ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดดอนชาติธุรกิจบันเทิง สถานีวิทยุกระจายเสียง
บริษัท พี.เอส.เอ็ม.บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด ให้บริการรักษาความปลอดภัยสำหรับอาคาร บ้านเรือน สถานที่ต่างๆ และบุคคลทั่วไป
บริษัท บันเทิง กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการรับออกแบบวางแผนสื่อโฆษณา สถานที่จัดแสดงงานและสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพบันเทิงสุโขทัย กระจายเสียงวิทยุโดยเสาสัญญาณ
บริษัท เค.บี.ดี. โปรเฟสชั่นนอล จำกัด ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่เพื่อการค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกัญทรัพย์ 2014 จ้างเหมาบริการชุมชน การบริหารลูกหนี้ การจัดการเก็บเงิน การติดตามหนี้ (แฟลตเช่า เอื้ออาทร)
บริษัท เนื้อหอมการบันเทิง จำกัด ประกอบกิจการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ
บริษัท โอห์ม แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ และผลิตงานแสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์
บริษัท ถนัดบันเทิง โปรดักชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายภาพยนต์ ละครโทรทัศน์ สารคดี
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบันเทิงเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบอล ธุรกิจบันเทิง ประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพาฝัน บันเทิงศิลป์ อินเตอร์ ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ห้องบันทึกเสียง ผลิตสื่อโฆษณา งานนำเสนอ
บริษัท จาโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ร้านอาหาร ภัตตาคาร ศูนย์อาคาร ผับ บาร์ สถานบันเทิง
บริษัท ธงชัยการบันเทิง จำกัด ประกอบกิจการบริการด้านการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการบันเทิง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสาวยโสโฮมบันเทิง ประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นความถี่เอเอ็มหรือเอฟเอ็ม
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมร ธุรกิจบันเทิง ประกอบกิจการสถานีวิทยุ โทรทัศน์ สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
บริษัท อิมเพคเคเบิล จำกัด ให้บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน หรือโอกาสพิเศษต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า
บริษัท เอ ซัพพลายเออร์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมเพื่อติดตั้งในยานพาหนะ
บริษัท บี ซัพพอร์ทเตอร์ จำกัด ผลิตอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม เพื่อติดตั้งในยานพาหนะ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอีสานบันเทิงและวิศวกรรม ประกอบการบ้านจัดสรร
บริษัท โซลเมท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจ ซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
บริษัท เอสพี เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ค้า เครื่องมือวิทยาศาสตร์สารเคมี เครื่องแก้ว เครื่องมือแพทย์ ครุภัณฑ์ โต๊ะ
บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด จดทะเบียนธุรกิจ ทำบัญชี สอบบัญชี และบริการอื่นๆ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดยูกะ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต นำเข้าและส่งออกสินค้า
บริษัท โรยัล ฟาร์มา (168) จำกัด จำหน่ายยาสำเร็จรูป เวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไตรตรึงษ์เจริญ คอนสตรัคชั่น 45201 การก่อสร้าง
บริษัท ซูปเปอร์บันเทิง เฮงเฮงเฮง 92130 ผลิตรายการโทรทัศน์ วิทยุ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีเดีย สตรอม ผลิต จำหน่ายเผยแพร่ นิตยสาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิทยุภูไทบันเทิง ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเติมใจธุรกิจบันเทิง ประกอบกิจการจัดรายการวิทยุและรับจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบญญทิพย์ธุรกิจบันเทิง ประกอบกิจการผลิตสื่อวิทยุ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดม่านบันเทิง สถานีวิทยุกระจายเสียง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดดีเจ ธุรกิจบันเทิง ประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอารยะธุรกิจบันเทิง สถานีวิทยุ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสายบันเทิงอรัญ ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
บริษัท เค.ซี.โบรกเกอร์ จำกัด ตัวแทนและนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปลาลูกคอกโฮมบันเทิง ประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นความถี่ เอ เอ็ม หรือ เอฟ เอ็ม
บริษัท ไอโอมิกส์ จำกัด ประกอบกิจการค้า ข้าว และพืชผลทางการเกษตรอื่นทุกชนิด
บริษัท พี.เอ็น. บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายหนังสือเรียน หนังสือทุกชนิด


ไปหน้าที่ | 1