกรรม เขต/อำเภอ นายายอาม 
 • ตลาดเฟอร์นิเจอร์บ้านสวนส้ม กิจกรรม เขต/อำเภอ โป่งน้ำร้อน 
 • ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา (ช่องผักกาด) กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • ศูนย์สมุนไพรและท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านปึก กิจกรรม เขต/อำเภอ มะขาม 
 • ยอดเขาพระพุทธบาทพลวง กิจกรรม เขต/อำเภอ  
 • เจดีย์เขาพลอยแหวน กิจกรรม เขต/อำเภอ ท่าใหม่ 
 • โฮมออฟสปา กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • ศูนย์วิจัยพืชสวน กิจกรรม เขต/อำเภอ ขลุง 
 • ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • วัดมังกรบุปผารามหรือวัดเล่งฮัวยี่ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ แหลมสิงห์ 
 • พุทธอุทยานวัดชากใหญ่ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ แหลมสิงห์ 
 • โบสถ์คาทอลิก วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ล่องแก่งคลองโป่งน้ำร้อน กิจกรรม เขต/อำเภอ โป่งน้ำร้อน 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ท่าใหม่ 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3  4  5 
  วัดในจังหวัด
 • วัดเทพประสิทธาราม เขต/ตำบล จันทเขลม เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี 
 • วัดเทพธารทอง เขต/ตำบล พลวง เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี 
 • วัดสุวรรณคีรีราม เขต/ตำบล ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี 
 • วัดคลองใหญ่แจ่มวาที เขต/ตำบล คลองพลู เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี 
 • วัดคลองเกวียนลอย เขต/ตำบล คลองพลู เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี 
 • วัดจันทเขลม เขต/ตำบล จันทเขลม เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี 
 • วัดทุ่งกะบิน เขต/ตำบล คลองพลู เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี 
 • วัดโป่งจันทร์ เขต/ตำบล คลองพลู เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี 
 • วัดคลองพลู เขต/ตำบล คลองพลู เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี 
 • วัดน้ำขุ่น เขต/ตำบล คลองพลู เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี 
 • วัดคลองไพบูลย์ เขต/ตำบล ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี 
 • วัดท่าอุดม เขต/ตำบล ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี 
 • วัดตะเคียนทอง เขต/ตำบล ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี 
 • วัดบ่อน้ำเงิน เขต/ตำบล ชากไทย เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี 
 • วัดวังทอง เขต/ตำบล ชากไทย เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี 
 • วัดชากไทย เขต/ตำบล ชากไทย เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี 
 • วัดทุ่งเสาธง เขต/ตำบล ชากไทย เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี 
 • วัดทุ่งสะพาน เขต/ตำบล ชากไทย เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี 
 • วัดคลองน้ำเป็น เขต/ตำบล พลวง เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี 
 • วัดทุ่งตาอิน เขต/ตำบล พลวง เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี 
 • วัดคลองตะเคียน เขต/ตำบล พลวง เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี 
 • วัดเนินมะหาด เขต/ตำบล ชากไทย เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี 
 • วัดคลองเจริญ เขต/ตำบล พลวง เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี 
 • วัดกะทิง เขต/ตำบล พลวง เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี 
 • วัดพลวง เขต/ตำบล พลวง เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี 
 • วัดย่านซื่อ เขต/ตำบล นายายอาม นายายอาม จันทบุรี 
 • วัดซับยี่หร่า เขต/ตำบล วังใหม่ นายายอาม จันทบุรี 
 • วัดชากใหญ่พัฒนาราม เขต/ตำบล นายายอาม นายายอาม จันทบุรี 
 • วัดห้วงน้ำเค็มวนาราม เขต/ตำบล สนามไชย นายายอาม จันทบุรี 
 • วัดห้วงน้ำเค็มวนาราม เขต/ตำบล สนามไชย นายายอาม จันทบุรี 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ จันทบุรี

  สถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดจันทบุรี
 • คลินิกฟันจันทบุรี
 • ราชเทวีคลินิกเวชกรรม สาขาจันทบุรี
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองจันทบุรี2
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองจันทบุรี1
 • รพ.กรุงเทพจันทบุรี
 • สสอ.เมืองจันทบุรี
 • สสจ.จันทบุรี
 • รพ.พระปกเกล้า
 • รพ.เขาคิชฌกูฏ
 • รพ.นายายอาม
 • รพ.แก่งหางแมว
 • รพ.แหลมสิงห์
 • รพ.โป่งน้ำร้อน
 • รพ.สองพี่น้อง
 • รพ.เขาสุกิม
 • รพ.ท่าใหม่
 • รพ.ขลุง

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี 
 • โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 
 • โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) 
 • โรงเรียนวัดพลวง 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งตาอิน 
 • โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 
 • โรงเรียนบ้านจันทเขลม 
 • โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 
 • โรงเรียนบ้านชากไทย 
 • โรงเรียนคลองพลูวิทยา 
 • โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 
 • โรงเรียนวัดคลองพลู 
 • โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 
 • โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 
 • โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 
 • โรงเรียนพลิ้ว 
 • โรงเรียนวัดบางสระเก้า 
 • โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 
 • โรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว 
 • โรงเรียนปะตงวิทยา 
 • โรงเรียนสิงคโปร์แอร์ไลส์ 
 • โรงเรียนบ้านเรียน "ซิ้มสมบูรณ์ผล" 
 • โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 
 • โรงเรียนบ้านไทรงาม 
 • โรงเรียนบ้านทับช้าง 
 • โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย 
 • โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 
 • โรงเรียนสอยดาววิทยา 
 • โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 
 • โรงเรียนบ้านประตง (อนุบาลอ.สอยดาว) 
 • โรงเรียนวัดสำโรง 
 • โรงเรียนบ้านตามูล 
 • โรงเรียนบ้านตาเรือง 
 • โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 
 • โรงเรียนบ้านกระทิงทอง 
 • โรงเรียนบ้านสวนส้ม 
 • โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 
 • โรงเรียนโฆวินฑะ 
 • โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 
 • โรงเรียนหนองมะค่า 
 • โรงเรียนบ้านซับตารี 
 • โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 
 • โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 
 • โรงเรียนมัธยมท่าแคลง 
 • โรงเรียนวัดท่าแคลง 
 • โรงเรียนบ้านหนองหงส์ 
 • โรงเรียนวัดสนามไชย 
 • โรงเรียนวัดวังหิน 
 • โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 
 • โรงเรียนวัดวังเวียน 
 • โรงเรียนบ้านคลองลาว 
 • โรงเรียนวัดหนองสีงา 
 • โรงเรียนบ้านยางระหง 
 • โรงเรียนวัดนาซา 
 • โรงเรียนวัดโขดหอย 
 • โรงเรียนวัดหนองแหวน 
 • โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 
 • โรงเรียนวัดโขมง 
 • โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 
 • โรงเรียนบ้านไร่เก่า 
 • โรงเรียนวัดท่าศาลา 
 • โรงเรียนวัดรำพัน 
 • โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 
 • โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 
 • โรงเรียนบ้านวังปลา 
 • โรงเรียนบ้านตาเลียว 
 • โรงเรียนบ้านท่าปก 
 • โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 
 • โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม 
 • โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ 
 • โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 
 • โรงเรียนสุดแสวงวิทยา 
 • โรงเรียนวัดเขาหนองปลาไหล 
 • โรงเรียนบ้านคลองครก 
 • โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 
 • โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 
 • โรงเรียนบ้านเนินจำปา 
 • โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 
 • โรงเรียนบ้านโป่งวัว 
 • โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 
 • โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 
 • โรงเรียนบ้านประแกต 
 • โรงเรียนบ้านซอยสอง 
 • โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 
 • โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 
 • โรงเรียนวัดเขาวงกต 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • ร้านอาอ๋า เขต/อำเภอเมืองจันทบุรี 
 • ปึงไท้เชียง เขต/อำเภอเมืองจันทบุรี 
 • ไทยรุ่งเรือง เขต/อำเภอเมืองจันทบุรี 
 • ร้านแม่ลำไย เขต/อำเภอท่าใหม่ 
 • ร้านแม่ละม่อม เขต/อำเภอท่าใหม่ 
 • ร้านแม่วรรณา เขต/อำเภอแหลมสิงห์ 
 • มีชัยเพชรพลอย เขต/อำเภอเมืองจันทบุรี 
 • วิบูลย์สุข เขต/อำเภอเมืองจันทบุรี 
 • โอฬารกนก เขต/อำเภอเมืองจันทบุรี 
 • กลุ่มทอเสื่อกกสุริยาบางสระเก้า เขต/อำเภอแหลมสิงห์ 
 • บริษัท บุญชัยทุเรียนโปรดักส์ จำกัด เขต/อำเภอท่าใหม่ 
 • ร้านเรือนวล เขต/อำเภอแก่งหางแมว 
 • OTOP กุลนารถ เขต/อำเภอขลุง 
 • นิวพอร์ท เขต/อำเภอท่าใหม่ 
 • ต้นตำรับ เขต/อำเภอเมืองจันทบุรี 
 • มีชัยเพชรพลอย เขต/อำเภอเมืองจันทบุรี 
 • วิบูลย์สุข เขต/อำเภอเมืองจันทบุรี 
 • โอฬารกนก เขต/อำเภอเมืองจันทบุรี 
 • จันทรโภชนา เขต/อำเภอเมืองจันทบุรี 
 • เจตนาบายชุติมันต์จิวเวลรีี เขต/อำเภอเมืองจันทบุรี 
 • บัวสุวรรณเพชรพลอย เขต/อำเภอเมืองจันทบุรี 
 • ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อจันทบูรหมู่บ้านเสม็ดงาม เขต/อำเภอเมืองจันทบุรี 
 • สุริยา แก่นจันทร์ เขต/อำเภอแหลมสิงห์ 
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบ เขต/อำเภอเมืองจันทบุรี 
 • แม่องุ่น เขต/อำเภอท่าใหม่ 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคเดชา9ฟาร์มสุกร
 • บริษัท พีบีออลล์ อินเตอร์เทรด จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดขลุง ก๊าซ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดฤทัยรัตน์
 • บริษัท โชควัฒนาก่อสร้าง 2014 จำกัด
 • บริษัท สุขใจจัง จำกัด
 • บริษัท อยู่เจริญไทย จำกัด
 • บริษัท เจอาร์ซี 2014 จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิตร์ตั้งตรงบาดาล
 • บริษัท ทู คอนซูเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • บริษัท กุลนารถ เวิลด์ไวด์ จำกัด
 • บริษัท เซฟ ออกานิค มาร์เก็ตติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอสบีเค เจมส์ จำกัด
 • บริษัท เอ็ม.วี เจมส์ สโตน จำกัด
 • บริษัท โฟฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เจมส์ จำกัด
 • บริษัท หงษ์ก้วยหัว จำกัด
 • บริษัท เขาแก้ว ทวินเฮาส์ จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า สมาย จำกัด
 • บริษัท เป็กกี้ โคฟ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดตลาดดอกไม้สด จันทบุรี
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดภีมร์พงศ์ การโยธา
 • บริษัท เสริมรักษ์ 45 จำกัด
 • บริษัท พี.ที.ปิโตรเลียมและแก๊ส จำกัด
 • บริษัท วี.อาร์.ฟาร์มาซิสต์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวัฒนะชัยสโตร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปานิสรา ก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดต.ยานยนต์ท่าใหม่
 • บริษัท 2458 จำกัด
 • บริษัท เอพีเค ดิวินิตี โกลบอล กรุ๊ป จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดตายาย เอ็นเตอร์ไพร์ส
 • บริษัท เจริญกุลพืชผล จำกัด
 • บริษัท สมชาย อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • บริษัท จงถาง อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต เทรด จำกัด
 • บริษัท เอเชี่ยน มิเนอร์รัล จำกัด
 • บริษัท บ้านสีลำเทียน จำกัด
 • บริษัท พลับพลานคร จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมทรัพย์สอยดาว
 • บริษัท สิริพืชผล จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมทรัพย์โป่งน้ำร้อน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดพ.ดอกจันทร์

 • More..
  จันทบุรี


  ไปหน้าที่ | 1