ค้นข้อมูล
Home Thailand Data ข้อมูลจังหวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า บริษัท ศาสนสถาน ข้อมูลภาครัฐ Login

ข้อมูลบริษัทในประเทศไทย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรทวีทรัพย์ ก่อสร้าง ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเล้ง เจริญการก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลาก่อสร้าง ประกอบกิจการงานก่อสร้างอาคารทั่วไป
บริษัท บุญลือการก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัและงานก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรัสยารุ่งทรัพย์ก่อสร้าง ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนวิชญ์ ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรีรัตน์ อุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง ผลิตอิฐบล๊อก ซื้อขายวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดยัวร์ สไมล์ ก่อสร้าง ประกอบก่ิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท สิทธิภัทรนครก่อสร้าง จำกัด รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดชา แม่กลองก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระกูลแสง ก่อสร้าง 999 รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรพัฒนาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิตตภณก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองไกรในก่อสร้าง ประมูลขายสินค้าตามวัตถุประสงค์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดหนองน้ำขุ่นการก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดด่านช้างการก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ภณิตาวัสดุการก่อสร้าง จำกัด รับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ถนนสะพานเขื่อนและงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิรภัทรก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมิงหยงก่อสร้าง การก่อสร้างอาคารทั่วไป
บริษัท ไม้แบบ 1971 ก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอภิสร การก่อสร้าง ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอเพ่นกรุ๊ปก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมมารถ ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ ถนน สะพาน อุโมงค์ ก่อสร้างทั่วไป
ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.สาธร วัสดุก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกองเงิน ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโฟคโฟคก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค
ห้างหุ้นส่วนจำกัดมังกรกฤษดาก่อสร้าง การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน อาคารสำนักงาน ร้านค้า ถนน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไอ-สบาย การก่อสร้าง ประกอบกิจการออบแบบตกแต่งภายใน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมฤกษ์มงคล ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพ.พัชราก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบีบีเอ็นชัยนิวัฒน์ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดมุ้งทอง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดนำโชคบุรีก่อสร้าง ก่อสร้างทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามก่อสร้าง 1985 รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดคลังเงินก่อสร้าง 999 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาร์ท วัสดุก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอนุวรรณก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดลัทธิวรรณ ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพานเพชร ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างรวมทั้งออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.ศิริอินทร์ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.ทรัพย์เพิ่มพูนก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบีบี เพชรบูรพา ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเรืองเจริญกิจ ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสิงห์ทอง2014 ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
บริษัท โชควัฒนาก่อสร้าง 2014 จำกัด ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
บริษัท 3ว ก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างบ้าน อาคารที่พักอาสัย อาคารพาณิชยื ทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพฑูลย์ การโยธาก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ชลชญาน์ ก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ถมที่ ให้บริการเครื่องมือหนัก เครื่องกล
บริษัท อ. ชัยรัตน์ ก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร สำนักงาน โรงงาน ทุกชนิด ทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดวชิระก่อสร้าง (2014) รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร
บริษัท เจริญผล999 ก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.สมานก่อสร้างและขนส่ง ประกอบกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด
บริษัท ช.ช้าง รับเหมาก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดธ.ธนัชชาเนษฐ ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท
บริษัท เอส เค เอ็ม รุ่งเรืองก่อสร้าง จำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ยิบเซ้ง ก่อสร้าง จำกัด รับเหมาก่อสร้างถนน ขุดลอกคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามการก่อสร้าง 2014 ประกอบกิจการรับเหมา รับจ้างขนดิน ขนทราย ขนปูน เพื่อถมที่ รวมทั้งงานก่อสร้างทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพงษ์พานิช การก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมา รับจ้างขนดิน ขนทราย ขนปูน เพื่อถมที่ รวมทั้งงานก่อสร้างทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดชณินทร์ พัฒนาการก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
บริษัท ฐิติพร 2014 ก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง
บริษัท บดินก่อสร้าง จำกัด รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบตง กิจไพบูลย์ การก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปรินทร การก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสนเดชพัฒนาการก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ณัฏฐณิชาก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร ต่อเติมและดัดแปลง สิ่งปลูกสร้างสำเร็จรูป ฯลฯ
บริษัท สหกิจก่อสร้าง (2559) จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคปฐมก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอู่ทอง ก่อสร้าง 2014 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดชนะทรัพย์ ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท สิทธิสม ก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดร่มฟ้าก่อสร้างและการค้า ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมดวง(ก่อสร้าง) รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดดอกไธสง ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร สถานที่ทำการ ถนน สะพานและงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสันกลาง การก่อสร้าง 98 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร สถานที่ทำการ ถนน สะพานและงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดธรรมรักขิโต ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสดีดารุณีก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพงศ์พญา ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยการก่อสร้าง แม่สะเรียง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอ.เจริญทองก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดมุ่งมั่นการก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารและงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุทัย การก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
บริษัท ณัชโยก่อสร้าง จำกัด รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคนารีก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดรมณ ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงอาภา ก่อสร้าง การรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสิริปัญญาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างทั่วไป
ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองวัฒนะ วัสดุก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร อาคารพาฯณิชย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดก.เครือฟ้ารุ่งเรือง วัสดุก่อสร้าง ขายวัสดุก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมทองทวีก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสังรวมก่อสร้าง พัฒนา รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรสุดาก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดวรบัณฑิตก่อสร้าง ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ แอนด์ ที ก่อสร้างและสำรวจ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดวรวิช(พิบูล) ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.เปรียววัสดุก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหก่อสร้างและการโยธา รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมพงษ์ก่อสร้าง 2014 รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโนนพลอยก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเติมเต็มก่อสร้าง ประกอบกิจการผลิตเสาปูน เสารั้วคอนกรีต ท่อ คาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดด่านขุนพลก่อสร้าง ประกอบกิจการให้บริการ รับปรึกาาออกแบบ และก่อสร้างอาคารทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสำรวยก่อสร้าง 2014 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปานิสรา ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดแจ่มสว่าง ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป
บริษัท ชลบุรีทรงธรรมก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและงานโยธาทุกชนิด รวมทั้งการประมูลรับส่งหิน ดิน ทรายและลูกรัง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดชยชัยก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารสถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน งานก่อสร้างทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกฤตพัตร์ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย สถานที่ทำการ สะพานและงานโยธา
บริษัท เจ.อาร์.วี การก่อสร้าง จำกัด รับเหมาก่อสร้างทั่วไป จำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
บริษัท ช.คุณชล ก่อสร้าง 2014 จำกัด ประกอบกิจการ ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร ตกแต่งภายใน ทาสีอาคารรวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำจากวิศวกร
บริษัท เขมจิรา ก่อสร้าง จำกัด รับเหมาก่อสร้างรวมทั้งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการก่อสร้างทุกชนิด
บริษัท คนสร้างตัว ก่อสร้าง จำกัด รับจ้างสร้างอาคารและงานวิศวกรรมโยธา
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุพรรณหงษ์ก่อสร้าง การทาสีภายในและภายนอกอาคาร/สิ่งก่อสร้างการก่อสร้างที่เป็นที่พักอาศัยทุกประเภท บ้านเดี่ยว อาคารที่อยู
ห้างหุ้นส่วนจำกัดวี เอส วงค์ษาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างและงานโยธาทุกชนิด
บริษัท สิงห์ทองเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ และก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัยงานก่อสร้างทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดนพนันท์ การก่อสร้าง ประกอบกิจการรับจ้าง ขนดิน ขนทราย ขนปูน เพื่อถมที่ รวมทั้งงานก่อสร้างทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกชภัค การก่อสร้าง ประกอบกิจการ รับจ้าง ขนดิน ขนทราย ขนปูน เพื่อถมที่ รวมทั้งงานก่อสร้างทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดวงศ์วานิช การก่อสร้าง ประกอบกิจการรับจ้าง ขนดิน ขนทราย ขนปูน เพื่อถมที่ รวมทั้งงานก่อสร้างทุกประเภท
บริษัท เบญญาภา ก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ติดตั้ง ตกแต่ง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคาร รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา
บริษัท สหธกาล การก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ
บริษัท ก.ทิพย์ก่อสร้าง จำกัด การก่อสร้างถนนและสะพานและอุโมงค์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มแอนด์เอ การก่อสร้าง ประกอบกิจการก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดตรังเที่ยงธรรมก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท บ้านตรังเพชร ก่อสร้าง จำกัด รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็ม.เอ็ม.เอส เสือการก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท โชคชัยซีแพคและค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด ขายปลีกวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดซาริยา ก่อสร้าง 2014 รับเหมาก่อสร้างอาคาร
บริษัท เอ บี ก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพัชรพล 2014 ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิระชยุต ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ถุงเงิน ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมา ถมดิน และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทรทองก่อสร้าง 2014 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดวรัญญา 2014 ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ศิริสมบรูณ์ ก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดนุชมณี 2014 ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์กฤษณ์ 14 ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์กฤษณ์ 15 ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโบแก้ว 2014 ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.ชื่นศิริก่อสร้าง2014 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัชวาล การโยธาและก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค.พี.อาร์.ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดริมกก ก่อสร้าง ประกอบกิจการขายวัสดุก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค.บี.ก่อสร้างโยธา 2557 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ สถานที่ทำการ ถนน สะพาน และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกขนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดใบพลู ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างและงานโยธาทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดวรรณศิริ 1985 (วัสดุก่อสร้าง) การรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และงานก่อสร้างทุกประเภท รวมทั้งงานโยธา
บริษัท วสันต์ การก่อสร้าง จำกัด การก่อสร้างอาคารทั่วไป
บริษัท เขมชาติ การก่อสร้าง จำกัด การก่อสร้างอาคารทั่วไป
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกกคูณ ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปนัดดา ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดต.เจริญชัย ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุวรรณเวียงก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจารุมาศก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็น เค ไลอ้อนก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดวาสนาการก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท สุเพชร ก่อสร้าง จำกัด การรับเหมาก่อสร้างอาคาร โครงการสาธารณูปโภค งานก่อสร้างและงานโยธาทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดณัฐพลการก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญทวีรวย ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างรวมทั้งออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไยเมือง พัฒนา ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งนภา ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดชนนิกานต์วัสดุก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดป.รวยทรัพย์ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดทวีสุวรรณ ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดดี.ที.ที.ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท เก่ง กลอย ก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดวรัชยา รับเหมาก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอัครวิศว์ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรรณรินทร์9 ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญวิเทียน ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
บริษัท มงคลฤกษ์ ก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ
บริษัท สหไทยรับเหมาก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดวีวีซี อุดม ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ที่พักอาสัย
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพียรมานะ การก่อสร้าง ประกอบกิจการรับถมที่ดินถมทราย
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยธนภัทรก่อสร้าง ประกอบธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอกแอนด์ทีป ใจดี ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาและซ่อมแซมระบบงานสาธารณูปโภคและงานโยธาทุกประเภท เช่น ไฟฟ้า ประปา อาคารพาณิชย์
บริษัท เฮงวัสดุก่อสร้างและไม้ จำกัด การค้าวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพสุธันย์ ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด รับตกแต่งภายใน-นอก รวมทั้งบ้าน อาคารทุกสถานที่
บริษัท พิศณุก่อสร้างการโยธา จำกัด รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัยและงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด
บริษัท ภทรวิชัย ก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไกรสูรย์ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดฤทธิ์สิทธา ค้าวัสดุก่อสร้าง ประกอบกิจการขายวัสดุก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอเอเจริญวงษ์ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ทุกชนิด
บริษัท สร้างดีการก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการซ่อมแซมทรัพย์สิน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกำแพงเงิน ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงมั่นบุปผาราม การก่อสร้าง ประกอบกิจการ ถมที่ดิน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคช่วยบุญเหลือ การก่อสร้าง ประกอบกิจการถมที่ดิน ถมทราย ขุดดิน ขุดสระ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมนึก ก่อสร้าง (2014) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ และงานก่อสร้างอื่นๆ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดช่างบ้านบ้าน (การก่อสร้าง) รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดตะลุโบะ การก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศรุ่งเรืองวัสดุก่อสร้างพัทลุง ขายปลีกวัสดุก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสันทัด การก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพัชรากร การก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิไลรัตน์ ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจุลจักรก่อสร้าง ประกอบกิจการวางท่อ วางระบบประปา ท่อน้ำบำบัดน้ำเสีย ให้แก่บุคคล นิติบุคคล และหน่วยงานต่างๆ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านถุงทอง ก่อสร้าง (2014) รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด งานโยธาทุกประเภท
บริษัท พี.การเกษตรและก่อสร้าง (2557) จำกัด ประกอบกิจการให้บริการทางการเกษตรเช่นการออกแบบ ตกแต่ง ดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวน
บริษัท พงษ์ธานีก่อสร้าง จำกัด รับเหมาก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปุณยวีร์ ก่อสร้าง ประกอบกิจการก่อสร้างทั่วไป
บริษัท ศุภาวริน ก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกัญญา ก่อสร้าง โบสถ์ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดแก้วนวล ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสกุลหงษ์ ก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารทั่วไป
ห้างหุ้นส่วนจำกัดภุมมานนท์ ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรรัฐก่อสร้าง 2014 รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีรพงษ์ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโพธิ์ศรี ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอนุรักษ์ก่อสร้าง 2014 ซื้อขาย เช่าให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส เค สมเกียรติเจริญทรัพย์ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอดุลย์ กิจก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ถนน อาคาร และงานโยธาทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีอาร์พี ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางทรัพย์ทวีก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองธนชัย ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
บริษัท นิ่มสิริ การก่อสร้าง จำกัด การก่อสร้างอาคารทั่วไป
ห้างหุ้นส่วนจำกัดดวงเดชาการก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง งานอลูมิเนียม ติดตั้งบานประตู หน้าต่า อลูมิเนียม
ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.รวยทรัพย์ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอำพล ร้อยเอ็ด ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัญญาดีก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสนจันทร์ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระกูลวงษ์ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมบูรณ์พูนทรัพย์ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพจิตก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดราตรีเจริญทรัพย์ ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดณันชนชัย ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิตติรินทร์ ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งเจริญทรัพย์ ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชิดชูเจริญทรัพย์ ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกัญณภัทธ์ ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดมุ่งเจริญทรัพย์ ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมพงษ์วิรัช ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอเค เจริญก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพนิดาเจเจ ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สพาน เขื่อน อุโมงค์ฯ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพบุตรวังไชย ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร พาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สพาน เขื่อน อุโมค์ฯ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเงินงามก่อสร้าง จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิตสกุลไชยก่อสร้าง ขายวัลดุก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไร่ไร้กังวลก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโพธิศาล ยูดีก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมทรัพย์ 999 ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอนุศักดิ์ ก่อสร้าง 2014 รับเหมาก่อสร้าง บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
ห้างหุ้นส่วนจำกัดมนัสนันท์ ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสกุลทอง การก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชิดพงษ์พาณิชย์ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดหลานย่าก่อสร้าง 2014 รับเหมาก่อสร้าง รับถมดินและงานโยธาทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.ตลับทองก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาถมดิน ปรับหน้าดิน ขุดสระ ขุดลอกคูคลอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพ่อมี การก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดช้อนทรัพย์ก่อสร้าง ประกอบกิจการธุรกิจ รับเหมา ขุดลอกคูคลอง สระน้ำ ดิน
บริษัท แหลมทอง 331 วัสดุก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
บริษัท เทพบูรพา การก่อสร้าง จำกัด รับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านใหม่เสาทอง การก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดรวมทั้งงานโยธาทุกประเภท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีรสิษฐ์ก่อสร้าง ประกอบกิจการบริการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท รังสิโยก่อสร้าง การโยธา จำกัด รับเหมาก่อสร้าง อาคาร อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุภาพันธ์ ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดหงษ์ศรีเมืองก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการและงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดชาญชาติชาย ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร ที่พักอาศัย และงานโยธาทุกประเภท

[หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย
ไปหน้าที่ | 1  2  3  4  5