ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย

บริษัท เอ็น.อี.ก๊าซโซน จำกัด ผลิตและจำหน่ายก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลวทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดขลุง ก๊าซ ประกอบกิจการรับเป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ และการติดตั้งของรถที่ใช้ก๊าช LPG CNG
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปอนด์ ก๊าซ แอนด์ อ็อกซิเย่น จำหน่ายแก๊สหุงต้มอ็อกซิเย่นเตาแก๊สและอะไหล่อุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับแก๊ส
บริษัท ไทยเจริญ โกลบอล ก๊าซ จำกัด ประกอบกิจการโรงบรรจุก๊าซอุตสาหกรรม
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกระบี่ กีรติ ก๊าซ ประกอบกิจการโรงงานบรรจุ และจำหน่ายก๊าซหุงต้ม
ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีเอพี ก๊าซแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า
บริษัท วังหิน ออโต้ ก๊าซ จำกัด ประกอบกิจการติดตั้งแก๊สรถยนต์
บริษัท ร้อยเอ็ด ไบโอก๊าซ จำกัด ผลิต รับซื้อ และจำหน่ายก๊าซชีวภาพและพืชพลังงานทุกชนิด
บริษัท สามชายก๊าซ (เสาไห้) จำกัด ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีดน้ำยาพ่นกันสนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งอุบลก๊าซ ประกอบกิจการแบ่งบรรจุ โรงบรรจุ สถานีเก็บถังแก็สหุงต้ม
บริษัท สามชายก๊าซ (เสาไห้) จำกัด ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีดน้ำยาพ่นกันสนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งอุบลก๊าซ ประกอบกิจการแบ่งบรรจุ โรงบรรจุ สถานีเก็บถังแก็สหุงต้ม
บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไบโอก๊าซ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ลม คลื่นทะเล แก๊สชีวภาพ
บริษัท ซีวีทีก๊าซ จำกัด ประกอบกิจการรับจ้างบรรจุก๊าซหุงต้ม โดยไม่ผลิต
บริษัท กบินทร์บุรี ก๊าซปิโตรเลียม จำกัด ประกอบกิจการค้าแก๊ส
บริษัท บ้านด่าน ก๊าซปิโตรเลียม จำกัด ประกอบกิจการค้า แก๊ส LPG น้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการ แก๊ส LPG
บริษัท ไทย ไบโอก๊าซ เทคโนโลยี จำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ
บริษัท ไบโอก๊าซ เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ
บริษัท เอส.อาร์.ก๊าซเซส จำกัด ประกอบกิจการค้า อุปกรณ์ ที่ใช้ในการบรรจุก๊าซ
บริษัท ธงชัยก๊าซแอนด์เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการสถานีบริการแก๊ส น้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัท บุญชัยก๊าซหนองบอน จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายแก๊สหุงต้ม แก๊สรถยนต์ LPG
บริษัท ฉัตรมงคล อินดัสเตรียล ก๊าซ จำกัด จำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรมทุกชนิด รวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัด เชื่อมต่าง ทุกชนิด
บริษัท แอดว้านซ์ปิโตรเลียมก๊าซ 51410 ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดป.ทวีทองผาภูมิก๊าซปิโตรเลียม ประกอบกิจการสถานีบรรจุแก๊ส
ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเรืองกิจก๊าซ ประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซสำหรับรถยนต์
บริษัท พีเอ็นดี ก๊าซ ซัพพลาย จำกัด จำหน่ายปลีกและส่งน้ำมันเชื้อเพลิง


ไปหน้าที่ | 1