ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย

อนุสาวรีย์พระขัติยะวงษา (ทน) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
สิมวัดไตรภูมิคณาจารย์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
วัดป่าโนนสวรรค์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
บ่อพันขันรัตนโสภณ  มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
ทุ่งกุลาร้องไห้  อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
กู่โพนระฆัง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
กู่กาสิงห์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
ผาหมอกมิวาย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
สวนสาธารณพระยาแถน มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
วัดดงเจ้าปู่มเหศักดิ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
สวนพฤษศาสตร์วรรณคดี* มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
ผาน้ำย้อย* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
วนอุทยานผาน้ำย้อย (พุทธอุทยานอีสาน) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล* วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
บึงเกลือ* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
ศูนย์พัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้*** มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
กู่พระโกนา* วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
บึงผลาญชัย** มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
วัดสระทอง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
วัดบูรพาภิราม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
วัดกลางมิ่งเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
วัดบึงพระลานชัย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
แหลมพยอม อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
สิมวัดจักรวาลภูมิพินิจ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
ปรางค์กู่ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
พระธาตุไตรตรึงษ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
ปราสาทหนองกู่* วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
บ้านหวายหลึม* กิจกรรม เขต/อำเภอ ร้อยเอ็ด 
หมู่บ้านนาสะไมย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ยโสธร 
หอไตร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ยโสธร 
ภูทางเกวียน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ยโสธร 
พระพุทธบาทยโสธร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ยโสธร 
พระธาตุยโสธร หรือ พระธาตุอานนท์ (ภายในวัดมหาธาตุ) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ยโสธร 
กู่จาน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ยโสธร 
อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ยโสธร 
ภูถ้ำพระ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ ยโสธร 
ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ยโสธร 
บ้านนาสะไมย * วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ยโสธร 
บ้านท่งนางโอก * วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ยโสธร 
สวนสาธารณะพญาแถน มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ยโสธร 
วัดมหาธาตุ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ยโสธร 
สวนรุกขชาติอมเกล้า มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ ยโสธร 
หมู่บ้านทำหมอนขวานผ้าขิดบ้านศรีฐาน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ยโสธร 
บ้านซ่งแย้หรือวัดอัครเทวดามิคาแอล วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ยโสธร 
แหล่งโบราณสถานบ้านสงเปือย ** วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ยโสธร 
รอยพระพุทธบาทจำลอง * วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ยโสธร 
พิพิธภัณฑ์ของโบราณ * วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ยโสธร 
พระพุทธรูปใหญ่ *  วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ยโสธร 
พระธาตุกู่จาน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ยโสธร 
เจดีย์บรรจุดินจากสังเวชนียสถาน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ยโสธร 
วัดพระพุทธบาทยโสธร * วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ยโสธร 
วัดบ้านสงเปือย ** วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ยโสธร 
ซากเมืองโบราณดงเมืองเตย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ยโสธร 
พระธาตุก่องข้าวน้อย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ยโสธร 
หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ ยโสธร 
ลานหินและป่าเต็งดงแคร(อช.ภูสระดอกบัว) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ มุกดาหาร 
ผาอูฐ  อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ มุกดาหาร 
ผามะนาว อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ มุกดาหาร 
ผามะเกลือ (อุทยานแห่งชาติ ภูสระดอกบัว) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ มุกดาหาร 
ห้วยสิงห์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ มุกดาหาร 
น้ำตกวังเดือนห้า (อช.มุกดาหาร) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ มุกดาหาร 
น้ำตกแก่งโพธิ์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ มุกดาหาร 
กลุ่มหินเทิบ (อช.มุกดาหาร) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ มุกดาหาร 
น้ำตกศักดิ์สิทธิ์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ มุกดาหาร 
ภูผาหงษ์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ มุกดาหาร 
ภูถ้ำพระ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ มุกดาหาร 
อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร ***(อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ) อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ มุกดาหาร 
ภูมโนรมย์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ มุกดาหาร 
วนอุทยานภูหมู* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ มุกดาหาร 
ลานดอกไม้บนภูวัด อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ มุกดาหาร 
หอยสมัยหิน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ มุกดาหาร 
ภูผาหอม อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ มุกดาหาร 
ภูผาแต้ม อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ มุกดาหาร 
แก่งกะเบา(ลำน้ำโขง)** อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ มุกดาหาร 
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ มุกดาหาร 
น้ำตกตาดทอง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ มุกดาหาร 
น้ำตกคำชะอี* อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ มุกดาหาร 
อุทยานน้ำตกคำชะอี** อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ มุกดาหาร 
น้ำตกตาดโตน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ มุกดาหาร 
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาดและสวนนกบุรีรัมย์  มนุษย์สร้างขึ้น  เขต/อำเภอ บุรีรัมย์ 
หมู่บ้านทอผ้าไหมมัดหมี่ มนุษย์สร้างขึ้น  เขต/อำเภอ บุรีรัมย์ 
พระพุทธรูปใหญ่(พระพุทธรูปปฎิมาสันตยาภิรมย์สตึกอุดมราษฎรนิมิตมนิน)  วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บุรีรัมย์ 
ปราสาทหนองหงส์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บุรีรัมย์ 
ปราสาทบ้านบุ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บุรีรัมย์ 
ปราสาทฤาษีหรือกุฏิฤาษี หนองบัวลาย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บุรีรัมย์ 
วัดเขาอังคาร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บุรีรัมย์ 
หมู่บ้านหัตถกรรมโคกเมือง มนุษย์สร้างขึ้น  เขต/อำเภอ บุรีรัมย์ 
สวนนก อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ บุรีรัมย์ 
ศูนย์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน มนุษย์สร้างขึ้น  เขต/อำเภอ บุรีรัมย์ 
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มนุษย์สร้างขึ้น  เขต/อำเภอ บุรีรัมย์ 
วัดเทพนิมิตร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บุรีรัมย์ 
ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้  วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ บุรีรัมย์ 
เขื่อนห้วยเมฆา มนุษย์สร้างขึ้น  เขต/อำเภอ บุรีรัมย์ 
พระบรมราชานุสาวรีย์ ร1* มนุษย์สร้างขึ้น  เขต/อำเภอ บุรีรัมย์ 
เขากระโดง** อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ บุรีรัมย์ 
วนอุทยานเขากระโดง** อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ บุรีรัมย์ 
น้ำตกเหนือเหว น้ำตก ชุมพร 
วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ (ชุมชน) พังงา 
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ (ชุมชน) พังงา 
ผาเหนือเมฆ จุดชมวิว ตรัง 
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ/พิพิธภัณธ์ธรรมชาติ (พืชพันธุ์) กาฬสินธุ์ 
วัดป่าบ้านค้อ พิพิธภัณฑ์ อุดรธานี 
ปราสาทเมืองเก่า ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ นครราชสีมา 
กู่พระโกนา ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ ร้อยเอ็ด 
ปราสาทสระกำแพงใหญ่ ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ ศรีสะเกษ 
น้ำผุดนาเลา น้ำพุร้อน/บ่อน้ำร้อน/ธารน้ำ ชัยภูมิ 
ซากเมืองโบราณดงเมืองเตย ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ ยโสธร 
ปราสาทยายเหงา ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ สุรินทร์ 
ภูมโนรมย์ จุดชมวิว มุกดาหาร 
วัดพระพุทธบาทบัวบาน ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ อุดรธานี 
สะพานมิตรภาพไทย ลาว จุดผ่านแดน/ชายแดน หนองคาย 
ปราสาทศีขรภูมิ ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ สุรินทร์ 
กู่สันตรัตน์ ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ มหาสารคาม 
พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ พระตำหนัก/วัง/พระราชวัง สกลนคร 
หอไตรวัดนาเวียง พิพิธภัณฑ์ ยโสธร 
ปราสาทเมืองแขก ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ นครราชสีมา 
วัดพระพุทธบาทหินลาด ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) ขอนแก่น 
ชุมชนบ้านปะอ่าว ศูนย์การเรียนรู้ฯ (เกี่ยวกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น) อุบลราชธานี 
วัดพุทธสีมา ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) นครพนม 
เขื่อนลำปาว เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ กาฬสินธุ์ 
ภูสระดอกบัว ภูเขา/ธรณีสัณฐานเฉพาะ มุกดาหาร 
ปราสาทบ้านเบ็ญจ์ ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ อุบลราชธานี 
น้ำตกตาดทอง น้ำตก กาฬสินธุ์ 
วัดมัชฌิมาวาส อุดรธานี ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) อุดรธานี 
ปราสาทบ้านพลวง ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ สุรินทร์ 
วัดพระธาตุดุม ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) สกลนคร 
ภูถ้ำพระพุทธนิมิต ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) ยโสธร 
อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย แม่น้ำ/ลำคลอง/แก่ง มหาสารคาม 
ปราสาทโนนกู่ ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ นครราชสีมา 
วัดภูถ้ำพระ ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) นครพนม 
วัดอุดมคงคาคีรีเขต ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) ขอนแก่น 
ประตูโขลง ภูเขา/ธรณีสัณฐานเฉพาะ ชัยภูมิ 
วัดพระธาตุภูเพ็ก ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ สกลนคร 
วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) ศรีสะเกษ 
แหล่งโบราณคดีบ้านสงเปือย ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ ยโสธร 
ศาลาไหมไทย ศูนย์การเรียนรู้ฯ (เกี่ยวกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น) ขอนแก่น 
ศาลเจ้าปู่ ย่า ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) อุดรธานี 
แก่งเลิงจาน เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ มหาสารคาม 
ป่าดงนาทาม ทุ่งดอกไม้และพืชพันธุ์ อุบลราชธานี 
ปราสาทเมืองที ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ สุรินทร์ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย พิพิธภัณฑ์ นครราชสีมา 
พิพิธภัณฑ์สิรินธร พิพิธภัณฑ์ กาฬสินธุ์ 
วนอุทยานภูหมู ภูเขา/ธรณีสัณฐานเฉพาะ มุกดาหาร 
สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ ไร่/สวนเกษตร (ฟาร์มสัตว์/ประมง) อุดรธานี 
วัดพระธาตุศรีมงคล ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) สกลนคร 
ผาเสวย จุดชมวิว กาฬสินธุ์ 
อนุสาวรีย์เราสู้ ประวัติความเป็นมา บุรีรัมย์ 
วัดศรีเทพประดิษฐาราม ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) นครพนม 
ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมือง ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ ขอนแก่น 
ปรางค์กู่ ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ ชัยภูมิ 
ดอนปู่ตา เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ยโสธร 
บึงบอน ทะเลสาบ/หนอง/บึง มหาสารคาม 
ผาขาม จุดชมวิว อุบลราชธานี 
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ บุรีรัมย์ 
อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ ยโสธร 
วนอุทยานพนมสวาย วนอุทยาน สุรินทร์ 
วัดบรรพตคีรี ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) มุกดาหาร 
สวนสมเด็จศรีนครินทร์ สวนสาธารณะ/สวนหย่อม ศรีสะเกษ 
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) หนองคาย 
ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ที่ผาแต้ม ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ อุบลราชธานี 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี พิพิธภัณฑ์ อุบลราชธานี 
วัดมัชฌิมาวาสและกลองมโหระทึกโบราณ ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ มุกดาหาร 
กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก บ้านโนนสว่าง ศูนย์การเรียนรู้ฯ (เกี่ยวกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น) อุบลราชธานี 
อ่างเก็บน้ำวุฒิสวัสดิ์ เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ บุรีรัมย์ 
วัดบ้านไร่ พิพิธภัณฑ์ นครราชสีมา 
ผาเกิ้ง จุดชมวิว ชัยภูมิ 
หมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทย บ้านโคกสง่า สวนสัตว์/ศูนย์ฝึกสัตว์/พิพิธภัณฑ์สัตว์ ขอนแก่น 
จุดชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำโขง จุดชมวิว อำนาจเจริญ 
อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อุทยานแห่งชาติ สกลนคร 
ศูนย์เครือข่าย OTOP เขวา ศูนย์การเรียนรู้ฯ (เกี่ยวกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น) สุรินทร์ 
วัดหัวเวียงรังษี ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) นครพนม 
หมู่บ้านจักสานบ้านบุทม หมู่บ้าน สุรินทร์ 
วัดศรีบุญเรือง ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) มุกดาหาร 
สวนหินพลานยาว ภูเขา/ธรณีสัณฐานเฉพาะ อุบลราชธานี 
วัดโพธิ์ศรี ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) นครพนม 
หาดจอมมณี แม่น้ำ/ลำคลอง/แก่ง หนองคาย 
พระธาตุหนองสามหมื่น ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ ชัยภูมิ 
ตลาดผ้าบ้านนาข่า ศูนย์การเรียนรู้ฯ (เกี่ยวกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น) อุดรธานี 
สวนเต่าเพ็ก สวนสัตว์/ศูนย์ฝึกสัตว์/พิพิธภัณฑ์สัตว์ ขอนแก่น 
วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) อุบลราชธานี 
ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ (ชุมชน) สุรินทร์ 
อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ อนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน หนองคาย 
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อุทยานแห่งชาติ ขอนแก่น 
อุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน์) อนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน มุกดาหาร 
วัดโอกาส (ศรีบัวบาน) ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) นครพนม 
พระใหญ่สมัยทวารวดี ประวัติความเป็นมา ชัยภูมิ 
บ้านขุนอำไพพาณิชย์ ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ ศรีสะเกษ 
วัดป่าสาลวัน ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) นครราชสีมา 
อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน อุดรธานี 
ด่านพรมแดนช่องเม็ก จุดผ่านแดน/ชายแดน อุบลราชธานี 
วัดพระศรีมหาโพธิ์ ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ มุกดาหาร 
หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านจันรม ศูนย์การเรียนรู้ฯ (เกี่ยวกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น) สุรินทร์ 
กลุ่มทอผ้าไหม บ้านปะอาว ศูนย์การเรียนรู้ฯ (เกี่ยวกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น) อุบลราชธานี 
น้ำตกชะแนน น้ำตก บึงกาฬ 
ศาลหลักเมืองจังหวัดนครพนม ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) นครพนม 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด เขตห้ามล่าสัตว์ป่า บุรีรัมย์ 

[หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
ไปหน้าที่ | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34