ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย

แอดเวนเจอร์ แพลนเน็ต กิจกรรม เขต/อำเภอ สระบุรี 
อุโมงค์ต้นไม้ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนม แห่งประเทศไทย มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
องค์การศาสนาเซไคคิวเซคิว ประจำประเทศ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
เสาร้องไห้ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
สระบุรีอินน์ (สปา) กิจกรรม เขต/อำเภอ สระบุรี 
ศูนย์ทหารม้าค่ายอดิศร กิจกรรม เขต/อำเภอ สระบุรี 
ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าตำบลบ้านต้นตาล กิจกรรม เขต/อำเภอ สระบุรี 
ศุภลัย ป่าสัก รีสอร์ท กิจกรรม เขต/อำเภอ สระบุรี 
วัดสมุทรประดิษฐาราม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
วัดพระเยาว์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
วัดพระพุทธฉาย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
วัดจันทบุรี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
ไร่ปภัสรา มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
มวกเหล็ก เฮลท์ สปา แอนด์ รีสอร์ท กิจกรรม เขต/อำเภอ สระบุรี 
พระพุทธรูปทองคำ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
พระพุทธนิรโรคันตราย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
พระพุทธฉาย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
บึงวัดเพชร อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
บึงโง้ง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
เซอร์เจมส์ รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟคลับ กิจกรรม เขต/อำเภอ สระบุรี 
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
แหล่งโบราณคดีบ้านน้ำบ่อ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
วัดสูง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
เบญจสุทธิคงคา อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
อุโมงค์รถไฟพระพุทธฉาย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
อนุสรณ์สถานสงครามโลก ครั้งที่ 2 วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
พระบวรวังสีเทา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
พระตำหนักธารเกษม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
พระตำหนักท้ายพิกุล วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
ถนนพระเจ้าทรงธรรม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
ตำหนักสระยอ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกเหวน้อย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกเจ้ดสาวน้อย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกภูเกาะ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกโพธิ์หินดาด อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกซับเหว อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
อ่างเก็บน้ำซับปลากั้ง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกเขาแดง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกโกรกอีเวอร์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกเกือกม้า อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
ถ้านารายณ์หรือถ้ำเขาวง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
ถ้ำลุมพินีสวนหิน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
ถ้ำพระโพธิสัตว์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
ถ้ำธรรมทัศน์ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
เขาครก อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
ล่องแก่งแม่น้ำป่าสัก อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
สวนนกไผ่ต่ำ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
วัดเขาแก้ววรวิหาร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
เสาร้องไห้ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
บ้านเขาแก้ว มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
กลุ่มสตรีทอผ้า ต.ต้นตาล กิจกรรม เขต/อำเภอ สระบุรี 
ถ้ำพระธาตเจริญธรรม อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
หมู่บ้านผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล บ้านต้นตาล มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
เจดีย์พระคุณแม่ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
ถ้ำรถไฟ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกโพธิหินดาด อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกแผงม้า อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมหมู่บ้าน ลานทอง มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
ทุ่งทานตะวัน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกสวนมะเดื่อ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกป่าลานหินดาด อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
ไร่ยานา มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยวน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
เส้นทางวัฒนธรรมหมู่บ้านไทยผวน มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
ฟาร์มจรเข้สวนสัตว์ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
พิพิธภัณฑ์เมือง (พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี) วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
ไร่องุ่นคุณมาลี มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
จุดชมวิวเจ็ดคต มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
ถ้ำดาวเขาแก้ว อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
วนอุทยานมวกเหล็ก อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
สวนรุกขชาติมวกเหล็ก อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
เนินพิศวง ถนนสายวังม่วง-มวกเหล็ก อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกดงพญาเย็น อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกมวกเหล็ก อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
มณฑปพระพุทธบาท วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
พระพุทธบาทน้อย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
พระพุทธบาท วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
บ่อพรานล้างเนื้อ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
ถ้ำประทุน อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
ถ้ำเทพนิมิตรธารทองแดง อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เขต/อำเภอ สระบุรี 
ทะเลสาปบ้านหมอ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
สวนพฤกษศาสตร์พุแค อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
สวนพฤกศาสตร์ มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สระบุรี 
เขาพระพุทธบาทน้อย อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
ถ้ำศรีวิไล อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า กิจกรรม เขต/อำเภอ สระบุรี 
ผาเสด็จ อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกสามหลั่น อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกโตนรากไทร อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกเจ็ดคต อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
น้ำตกโกรกอีดก อุทยาน ป่าเขา เขต/อำเภอ สระบุรี 
สะพานปลา กิจกรรม เขต/อำเภอ สมุทรสาคร 
สนามกอล์ฟ (เอกชัยกอล์ฟ) กิจกรรม เขต/อำเภอ สมุทรสาคร 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร มนุษย์สร้างขึ้น เขต/อำเภอ สมุทรสาคร 
ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก ประวัติความเป็นมา ยะลา 
น้ำตกเขาคราม จุดชมวิว พัทลุง 
วนอุทยานน้ำตกบริพัตร น้ำตก สงขลา 
วัดคูหาภิมุข ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) ยะลา 
ศาลเจ้าเล่าเอี๊ยะกง (ตลาดสายบุรี) ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) ปัตตานี 
วัดถ้ำตลอด ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) สงขลา 
น้ำตกธารโต น้ำตก ยะลา 
ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ประวัติความเป็นมา นราธิวาส 
น้ำตกห้วยโต้ น้ำตก กระบี่ 
น้ำตกเหรียงทอง น้ำตก พัทลุง 
น้ำตกโตนต้นไทร น้ำตก พังงา 
วัดพะโคะ (วัดราชประดิษฐาน) ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) สงขลา 
หาดชาญดำริ อ่าว/หาดทราย/ชายทะเล ระนอง 
สวนสัตว์ภูเก็ต สวนสัตว์/ศูนย์ฝึกสัตว์/พิพิธภัณฑ์สัตว์ ภูเก็ต 
น้ำตกไพรวัลย์ น้ำตก พัทลุง 
หาดอ่าวมะนาว อ่าว/หาดทราย/ชายทะเล นราธิวาส 
น้ำตกทุ่งยอ น้ำตก ชุมพร 
น้ำพุร้อนเค็มคลองท่อม น้ำพุร้อน/บ่อน้ำร้อน/ธารน้ำ กระบี่ 
น้ำตกโตนไพร น้ำตก พังงา 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา พิพิธภัณฑ์ สุราษฎร์ธานี 
ศาลเจ้าเล่งจูเกียง ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) ปัตตานี 
วัดมัชฌิมาวาส ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) สงขลา 
หาดบางเบน อ่าว/หาดทราย/ชายทะเล ระนอง 
ศาลหลักเมืองยะลา ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) ยะลา 
ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร พรุ/ป่าชายเลน/พื้นที่ชุ่มน้ำ นราธิวาส 
ถ้ำทิพย์ปรีดา ถ้ำ ชุมพร 
น้ำตกโจนลงเล น้ำตก สตูล 
น้ำตกผางาม น้ำตก ชุมพร 
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) สุราษฎร์ธานี 
หาดประพาส อ่าว/หาดทราย/ชายทะเล ระนอง 
ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษทักษิณราชนิเวศน์ โครงการหลวง/โครงการพระราชดำริ นราธิวาส 
โบราณสถานวัดโมคลาน ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ นครศรีธรรมราช 
น้ำตกสามเหว น้ำตก ชุมพร 
พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ กระบี่ 
วัดจะทิ้งพระ ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ สงขลา 
บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ถ้ำ พัทลุง 
น้ำตกโตนปลิว น้ำตก สตูล 
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) พัทลุง 
วนอุทยานแห่งชาติสระนางมโนห์รา วนอุทยาน พังงา 
สวนสมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสาธารณะ/สวนหย่อม ปัตตานี 
หมู่บ้านทอน ศูนย์การเรียนรู้ฯ (เกี่ยวกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น) นราธิวาส 
วัดถ้ำเสือวิปัสสนา ประวัติความเป็นมา กระบี่ 
วัดมหัตตมังคลาราม ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) สงขลา 
จุดชมวิวผาชะโด จุดชมวิว สตูล 
หาดแหลมสน อ่าว/หาดทราย/ชายทะเล ระนอง 
สนามกีฬากลางหุบเขาและสวนสุดสยาม ศูนย์กีฬา/สนามกีฬาสถานที่ทางการกีฬาทางบก/ทางน้ำ/ทางอากาศ ยะลา 
น้ำตกห้วยเหมือง น้ำตก ชุมพร 
ภูเขาอกทะลุ ถ้ำ พัทลุง 
ถ้ำพระขยางค์ จุดชมวิว ระนอง 
วัดเกาะถ้ำ สถานปฏิบัติธรรม สงขลา 
วัดรัตนาราม (วัดแก้ว) ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) สุราษฎร์ธานี 
หมู่บ้านซาไก วิถีชีวิตความเป็นอยู่ (ชุมชน) ยะลา 
อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว น้ำตก ระนอง 
วัดนารายณิการาม ชุมชนโบราณ/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ พังงา 
บ้านปะเสยะวอ ศูนย์การเรียนรู้ฯ (เกี่ยวกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น) ปัตตานี 
น้ำตกเหวโหลม น้ำตก ชุมพร 
วัดเชิงเขา ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) นราธิวาส 
วัดเขาบ่อ ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) สงขลา 
ตลาดนัดปาลัส ห้างสรรพสินค้า/แหล่งช้อปปิ้ง/ตลาดสด/ตลาดนัด/ถนนคนเดิน ปัตตานี 
บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู ถ้ำ ชุมพร 
วัดราษฎร์อุปถัมภ์ ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) พังงา 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง หมู่เกาะ ระนอง 
อุโมงค์ปิยะมิตร พิพิธภัณฑ์ ยะลา 
เขื่อนบางลาง เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ ยะลา 
หาดตะโละกาโปร์ อ่าว/หาดทราย/ชายทะเล ปัตตานี 
มัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส (หลังใหม่) ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) นราธิวาส 
อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติ ระนอง 
สุสานหอยแหลมโพธิ์ ซากฟอสซิล กระบี่ 
วัดเอกเชิงแส ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) สงขลา 
เกาะสาหร่าย หมู่เกาะ สตูล 
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) สงขลา 
เกาะค้างคาว หมู่เกาะ ระนอง 
ปากน้ำชุมพร จุดชมวิว ชุมพร 
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สุราษฎร์ธานี 
หาดยาว อ่าว/หาดทราย/ชายทะเล ตรัง 
หมู่เกาะพีพี หมู่เกาะ กระบี่ 
สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง โครงการหลวง/โครงการพระราชดำริ ยะลา 
เกาะช้าง หมู่เกาะ ระนอง 
ปากน้ำหลังสวน อ่าว/หาดทราย/ชายทะเล ชุมพร 
หมู่เกาะห้อง หมู่เกาะ กระบี่ 
วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ถ้ำ พัทลุง 
ศูนย์วิจัยยางสงขลา ศูนย์วิจัย (เกษตร)/สถานีทดลอง (เกษตร) สงขลา 
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงา สวนสัตว์/ศูนย์ฝึกสัตว์/พิพิธภัณฑ์สัตว์ พังงา 
ถ้ำลอดใหญ่ ถ้ำ พังงา 
หาดในหาน อ่าว/หาดทราย/ชายทะเล ภูเก็ต 
หมู่เกาะห้า หมู่เกาะ กระบี่ 
หาดรัชดาภิเษก อ่าว/หาดทราย/ชายทะเล ปัตตานี 
สำนักสงฆ์ถ้ำตาปาน ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) พังงา 
สถาบันทักษิณคดีศึกษา พิพิธภัณฑ์ สงขลา 
เขาฝาชี จุดชมวิว ระนอง 
หาดแสนสุขลำปำ ทะเลสาบ/หนอง/บึง พัทลุง 
หาดราชรักษ์ จุดชมวิว ปัตตานี 
หอพระอิศวรและเสาชิงช้า ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) นครศรีธรรมราช 
หาดถ้ำพระนาง ถ้ำ กระบี่ 
ชุมชนชาวมอแกน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ (ชุมชน) พังงา 
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี น้ำตก ระนอง 
วัดธารน้ำไหล (สวนโมกข์พลาราม) ศาสนสถาน (วัด/โบสถ์/มัสยิด ฯลฯ) สุราษฎร์ธานี 
หาดคลองจาก จุดชมวิว พังงา 
หาดนพรัตน์ธารา อ่าว/หาดทราย/ชายทะเล กระบี่ 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พัทลุง 

[หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
ไปหน้าที่ | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82