ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

กรุงเทพมหานคร
Bangkok


คำขวัญ กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัดวังงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย
ภาคกลาง
พื้นที่1568.737 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 3041115 ครัวเรือน
ประชากรชาย 2669316
ประชากรหญิง 2996948
ประชากรรวม 2669316
Bangkok กรุงเทพฯ หรือ บางกอก เมืองหลวงของประเทศไทย เริ่มก่อตั้งภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงครองราชย์ปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์
เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 เมษายน เดือน 5 แรม 9 ค่ำ ปีขาล พ.ศ. 2325พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังทางคุ้งแม่น้ำเจ้าพระยาฟากตะวันออก เนื่องจากเป็นชัยภูมิที่ดีกว่ากรุงธนบุรีเพราะมี
แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแนวคูเมืองทางด้านตะวันตก และด้านใต้อาณาเขตของกรุงเทพฯ ในขั้นแรกถือ
เอาแนวคูเมืองเดิมฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรี คือ แนวคลองหลอด ตั้งแต่ปากคลองตลาดจนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปิ่นเกล้า เป็นบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์มีพื้นที่ประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตรบริเวณที่สร้างพระราชวังนั้นเดิมเป็นที่อยู่อาศัยของพระยาราชเศรษฐี และชาวจีน ซึ่งได้โปรดเกล้าฯให้ย้ายไปอยู่ที่สำเพ็ง ในการก่อสร้างพระราชวังโปรดเกล้าฯให้พระยาธรรมาธิบดี กับพระยาวิจิตรนาวีเป็นแม่กองคุมการก่อสร้างได้ตั้งพิธียกเสาหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 6 ขึ้น 10 ค่ำย่ำรุ่งแล้ว 54 นาที (21 เมษายน 2325) พระราชวังแล้วเสร็จ เมื่อพ.ศ. 2328จึงได้จัดให้มีพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบแผน รวมทั้งงานฉลองพระนครโดยพระราชทานนามพระนครใหม่ว่า

“กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ ” ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยน คำว่า “บวรรัตนโกสินทร์” เป็น “อมรรัตนโกสินทร์”
และในสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรีได้รวมจังหวัดธนบุรีเข้าไว้ด้วยกันกับกรุงเทพฯ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “กรุงเทพมหานคร”เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • พระบรมมหาราชวัง เขต/อำเภอพระนคร 
 • พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขต/อำเภอดุสิต 
 • พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เขต/อำเภอพระนคร 
 • พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เขต/อำเภอธนบุรี 
 • ตลาดนัดจตุจักร เขต/อำเภอจตุจักร 
 • พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 เขต/อำเภอปทุมวัน 
 • สะพานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ เขต/อำเภอพระนคร 
 • พระราชวังพญาไท เขต/อำเภอราชเทวี 
 • พระราชวังเดิม (กองทัพเรือ) เขต/อำเภอบางกอกใหญ่ 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขต/อำเภอพระนคร 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (หอศิลปแห่งชาติ) เขต/อำเภอพระนคร 
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี เขต/อำเภอบางกอกน้อย 
 • พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เขต/อำเภอดอนเมือง 
 • พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองคอนโรงพยาบาลศิริราช เขต/อำเภอบางกอกน้อย 
 • ตลาดน้ำตลิ่งชัน เขต/อำเภอตลิ่งชัน 
 • พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสินแห่งประเทศไทย เขต/อำเภอพญาไท 
 • พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เขต/อำเภอพระนคร 
 • พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย (ธนาคารไทยพาณิชย์) เขต/อำเภอจตุจักร 
 • พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขต/อำเภอปทุมวัน 
 • พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน เขต/อำเภอปทุมวัน 

 • อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ จตุจักร 
 • อุทยานปลาคลองประเวศฯ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ประเวศ 
 • อุทยานเบญจสิริ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ คลองเตย 
 • อุทยานการเรียนรู้ (ที เค พาร์ค) มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ปทุมวัน 
 • แหล่งเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงาม มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ  
 • หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ พระนคร 
 • สยามนิรมิตร มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ห้วยขวาง 
 • สนามมวยลุมพินี มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ปทุมวัน 
 • สนามมวยราชดำเนิน มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ป้อมปราบศัตรูพ่าย 
 • พระที่นั่งและสวนสาธารณะสันติไชยปราการ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พระนคร 
 • ป่าชายเลนบางขุนเทียน ป่าชายเลน เขต/อำเภอ บางขุนเทียน 
 • บ้านหนังสือวัดดอน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สาทร 
 • บ้านจักรยาน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ตลิ่งชัน 
 • บ้านคำเที่ยง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ วัฒนา 
 • ศาลท้าวมหาพรม (โรงแรมเอราวัณ) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ปทุมวัน 
 • วันเดอร์ เวิลด์ ฟันปาร์ค วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ  
 • วัดเทพธิดาราม วรวิหาร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พระนคร 
 • วัดชัยชนะสงคราม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ พระนคร 
 • พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ บางกะปิ 
 • พิพิธภัณฑ์หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ดอนเมือง 
 • พิพิธภัณฑ์สินค้าปลอมและสินค้าเลียนแบบ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ปทุมวัน 
 • พิพิธภัณฑ์สุนทร มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ หนองแขม 
 • พิพิธภัณฑ์สมุนไพร มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ปทุมวัน 
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ช้างต้น มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ดุสิต 
 • พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา แห่งจุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ปทุมวัน 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
  วัดในจังหวัด
 • วัดสามัคคีธรรม เขต/ตำบล วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
 • วัดยาง เขต/ตำบล สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
 • วัดทองใน เขต/ตำบล สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
 • วัดพุทธบูชา เขต/ตำบล บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
 • วัดเกาะสุวรรณาราม เขต/ตำบล คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 
 • วัดสุทธิวราราม เขต/ตำบล ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 
 • วัดลุ่มเจริญศรัทธา เขต/ตำบล ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 
 • วัดบรมสถล เขต/ตำบล ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 
 • วัดยานนาวา เขต/ตำบล ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 
 • วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ เขต/ตำบล ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
 • วัดสิริกมลาวาส เขต/ตำบล ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
 • วัดลาดพร้าว เขต/ตำบล ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
 • วัดลาดปลาเค้า เขต/ตำบล จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
 • วัดพระยายัง เขต/ตำบล ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 • วัดดิสหงษาราม เขต/ตำบล มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 • วัดอภัยทายาราม เขต/ตำบล ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 • วัดทัศนารุณสุนทริการาม เขต/ตำบล มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 • วัดคุณแม่จันทร์ เขต/ตำบล ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 
 • วัดทุ่งเศรษฐี เขต/ตำบล ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 
 • วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม เขต/ตำบล ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 
 • วัดทุ่งลานนา(ชมทองผินถวิลอุปถมภ์) เขต/ตำบล ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 
 • วัดลาดบัวขาว เขต/ตำบล สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
 • วัดตะกล่ำ เขต/ตำบล หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 
 • วัดกระทุ่ม เขต/ตำบล ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 
 • วัดมัชฌันติการาม เขต/ตำบล บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
 • วัดประชาศรัทธาธรรม เขต/ตำบล บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
 • วัดสร้อยทอง เขต/ตำบล บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
 • วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ เขต/ตำบล บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
 • วัดอนัมนิกายาราม เขต/ตำบล บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
 • วัดเวตวันธรรมาวาส เขต/ตำบล บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ กรุงเทพมหานคร

  สถานพยาบาล
 • สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
 • สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
 • รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
 • รพ.วชิรพยาบาล(วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร)
 • สถานพยาบาลเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
 • รพ. ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนราชวินิต 
 • โรงเรียนประชานิเวศน์ 
 • โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช 
 • โรงเรียนวัดเทวสุนทร 
 • โรงเรียนวัดเสมียนนารี 
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
 • โรงเรียนดรุณพัฒน์ 
 • โรงเรียนสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ 
 • โรงเรียนเซนต์จอห์น 
 • โรงเรียนธัชรินทร์วิทยาบางเขน 
 • โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน 
 • โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์น 
 • โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 
 • โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 • โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 
 • โรงเรียนเสนานิคม 
 • โรงเรียนแสงโสม 
 • โรงเรียนอรรถมิตร 
 • โรงเรียนดาราทร 
 • โรงเรียนพีระยา-นาวิน 
 • โรงเรียนแย้มสอาด 
 • โรงเรียนมาลากฤตยวิทยา 
 • โรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 • โรงเรียนบ้านลาดพร้าว 
 • โรงเรียนจินดานุกุล 
 • โรงเรียนทับทอง 
 • โรงเรียนสมิทธิโชติ 
 • โรงเรียนหอวัง 
 • โรงเรียนบางบัว 
 • โรงเรียนสารวิทยา 
 • โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 
 • โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา 
 • โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 
 • โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 
 • โรงเรียนซินไตท้ง 
 • โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา 
 • โรงเรียนรัตนวิทยาบางซื่อ 
 • โรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา 
 • โรงเรียนกุลวรรณศึกษา 
 • โรงเรียนวีระพิทยา 
 • โรงเรียนปิ่นวัฒนา 
 • โรงเรียนประชาราษฎร์พิทยา 
 • โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา 
 • โรงเรียนชูธรรมานุสรณ์ 
 • โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา 
 • โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม 
 • โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง 
 • โรงเรียนวัดทองสุทธาราม 
 • โรงเรียนวัดสร้อยทอง 
 • โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส 
 • โรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ 
 • โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเวตวันธรรมาวาส 
 • โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม 
 • โรงเรียนสวนอนันต์ 
 • โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
 • โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 
 • โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 
 • โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 
 • โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 
 • โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
 • โรงเรียนโฆสิตสโมสร 
 • โรงเรียนวัดบวรมงคล 
 • โรงเรียนวัดอมรินทราราม 
 • โรงเรียนพิมลวิทย์ 
 • โรงเรียนบูรณวิทย์ 
 • โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ 
 • โรงเรียนศุภวรรณ 
 • โรงเรียนเทพกาญจนา 
 • โรงเรียนอานันท์วิทยา 
 • โรงเรียนมงคลวิจิตรวิทยา 
 • โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี 
 • โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี 
 • โรงเรียนวัดรวก 
 • โรงเรียนวัดศรีสุดาราม 
 • โรงเรียนวัดเจ้าอาม 
 • โรงเรียนวัดบางขุนนนท์ 
 • โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 
 • โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 
 • โรงเรียนศรีอุลัย 
 • โรงเรียนศิริมงคลศึกษา 
 • โรงเรียนทิวไผ่งาม 
 • โรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา 
 • โรงเรียนดรุณวัฒนา 
 • โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส 
 • โรงเรียนวัดวิมุตยาราม 
 • โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี 
 • โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม 
 • โรงเรียนวัดดุสิตาราม 
 • โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 
 • โรงเรียนศานติวิทยา 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • บริษัท บางกองตลาดข้าวไทย จำกัด เขต/อำเภอบางซื่อ 
 • ขนมเปี๊ะหอมภัสพล เขต/อำเภอบางพลัด 
 • ฟาร์มผึ้ง ทีพีเอ เขต/อำเภอบางกอกน้อย 
 • บริษัท ริชชี่ คอนเฟ็คชั่นเนอรี่ จำกัด เขต/อำเภอวัฒนา 
 • ขมิ้นผง เขต/อำเภอหนองแขม 
 • กลุ่มน้ำพริกกรองทอง เขต/อำเภอหลักสี่ 
 • กลุ่มบ้านมะขามสะพานสูง เขต/อำเภอสะพานสูง 
 • น้ำปลาหวานคุณเนาว์ ตราตำหรับพื้นบ้าน เขต/อำเภอคลองสามวา 
 • กลุ่มผลิตช็อกโกแลตสมุนไพรและงานหัตกรรม เขต/อำเภอจตุจักร 
 • น้ำผึ้งอรุณ เขต/อำเภอบางกะปิ 
 • ซอสหมักหมูกระทะ เขต/อำเภอบางขุนเทียน 
 • บริษัท ฟลาวเวอร์ฟูด (ประเทศไทย) จำกัด เขต/อำเภอบางเขน 
 • บริษัท คาราเฟ เขต/อำเภอบางเขน 
 • บริษัท เ็ป็งกี่ จำกัด เขต/อำเภอบางนา 
 • กลุ่มเกษตรกรสวนผสม มะม่วงขาวนิยม เขต/อำเภอบางบอน 
 • คุณแม่บุญนำ เขต/อำเภอบางพลัด 
 • กลุ่มแม่บ้านชุมชนศรีอุลัย เขต/อำเภอบางพลัด 
 • หมี่กรอบสมุนไพร เขต/อำเภอบางรัก 
 • ยิ่งเจริญพานิช เขต/อำเภอปทุมวัน 
 • สมุนไพรสุพัตรา เขต/อำเภอพระโขนง 
 • ลุงผุด เขต/อำเภอพระโขนง 
 • น้ำพริกแม่มุกดา เขต/อำเภอพระโขนง 
 • นานาไพร เขต/อำเภอพระนคร 
 • บริษัท ขนมแม่เอย เขต/อำเภอพระนคร 
 • วรรณ เขต/อำเภอพญาไท 
 • บริษัทชูวี่ฟูด โปรดักส์ จำกัด เขต/อำเภอราชเทวี 
 • กลุ่มแม่บ้านทัพยาว เขต/อำเภอลาดกระบัง 
 • กลุ่มแม่บ้านทัพยาว เขต/อำเภอลาดกระบัง 
 • บริษัท ร่วมเกิด จำกัด เขต/อำเภอวัฒนา 
 • ปูทอง เขต/อำเภอสัมพันธวงศ์ 
 • ซาลาเปาทวีโชค เขต/อำเภอสัมพันธวงศ์ 
 • หมูแผ่น ลิ้มงี่เฮียง เขต/อำเภอสัมพันธวงศ์ 
 • บริษัท เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม จำกัด เขต/อำเภอสวนหลวง 
 • ร้านศิริศักดิ์ เขต/อำเภอสวนหลวง 
 • กลุ่มอาชีพแม่บ้านหมู่ที่ 5 กระทุ่มราย เขต/อำเภอหนองจอก 
 • มะม่วงขาวนิยม เขต/อำเภอหนองแขม 
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพภูมิวิทย์ เขต/อำเภอสาทร 
 • แหนมดอนเมือง กม.26 เขต/อำเภอสายไหม 
 • น้ำพริกตาแดงแมงดาเจ เขต/อำเภอสายไหม 
 • จินดา เขต/อำเภอคันนายาว 
 • Noriko food เขต/อำเภอจตุจักร 
 • ร้านแนนนี โฮม เมด เขต/อำเภอดุสิต 
 • กลุ่มเกษตรสวนสามบาง เขต/อำเภอตลิ่งชัน 
 • บ้านขนมฝรั่งกุฏีจีน เขต/อำเภอธนบุรี 
 • 99 ราแมน เขต/อำเภอบางกะปิ 
 • กลุ่มน้ำจิ้มแจ่ว และอาหารสมุนไพรแปรรูป เขต/อำเภอบางกะปิ 
 • กลุ่มทำผลไม้แช่อิ่ม เขต/อำเภอบางเขน 
 • บริษัท สยามเซ้นเตอร์ฟู้ดแอนด์ดรัก จำกัด เขต/อำเภอบางเขน 
 • กลุ่มพรกมลทองม้วน เขต/อำเภอบางแค 
 • เอราวัณทองม้วนสด เขต/อำเภอบางแค 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • หส.อารีญ่าอายเซ็นเตอร์
 • บริษัท อินฟรา เทค แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท พาวเวอร์ โปรเจ็ค แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็กซีดเซเว่น เอ็กซ์เพอริเมนส์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดมาย บีลีฟ
 • บริษัท เคิร์ซ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดณฐอร วิชั่น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทียูเคอินโฟซิส
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดครีเอทีฟ แท็งก์
 • บริษัท อิ่มสบายพายแอนด์พัฟ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบานาน่า เอ็นจิเนียริ่ง
 • บริษัท คัดเดิ้ล แบรนด์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีเอสบี เมดดิคอล
 • บริษัท ตรวจสอบบัญชีออดิเทค จำกัด
 • บริษัท พีเอฟพี ซิสเต็มส์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบิ้วตี้บอกซ์คลับ
 • บริษัท แอคควิซิชั่น เอเซีย จำกัด
 • บริษัท ลาเวนเดอร์ เรสซิเดนท์เชียล จำกัด
 • บริษัท วาย ซี พี ที จำกัด
 • บริษัท มันเตน จำกัด
 • บริษัท สิริน การบัญชี จำกัด
 • บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพาร์ค ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดไอ แอม อารมณ์ดี
 • บริษัท โนอิทิค กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท ละลานตา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • บริษัท อินเตอร์แอ็คทีฟ โปรดักซ์ จำกัด
 • บริษัท ชาห์ อับดุลลอฮ์ จำกัด
 • บริษัท เฟิสท์คอมส์ จำกัด
 • บริษัท ราม24 จำกัด
 • บริษัท โพลาริส คอนซัลแทนต์ จำกัด
 • บริษัท ตะวันฉายศร จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยศิลป์ เคอร์เท่น แอนด์ ไลท์ติ้ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ.พี.ดิจิตอลมีเดีย แอนด์ เทรดดิ้ง
 • บริษัท สำนักกฎหมายยุติเมื่อยุติธรรม จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮแลนด์ ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง
 • หส.แมทเทอร์ ซ็อคส์
 • บริษัท บั๊คบัสเตอร์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด93612 บางกอก เซอร์วิส
 • บริษัท เมเปิ้ล คีย์ อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด
 • บริษัท เอนิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 • More..
  กรุงเทพมหานคร


  ไปหน้าที่ | 1