ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

Forest

กระบี่
Krabi


คำขวัญ กระบี่ : กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก,  แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน สวรรค์เกาะพีพี
ภาคใต้
พื้นที่4708.512 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 189510 ครัวเรือน
ประชากรชาย 236790
ประชากรหญิง 239949
ประชากรรวม 236790
Krabi จังหวัดกระบี่ ตั้งขึ้นประมาณปี พ.ศ.2415 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองปกาสัย และทรงพระราชทานนามว่า "เมืองกระบี่"

เมื่อได้ประกาศตั้งขึ้นเป็นเมืองแล้วโปรดเกล้าฯให้ตั้งที่ทำการอยู่ที่ตำบลกระบี่ใหญ่(บ้านตลาดเก่า) ต่อมาในปี พ.ศ.2418 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกเมืองกระบี่ ออกจากการปกครองของ เมืองนครศรีธรรมราช เป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ

และในปี พ.ศ.2443 ได้ย้ายที่ตั้งเมืองไปอยู่ตำบลปากน้ำ อยู่ใกล้ปากอ่าวเป็นร่องน้ำลึก เรือใหญ่สามารถเข้าเทียบท่า ได้สะดวกเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดจนถึงปัจจุบันนี้


ที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 • น้ำตกห้วยโต้ เขต/อำเภอเมืองกระบี่ 
 • น้ำพุร้อนเค็มคลองท่อม เขต/อำเภอคลองท่อม 
 • พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม เขต/อำเภอคลองท่อม 
 • วัดถ้ำเสือวิปัสสนา เขต/อำเภอเมืองกระบี่ 
 • สุสานหอยแหลมโพธิ์ เขต/อำเภอเมืองกระบี่ 
 • หมู่เกาะพีพี เขต/อำเภอเมืองกระบี่ 
 • หมู่เกาะห้อง เขต/อำเภออ่าวลึก 
 • หมู่เกาะห้า เขต/อำเภอเกาะลันตา 
 • หาดถ้ำพระนาง เขต/อำเภอเมืองกระบี่ 
 • หาดนพรัตน์ธารา เขต/อำเภอเมืองกระบี่ 
 • ถ้ำลอด เขต/อำเภออ่าวลึก 
 • อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา เขต/อำเภอเมืองกระบี่ 
 • อ่าวนาง เขต/อำเภอเมืองกระบี่ 
 • เกาะรอกนอก เขต/อำเภอเกาะลันตา 
 • เกาะรอกใน เขต/อำเภอเกาะลันตา 
 • เกาะลันตาใหญ่ เขต/อำเภอเกาะลันตา 
 • เกาะไหง เขต/อำเภอเกาะลันตา 
 • เขาขนาบน้ำ เขต/อำเภอเมืองกระบี่ 
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ บางคราม เขต/อำเภอคลองท่อม 
 • สวนสาธารณะธารา เขต/อำเภอเมืองกระบี่ 

 • หมู่เกาะห้อง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ อ่าวลึก 
 • วัดถ้ำเสือน้อย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ อ่าวลึก 
 • เกาะช่องลาดใต้* หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ อ่าวลึก 
 • เกาะกาโรส หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ อ่าวลึก 
 • ถ้ำเสือนอก** อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ อ่าวลึก 
 • ถ้าสระยวนทอง* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ อ่าวลึก 
 • ถ้าลอดเหนือ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ อ่าวลึก 
 • ถ้ำลอดใต้* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ อ่าวลึก 
 • ถ้ำเพชร* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ อ่าวลึก 
 • ถ้ำพระ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ อ่าวลึก 
 • ถ้ำผีหัวโต** อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ อ่าวลึก 
 • ถ้ำโต๊ะหลวง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ อ่าวลึก 
 • ถ้ำชาวเล* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ อ่าวลึก 
 • ถ้าเขาราง* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ อ่าวลึก 
 • ถ้ำเขาพระ* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ อ่าวลึก 
 • อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี** อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ อ่าวลึก 
 • ธารโบกขรณี** อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ อ่าวลึก 
 • เกาะทะลุ* หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ อ่าวลึก 
 • อาคารนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์* มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ เหนือคลอง 
 • ศาลาเทวดาน้ำร้อน* วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เหนือคลอง 
 • หาดถ้ำพระนาง หาดทราย ชายทะเล เขต/อำเภอ เมือง 
 • บ้านนาตีน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 
 • ท่าปอมคลองสองน้ำ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ เมือง 
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) กิจกรรม เขต/อำเภอ เมือง 
 • ถ้ำแสงเพชร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ เมือง 

 • [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
  ไปหน้าที่ | 1  2  3  4 
  วัดในจังหวัด
 • วัดโคกเคี่ยม เขต/ตำบล ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่ 
 • วัดบางผึ้ง เขต/ตำบล โคกยาง เหนือคลอง กระบี่ 
 • วัดธรรมวุชสรณาราม เขต/ตำบล ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่ 
 • วัดพานิชรัตนากุล เขต/ตำบล เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ 
 • วัดห้วยคราม เขต/ตำบล ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่ 
 • วัดคลองขนาน เขต/ตำบล คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่ 
 • วัดโคกยาง เขต/ตำบล โคกยาง เหนือคลอง กระบี่ 
 • วัดปกาสัย เขต/ตำบล ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่ 
 • วัดท่านุ่น เขต/ตำบล เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ 
 • วัดเจริญทรวงศ์ เขต/ตำบล ดินอุดม ลำทับ กระบี่ 
 • วัดลำทับ เขต/ตำบล ลำทับ ลำทับ กระบี่ 
 • วัดบ้านตัวอย่าง เขต/ตำบล เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ 
 • วัดสหกรณ์ เขต/ตำบล คีรีวง ปลายพระยา กระบี่ 
 • วัดโคกแซะ เขต/ตำบล คีรีวง ปลายพระยา กระบี่ 
 • วัดบางเงิน เขต/ตำบล ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 
 • วัดบ้านนา เขต/ตำบล เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ 
 • วัดนทีมุขาราม เขต/ตำบล ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 
 • วัดเขาต่อ เขต/ตำบล เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ 
 • วัดถ้ำวารีริน เขต/ตำบล คีรีวง ปลายพระยา กระบี่ 
 • วัดช่องแบก เขต/ตำบล เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ 
 • วัดบางเหียน เขต/ตำบล ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 
 • วัดป่าศิลาสวัสดิ์ เขต/ตำบล แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่ 
 • วัดป่าศิลาสวัสดิ์ เขต/ตำบล แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่ 
 • วัดนิคมวราราม เขต/ตำบล คลองยา อ่าวลึก กระบี่ 
 • วัดถ้ำทิพย์ปรีดาราม เขต/ตำบล อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่ 
 • วัดเจริญราษฎร์ศรัทธา เขต/ตำบล คลองยา อ่าวลึก กระบี่ 
 • วัดแหลมสัก เขต/ตำบล แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่ 
 • วัดเขาล่อม เขต/ตำบล เขาใหญ่ อ่าวลึก กระบี่ 
 • วัดชมพูศรีรัตนบรรพต เขต/ตำบล อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่ 
 • วัดอ่าวลึกเหนือ เขต/ตำบล อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบี่ 

 • More...

  ไปไหนในท้องที่ กระบี่

  สถานพยาบาล
 • ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลกระบี่
 • สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดกระบี่
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกระบี่
 • รพ.กระบี่
 • สสอ.เมืองกระบี่
 • สสจ.กระบี่
 • รพ. สาขา เกาะพีพี *
 • รพ.เหนือคลอง
 • รพ.ลำทับ
 • รพ.ปลายพระยา
 • รพ.อ่าวลึก
 • รพ.คลองท่อม
 • รพ.เกาะลันตา
 • รพ.เขาพนม

 • สถานศึกษา
 • โรงเรียนบ้านทุ่งคา 
 • โรงเรียนบ้านทรายขาว 
 • โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง 
 • โรงเรียนบ้านพรุพี 
 • โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง 
 • โรงเรียนบ้านห้วยลึก 
 • โรงเรียนเอกภาพศาสน์วิชญ์ 
 • โรงเรียนรุ่งอรุณศึกษา 
 • โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 
 • โรงเรียนบ้านคลองแรด 
 • โรงเรียนบ้านคลองไคร 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งครก 
 • โรงเรียนคลองพน 
 • โรงเรียนบ้านดินนา 
 • โรงเรียนบ้านหินเพิง 
 • โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว 
 • โรงเรียนอนุบาลคณาพร 
 • โรงเรียนบ้านบางหอย 
 • โรงเรียนบ้านบางโสก 
 • โรงเรียนวัดบ้านนา 
 • โรงเรียนโคกยอ 
 • โรงเรียนวัดเขาต่อ 
 • โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 
 • โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว 
 • โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 
 • โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง 
 • โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 
 • โรงเรียนบ้านคลองพระยา 
 • โรงเรียนบ้านปากหยา 
 • โรงเรียนบ้านบางเหียน 
 • โรงเรียนวัดนทีมุขาราม 
 • โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 
 • โรงเรียนวิทยาประชาคม 
 • โรงเรียนวัดช่องแบก 
 • โรงเรียนบ้านนาเทา 
 • โรงเรียนบ้านคลองปัญญา 
 • โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง 
 • โรงเรียนวัดบางเหลียว 
 • โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ 
 • โรงเรียนบ้านสังกาอู้ 
 • โรงเรียนบ้านเกาะปอ 
 • โรงเรียนบ้านคลองนิน 
 • โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี 
 • โรงเรียนวัดเกาะลันตา 
 • โรงเรียนบ้านคลองหิน 
 • โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 
 • โรงเรียนบ้านคลองโตนด 
 • โรงเรียนบ้านทุ่ง 
 • โรงเรียนบ้านโละใหญ่ 
 • โรงเรียนบ้านพระแอะ 
 • โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง 
 • โรงเรียนเจริญวิชช์ 
 • โรงเรียนบ้านเขาดิน 
 • โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว 
 • โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 
 • โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 
 • โรงเรียนพนมเบญจา 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 
 • โรงเรียนบ้านบางเหรียง 
 • โรงเรียนวัดพรุเตียว 
 • โรงเรียนบ้านโคกกลาง 
 • โรงเรียนบ้านเขาพนม 
 • โรงเรียนบ้านห้วยพลู 
 • โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 
 • โรงเรียนบ้านเทพพนม 
 • โรงเรียนบ้านทับพล 
 • โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 
 • โรงเรียนวัดภูมิบรรพต 
 • โรงเรียนบ้านควนม่วง 
 • โรงเรียนบ้านกอตง 
 • โรงเรียนบ้านช้างตาย 
 • โรงเรียนบ้านท่ายาง 
 • โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 
 • โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 
 • โรงเรียนบ้านคลองหมาก 
 • โรงเรียนบ้านควน 
 • โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน 
 • โรงเรียนบ้านเกาะไทร 
 • โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 
 • โรงเรียนบ้านนาวง 
 • โรงเรียนบ้านคลองเขม้า 
 • โรงเรียนบ้านควนต่อ 
 • โรงเรียนบ้านหาดยาว 
 • โรงเรียนบ้านปากหรา 
 • โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 
 • โรงเรียนบ้านคลองยวน 
 • โรงเรียนบ้านคลองรั้ว 

 • More..

  ร้านของฝาก/ที่ระลึก
 • ศรีกระบี่ เขต/อำเภอเมืองกระบี่ 
 • ร้านจี้ออ เขต/อำเภอเมืองกระบี่ 
 • โรสเบเกอรี เขต/อำเภอเหนือคลอง 
 • เค้กกระบี่ เขต/อำเภอเมืองกระบี่ 

 • บริษัท / ห้าง /ร้าน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฮลธี้ ฟิกเกอร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดขาวสะอาด ฟาร์ม
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดหลับสบาย
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดมุก อันดา แทรเวล แอนด์ ทัวร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปลายพระยา เรดิโอ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดยัวร์ สไมล์ ก่อสร้าง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดปรัชญาโลหะการ
 • บริษัท นภาพร ปิโตรเลียม จำกัด
 • บริษัท รูฟ แอนด์ บิวด์ จำกัด
 • บริษัท เจทีโอพี กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท เซนเซสทัวร์ จำกัด
 • บริษัท สุขสันต์ ทราเวลเซ็นเตอร์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.สมฤดี
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดอ่าวนาง ซี พาราไดส์ ทราเวล แอนด์ ทัวร์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดอะ เบส ไพรซ์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินทรัพย์ กระบี่
 • บริษัท เซาท์ ลันตา เมดดิคอล คลินิก จำกัด
 • บริษัท ไทย โก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวัชรากรุ๊ป 9
 • บริษัท ทีเอ-คอนโด จำกัด
 • บริษัท กระบี่ ไทย พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดหิมาลายา เรสเตอร์รองท์
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค.ที.ซี.กระบี่ กรุ๊ป 2012
 • บริษัท จักรดาว เกษตรท่องเที่ยว จำกัด
 • บริษัท สี่ ต. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • บริษัท ธีวภัสส์ จำกัด
 • บริษัท กระบี่พังงาขนส่ง จำกัด
 • บริษัท บ้านซูเวเนียร์ จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบี.อาร์.ซี ซีวิล เวิร์ค
 • บริษัท ดี โอด์ ทีม จำกัด
 • บริษัท ก้าวหน้าอันดามัน จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดวาวงศ์ โลจิสติกส์
 • บริษัท ดับเบิ้ล เอส ปิโตร เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท ช่วยบำรุง ซัพพลาย จำกัด
 • บริษัท พี.พาณิชย์การโยธา จำกัด
 • บริษัท ไทย ลอนดอน ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เจริญกิจพาราวู๊ด จำกัด
 • บริษัท ร็อกคอนทรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท คาน มุสลิมีน จำกัด
 • บริษัท พีซี กระบี่ฮาร์ดแวร์ จำกัด

 • More..
  กระบี่


  ไปหน้าที่ | 1