ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดณัฐภัทร ทองคำ ขนส่ง รับซื้อ จำหน่าย เศษเหล็ก ขี้กลึง โลหะทุกชนิด รับจ้างขนส่งเศษเหล็กและโลหะ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุตรดิตถ์ แอลซีอาร์ ขนส่ง การขนส่ง โดยรถยนต์ประจำทาง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดนครกุดลิงง้อ ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งสินค้า
บริษัท ใหญ่ขนส่งชัยภูมิ จำกัด การขนส่งสินค้าทางบก
ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.ศิริโชค ไม้ชิพ ขนส่ง ซื้อ ขาย แปรรูป ไม้ยูคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัดยุธิษเฐียรการขนส่ง รับจ้างบรรทุกขนส่งทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอ้นนารี ขนส่ง ให้บริการขนส่งขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.พรเจริญ ขนส่ง ขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดนายพันธ์ ขนส่ง ประกอบกิจการ ขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบกทางน้ำ ทางอากาศทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.สมานก่อสร้างและขนส่ง ประกอบกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด
บริษัท โกลด์ไลน์ เครนและขนส่ง(2014) จำกัด ขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทางบก ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งบริการนำของออกจากท่าเรือ ตามพิธีศุ
บริษัท พรสมบัติ แอนด์ เซอร์วิส ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่่งด้วยยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
บริษัท ณัฐพงษ์ ขนส่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและนอกประเทศ
บริษัท เทพารักษ์ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทางบก
บริษัท ชอเซ่งฮง ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่ง บริการให้เช่ารถพร้อมพนักงานขับรถ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงเพชรขนส่ง 2009 (ปน.) ขนส่งและขนถ่ายสินค้าทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์อุดมขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสร้อยสุวรรณ ธุรกิจขนส่ง ประกอบกิจการขนส่ง
บริษัท วริศรา การขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทุกประเภท
บริษัท กระบี่พังงาขนส่ง จำกัด กิจการรับบริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ รถยนต์และรถอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกเพื่อตรวจรับรอง
บริษัท นันทกร ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกลีบบัว ขนส่ง ประกอบกิจการให้เช่า รถยนต์
บริษัท แสงประเสริฐขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์สง่าขนส่ง ประกอบกิจการขนส่ง
บริษัท ส.อรุณขนส่ง (ไทย) จำกัด ขุดและดูดกรวดทรายและดินลูกรัง ตลอดจนผลิตผลต่างๆ ที่ใด้จากกรรมวิธีการผลิต
บริษัท ร่ำรวยขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งสินค้าและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหขนส่ง (2014) การขนส่งสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิคม 2014 ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งทางบก
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส.อาร์. ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ ทางถนน ภายในท้องถิ่นหรือระยะทางไกลด้วยรถบรรทุกหรือยานพาหนะอื่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัดศศิธร ขนส่ง บริการขนส่งสินค้าและสถานที่เก็บสินค้า
บริษัท ชื่นกมลขนส่งและการโยธา จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดรวมทั้งงานโยธาทุกประเภท
บริษัท เอกสิทธิ์ ขนส่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการรับขนส่งสินค้าทุกชนิด
บริษัท พี.เจ. ด่วนอีสาน ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการให้บริการขนส่งทางเบ็คเตล็ดทั่วประเทศ
บริษัท สุจิตรา ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการการค้า รับจ้างขนส่ง สินค้า ทุกประเภท
บริษัท นริสสะโร ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการรับจ้างวิ่งรถส่งสินค้าทุกประเภททุกชนิด
บริษัท กมลสุข ขนส่ง จำกัด บริการงานขนส่งสินค้าและเข้าร่วมบริการขนส่งทุกชนิด
บริษัท ธนารักษ์ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพชมภู ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
บริษัท ศักดิ์เจริญทรัพย์ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสารทางบกภายในประเทศ
บริษัท ช.เจริญเมืองขนส่ง จำกัด รับจ้างทำการขนส่งสินค้าทางบกทั้งราชอาณาจักร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรทรัพย์สว่างขนส่ง จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค
ห้างหุ้นส่วนจำกัดภคพลการขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งทางถนน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดยโสธรขนส่ง 2014 ประกอบกิจการขนส่งสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงเกลือ-ขอนแก่น ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งสินค้า ขนส่งผู้โดยสาร และงานขนส่งทั่วไป
บริษัท อุดมสุขกบินทร์บุรีขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดขนส่ง บุญญารัตน์ (2014) ประกอบกิจการขนสินค้าประเภทปูนถุง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรพนม ขนส่ง ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งทั่วไป
บริษัท ขนส่งสานนท์ จำกัด ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน
บริษัท นิรุต ทีม ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่ง บรรทุกสินค้าทางบก
ห้างหุ้นส่วนจำกัดคนขนส่ง ทรานสปอร์ต ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกลั่นทอง ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสารทั้งทางบกทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพบโชค ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
บริษัท โรจตวงสิน ขนส่ง จำกัด บริการขนถ่ายสินค้า
บริษัท พรสมบัติ ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งด้วยยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดช.บัวนารถ ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบกและทางน้ำ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดวรภพ ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่ง อาหารสัตว์ พืชผลทางการเกษตร ทุกชนิดทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสิงห์เบญจพลขนส่ง ขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสาร
บริษัท กิตก้องภพขนส่ง จำกัด รับส่งคอนกรีตผสมเสร็จ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดนาวี 32 ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
บริษัท จูตี้ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งพัสดุขนาดเล็กในเชียงใหม่โดยรถมอเตอร์ไซด์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบัวผัน ขนส่ง ขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในและต่างประเทศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจีเจ ขนส่ง ขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดมลสมานขนส่ง รับจ้างขนส่งสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดมุกทอง ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิรัตน์ แอนด์ ธวัชชัย ขนส่ง ประกอบกิจการ รถขนส่ง รถตู้ทึบ ขนาด 4 6 10 ล้อ ทั่วประเทศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตชินขนส่ง ประกอบกิจการขนส่ง รับจ้างขนส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค ทั่วราชอาณาจักร
บริษัท ทรัพย์อุดมศักดิ์ศรีขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการด้านให้บริการขนส่งสินค้าทางบก รวมถึงการให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ.เอ็ม. ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฮงดี(2828) ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า และจัดหาสถานที่พักสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสีหะวงษ์ ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นตาลขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกรินกรินทร์ ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
บริษัท พ.พัทลุง ขนส่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ส่งออกยางพารา
ห้างหุ้นส่วนจำกัดลาภทวี ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจันทร์ฉาย (รุ่งเรืองขนส่ง) ประกอบกิจการขุดลอกคู คลอง ฝาย เขื่อน ทุกชนิดทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดวศินี ขนส่ง 1988 ประกอบกิจการขนส่งและถ่ายสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค.วาย.เอ็ม. ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรรวงทองขนส่ง ประกอบกิจการรับซื้อพืชไร่ทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดก.การขนส่ง ขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
บริษัท บุญทอง ขนส่ง 2557 จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
บริษัท อีสานขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่บัวขาว ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่านสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.สนิท ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรีเมี่ยมไทยขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร ทั้งภายในและต่างประเทศและการขนส่งทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอิสราภัทร์ ขนส่ง ประกอบกิจการรับขนส่งพนักงาน และบุคคลทั่วไป
ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์ทวี 999 ขนส่ง การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งรุ่งเรือง ขนส่ง ขนส่งของหรือสินค้า
บริษัท เจเอสวี ขนส่ง จำกัด ประกอบธุรกิจบริการขนส่งสินค้า ทั่วราชอาณาจักร ขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงรับส่งเอกสารต่างๆ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศกัญญา ขนส่ง ขนส่งและขนถ่ายสินค้า
บริษัท สมัยนิยม ขนส่ง จำกัด การให้บริการขนส่ง อิฐ หิน ดิน ทราย และอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดภมรพล เอ็กซ์เพรส ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
บริษัท วัสดุขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง หิน ดินลูกรัง กรวด ทราย
บริษัท ไชโยแม่สอดขนส่ง จำกัด ขนส่งทางบก รถบรรทุกสิบล้อ รถพ่วง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสนธยาพืชผลขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีจงมี ขนส่ง ประกอบกิการขนส่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ.เอส.รุ่งเจริญทรัพย์ ขนส่ง ประกอบกิจการบริการรับจ้างขนส่งสินค้า
บริษัท ตุงคะเสน ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งทุกประเภท
บริษัท ศุภสินขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดภัทรมงคลขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งอาหารสัตว์ให้กับโรงงาน เพื่อส่งให้เกษตรกร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคเอส ขนส่งชลบุรี การรับส่งสินค้าระหว่าง กรุงเทพฯ-ชลบุรี-ระยอง โดยรถบรรทุก
ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งอรุณ ขนส่ง การขายส่งสินค้าทางถนน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรนที ขนส่ง ประกอบกิจการ ขนส่ง และ ขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
บริษัท สุขมั่นคง ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไตรรงค์ ขนส่ง ประกอบกิจการรับส่งสินค้าภายในประเทศ
บริษัท ชัยธนาขนส่ง จำกัด การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบัวลอยรุ่งเรืองทรัพย์ ขนส่ง ประกอบกิจการบริการรถรับจ้างทั่วไป
บริษัท มณฑลขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัชชัย ขนส่งเซอร์วิส ประกอบกิจการขนส่งอาหารสัตว์ทุกชนิดทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคพูลทรัพย์ ขนส่ง (2014) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรงกลด ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมทั้งคนโดยสาร
บริษัท ศิริเชษฐ์อินเตอร์ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
บริษัท อนันต์ฟาร์ม ขนส่ง จำกัด การขนส่งภายในประเทศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดภูเงิน ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่ง สินค้าทางถนน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งทวีทรัพย์เจริญขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทุกชนิดภายในประเทศ
บริษัท ชวนเจริญ ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการบริการขนส่งสินค้า
บริษัท ดีแอนด์บี ยิ่งเจริญ ขนส่งปลอดภัย จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทุกชนิด
บริษัท เจอร์นี่ย์ พลัส จำกัด ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
บริษัท ทิวทองขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดนำทรัพย์ ขนส่ง การดำเนินการเกี่ยบกับการถมดินการปรับการขนย้ายดิน
บริษัท บุญทัน ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้าทางถนน
บริษัท กว้างไพศาลขนส่งและการโยธา จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
บริษัท จันทิมาพร ขนส่ง จำกัด รับจ้างขนส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุขสมหวังขนส่ง รับจ้าง บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าให้กับบริษัทที่ว่าจ้าง
บริษัท ภรณ์กิตติขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
บริษัท คุ้มพญาคำ ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการบริการ ขนส่ง คนโดยสาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.คิว.ขนส่ง ขนส่งสินค้าทางถนน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพ่วงศรี ขนส่ง ประกอบกิจการด้านขนส่ง
บริษัท ไทย เอเจ ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพัฒนะขนส่ง ประกอบกิจการ ขนส่งและขนถ่ายสินค้าทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจ.เรืองทอง ขนส่ง ประกอบกิจการ ให้บริการ รถรับจ้าง รถขนส่งสินค้า ภายในประเทศ
บริษัท บัณฑิตา 999 ขนส่ง จำกัด ให้บริการรับขนส่งสินค้าทุกชนิด ภายในประเทศ และต่างประเทศ
บริษัท ณัฐวัลย์ขนส่ง 2013 จำกัด ประกอบกิจการขนส่งทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพะเนตร์ ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งในและต่างประเทศ
บริษัท เมืองยิ่งเจริญ ขนส่ง จำกัด บริการ ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง พร้อมออกแบบและตั้งระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น
บริษัท ปณิตาขนส่ง2013 จำกัด ประกอบกิจการขนส่ง สินค้าทุกชนิด
บริษัท กรุงเทพ-ทับสะแก ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
บริษัท อนันตทรัพย ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการ บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งในและต่างประเทศ
บริษัท ยุทธนาขนส่งภาคใต้ จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทุกชนิด
บริษัท รัตนศักดิ์ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
บริษัท ดีแอนด์บี ยิ่งเจริญ ขนส่งปลอดภัย จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทุกชนิด
บริษัท เจอร์นี่ย์ พลัส จำกัด ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
บริษัท ทิวทองขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดนำทรัพย์ ขนส่ง การดำเนินการเกี่ยบกับการถมดินการปรับการขนย้ายดิน
บริษัท บุญทัน ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้าทางถนน
บริษัท กว้างไพศาลขนส่งและการโยธา จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
บริษัท จันทิมาพร ขนส่ง จำกัด รับจ้างขนส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุขสมหวังขนส่ง รับจ้าง บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าให้กับบริษัทที่ว่าจ้าง
บริษัท ภรณ์กิตติขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
บริษัท คุ้มพญาคำ ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการบริการ ขนส่ง คนโดยสาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.คิว.ขนส่ง ขนส่งสินค้าทางถนน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพ่วงศรี ขนส่ง ประกอบกิจการด้านขนส่ง
บริษัท ไทย เอเจ ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพัฒนะขนส่ง ประกอบกิจการ ขนส่งและขนถ่ายสินค้าทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจ.เรืองทอง ขนส่ง ประกอบกิจการ ให้บริการ รถรับจ้าง รถขนส่งสินค้า ภายในประเทศ
บริษัท บัณฑิตา 999 ขนส่ง จำกัด ให้บริการรับขนส่งสินค้าทุกชนิด ภายในประเทศ และต่างประเทศ
บริษัท ณัฐวัลย์ขนส่ง 2013 จำกัด ประกอบกิจการขนส่งทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพะเนตร์ ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งในและต่างประเทศ
บริษัท เมืองยิ่งเจริญ ขนส่ง จำกัด บริการ ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง พร้อมออกแบบและตั้งระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น
บริษัท ปณิตาขนส่ง2013 จำกัด ประกอบกิจการขนส่ง สินค้าทุกชนิด
บริษัท กรุงเทพ-ทับสะแก ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
บริษัท อนันตทรัพย ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการ บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งในและต่างประเทศ
บริษัท ยุทธนาขนส่งภาคใต้ จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทุกชนิด
บริษัท รัตนศักดิ์ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีวรรณ ขนส่ง ให้บริการขนส่งทุกประเภท โดยรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบดินทร์เดชา ขนส่ง บริการขนส่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดท.ทวีทรัพย์ ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรชัยอุดรขนส่ง บริการขนส่งสินค้าทางบก
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโค้วเป็งย่งฮง ขนส่ง ประกอบกิจการเป็นนายหน้าตัวแทน และรับจ้างขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกันฤทัยขนส่ง ประกอบกิจการค้า ขนส่งสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจันทบุรี พลาสติก ขนส่ง ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้า ตู้คอนเทนเนอร์ (โดยใช้รถหัวลาก)
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลวรรณ ขนส่ง 2013 ประกอบกิจการขนส่งกระดาษม้วน และกระดาษอัดก้อน
บริษัท รักษาทรัพย์ ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวยทรัพย์1973 ขนส่ง บริการขนส่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดลลิลณัฐฌา ขนส่ง ประกอบกิจการขนนส่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีแอนด์เอ็นขนส่ง การขนส่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดก้าวที่เก้า ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดดวงวราพันธ์ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไข่นุ้ย นครศรีธรรมราชขนส่ง บริการการขนส่งสินค้าประเภทต่างๆทางถนน ภายในท้องถิ่นหรือระยะทางไกลด้วยรถบรรทุกหรือยานพาหนะอื่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัดมนาสิทธิ์ขนส่ง การขนส่งสินค้าทางถนน
บริษัท เค.ไอ.จี การขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรพิพัฒน์กิจ เครน ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งและถ่ายสินค้า และจัดดการระวางการขนส่งสินค้าทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตน์ ขนส่ง การขนส่งโดยรถบรรทุก
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิธทร ขนส่ง ประกอบกิจการ ขนส่งและเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกรียงศักดิ์ชัย ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดการโยธาขนส่ง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพรวัลย์ขนส่ง (นครปฐม) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกฤษณ์อมร ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุตรดิตถ์พิชัย ขนส่ง รับจ้างขนส่งสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีแอนด์บี ขนส่ง ประกอบกิจการ ขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็น พี พี ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งสินค้า ประเภทต่าง ๆ ทางถนน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งใจ ขนส่ง บึงกาฬ ประกอบกิจการรับส่งสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดมิตรเกษตร ขนส่ง 2556 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
บริษัท พรเพ็ชร ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า การขนส่งทางถนน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเหมรัศม์ ขนส่ง รับจ้างขนส่งทางบกด้วยรถยนต์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดซาเมอร์ ขนส่ง ประกอบกิจการให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า พัสดุ และสิ่งของ รวมทั้งให้บริการขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดส. ชนะชัย ขนส่ง ประกอบกิจการให้บริการจัดทำงานตามลูกค้าสั่งทำ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสระหลวงการขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดภัทราพงษ์ ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุวีดา ขนส่ง ประกอบกิจการให้บริการจัดส่งสินค้า ติดตั้งประกอบเฟอร์นิเจอร์ และสินค้าอื่น ๆ ทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดมิตรภาพขนส่งภาคใต้(2013) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.แก้วมรกตขนส่ง กิจการขนส่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดชะอวดบริการขนส่ง ขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคนฤดล ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้าภายในประเทศ
บริษัท บ้านสวนสลัด ขนส่ง จำกัด การขนถ่ายสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมพงษ์อุบลรัตน์ ขนส่ง บริการขนส่งสินค้าทางถนน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปฐวี789ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีนครชัยขนส่ง ขนส่งสินค้า
บริษัท ดาวเงิน ขนส่ง จำกัด ประกอบการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
บริษัท น้อยสีมา ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระกูลภู โชครุ่งเรือง ขนส่ง ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้า ทุกชนิด ทุกประเภท
บริษัท กิจรุ่งเรืองทรัพย์ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดท.พลาญชัย ขนส่ง การขนส่งสินค้าทางถนน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดทวีทรัพย์ ขนส่ง 1999 รับขนส่งสินค้าทางบก
ห้างหุ้นส่วนจำกัดครอบครัวขนส่ง มงคลทรานสปอร์ต ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญมีรุ่งเรืองขนส่ง ประกอบกิจการขนส่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเด่นดวง ขนส่ง ประกอบกิจการให้บริการขนส่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค.เค. ขีด ขนส่ง บริการขนส่งน้ำมันพืช
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกฤติพงศ์ ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาณุวิชญ์บุญ ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอมกมล ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่ง หิน ทราย และวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเหรียญทองเซอร์วิส ขนส่ง ขนส่งสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดดวงเดือน ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทุกชนิด รวมทั้งคนโดยสารทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศทั้งภายในประเทศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัญจทรัพย์ขนส่ง บริการขนส่งปูนซีเมนต์ผง และจำหน่ายปูนซีเมนต์ผง ขนส่งสินค้าทุกชนิด และรับจ้างขนสินค้าทั่วประเทศ
บริษัท พานทองคำขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
บริษัท ยาฤทธิ์ ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางถนน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดช.จิตลัดดา ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งสินค้า ปูนซีเมนต์ เถ้าถ่าน และน้ำยา ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.เอ็น.อี. เรืองรุ่ง ขนส่ง ประกอบกิจการบริการขนส่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญแก้ว ขนส่ง ขนส่งและขนถ่ายสินค้าทางบก
บริษัท ชัยณรงค์ เครนและขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทางบก ทั่วราชอาณาจักร
บริษัท เอสเอสเจริญขนส่ง จำกัด ขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งฤดีศรีเจริญ ขนส่ง บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
ห้างหุ้นส่วนจำกัดชิณโชติ ขนส่ง ประกอบกิจการบริการขนส่งสินค้า
บริษัท ดารณีขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางถนน
บริษัท โภคทรัพย์ ขนส่ง 98 จำกัด บริการรับส่งผู้โดยสารรถตู้ประจำทางระหว่างจังหวัด
บริษัท ขนส่งอ้อยและน้ำตาลทราย จำกัด ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องทุกชนิด
บริษัท ยิ่งรุ่งเรือง ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดวรปรัชญ์ขนส่ง ขนส่งและขนถ่ายสินค้า
บริษัท มณีหาญขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทุกชนิดรวมทั้งคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ
บริษัท ไพวัลย์ขนส่งเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปุลวัชรขนส่ง การขนส่งสินค้าทางถนน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส.วี รุ่งเรือง ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมใจ ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งสินค้าและรับจ้างขนส่งสินค้าทั่วไป
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคอำนวยชัยขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.อัตโต เจริญรุ่งเรือง ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทางบก
ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.เชิดพงษ์ ขนส่ง ประกอบกิจการด้านขนส่งทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพุฒิพัฒน์ ขนส่ง ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
บริษัท วิศณุพรหม ขนส่ง จำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร
บริษัท ศิลลา ขนส่ง จำกัด ประกอกบิจการรับจ้างขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทุกประเภท
บริษัท สามเอส ขนส่ง จำกัด รับจ้างขนส่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจตนาเจริญขนส่ง ประกอบกิจการบรรจุพืชผลทางการเกษตร

[หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
ไปหน้าที่ | 1  2