ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย

แอดเวนเจอร์ แพลนเน็ต กิจกรรม เขต/อำเภอ สระบุรี 
อุโมงค์ต้นไม้ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนม แห่งประเทศไทย มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
องค์การศาสนาเซไคคิวเซคิว ประจำประเทศ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
เสาร้องไห้ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
สระบุรีอินน์ (สปา) กิจกรรม เขต/อำเภอ สระบุรี 
ศูนย์ทหารม้าค่ายอดิศร กิจกรรม เขต/อำเภอ สระบุรี 
ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าตำบลบ้านต้นตาล กิจกรรม เขต/อำเภอ สระบุรี 
ศุภลัย ป่าสัก รีสอร์ท กิจกรรม เขต/อำเภอ สระบุรี 
วัดสมุทรประดิษฐาราม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
วัดพระเยาว์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
วัดพระพุทธฉาย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
วัดจันทบุรี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
ไร่ปภัสรา มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
มวกเหล็ก เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท กิจกรรม เขต/อำเภอ สระบุรี 
พระพุทธรูปทองคำ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
พระพุทธนิรโรคันตราย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
พระพุทธฉาย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
บึงวัดเพชร อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
บึงโง้ง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
เซอร์เจมส์ รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟคลับ กิจกรรม เขต/อำเภอ สระบุรี 
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
แหล่งโบราณคดีบ้านน้ำบ่อ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
วัดสูง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
เบญจสุทธิคงคา อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
อุโมงค์รถไฟพระพุทธฉาย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
อนุสรณ์สถานสงครามโลก ครั้งที่ 2 วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
พระบวรวังสีเทา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
พระตำหนักธารเกษม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
พระตำหนักท้ายพิกุล วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
ถนนพระเจ้าทรงธรรม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
ตำหนักสระยอ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกเหวน้อย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกเจ้ดสาวน้อย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกภูเกาะ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกโพธิ์หินดาด อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกซับเหว อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
อ่างเก็บน้ำซับปลากั้ง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกเขาแดง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกโกรกอีเวอร์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกเกือกม้า อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
ถ้านารายณ์หรือถ้ำเขาวง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
ถ้ำลุมพินีสวนหิน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
ถ้ำพระโพธิสัตว์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
ถ้ำธรรมทัศน์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
เขาครก อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
ล่องแก่งแม่น้ำป่าสัก อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
สวนนกไผ่ต่ำ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
วัดเขาแก้ววรวิหาร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
เสาร้องไห้ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
บ้านเขาแก้ว มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
กลุ่มสตรีทอผ้า ต.ต้นตาล กิจกรรม เขต/อำเภอ สระบุรี 
ถ้ำพระธาตเจริญธรรม อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
หมู่บ้านผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล บ้านต้นตาล มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
เจดีย์พระคุณแม่ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
ถ้ำรถไฟ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกโพธิหินดาด อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกแผงม้า อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมหมู่บ้าน ลานทอง มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
ทุ่งทานตะวัน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกสวนมะเดื่อ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกป่าลานหินดาด อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
ไร่ยานา มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยวน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
เส้นทางวัฒนธรรมหมู่บ้านไทยผวน มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
ฟาร์มจรเข้สวนสัตว์ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
พิพิธภัณฑ์เมือง (พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
ไร่องุ่นคุณมาลี มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
จุดชมวิวเจ็ดคต มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
ถ้ำดาวเขาแก้ว อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
วนอุทยานมวกเหล็ก อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
สวนรุกขชาติมวกเหล็ก อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
เนินพิศวง ถนนสายวังม่วง-มวกเหล็ก อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกดงพญาเย็น อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกมวกเหล็ก อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
มณฑปพระพุทธบาท วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
พระพุทธบาทน้อย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
พระพุทธบาท วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
บ่อพรานล้างเนื้อ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
ถ้ำประทุน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
ถ้ำเทพนิมิตรธารทองแดง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
ทะเลสาปบ้านหมอ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
สวนพฤกษศาสตร์พุแค อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
สวนพฤกศาสตร์ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
เขาพระพุทธบาทน้อย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
ถ้ำศรีวิไล อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า กิจกรรม เขต/อำเภอ สระบุรี 
ผาเสด็จ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกสามหลั่น อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกโตนรากไทร อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกเจ็ดคต อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกโกรกอีดก อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
สะพานปลา กิจกรรม เขต/อำเภอ สมุทรสาคร 
สนามกอล์ฟ (เอกชัยกอล์ฟ) กิจกรรม เขต/อำเภอ สมุทรสาคร 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สมุทรสาคร 
สนามกีฬากลางหุบเขาและสวนสุดสยาม ศูนย์กีฬา/สนามกีฬาสถานที่ทางการกีฬาทางบก/ทางน้ำ/ทางอากาศ ยะลา 
มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) ปัตตานี 
มัสยิดกลางนราธิวาส (เก่า) ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) นราธิวาส 
อาคารพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งธรณีพิบัติภัยสึนามิ บ้านน้ำเค็ม อนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน พังงา 
มัสยิดกลางจังหวัดยะลา ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) ยะลา 
ชุมชนบ้านเกาะกลาง ศูนย์การเรียนรู้ฯ (เกี่ยวกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น) กระบี่ 
มัสยิดกลางอำเภอเบตง ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) ยะลา 
มุสลิมโฮมสเตย์บ้านม่วงกลาง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ (ชุมชน) ระนอง 
มัสยิดกลางสงขลา พระตำหนัก/วัง/พระราชวัง สงขลา 
ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ (ชุมชน) สุรินทร์ 
วัดป่ากลางโนนภู่ ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) สกลนคร 
ตลาดผลไม้กลางดง ห้างสรรพสินค้า/แหล่งช้อปปิ้ง/ตลาดสด/ตลาดนัด/ถนนคนเดิน นครราชสีมา 
วัดกลางมิ่งเมือง ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) ร้อยเอ็ด 
วัดกลางพระอารามหลวง ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ กาฬสินธุ์ 
วัดกลาง ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) อุบลราชธานี 
แหล่งโบราณคดีโนนดอนกลาง ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ หนองบัวลำภู 
สวนซ่อนศิลป์ ณ ตลาดน้ำศิลปะกลางดง ธีมปาร์ค (Theme Park) นครราชสีมา 
สวนกุหลาบกลางพนา ไร่/สวนเกษตร (ฟาร์มสัตว์/ประมง) นครราชสีมา 
วัดกลางโคกค้อ ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ กาฬสินธุ์ 
ชุมชนคนทำครก (หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง) ศูนย์การเรียนรู้ฯ (เกี่ยวกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น) นครพนม 
หอไตรกลางน้ำวัดมหาชัย ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ หนองบัวลำภู 
วัดกลาง ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) อุบลราชธานี 
“ทุ่งคอสมอส” กลาง "ทุ่งกังหันลม"ซับใหญ่ ศูนย์วิจัย (เกษตร)/สถานีทดลอง (เกษตร) ชัยภูมิ 
น้ำตกแม่กลาง น้ำตก เชียงใหม่ 
หมู่บ้านพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาป่ากลาง ศูนย์หัตถกรรม น่าน 
วัดกลาง ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) แม่ฮ่องสอน 
วัดจองกลาง ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) แม่ฮ่องสอน 
วัดกลางเวียง ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) เชียงราย 
โบราณสถานวัดเกาะกลาง ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ ลำพูน 
อนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว อนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน พิษณุโลก 
วัดกลางธรรมสาคร ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) อุตรดิตถ์ 
ตลาดกลางสินค้าเกษตร ห้างสรรพสินค้า/แหล่งช้อปปิ้ง/ตลาดสด/ตลาดนัด/ถนนคนเดิน ลำพูน 
โฮมสเตย์บ้านกลาง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ (ชุมชน) เชียงราย 
วัดกลาง ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ น่าน 
น้ำตกแม่สะงากลาง น้ำตก แม่ฮ่องสอน 
เกาะมันกลาง หมู่เกาะ ระยอง 
วัดกลางวรวิหาร ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) สมุทรปราการ 
พระเจดีย์กลางน้ำ ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ ระยอง 
วัดบางพลีใหญ่กลาง ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) สมุทรปราการ 
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศิลปาชีพภาคกลาง ศูนย์ประชุมฯ ฉะเชิงเทรา 
ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระพุทธวิหาร สถานปฏิบัติธรรม นครนายก 
ตลาดกลางผลไม้เพื่อการเกษตรตะพง ห้างสรรพสินค้า/แหล่งช้อปปิ้ง/ตลาดสด/ตลาดนัด/ถนนคนเดิน ระยอง 
หอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จุดชมวิว ระยอง 
วัดกลางสวน ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) สมุทรปราการ 
ทุ่งทานตะวัน ทุ่งดอกไม้และพืชพันธุ์ ลพบุรี 
พระบรมมหาราชวัง พระตำหนัก/วัง/พระราชวัง กรุงเทพมหานคร 
บ่อพรานล้างเนื้อ ประวัติความเป็นมา สระบุรี 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พิพิธภัณฑ์ ปทุมธานี 
วัดม่วง อ่างทอง ประวัติความเป็นมา อ่างทอง 
วนอุทยานพุม่วง วนอุทยาน สุพรรณบุรี 
วัดโพธิ์เก้าต้น ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ สิงห์บุรี 
ผาเสด็จ ประวัติความเป็นมา สระบุรี 
เอกชัย กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ศูนย์กีฬา/สนามกีฬาสถานที่ทางการกีฬาทางบก/ทางน้ำ/ทางอากาศ สมุทรสาคร 
วัดตาลเอน ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ พระนครศรีอยุธยา 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน กรุงเทพมหานคร 
วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) นนทบุรี 
หาดสามพระยา อ่าว/หาดทราย/ชายทะเล ประจวบคีรีขันธ์ 
วัดกลางบางแก้ว ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ นครปฐม 
จุดชมวิวเขาแดง จุดชมวิว ประจวบคีรีขันธ์ 
วัดหนองหอย ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) ราชบุรี 
ศาลจังหวัดและศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเก่า ประวัติความเป็นมา สิงห์บุรี 
วัดพระพุทธฉาย ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ สระบุรี 
สะพานปลา ห้างสรรพสินค้า/แหล่งช้อปปิ้ง/ตลาดสด/ตลาดนัด/ถนนคนเดิน สมุทรสาคร 
พิพิธภัณฑ์สถานชุมชนบ้านโป่งมะนาว ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ ลพบุรี 
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประวัติความเป็นมา ราชบุรี 
วัดพนัญเชิงวรวิหาร ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) พระนครศรีอยุธยา 
โบราณสถานวัดพระเมรุ ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ นครปฐม 
ทองหล่อออร์คิด ไร่/สวนเกษตร (ฟาร์มสัตว์/ประมง) นนทบุรี 
ถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล ถ้ำ กาญจนบุรี 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว อนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน กรุงเทพมหานคร 
วัดยาง ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ อ่างทอง 
วัดกรุณา ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) ชัยนาท 
หออัครศิลปิน ศูนย์การเรียนรู้ฯ (เกี่ยวกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น) ปทุมธานี 
หาดหัวหิน อ่าว/หาดทราย/ชายทะเล ประจวบคีรีขันธ์ 
วัดราชปักษี (นก) ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) อ่างทอง 
วัดประตูสาร ประวัติความเป็นมา สุพรรณบุรี 
วัดตองปุ ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ ลพบุรี 
วัดพระราม ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ พระนครศรีอยุธยา 
หาดแหลมศาลา อ่าว/หาดทราย/ชายทะเล ประจวบคีรีขันธ์ 
วัดเสาธงทอง ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) นนทบุรี 
ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้าง ศูนย์วิจัย (เกษตร)/สถานีทดลอง (เกษตร) ราชบุรี 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน กรุงเทพมหานคร 
ถ้ำไทรทอง ถ้ำ กาญจนบุรี 
วัดธรรมามูลวรวิหาร ประวัติความเป็นมา ชัยนาท 
หมู่บ้านชาวประมงท่าฉลอม หมู่บ้าน สมุทรสาคร 
หาดชะอำ อ่าว/หาดทราย/ชายทะเล เพชรบุรี 
วัดไร่ขิง ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) นครปฐม 
หาดปึกเตียน อ่าว/หาดทราย/ชายทะเล เพชรบุรี 
อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ สวนสาธารณะ/สวนหย่อม สิงห์บุรี 
ตลาดนัดจตุจักร ห้างสรรพสินค้า/แหล่งช้อปปิ้ง/ตลาดสด/ตลาดนัด/ถนนคนเดิน กรุงเทพมหานคร 
หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี หมู่บ้าน สมุทรสาคร 
อนุสาวรีย์วีรชน 8 ธันวาคม 2484 อนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน ประจวบคีรีขันธ์ 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กาญจนาภิเษก ศูนย์การเรียนรู้ฯ (เกี่ยวกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น) นครปฐม 
พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 อนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน กรุงเทพมหานคร 
วัดวิเศษชัยชาญ ประวัติความเป็นมา อ่างทอง 
วัดโชติการาม ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) นนทบุรี 
ถ้ำเขาหลวง ถ้ำ เพชรบุรี 
วัดโบสถ์ (ปทุมธานี) ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) ปทุมธานี 
สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง สวนพฤกษศาสตร์ ราชบุรี 
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ประวัติความเป็นมา สุพรรณบุรี 

[หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
ไปหน้าที่ | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24